BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 38

OMXS30: Edge för uppgång men extremt lågt intresse

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Gummisnodden har varit lika hårt spänd som nu vid 32 tillfällen sedan 2002 när OMXS30 samtidigt befunnit sig över MA-200. Vid dessa tillfällen har kursen stått högre en vecka senare 20 gånger (62%) med i snitt 0,6 procent. Om det visar sig att uppstudsen inte får kursen att etablera sig över 20-dagars medelvärde, innan en lokal pivottopp markeras, är dock risken stor för att vi kommer att få se nya lägre lägsta.”

Varje dag den gångna veckan förutom fredagen har testat av zonen mellan 1617-1610. I fredags bröt OMXS30 upp i motståndsområdet mellan 1631-1635. Totalt steg OMXS30 den gångna veckan med 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,7 procent.

OMXS30 har sedan den 7 september fångats i en range mellan 1635 och 1609 där även 50-dagars medelvärde möter upp på nedsidan. Fredagens uppgång var positiv men samtidigt skedde den med det minsta engagemanget på över en månad. Än så länge noteras indexet under 20-dagars medelvärde men väl över både 50- och 200-dagars.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till +0,3.

Volymen den gångna veckan har noterats under snittet och i fredags var den hela 31 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Jag tolkar dock fortfarande volymbalansen som positiv, även om den fallit något den senaste veckan.

Bredden (tjockleken på isen) där jag studerar hur många av de 284 instrument som jag dagligen går igenom har den senaste tiden varit svag. Trots den senaste veckans uppgång var det endast 56 procent av de aktier jag bevakar som steg.

På ovansidan möter närmast 1635 följt av 1647-1652 men framförallt augustitoppen kring 1680.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1623 följt av 1614-1610 och området kring 1600-1592.

På lång sikt är jag nu positiv och kommer att vara det tills jag ser nya signifikanta lägsta och/eller månadsstängningar under årsmedelvärdet. Ytterligare en pusselbit är gyllene och dödskors som påverkar min långsiktiga syn.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge indexet håller sig över 50-dagars medelvärde och ichimokumolnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral och kommer avvakta ytterligare några dagar för att se om köparna kommer tillbaks eller om det endast blir en kortsiktigt uppstuds innan nästa nedgångsfas tar vid.

Sammanfattning: I fredags indikerade OMXS30 att en uppgång kunde vara på väg att inledas. Det som talar emot detta är att volymen var den lägsta på en hel månad och därför minskar tillförlitligheten i fredagens gröna marubozustapel. Om det visar sig att kursen drar vidare uppåt hittar vi först ett motståndsområde kring 20-dagars medelvärde vid 1642 och om denna nivå tas tillbaks blir det första gången sedan den 16 augusti. Fortsätter indexet upp någon dag men därefter vänder ner så att golvet i tradingrangen noteras ökar risken för ett tilltagande säljtryck och då bevakar jag till att börja med området kring 1600 och därefter 1580-1590.

Motstånd: 1635 / 1647-1652 / 1680
Stöd: 1623 / 1614-1610 / 1600-1592

SP500: Testar av ATH fångad i en stigande kil

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den pågående rekylen har nu lett till att gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan. Vid de 37 tillfällen vi sett liknande utseenden i en positiv marknadsfas sedan början av 2002 har kursen stått högre en vecka senare vid 22 av dessa (60%). Så länge inte kursen etablerar sig med tydlighet under 2800 ser jag rekylen som hälsosam.”

Efter en viss tveksamhet vid inledningen effektuerades en positiv candlesticksformation i tisdags som blev bränsle för en ny uppgång. Totalt steg SP500 med 1,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,6 procent.

S&P 500 bjöd på en ny ATH-notering i slutet av augusti vilket även S&P Mid-Cap 400, S&P Small-Cap 600 och Nasdaq 100 gjorde. I början av föregående vecka bjöds vi på en bullish engulfing kring 20-dagars medelvärde och så länge köparna fortsätter att suga upp rekylerna på allt högre nivåer anstränger jag mig inte för att hitta säljsignaler.

