BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 38

OMXS30: Testar stigande stödlinjen och cloud span b

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter det misslyckade försöket att ta ut 2400 i början av veckan har indexet brottats med att ta tillbaka standard line och 50-dagars medelvärde utan att lyckas. Isen har blivit något tunnare samtidigt som den kommande veckan riskerar att bli stökig på grund av lösen. Även om varningssignalerna som råder leder till en mer utmanande rekyl är det fortfarande goda förutsättningar för en positiv höstbörs. All rörelse mellan 2413 och 2314 är att betrakta som en fortsatt konsolidering med allt vad det innebär i form av tvära kast och slagig handel. Punkteras stödet i konsolideringen vid 2314 möter nästa nivå vid 2250 med reservation för dubbelnollenivån kring 2300. Om det istället blir den övre begränsningen som passeras ställs siktet in mot i första hand 2500-nivån.”

Den gångna veckan fortsatte i samma spår som veckan innan, nämligen att utmana området mellan tradingrangens botten och standard line. Lösenveckan avslutades med en lång röd bearish engulfing som var den kraftigaste röda candlen sedan den 19 juli. Totalt föll indexet med 1,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 23,9 procent. Veckan som gick blev den femte röda candlen i rad och den fjärde som stände lägre än föregående veckas stängning.

Fredagens stängning skedde precis ovanför cloud span b och mitt på den stigande stödlinjen som förbinder lågpunkterna sedan i mitten av maj. När uppstudsar misslyckas med att passera tidigare toppar är det en varningssignal vilket även nya följande lägre bottnar är. Det blir nu intressant att se om den avtagande optimismen kommer att leda till ännu större osäkerhet som i sin tur triggar nya nedgångar eller om optimismen åter blir mer utbredd. Det är ett minst sagt spännande läge OMXS30 befinner sig i.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler och utbrott som sker med kraft eftersom bredden mellan bollingerbanden är extremt låg.

Volymen har den gångna lösenveckan legat kring eller strax över snittet men helt väntat extremt mycket över snittet i fredags, som var en häxfredag. Volymbalansen är fortfarande positiv även om den mattats av i samband med den pågående konsolideringen.

Antal aktier på large cap som befinner sig över MA-200 noteras inför dagen till 71 procent. Än så länge tolkar jag isen som tjock även om det sedan en tid råder en negativ divergens mot priset hos OMXS30. Det är nu bara 35 procent av aktierna på large cap som noteras över 50-dagars medelvärde. En allt tydligare varningssignal.

På ovansidan möter närmast 2342 följt av 2356 och 2361 men framförallt zonen kring senaste toppen strax under 2400.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 2339 följt av 2331 och 2319-2314 men även zonerna kring 2300 samt 2280.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Om den lägre toppen strax under 2400 den 6/9 följs av en ny lägre topp är det ett svaghetstecken. Skulle sedan 2314 ge vika ställs siktet i första hand in mot 2280 eller 2250. Vi ser tecken på att isen smälter, även om den fortfarande är ganska tjock. För första gången på ett år ser vi nu tecken på att en medellångsiktig topp kan vara i antågande. Det blir nu intressant att se om den avtagande optimismen kommer att leda till ännu större osäkerhet som i sin tur triggar nya nedgångar eller om optimismen åter blir mer utbredd. För att jag åter ska bli positiv på både kort- och medellång sikt behöver indexet etablera sig över standard line vid 2363. Än så länge noteras OMXS30 i en konsolidering mellan 2314 och 2413 och nu blir det intressant att se om indexet kommer bryta ut uppåt eller söderut från denna range.

Motstånd: 2342 / 2356 / 2361 / 2400
Stöd: 2339 / 2331 / 2319-2314 / 2300 / 2280

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 26-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Testar av den stigande stödlinjen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den pågående rekylen har tilltagit i styrka och har nu kommit ner till den platta standard line, strax ovanför gapstödet vid 4450. Tidigare rekyler har det senaste året sugits upp kring 50-dagars medelvärde och det ska bli intressant att se om så blir fallet även denna gång. Om den pågående rekylen följer utseendet från det senaste årets rekyler borde köparna så smått söka sig tillbaka kring zonen mellan 4450 och 4430. En första indikation på att en djupare rekyl kan vara inledd får vi om den senaste signifikanta lågpunkten vid 4368 punkteras utan att tas tillbaks på ett par dagar. Med flera av de korta momentumindikatorerna på extremt låga nivåer är det bra odds för att en positiv fortsättningsformation kommer att bli starten på nästa positiva trendben.”

