BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 38

OMXS30: 8 dagars uppgång och negativ divergens

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det börjar bli upp till bevis när den indexet närmar sig den fallande motståndslinjen som förbinder de signifikanta topparna sedan slutet av april. Mycket talar för att vi inom den närmaste tiden kommer att bjudas på en rekyl, men det som är intressant är hur djup den blir och på vilket sätt köparna agerar när de åter suger upp säljtrycket i samband med denna. Om köparna kommer tillbaks innan 1550 innebär det att vi bjuds på en ny högre lågpunkt vilket i min värld stärker oddsen för att den fallande motståndslinjen håller på att mjukas upp och kommer tas ut. Skulle det istället visa sig att säljtrycket tilltar i samband med rekylen och att vi därefter får en ny lägre topp ökar risken för ett återtest av 1500-nivån. En ren passering (som inte omgående punkteras) av den fallande motståndslinjen innebär att vi fått ett utbrott från en fallande triangel med bra potential.”

Den gångna veckan inleddes även den med en uppgång och en passering av den fallande motståndslinjen som förbinder de lägre topparna sedan slutet av april. Varje dag den gångna veckan har stängt högre än föregående dag vilket innebär att OMXS30 nu noterar 8 dagars konstant uppgång. Totalt steg indexet med 4,0 procent veckan som gick vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 18,2 procent. När jag går tillbaks för att se hur många gånger sedan 1987 som OMXS30 stängt upp 8 dagar i rad hittar jag 33 tillfällen och vid 22 av dessa har nästa dag stängt ner. Nedgången har i de flesta fall varit kortvarig då indexet vid 21 av dessa 33 tillfällen stått högre en vecka senare. I månadsgrafen noteras september än så länge som en bullish engulfing.

På tisdag presenteras det tyska ZEW-indexet som väntas få stöd av ECB:s lite mer duvaktiga hållning. Onsdagens räntebesked från Fed har potential att bli en trigger för en rekyl om placerarkollektivet tycker beskedet är alltför hökaktigt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som svagt positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,9 vilket säger oss att vi ska vara beredda på tvära kast men företrädesvis agera för uppgång.

Volymen har den gångna veckan varit positiv vilket fått volymbalansen att stärkas ytterligare.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1670 följt av 1685 och zonen vid 1700.

På nedsidan hittar vi närmast 1657 följt av 1642 och 1620 samt området vid 1600-1596.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge indexet håller sig över MA-20 och där nya högre högsta föregås av nya högre lägsta som i onsdags.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 11 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -1,1 procent.

Sammanfattning: Efter 8 dagars konstant uppgång är momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan och mycket talar för att en rekyl stundar inom kort. Så länge volymbalansen är positiv talar det mesta för att köparna kommer suga upp rekylen innan det positiva sentimentet hotas. De senaste tio åren har denna tid på året varit en bra period att köpa aktier på Stockholmsbörsen men större delen har ju präglats av uppgångar. Frågan är hur länge detta positiva scenario kommer att fortgå och alltfler räknar med att ekonomin går in i en tuffare fas. Jag säger som jag brukar: ”det vi ser i grafen är nu positivt och så länge detta utseende råder kommer jag navigera för uppgång.” Rekyler är köpvärda åtminstone ner till 1550 och eventuellt 1500 beroende på hur en eventuell nedgång elimineras av köparna. Att ta nya positioner för uppgång just nu, strax under flerårshögsta vid 1700 är dock dålig tajming.

Motstånd: 1678 / 1700 / 1720 / 1748
Stöd: 1656 / 1642 / 1620 / 1600-1596

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 97.

SP500: Bearish doji star kring ATH-nivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det tog en månad men i torsdags bjöds vi på ett utbrott upp och förbi taket i augustirangen vilket även skedde hos många andra index, sektorer och aktier. Om det nu visar sig att utbrottet blir falskt och 2946 punkteras punkteras innan molnet helt passerats ökar risken för tilltagande säljtryck. Som jag brukar säga ska vi navigera åt det håll som den senaste bekräftade formationen visar oss och just nu är det uppåt, även om vi bjuds på en rekyl inom kort. En rekyl kommer vara köpvärd, vid positiva candlesticksformationer, åtminstone ner mot standard line som möter upp kring 2920, eventuellt lägre än så, beroende på kvaliteten av en kommande fortsättningsformationen.”

Den gångna veckan inleddes med en kortare paus och avslutades med att även 3000-nivån togs ut. Totalt steg SP500 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 20,0 procent. I månadsgrafen har indexet fortsatt på den väg som slogs in i slutet av augusti, som ledde till en svans på nedsidan och nu utvecklats till en bullish engulfing. I dagsgrafen stängde torsdagen som en bearish doji star och fredagen blev en inside day.