Det jag däremot ägnar en del eftertanke till är vilken vikt som bör läggas vid de varningssignaler som just nu präglar indexet. Isen är inte lika tjock som i januari vilket innebär att det är färre aktier som för tillfället bär uppgången men än så länge inte alltför allvarlig varningssignal. Så länge mer än 60 procent av aktierna som ingår i indexet noteras över 200-dagars medelvärde ser jag inte den tunnare isen som alltför allvarlig.

Ytterligare en varningssignal är att om för få aktier noterar nya toppnoteringar och bara den senaste månaden har alltfler aktier noterat nya rekord.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är stigande och det skapar förutsättningar för ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket indikerar att trendföljande strategier där vi köper rekyler ska prioriteras.

Dagsmomentum vände igår upp och noteras inför veckoinledningen vid 64.

Volymen har bortsett från i onsdags och torsdags noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen noteras åter stigande över tremånaderssnittet.

VIX föll den gångna veckan med 19 procent och stängde i fredags vid 12-nivån.

På ovansidan möter närmast 2908 följt av 2916 och 2934.

På nedsidan möter närmast 2896 följt av 2889 och 2876.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nya högre bottnar och toppar sedan början av april
– Långsiktigt positivt utseende (stigande triangel sedan februari)
– Positiv volymbalans som dock mattats av något
– Senaste ATH 29/8 vid 2916,5

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Viss svaghet kring ATH-noteringen från igår
– Negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer
– Indexet fångas i en stigande kil

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet och tilltagande negativ volym.

Sammanfattning: Köparna fortsätter att suga upp säljtrycket på allt högre nivåer vilket talar för ytterligare högre höjder. I den negativa vågskålen är indexet fångat i en stigande kil och i de flesta fall leder det till vollaexpansion och utbrott söderut. Även om det är gott om varningssignaler kommer jag navigera vidare för uppgång tills lägre signifikanta lågpunkter markeras. Punkteras 2850 ställs siktet in mot 2800 som helst bör stå pall för att inte trigga en djupare rekyl.

Motstånd: 2908 / 2916 / 2934 / 2956
Stöd: 2896 / 2889 / 2876 / 2867 / 2856

DAX: Läget på nästa topp stärker eller försvagar sentimentet

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Mycket talar nu för en stundande uppstuds men det är gott om motstånd på ovansidan, som behöver tas ut för stärka oddsen för att vi sett en signifikant lågpunkt bildas.”

Efter att säljarna visat tendenser till att ha kört slut på bränsle inledde föregående vecka upp och fortsatte smyga sig upp mot det sekundära motståndet vid 12130 som nåddes i slutet av veckan. Totalt steg föregående vecka med 1,4 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 6,1 procent.

I månadsgrafen stängde augusti under årsmedelvärdet och än så länge ser september ut att bekräfta det svagare sentimentet. I dagsgrafen stängde DAX-indexet veckan precis kring det sekundära motståndet vid 12130-12150.

Den långa trenden lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan mitten av mars. Trendfasindikatorn som för tillfället skrivs till -0,7 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en viss negativ underton.

De viktigaste motstånden på ovansidan hittar vi kring 12150 följt av 12240 och 12400-nivån.

På nedsidan hittar vi först 12080 följt av 12000 och zonen mellan 11800-11725.

Sammanfattning: DAX noterar sedan en vecka tillbaks en uppgång som nu nått upp till den första tydliga motståndsnivån. Om kursen drar vidare uppåt hittar vi först ett motståndsområde kring 20-dagars medelvärde vid 12240 och därefter zonen vid 12400 där även det platta ichimokumolnet möter upp. För att den kortsiktigt negativa bilden ska bli mer positiv krävs det dock att toppen vid 12600 från slutet av augusti tas ut. Även om det är relativt goda förutsättningar för en fortsatt uppgång är undertonen svagt negativ och mer tyder på en ny lägre signifikant topp än den vid 13000.

