BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 38

OMXS30: Ny högre lägsta upp mot septemberhögsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter det fjärde försöket att ta ut 1800-nivån blev torsdagens försök ett nytt misslyckande. Att vi skulle få en kraftig rekyl kom dock inte som någon överraskning. Om zonen mellan standard line och 50-dagars medelvärde inte suger upp rekylen ställs siktet in mot området kring 1700. Det vi helst inte vill se nu är att nedgången fortsätter med stora feta röda candlar som presteras under hög volym. Ett första tecken på att rekylen kan vara på väg mot sitt slut får vi när dagsstängningar börjar ske över föregående dags högsta. Fram till dess sitter man bra på händerna. Jag tycker inte det är läge att gå emot den stigande trenden då oddsen talar för att det vi ser är en pausformation inför nästa positiva trendben.”

Standar line har sedan i våras sugit upp varje rekyl och försök till rekyl. Den senaste veckan har vi sett standard line utmanas två gånger och vid bägge tillfällena stod köparna och väntade. De tre senaste dagarna har testat av septemberhögsta kring 1815 men inte lyckats bryta upp över nivån, åtminstone inte än. Totalt steg OMXS30 med 2,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång åter eliminerats och indexet står inför den kommande veckan 1,7 procent högre än vid årsskiftet. I månadsgrafen ser, än så länge, september ut att bli den sjätte månaden i rad som stänger på plus. De senaste 33 åren har det bara inträffat 8 gånger och vid 5 av dessa har även den kommande månaden stängt positivt och på ett halvårs sikt har 7 av de 8 tillfällena inneburit fortsatt uppgång.

Precis som det brukar vara i samband med kontraktioner, som i sin tur är resultatet av osäkerhet, ser vi ett antal varningssignaler. En är den divergerande bredden (färre aktier deltar i uppgångarna) och volymbalansen som nu utmanar bekräftelsenivån från slutet av augusti.

Utvecklingen hos de ledande amerikanska börsindexen och Eurostoxx 600 kommer med stor sannolikhet att smitta av sig på det svenska storbolagsindexet och därmed hela Stockholmsbörsen.

Det jag vill se nu är att indexet tar ut 1815, helst med tilltagande volym och att nivån inte omgående ger vika. Helst vill jag inte att indexet punkterar lågpunkten vid 1748 med tilltagande volym och stora röda candlar.

Ichimokuanalysen är positiv där både cloud span b (röda molnlinjen) pekar upp och turning line noteras över standard line.

Stochastic noteras över 80 med en negativ divergens vilket jag kommer hålla koll på.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt, svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet lyfts av ett gyllene kors, vilket är första gången sedan den 29 mars 2019. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,5 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men att driften är uppåt.

Volymen har bortsett från i onsdags (som var en positiv dag) noterats under snittet. Volymbalansen tolkar jag fortsatt positivt även om tremånaderssnittet och bekräftelsenivån från augusti testas av.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet steg den gångna veckan från 51 till 76 vilket är positivt. Det är nu 71 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 79 procent över MA-50 och 77 procent över MA-200. 78 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1815 följt av 1835 och 1872.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1800 följt av 1782 och 1768.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 13 av de 33 senaste åren (39%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -1,1 procent. Indexet har stigit 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,5 procent högre.

Sammanfattning: Den gångna veckan har septemberhögsta testats av tre gånger men inte någon av dem har lett till ett utbrott. Så länge köparna trots allt suger upp rekyler på allt högre nivåer talar mer för ett utbrott upp genom 1815 än att expansionen kommer att ske söderut. Det är gott om positiva pusselbitar och en av dessa är om priset bryter ut uppåt och ADX samtidigt stärks från en låg nivå, vilket är fullt möjligt. Några varningssignaler är att volymbalansen försvagats och att det råder en viss negativ divergens mot bredden (antal aktier som deltar i uppgångarna). Mitt huvudspår är att vi inom kort kommer att bjudas på ett utbrott uppåt och att det blir värt att följa. Vi kan dock inte räkna bort risken för en slagig period med tvära kast innanför den rådande tradingrangen.

Motstånd: 1815 / 1835 / 1872
Stöd: 1800 / 1782 / 1768

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84.

SP500: Positiva fortsättningsformationer värda att haka på

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Under uppgången sedan mitten av mars har kraftiga kortvariga nedgångar varit bra lägen att kliva på för uppgång (se de blå pilarna). Mitt huvudspår är att köparna även denna gång kommer att suga upp rekylen innan den hotar det positiva underliggande senatimentet. Om däremot rekylen är helt klar redan nu återstår att se när veckan drar igång. Nu väntar vi på en positiv fortsättningsformation, som ser ut att vara ok att agera på. Om däremot nedgången fortsätter och 3200 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för ett tilltagande säljtryck.”