Efter den senaste månadens uppgång har indexet nått upp till ATH-området som markerades i slutet av juli, där även den stigande motståndslinjen som förbinder de mest signifikanta topparna sedan början av 2018 möter upp. Den kraftiga uppgången har fått de kortsiktiga momentumindikatorna att bli hårt spända på ovansidan och divergera negagativt mot prisgrafen.

På onsdag presenteras ett nytt räntebesked och risken är stor för att ett hökaktigt besked (ingen sänkning eller mindre än 0,25 procent) kommer att leda till vinsthemtagningar medan 0,5 procents sänkning troligen kommer att leda till nya uppgångar. På fredag är det en så kallad häxfredag där olika typer av derivat går till lösen och skapar rejäl volym. Ofta är det avvaktande precis inför lösendagen.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att vi alltmer ska snegla åt trendföljande strategier och företrädesvis agera för uppgång i samband med rekyler ner mot stödnivåer (BBW<10) och utbrott när de sker upp i fritt utrymme med impulsstaplar.

På riktigt lång sikt befinner sig SP500 i en stigande trendkanal som möter upp kring 2630 eller 2500 beroende på hur man väljer att tolka lågpunkten i julas.

Volymen den gångna veckan har legat klart över snittet, ävne om det var något mindre engagemang i fredags. Volymbalansen är positiv vilket stärker oddsen för en fortsatt uppgång.

75 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) fortsätter att noteras under 15-nivån vilket jag tolkar som att placerarkollektivet inte tar någon nämvärd höjd för tilltagande volla.

Standard line (den streckade röda linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 2923.

På ovansidan möter närmast zonen mellan 3018 och 3028 följt av 3050.

På nedsidan möter närmast 3001-2999 följt av 2991 och 2982.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50, MA-20 och standard line
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– Ny högre lägsta sedan början av augusti
– MACD (%PO) noteras stigande över nollan

I den negativa vågskålen:
– Knepig volatilitet
– Negativ medelvärdeskors mellan MA-20 och MA-50
– Long legged doji efter gap upp i zonen vid ATH

På lång sikt är jag svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur sedan den följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv.

Sammanfattning: Efter den senaste månadens uppgång har indexet åter nått upp till ATH-området från slutet av juli och vi ser spända momentumindikatorer som dessutom divergerar negativt mot prisgrafen. Om inte räntebeskedet på onsdag faller placerarkollektivet på läpparna är risken stor för att det kommer att få placerarkollektivet att söka sig till tryggare hamnar. Jag är positiv till indexet och tror med tanke på den positiva volymbalansen att en kommande rekyl kommer att leda till bra köplägen. Om det istället visar sig att 2900 punkteras utan att snabbt tas tillbaks är risken däremot stor för att vi sett en dubbeltopp som ställer in siktet ner mot noteringarna i början av året.

Motstånd: 3018 / 3028 / 3050 / 3090
Stöd: 3001-2999 / 2982 / 2945 /2900-2890

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87.

DAX: Närmar sig juni- och julitopparna med spända momentumindikatorer

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Risken för en stundande rekyl har ökat men om köparna kommer tillbaks med en positiv fortsättningsformation innan standard line punkteras är den troligen värd att följa. En punktering av bekräftelsenivån hos %b signalerar att en rekyl startat och då är det angeläget att inte standard line (streckade röda linjen) punkteras utan att omgående tas tillbaks men till dess navigerar vi för uppgång.”

Varje dag den gångna veckan stängde högre än föregående dag och det resulterade i en veckouppgång med 2,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 18,1 procent. DAX har nu stängt upp 8 dagar i rad och när jag letar i grafen hittar jag 11 liknande uppgångar sedan 2002. Vid dessa tillfällen har nästa dag stängt upp vid 7 av dessa och en vecka senare har 8 av dessa inneburit högre notering hos DAX med i snitt 0,6 procent. Sedan lågpunkten i mitten av augusti har det tyska storbolagsindexet stigit med nästan 11 procent och nu närmar sig motståndsområdet mellan 12500-12650.

Sedan slutet av augusti har varje dagsstängning skett kring det övre bollingerbandet vilket är ett styrkebesked. Nu börjar dock momentumindikatorerna bli hårt spända på ovansidan och när vi bjuds på en negativ omslagsformation som innebär att föregående dags lägsta punkteras med en dagsstängning är risken stor för att en rekyl är inledd. Tack vare den positiva volymbalansen talar mer för att rekylen kommer att bli hälsosam än att en signifikant topp är på väg att bildas.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,7 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen noteras stigande, klart över både tremånaderssnittet och den senaste bekräftelsenivån.