Motstånd: 12150 / 12240 / 122400
Stöd: 12080 / 12000 / 11800-11725

SSAB B: Noteras vid en viktig vattendelare

Teknisk analys SSAB B: Det blev en uppgång med 6,6 procent efter föregående analys men för att konstatera att det var en svans som bildades över motståndsnivån innebar det att den som agerade på formationen fick med sig runt 5 procent. Efter lågpunkten vid 31,50 i mitten av augusti har nu kursen rekylerat upp och noteras nu kring den nedre begränsningen i det nedåtriktade molnet.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut saknar riktning och trendfasindikatorn noteras kring +0,4 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast, slagig handel och endast mindre uppgångsfaser.

I torsdags bröt turning line upp över standard line vilket är en positiv signal men med relativt låg tillförlitlighet. Om kursen fortsätter upp genom den undre begränsningen av molnet ställs siktet i första hand in mot cloud span b (den röda linjen i molnet).

De korta momentumindikatorerna har nu blivit hårt spända på ovansidan samtidigt som tuffa motståndsnivåer nås.

Sammanfattning: Det är positivt att kursen noteras över de korta- och medellånga medelvärdena men samtidigt negativt om de punkteras inom kort. Närmast på nedsidan bevakar jag turning- och standard line (de streckade gröna och röda linjerna). Med fredagens uppgång nåddes 34-kronorsnivån som är lite av en vattendelare för den närmaste tiden. En passering följt av en punktering eller en direkt negativ omslagsformation bekräftar det negativa utseendet. Passeras nivån och ett återtest visar att nivån håller kan det vara ett bra läge att kliva på för en uppgång mot i första hand 36-kronorsnivån.

Motstånd: 34,15 / 34,40 / 34,95 / 35,50
Stöd: 33,55 / 33,25 / 32,70 / 32,15

Skanska B: Kortsiktigt överköpt och stundande rekyl

Teknisk analys Skanska B: När jag förra gången i slutet av augusti skrev om Skanska påtalade jag att en rekyl var nära förestående och att en positiv candlesticksformation därefter hade bra förutsättningar för uppgång. Att detta var en av mina favorit Ichi-formationer visste jag men självklart inte att det skulle bli så bra som det blev. Skanska har nu stigit nästan 7 procent på lika många handelsdagar efter den bullish engulfing som effektuerades i samband med rekylen.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att peka ut är nu bara svagt fallande. Studerar vi däremot molnet har det som jag skrev förra gången vänt upp. Trendfasindikatorn har nu reducerats från -0,6 vid föregående analys till +0,4 inför veckostarten. Vi ska med andra ord vara beredda på fortsatt tvära kast.

Fredagens stängning skedde hela 15 procent över det övre bollingerbandet och dagsmomentum noteras kring 76.

Sammanfattning: Vid de 32 tillfällen Skanska-aktien stängt lika långt över det övre bollingerbandet sedan 2002, har kursen stått lägre vid 23 av dessa en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen på en veckas sikt har då varit -1,7 procent. Det har varit en imponerande volymutveckling i samband med den senaste uppgångsfasen vilket gör att det är bra förutsättningar för att även denna rekyl, när den inleds, kommer vara värd att följa. Det är nu alldeles för mycket ”vitt” mellan priset och molnet och denna spänning behöver reduceras. Precis som vid analysen i slutet av augusti, är det mycket bra chans för att nästa positiva fortsättningsformation, i samband med en rekyl, som innebär en stängning över föregående dags högsta, kommer vara värd att haka på.

Motstånd: 180,50 / 181,40 / 184,30 / 187,20
Stöd: 177,65 / 175,80 / 172,95 / 170,00