BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 38

OMXS30: Uppladdningsfas där edgen talar för fortsatt nedgång

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Punkteringen av årsmedelvärdet, dödskors och allt lägre toppar sedan maj månad ökar sannolikheten för att en långsiktig nedtrend inletts. Var beredd på fortsatt tvära kast men om 1522 ut och hålls ökar chansen för en uppgång upp mot taket i den fallande medellånga kanalen kring 1600.”

Den gångna veckan testade av nivån kring 1520-1525 men kursen föll sedan tillbaks och noteras nu i en tradingrange mellan 1525-1400 och en kortare mellan 1525-1460. Totalt steg OMXS30 med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att det åter råder en uppgång sedan årsskiftet, nu med 1,6 procent.

För tillfället noteras månadsstapeln som en doji medan föregående vecka stängde långt ner i kursstapeln, även om den var grön, och svansen på ovansidan innehåller ett påtagligt säljtryck.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i onsdags och torsdags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den kommande veckan har noterat nedgångar fler gånger än uppgångar men samtidigt ska nämnas att den historiskt dåliga utvecklingen av september till stor del påverkas av utvecklingen fram till 2002 men sedan dess har vi inte haft samma mönster.

Årsmedelvärdet och primärtrenden (MA-200) pekar bägge upp även om lutningen nu är svag. De korta och medellånga medelvärdena har däremot vänt ner och i slutet av augusti effektuerades ett dödskors.

MACD noteras i sälj i både månads- och veckografen men lämnade i förra veckan en köpsignal i dagsgrafen.

På ovansidan möter närmast 1500-1510 och därefter 1525 samt de gap upp mot 1600-nivån som präglade nedstället för tre veckor sedan.

På nedsidan bevakar jag närmast 1483, 1474 och 1460 men framförallt utvecklingen kring 1400.

På lång sikt pekar det mesta, än så länge, på att vi kan se fram emot en utdragen nedtrendsfas. Om däremot 1525 tas ut och hålls mer än några timmar eller få dagar blir jag inte förvånad om taket i den fallande kanalen kring 1600 kommer att testas av.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag inställd på fortsatta nedgångar och vill se att MA-50 vrider upp och att kursen orkar hålla sig kvar ovanför innan jag åter blir positiv.

På kort sikt (några dagar till veckor) är bilden något mer oklar och det kan det bli slagigt ett tag då nedgången för ett par veckor sedan har skapat spänningar upp mot framförallt MA-50.

Mönstret är något otydligt på kort sikt, vilket brukar leda till osäkerhet och det ser vi med de nuvarande kasten mellan hopp och förtvivlan. På medellång sikt talar mer för ned- än uppgång men på kort sikt kommer ett bekräftat utbrott av 1525 stärka förutsättningarna för en uppgång mot primärtrenden eller taket i den fallande kanalen.

Motstånd: 1507 / 1525 / 1534 / 1553 / 1560 / 1582 / 1600
Stöd: 1484 / 1474 / 1460 / 1442 / 1424 / 1405-1396

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP16 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 957.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP129 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 1998.

S&P 500: Moment 22 för köpare

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Likheten mellan dagens graf och augusti/september 2011 är slående men den gången vände kursen upp i en flerårig stigande trend. Så länge inte 2000-nivån tas ut och hålls mer än några dagar ska vi se uppstudsar som lägen att leta efter negativa fortsättningsformationer för nedgång.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot 1900-nivån som tillfälligtvis sög upp säljtrycket. Från torsdag var det säljarna som åter tog tag i taktpinnen. Veckan som helhet stängde med en nedgång med 3,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu utökats till 6,7 procent.

Den gångna veckan inleddes med en helgdag men sedan tog sig indexet åter upp för att testa av den fallande motståndslinjen men även om veckan innebar en uppgång med 2,1 procent omfamnas de senaste två veckornas kursstaplar av kursstapeln för sista veckan i augusti. I månadsgrafen råder osäkerhet men för september månad har dock utvecklingen varit bättre än historien. Om vi däremot studerar sentimentsnivån för de senaste två månaderna noteras den kring 2000 som behöver tas ut för att vi åter ska leta efter positioner för uppgång. Nedgången sedan årsskiftet har därmed reducerats till 4,8 procent.

Volymen har under större delen av veckan noterats strax över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna, vilket är intressant och inte så vanligt i samband med konsolideringar.

Den långa trenden lutar svagt nedåt och de korta och medellånga medelvärdena börjar alltmer sortera upp sig för en långdragen nedgångsfas. Än så länge är dock lutningen på primärtrenden inte kraftigare än att vi ska vara beredda på en fortsatt slagig handel och likheterna med hösten 2011 är stora vilket innebär att en trigger åter kan vända sentimentet och skapa en ny uppgångsfas.