Sammanfattning: Efter en uppgång på mer än en normal årsuppgång den senaste månaden är risken stor när flerårshögsta strax ovanför 12600 närmar sig att vi inom kort kommer att bjudas på en rekyl. Tack vare den postiva volymbalansen talar det mesta för att den kommer att bli hälsosam och erbjuda bra köplägen för nästa trendben upp. Om det istället visar sig att 12000-nivån punkteras utan att snabbt återtas ökar naturligtvis risken för ett besök ner mot augustilägsta.

Motstånd: 12515 / 12550 / 12630 / 12720
Stöd: 12430 / 12375 / 12290 / 12200

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 89.

Africa Oil: Laddar upp för utbrott

Teknisk analys Africa Oil: Den som agerade med en lottsedel i samband med föregående analys av Africa Oil lyckades få med sig ungefär 10 procent på en enda dag. Även om aktien därefter tradats i en utdragen kontraktion har undertonen trots det blivit allt mer positiv.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt, men bara svagt stigande. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen kring +1,0 vilket innebär att vi alltmer ska överväga att agera med trendföljande strategier.

Sedan slutet på augusti har volymbalansen stärkts och noteras nu över tremånaderssnittet som dock än så länge är i det närmaste helt platt.

Sedan lågpunkten kring årsskiftet har köparna sugit upp rekyler på allt högre nivåer vilket skapar goda förutsättningar för ett utbrott.

De korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan vilket innebär att det är en förhöjd risk för en stundande rekyl men samtidigt ser vi tendenser till förhöjt köpintresse i vecko- och månadsgrafen.

Sammanfattning: Sedan årsskiftet har köparna kommit tillbaks på allt högre nivåer men när 9,00-9,50 närmat sig har uppgångarna kommit av sig. När köparna är villiga att betala allt mer för att komma in i position leder det i de flesta fall till att motstånden mjukas upp. Förutsättningarna är goda för att ett utbrott efter utdragen konsolidering blir kraftfull men problemet är att man aldrig kan vara säker på när det sker. Ett sätt är då att agera med en lottsedel, vilket innebär att man, när oddsen är bra som nu, köper ett hävstångsinstrument (ex.vis en minifuture) med stoppen lägre än 7,50. Om det då visar sig att stoppen i instrumentet träffas är förlusten i kronor liten och kommer utbrottet innan dess hjälper hävstången till att skala in i positionen. I samband med kommande rekyler och positiva minidivergenser kan man då öka på tills första delmålet vid 11 kronor nås, då man istället bör traila stoppen strax under föregående dags lägsta.

Motstånd: 9,36 / 9,80 / 10,18 / 10,45
Stöd: 8,88 / 8,55 / 8,26 / 8,00-7,90

Cykelindikatorn noteras kring 76 inför dagen.

Autoliv SDB: Extremt hög volla och NDIV

Teknisk analys Autoliv: Redan dagen efter föregående analys kom köparna tillbaks och tre dagar efter bjöds vi på en stängning över den nedre delen av molnet. Efter att den fallande motståndslinjen togs ut har aktien fortsatt upp till 770 kronor som testats av de senaste dagarna.

Den långa trenden som jag använder lutningen och kursens förhållande till MA-200 för att peka ut är i det närmaste helt platt och trendfasindikatorn noteras till +0,3 vilket innebär att risken för tvära kast är stor.

Avståndet ner till standard line som noteras kring 695 kronor uppgår nu till nästan 10 procent samtidigt som bredden mellan bollingerbanden är mer än 25 procent. När jag går tillbaks i tiden hittr jag bara 5 liknande tillfällen och vid 4 av dessa har Autoliv stått lägre en vecka senare.

För en vecka sedan noterades stochastick kring 95 och har nu vänt ner något samtidigt som priset noterat nya högre högsta. Vi ser samtidigt att det börjar uppstå svansar på ovansidan av dagscandlarna.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten i slutet av augusti har Autoliv stigit med mer än 25 procent och bredden mellan bollingerbanden är nu hela 30 procent. Det finns egentligen bara två absoluta sanningar när det kommer till trading och det är att det låg volatilitet leder till hög samt hög volatilitet föregår ett trendskifte. Med 30 procent mellan bollingerbanden och nästan 10 procent ner till standard line kommer en dagsstängning under föregående dags lägta troligtvis leda till en topp. Om börsklimatet (riktningen för OMXS30) vänder ner och Autoliv effektuerar en negativ omslagsformation är chansen god för en nedgång mot 725- eller 700 kronor. Skulle man välja att gå kort bör man kliva av om det visar sig att 800 kronor tas ut.

Motstånd: 779,60 / 797,60-800,00 / 812,50
Stöd: 750,00-747,60 / 739,30 / 723,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 75.