Den gångna veckan inleddes med en long legged doji och testade varje dag av den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör, utan att lyckas stänga ovanför nivån. Lösenveckan avslutades med en svag candle som stängde strax under 50-dagars medelvärde, vilket var första gången sedan den 18 juni. Totalt backade indexet 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till 18 procent. Senast vi hade två låga veckostängningar i rad var i slutet av februari, då följdes rekylen av en imponerande uppgång. Det är många likheter med den nuvarande rekyl men omsatt i nivåer borde indexet denna gång ner mot 4400-4390.

Indexet testar nu av zonen kring den stigande stödlinjen som är aktuell sedan i våras. Flera korta momentumindikatorer är nere på låga nivåer och uppvisar mindre men positiva divergenser. Historiskt har den kommande veckan tillhört en av de svagare under året men å andra sidan har denna rekyl startat en vecka tidigare än normalt vilket talar för att nästa positiva trendben kan vara på väg att inledas. I den något mer negativa vågskålen konstaterar jag att bredden avtagit och att det råder negativa divergenser mot ett allt större antal indikatorer.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi kan handla indexet med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har bortsett från i torsdags noterats över det dagliga snittet, vilket är vanligt under lösenveckorna som avslutas med en häxfredag. Volymbalansen är fortfarande positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) föll den gångna veckan från 76- till steg igår från 72 procent. Jag tolkar fortfarande isen som tjock även om vi nu ser tecken på att den börjar smälta.

VIX (den förväntade vollan) inledde veckan kring 21 och stängde den kring samma nivå efter att ha varit nere och testat de korta och medellånga medelvärdena. Det är lite av en cup-handle som i så fall är svagt negativt för indexet.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring extremt låga 2,7.

På ovansidan möter närmast 4457 följt av 4469 och 4480 samt zonen kring 4500.

På nedsidan möter närmast 4410 följt av zonen kring 4400 och den senaste mest signifikanta lågpunkten kring 4370.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4546 den 2/9

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Negativ divergens mot bredden (antal aktier över MA-200)
– Noteras under EMA-8 och MA-20

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Sedan den senaste ATH-noteringen vid 4546 har inte en enda dag stängt över föregående dags högsta och därmed är det för tidigt att säga att rekylen är klar. Indexet är inne i en historiskt svag period som brukar bottna i slutet av oktober efter skvalpig period från slutet av september. När lagging line ”kör in i priset” som vi sett i veckan brukar det leda till antingen en konsolidering eller en topp. Om 4367 punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för att vi sett en medellångsiktig topp men om priset börjar stänga över turning line (den grönstreckade linjen) innan stängningarna sker under den stigande stödlinjen kan nästa positiva trendben vara inlett. Med flera av de korta momentumindikatorerna på låga nivåer med positiva minidivergenser är det däremot bra odds för att en positiv fortsättningsformation kommer att bli starten på nästa positiva trendben.

Motstånd: 4457 / 4469 / 4480 / 4500
Stöd: 4410 / 4404-4396 / 4370

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 34+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 61%.

DAX: Siktet är inställt ner mot 15250

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om de senaste topparna inte är en perfekt dubbeltopp indikerar de att en nedgång till i första hand 15200 är något vi ska vara beredda på. Trendfasindikatorn och volymbalansen talar än så länge för att expansionen kommer att ske norrut men ju fler lägre högsta vi bjuds på desto större chans att det behövs ett djupare omtag. På kort sikt är jag svagt negativ, på medellång neutral och på lång sikt fortfarande positiv.”

Den gångna veckan har varje dag testat av standard line men i fredags effektuerades en lång röd candle med den största rangen sedan den 19 juli. Fredagens stängning skedde kring den nedre begränsningen för den rådande tradingrangen precis under cloud span b, vilket även det var första gången sedan den 19 juli. Totalt backade indexet med 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 12,9 procent. Det var den femte veckan i rad som stängde med en röd veckostapel och den tredje i rad med en stängning som var lägre än föregående vecka. I månadsgrafen noteras september än så länge som en bearish engulfing vilket om månaden stängs så blir den första negativa omslagsformationen på ett år.

Lagging line ”körde in i priset” i början av september och då varnade jag för att det var risk för en skvalpig period som eventuellt kunde leda till en medellång topp. Om det visar sig att cloud span b som punkterades i fredags inte återtas inom de närmaste dagarna är det mycket som talar för att vi sett en topp.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp. Avståndet ner till MA-200 har med den senaste veckans nedgång minskat ytterligare och nu är det ungefär 5 procent ner till husse.

Trendfasindikatorn befinner sig sedan mitten av november i ett läge som rekommenderar oss att köpa rekyler vid positiva fortsättningsformationer. Fortsätter rekylen är det inte så långt kvar tills indikatorn noteras i området för jämviktspendling.

Volymbalansen är positiv och pekar fortsatt uppåt i den positiva delen, även om den mattats av något de senaste tre veckorna.