Den förkortade handelsveckan inleddes med ett gap ner genom 3400-nivån och ett test av gapet från den 24 februari som satte igång coronanedstället. Under onsdagen och torsdagen vände indexet ner bägge dagarna när den översta delen av gapet som inledde veckan testades av. I torsdags bjöds vi på en kraftig bearish engulfing men veckan avslutades med en positiv minidivergens som jag återkommer till.

Den gångna veckan fick indexet att lämna tillbaks 2,5 procent av årets uppgång som nu skrivs till 3,4 procent. September månads candle har för tillfället utseendet av en dark cloud cover. Tills motsatsen är bevisad tolkar jag det vi ser just nu som en ABC-korrektion där potentiella vändningsnivåer hittas kring 3260 och 3200.

Det är gott om varningssignaler och en av dem är antalet aktier i SP500 som noteras över 50 dagars medelvärde. Vid toppen i juni var det nästan 100 procent av aktierna som noterades över MA-50 men vid toppen i början av september 80 procent vilket är tecken på att isen håller på att bli tunnare. Inför den kommande veckan är det bara 53 procent av aktien som noteras över MA-50. På motsvarade sätt noteras en negativ divergens mot antal aktier över MA-200.

Jag har många gånger de senaste månaderna sagt att det behövs en kraftigare rekyl ner mot den senaste lågpunkten eller någon av de längre medelvärdena. Än så länge tolkar jag den pågående rekylen som hälsosam och att vi inom någon eller några veckor kommer att bjudas på en fortsättningsformation som är värd att haka på.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendpoängen skrivs till +7. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,7 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Trendstyrkan (ADX) vände den 2 september ner från en nivå över 70 och det brukar leda till kraftiga nedställ. ADX är fortsatt nedåtriktad.

Dagsmomentum (RSI-14) lämnade förra torsdagen en säljsignal och än så länge har den inte eliminerats. I tisdags fortsatte momentumet ner under 50 som just nu håller på att testas av.

Volymen noterades i början av veckan över snittet men har avtagit något de tre senaste dagarna. Volymbalansen är positiv men börjar se något toppig ut.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) minskade den gångna veckan från 66 till 54 vilket är en varningssignal.

VIX (den förväntade vollan) föll från 38 till 27 den gångna veckan vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har nu kommit ner på mer normala nivåer kring 8 men har börjat visa tecken på att tillta igen.

På ovansidan möter närmast 3369 följt av 3394 och zonen kring 3400 samt 3456.

På nedsidan möter närmast 3310-3300 följt av gapet mellan 3282-3272 men viktigaste stödområdet är naturligtvis zonen kring 3200.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet
– Indexet noteras över de senaste senaste signifikanta lågpunkterna
– Trendpoängen är +7

I den negativa vågskålen:
– Trendstyrkan (ADX) har precis vänt ner från en extrem hög nivå och pekar nedåt
– Tendens till större sälj- än köptryck
– Negativ dark cloud cover i månadsgrafen

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Stochastic har kommit ner till den lägsta nivån sedan slutet av mars och visar tecken på en positiv minidivergens. Det innebär att en dagsstängning (som sker i den övre delen av candlen)
är värd att haka på. Risken är dock stor för att ABC-korrektionen inte är riktigt klar och att ett omtag behöver ner kring 3200 för att bli kraftfullt. Ichimokuanalysen indikerar att det kan bli fortsatt skvalpigt någon eller några veckor men att riktningen vi ska följa fortsatt är uppåt. Det kommer blir ett par spännande veckor framöver.

Motstånd: 3380 / 3400 / 3425
Stöd: 3329 / 3300 / 3272

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 16.

DAX: Rekylen utmanar åter MA-20

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Skulle en kommande rekyl bli djupare än väntat är stödet kring 12000 än så länge starkt och nivån kommer troligen att locka köpare. Än så länge talar mer för att indexet laddar upp inför ett försök att bryta upp över julihögsta och ställa in siktet mot ATH-nivån från i februari. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på en positiv fortsättningsformation, som är värd att haka på.”

Den gångna veckan inleddes med en passering av standard line och avslutades med att motståndet kring julihögsta testades av. Totalt steg DAX med 2,8 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 0,4 procent.

De senaste veckorna har jag påtalat att dagsmomentum har utmanat 50-nivån ett antal gånger och nu ser vi tecken på att en studs kan skapa förutsättningar för ett utbrott förbi septemberhögsta.

Volymbalansen har nu punkterat både tremånaderssnittet och bekräftelsenivån från slutet av augusti. Detta är en negativ pusselbit som varnar för att ett utbrott löper stor risk för att bli falskt.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar riktning och trendfasindikatorn noteras vid -0,1 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Turning line noteras över standard line och priset över molnet. Om septemberhögsta tas ut är det fritt upp mot februarihögsta och ATH-nivån vid 13795.