Historiskt har den andra halvan av september varit slagig och inledningen av oktober har präglats av fallande kurser. Enligt sjuveckorscykeln är det ungefär 70 procents chans till en lågpunkt mellan den 2/10-22/10. Som jämförelse kan nämnas att det i fjol noterades en viktig lågpunkt den 17/10 men den gången var det nio veckor tillbaks till föregående lågpunkt. Det är med andra ord en del utrymme för avvikelser.

Så länge inte 2000-nivån tas ut noteras indexet i den nedre delen av den range som markeras från 2104 från den 18:e augusti till lågpunkten den 25:e augusti, vilket innebär att köparna än så länge inte tagit tillbaks kommandot.

Efter den halvårslånga tradingrangen, som punkterades i mitten av augusti, är det återigen osäkerhet som präglar dagsrörelserna. Så länge varken 2000-nivån tas ut eller 1867 punkteras kan vi återigen räkna med tvära kast och varanndagsrörelser.

MACD noteras nu i sälj i både vecko- och månadsgrafen men lämnade under veckan en köpsignal men under nollan.

Efter det branta nedstället i slutet av augusti råder nu en större tradingrange mellan 1867 och 2135. På kortare sikt bevakar jag 1867-2000.

På ovansidan möter först motstånd vid 1965-1971 och den därefter den fallande motståndslinjen strax under 1980 men framförallt är jag intresserad av zonen kring 2000 som är den kortsiktigt mest intressanta vattendelaren.

På nedsidan bevakar jag 1940 och zonen kring 1900 följt men framförallt 1867.

I den positiva vågskålen:
– Lågpunkterna vid 1867 och 1820 är intakta
– Köparna kommer tillbaks efter nedställ

I den negativa vågskålen:
– Årsmedelvärdet punkterades den 1/9
– 2000-nivån är intakt
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– Kraftfull distribution av aktier och flykt från risksektorer
– MACD har vänt ner i sälj i månadsgrafen och momentumet för nedgång tilltar
– Många index i världen uppvisar samma mönster (ont om ”säkra” tillflyktsorter)

 

Det råder osäkerhet igen och därför ser vi avtagande volla och en ny tradingrange som låser in kursen. Kommer Fed höja eller sänka räntan? Ja, det beror, tror jag, på de närmaste dagarnas börsutveckling. (uppgångar kan bli köparnas värsta fiende) Om 2000-nivån tas ut ökar sannolikheten för en uppgång mot 2040 eller taket i den fallande kanalen som noteras kring primärtrenden. På medellång sikt talar mer för nedgång än uppgång men detta förändras redan om 2000 tas ut och hålls.

Motstånd: 1968 / 1976 / 1989 / 1997-2004 / 2021
Stöd: 1946 / 1937 / 1927 / 1911 / 1903 / 1867

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BP6 med en häv kring 2,1 och en stop loss på 1041.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 2488.

DAX: Knepigt utseende

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om 10400 tas ut och bekräftas är förutsättningarna goda för en uppgång upp mot primärtrenden kring 11000. Fortsätter indexet att effektuera allt lägre toppar och bottnar där 9340 punkteras talar mer för en att en långsiktig nedtrendsfas har inletts.”

Den gångna veckan inleddes uppåt och i onsdags togs 10400-nivån ut men köparna vacklade när fib 50% närmade sig och säljtrycket under eftermiddagen punkterade åter utbrottsnivån vid 10400. Den tilltagande vollan under senare delen av augusti har avtagit under september och indexet är återigen fast i tradingrange mellan 10500 och 9300. Uppgången blev till slut 0,8 procent för veckan som gick och det innebär att årets uppgång nu uppgår till 3,2 procent.

Även om den gångna veckan stängde på plus är veckostapeln allt annat än positiv. Öppningen i måndags och stängningen i fredags skedde på ungefär samma nivå men det var långt ner i veckostapeln med en påtaglig svans på ovansidan.

Den långa trenden trenden pekar visserligen fortsatt upp men lutningen har avtagit och fortsätter kursen noteras under primärtrenden är det bara en tidsfråga tills den viker ner. De korta och medellånga medelvärdena pekar nedåt och sedan den 7:e september tyngs indexet av ett dödskors.

Sedan början av april har både toppar och bottnar noterats på allt lägre nivåer och så länge inte den lokala pivottoppen från början av augusti tas ut talar mer för fortsatt nedgång de närmaste veckorna.

Den långa trenden trenden pekar visserligen upp men lutningen har avtagit och fortsätter kursen noteras under primärtrenden är det bara en tidsfråga tills den viker ner.