SMACD lämnade den 25 augusti ett negativt kors, som fortfarande är i spel. Nollzonen har nu punkterats och i torsdags effektuerades en negativ trampolin. Flera korta momentumindikatorer börjar komma ner på låga nivåer och det brukar leda till uppstudsar men om så inte blir fallet är det ett tecken på att undertonen håller på att försvagas.

Sammanfattning: DAX utmanar nu den nedre begränsningen av den rådande tradingrangen där även cloud span b möter upp. Indexet börjar bli översålt och köparna behöver snart visa sig för att inte säljtrycket ska tillta och bli alltför utmanande. Trendfasindikatorn och volymbalansen talar än så länge för att expansionen kommer att ske norrut men ju fler lägre högsta vi bjuds på desto större chans att det behövs ett djupare omtag. På kort- och medellång sikt är jag svag negativ men på lång sikt är jag fortfarnade positiv.

Motstånd: 15539 / 15620 / 15730 / 15825
Stöd: 15430 / 15310 / 15200 / 15133-15050

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 28-.
– Next day forecast indikerar att det är 54 procents chans till en uppgång under måndagen.

SSAB B: Potentiell negativ trampolin

Teknisk analys SSAB B: Det blev en passering av 38,30 och en uppgång till 46 kronor efter analysen i början av juli. Den potentiella dubbelbotten jag pratade om i början av september har inte effektuerats och nu ser vi istället tecken på att molnet är på väg att ge vika.

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är sedan årsskiftet uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras fortfarande i zonen för en positiv trend men har mattats något.

För tillfället noteras SSAB B i zonen mellan fib 38% och 62%. Den av nivåerna som tas ut eller punkteras kommer troligen att ställa in siktet för den närmaste tiden.

SMACD skar det senaste månadsskiftet ner under nollan och närmar sig nu en negativ trampolin.

Sammanfattning: En ny lägre topp kring fib 38% och en punktering av cloud span b riskerar att få säljtrycket att tillta. Om däremot molnet återtas och aktien drar upp över MA-50 är det goda förutsättningar för en uppgång mot 45 kronorsnivån. Punkteras däremot 38,80 hittar vi MA-200 och om inte heller den nivån suger upp säljtrycket riskeras en nedgång mot 35-kronorsnivån.

Motstånd: 40,50 / 41,45 / 42,55 / 43,00
Stöd: 39,10 / 38,30 / 36,80 / 35,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 50-.

USD/SEK: Bekräftad bullish engulfing

Teknisk analys USD/SEK: Det skulle visa sig att det blev en långsiktig topp hos USD/SEK efter den senaste analysen. Valutaparet fortsatte ner (stärkt krona) till början av januari i år där en botten vid 8,13 markerades. Därefter stärktes kronan stegvis men föll tillbaka när taket i den fallande kanalen nåddes i slutet av mars. En ny högre botten i början av juni fick fart på kronan som steg upp till toppen vid 8,85 i slutet av augusti. En relativt kraftig rekyl ner mot fib 50%-nivån för den senaste kronuppgången nåddes den 6/9 och nu ser vi åter indikationer på en kronförstärkning.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras i området för ”jämviktspendling” vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel. Tar man position, oavsett riktning, bör man vara beredd på att både stöd- och motståndsnivåer kan leda till snabba vändningar.

Fib 50%-nivån för sommarens upptrend hos USD nåddes alltså för ett par veckor sedan och nu ser vi tecken på att dollarn håller på att ta fart uppåt igen.

Just nu utmanar USD/SEK en helt platt standard line som brukar vara ett tufft motståndsområde.

Den gångna veckan inleddes med en ny, visserligen marginell men ändå, högre lägsta och avslutades med en bekräftad bullish engulfing.

SMACD lämnade ett positivt kors (för dollarn) i fredags och vi ser tecken på att ichimoku håller på att stärkas framöver.

Sammanfattning: Det positiva kortsiktiga trendbenet som inleddes i början av juni och toppade i mitten av augusti har nu lett till en rekyl till fib 50% där en bekräftad bullish piercing line har fått nytt liv i dollarn. I fredags avslutades veckan men en ny positiv bekräftelse och en passering av cloud span a och en icebreak av 50-dagars medelvärde. Passeras standard line (den röda streckade linjen) utan att snabbt punkteras ställs siktet in mot 8,80 och om 8,85 tas ut är 9 kronor nästa delmål. Om det istället visar sig att 8,52 ger vika ställs siktet in mot 8,47 och om inte heller denna nivå håller stärks förmodligen kronan och pressar USD/SEK ner mot 8,25.

Motstånd: 8,69 / 8,73 / 8,80
Stöd: 8,65 / 8,59 / 8,54-8,52

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 60+.