Sammanfattning: DAX noterar högre lägsta upp mot en horisontell motståndsnivå och det indikerar att chansen för ett utbrott uppåt är god. Det som talar emot är bland annat en alltmer negativ volymbalans. Om det stundande utbrottsförsöket misslyckas och en ny rekyl inleds blir det intressant att se om den sugs upp på en ny högre nivå eller leder till ett tilltagande säljtryck ner mot MA-200. Skulle en kommande rekyl bli djupare än väntat är stödet kring 12000 än så länge starkt och nivån kommer troligen att locka till sig köpare. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på ett utbrott som ställer in siktet mot ATH-nivån från i februari men det är mer tveksamhet nu än för några veckor sedan.

Motstånd: 13297-13355 / 13795 / 14000
Stöd: 13120 / 13000-12989 / 12755

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 78.

Swedbank: Falskt utbrott har fått bort objudna gäster från festen

Teknisk analys Swedbank A: Dagen efter föregående analys försökte sig Swedbank på ett utbrott upp genom konsolideringen men toppen från den 21 juli passerades inte och i fredags punkterades nivån. Än så länge ser jag den pågående uppladdningen som intressant och en fortsättningsformation från nuvarande nivå och ner mot 144 kronor innebär att momentumet byggs upp för ett utbrott upp mot 160-kronorsnivån, till att börja med.

Den långa trenden som definieras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt och den 4 augusti effektuerades ett gyllene kors när MA-50 skar upp över MA-200. Sedan mitten av juli har trendpoängen (G-krafterna) varit positiva och nu skrivs den till +7 av max +8. Trendfasindikatorn har vänt upp från -4,4 i april till +1,6 inför den kommande veckan. Den låga vollan innebär alltså att vi får köpa både utbrott, som sker med tilltagande volym och fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Ichimokuanalysen är positiv och cloud span b har indikerat en kontraktion men börjar nu visa tecken på att ett nytt trendben är på väg att etableras. Turning line noteras över standard line och lagging line över priset. Kort och gott är pusselbitarna nästan på plats för ett nytt ben uppåt. Det är bara toppen från den 21 juli vid 152,40, vilket var inledningen på den pågående kontraktionen, som behöver tas ut och hållas.

Volymbalansen är positiv även om den mattats av, vilket är fullt normalt vid konsolideringar, den senaste tiden.

SMACD lämnade den 9 september en köpsignal och lutningen vi nu ser mot signallinjen skapar goda förutsättningar för den kommer att bli värd att följa.

Sammanfattning: Torsdagens utbrottsförsök blev falskt men än så länge ger allt högre lågpunkter mot en horisontell motståndsnivån goda förutsättningar för att vi kommer att bjudas på ett utbrott som blir värt att följa. Den analys jag lämnade i onsdags gäller alltså fortfarande. En passering av 153 kronor ställer in siktet mot 160 kronor där den som väljer att ta position vid ett utbrott kan tajta till stoppen och traila den vidare strax under föregående dags lägsta. Om det visar sig att 144 kronor punkteras ställs siktet in mot 140,60 alternativt 139-kronorsnivån. Utfrån dessa nivåer bör nödutgången placeras.

Motstånd: 150,00 / 152,40 / 154,65 / 159,20
Stöd: 148,40 / 147,30 / 144,60 / 141,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76.

HM B: Lågvollaläge med spännande potential

Teknisk analys H&M B: Redan vid föregående analys tyckte jag att priset närmade sig spetsen i den pågående triangeln. Nu har vollan dragit ihop sig ytterligare och det har nu utvecklats till en squeeze (bollingerbanden fångas innanför keltnerbanden). Allt kortare swingar och samtidigt små candlesticks föregår ofta kraftfulla rörelser.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt och trendfasindikatorn noteras kring -2,0 vilket innebär att det är en negativ underton.

När trendstyrkan ADX (som är riktningsoberoende) når extremt höga nivåer (över 60) och vänder ner från dessa blir det ofta slutet på den riktning som för tillfället råder, vilket innebär att den inte längre är värd att följa. På motsvarande sätt är det när ADX är extremt lågt (under 20) och vänder upp från nivån, det blir ofta startskottet på en riktning som är värd att följa. Just nu är ADX nere på den lägsta nivån sedan den 25 maj och när aktien bröt ut blev det uppåt den gången.

Sammanfattning: HM noteras i ett lågvollaläge och laddar upp för en större rörelse. Om det sker uppåt hittar vi motstånd vid 152- och 155-kronor där både gapet från börja av juni och MA-200 möter upp. Även om det är goda chanser för att expansionen kommer att ske uppåt är det stor risk för att priset kommer att respektera 200-dagars medelvärde. Hur man väljer att agera på detta är upp till var och en men ju längre en kontraktion pågår desto intressantare brukar utbrotten bli.

Motstånd: 144,40 / 146,45 / 151,60
Stöd: 140,20 / 136,90 / 134,25

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 68.