Historiskt har den kommande veckan faktiskt noterat uppgångar varje år sedan 2006, vilket är 9 år i rad och utvecklingen de senaste månaderna följer dessutom den historiska väl. Ska det bli ett 10:e år med stigande kurser den kommande veckan?

MACD noteras i sälj i både i månads- och veckografen men har vänt upp i köp i dagsgrafen.

På ovansidan möter 10380 följt av 10430 men framförallt 10500-nivån och primärtrenden som möter upp vid 11000.

På nedsidan hittar vi stöd kring 10000 och 9850 men den viktigaste nivån är zonen mellan 9640-9340.

För tillfället är DAX en aning svårbedömd. I torsdags punkterades golvet i den stigande kilen och i veckografen indikerar den långa svansen på ovansidan att köparna har dåligt självförtroende. Köpsignalen i MACD är än så länge positiv men om inte momentumet tilltar kan även det utvecklas till en säljsignal.

Motstånd: 10270 / 10380 / 10500 / 10800 / 11000
Stöd: 10080 / 9996 / 9930 / 9850 / 9650-9340

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 6968.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP161 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 12845.

Boliden B: Kläms i en allt tajtare stigande kil

Teknisk analys Boliden: Kursen nådde 173 kronor där den fallande motståndslinjen mötte upp, efter föregående analys. Jag nämde även i föregående analys att vi då skulle leta efter positioner för nedgång.

De långa trenden pekar upp men de korta- och medellånga medelvärdena har vänt ner och sedan början av september tyngs aktien av ett dödskors.

I onsdags hade gapet från den 21:a augusti upp mot 150 kronor täppts till och vi bjöds på en bearish meeting line. Föregående vecka avslutades med en doji, mitt i tradingrangen vilket jag inte fäster så stor vikt vid.

Den senaste månaden har präglats av en stigande kil och i de flesta fall sker utbrott från en sådan söderut.

Stochastics är uppe på en nivå där det är ok att åter börja leta efter positioner för nedgång.

Vid de tillfällen när vi haft ett utseende likt det vi har nu, vilket iofs endast inträffat 9 gånger sedan 2002 har kursen vid 6 av dessa stått lägre en vecka senare.

Sammanfattning: Om 140 kronor punkteras kan vi ta position för nedgång mot i första hand 135 kronor men om inte säljtrycket avtar där talar mycket för en nedgång mot 130 kronor. Mellan 124-130 har vi tidigare sett köparna stå och vänta och chansen är stor att de gör det även nu. Stoppen placerar vi strax ovanför 150 kronor.

Motstånd: 146,20 / 150,00 / 152,10 / 154,50
Stöd: 140,20 / 138,20 / 134,00 / 130,20

Du kan handla Boliden med följande minifutures från BNP:
Uppgång: Minilong BOL BNP32 med hävstång 2,4 och stopploss kring 89,25
Nedgång: Minishort BOL BNP28 med hävstång 3,2 och stopploss kring 179,30

SHB A: 65% chans för nedgång

Teknisk analys SHB A: De senaste veckorna har det varit stökigt kring primärtrenden men den avtagande volymbalansen talar för att nedgången kommer men att det kan ta lite tid innan vi får en bekräftad säljsignal.

Den långa och medellånga trenden pekar fortsatt upp men för tillfället ser vi en zon mellan 130-123 kronor där det råder osäkerhet kring fortsättningen.

Stochastics befinner sig på en nivå där vi med fördel kan leta efter positioner för nedgång och vi ser att de kortare momentumindikatorerna har svårt att bygga momentum för uppgång. Senast vi hade ett liknande utseende var i början på 2012 men historiskt har vi i de flesta fall sett nedgångar på en veckas sikt.

MACD noteras visserligen i köp men håller just nu på att testa av nollinjen som vi vet utgör ett motstånd när kursen närmar sig söderifrån.

Utbrott från begränsningarna i den rådande tradingrangen kommer med stor sannolikhet att visa riktningen för den närmaste tiden. Det är två problem med att invänta ett utbrott: För det första vet vi att många utbrott blir falska vilket innebär kraftiga motreaktioner. För det andra blir riskkvoten betydligt sämre. Redan om fib 50% punkteras talar mer för en ned- än uppgång men om 128,30 tas ut kan vi räkna med ett återtest av 130 kronor. Med det tekniska utseende som råder talar dock mer för ned- än uppgång.

Motstånd: 128,40 / 130,00 / 131,60
Stöd: 125,90 / 124,80 / 123,20 / 121,10

Du kan handla SHB A med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SHB BNP18 med en häv kring 2,4 och en stop loss kring 76,50.
Nedgång: MINISHRT SHB BNP17 med en häv kring 3,2 och en stop loss kring 158,20.