BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 39

OMXS30: Det kommer bli fler tjurfällor

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Mönstret är något otydligt på kort sikt, vilket brukar leda till osäkerhet och det ser vi med de nuvarande kasten mellan hopp och förtvivlan. På medellång sikt talar mer för ned- än uppgång men på kort sikt kommer ett bekräftat utbrott av 1525 stärka förutsättningarna för en uppgång mot primärtrenden.”

Den gångna veckan inleddes ner mot 1450-nivån men steg sedan svagt upp mot 20-dagars medelvärde. Ju mer kursen närmade sig 1500-nivån desto mer osäkerhet (små dagsstaplar). I fredags vände kursen brant ner vilket fick veckan som helhet att stänga på minus 2,4 procent och det skickar åter ner indexet på en nedgång från årsskiften som nu skrivs till 0,8 procent.

Inför fredagen skrev jag: ”I och med att de två senaste dagarnas kursstapelar varit extremt små (de minsta sedan 18/8) och dessutom omfamnas av måndagens, tolkar jag det vi ser som en uppladdning för en expansion som troligtvis kommer att ske söderut.”

Volymen har fram till i fredags noterats lägre än snittet men steg påtagligt i fredags vilket jag tolkar som att de stora elefanterna passar på att distribuera ut aktier.

Den kommande veckan har noterat nedgångar i nästan 70 procent av åren sedan 1990 och de senaste veckorna har utvecklingen följt den historiska ganska väl.

Årsmedelvärdet pekar svagt upp medan primärtrenden fram till i fredags har noterats stigande. Än då länge är MA-200 så pass platt att vi med fördel ska applicera jämviktspendlande strategier. Jag har de senaste veckorna nämnt att det är stor chans för en lågpunkt under den kommande veckan och vi ska därför vara beredd på att det kan bli en del uppstudsar, som kan bli kraftiga de närmaste dagarna. I samband med uppgångar ska vi företrädesvis leta efter positioner för nedgång.
MACD noteras i sälj i både månads- och veckografen och ser åter ut att vara på väg ner i sälj, dock i den negativa delen.

På ovansidan möter närmast 1467 och zonen kring 1500 och därefter 1525 samt de gap upp mot 1600-nivån som präglade nedstället för en månad sedan sedan.

På nedsidan bevakar jag närmast 1450, 1442 men framförallt zonen mellan 1428-1040 där vi tidigare sett köparna suga upp säljtrycket.

På lång sikt pekar det mesta, än så länge, på att vi kan se fram emot en utdragen nedtrendsfas. Om däremot 1525 tas ut och hålls mer än några timmar eller någon dag blir jag inte förvånad om taket i den fallande kanalen kring 1600 kommer att testas av.

På medellång sikt (veckor till månader) talar det mesta för fortsatta nedgångar och jag vill se att MA-50 vrider upp och att kursen orkar hålla sig kvar ovanför medelvärdet innan jag åter blir positiv.

På kort sikt (några dagar till veckor) har bilden klarnat de senaste dagarna och det är att mer talar för en nedgång mot 1425-1400.

Sammanfattning: De allra bearmarkets inleds med ett kraftigt nedställ med påföljande kraftiga uppstudsar som i många fall är bulltraps. Även denna gång verkar det som om den inledande björnmarknaden följer skolboken. Den rekyl som inleddes den 14:e augusti tog upp indexet exakt till 50% fibnivån av den senaste nedgången men där tog det stopp. Jag navigerar nu vidare söderut men är beredd på en och annan uppstuds, kanske redan när veckan inleds.

Motstånd: 1467 / 1480 / 1496 / 1500 / 1510 / 1525 / 1553
Stöd: 1450 / 1442 / 1428 / 1422 / 1405-1396

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP16 med en häv kring 2,4 och en stop loss på 957.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP129 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 1998.

S&P 500: Turtle soup för nedgång

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om 2000-nivån tas och inte omedelbart punkteras ut ökar sannolikheten för en uppgång mot 2040 eller taket i den fallande kanalen som noteras kring primärtrenden.På medellång sikt talar dock mer för nedgång än uppgång”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot 1900-nivån som tillfälligtvis sög upp säljtrycket. Från torsdag var det säljarna som åter tog tag i taktpinnen. Veckan som helhet stängde med en nedgång med 3,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu utökats till 6,7 procent.

Den gångna veckan inleddes svagt upp mot 2000-nivån och när FED släppte räntebeskedet i torsdag rusade kursen upp till 2020-nivån. Efter några minuter vände dock indexet ner och innan stängning hade 2000-nivån punkterats och lämnat en lång svans efter sig på ovansidan. Veckan som helhet innebar en marginell nedgång med 0,2 procent vilket innebär att årets nedgång nu uppgår till 4,9 procent.

Volymen noterades under veckoinledningen under snittet men tilltog efter Fed-beskedet och fredagen vilket jag tolkar som att stora elefanter distribuerar ut aktier.

Den långa trenden lutar svagt nedåt och de korta och medellånga medelvärdena sorterar alltmer upp sig för en långdragen nedgångsfas. Än så länge är dock lutningen på primärtrenden inte kraftigare än att vi ska vara beredda på en fortsatt slagig handel och likheterna med hösten 2011 är stora vilket innebär att vi inte riktigt kan utesluta att det är en kraftig rekyl.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden backat i ungefär 60 procent av fallen och som jag nämnt tidigare är den andra halvan av september känd för att vara slagig. Inledningen av oktober har dessutom historiskt präglats av fallande kurser. Enligt sjuveckorscykeln är det ungefär 70 procents chans till en lågpunkt mellan den 2/10-22/10.

Den tvära vändning vi såg efter uppgången i torsdags effektuerade en turtle soup som blev en rejäl svans på ovansidan i veckografen. Eftersom vi vet att det ligger mycket sälj i svansen från 2020-1960 ska vi vara försiktiga med att ta position för uppgång i detta område. Förutsättningarna är stora för att de som agerat för nedgång har placerat sina stoppar strax ovanför 2020 och det innebär att vi om nivån tas ut kan räkna med en uppgång upp mot i första hand 2060-nivån. Även om vi kommer att få en hel del uppstudsar navigerar jag än så länge för fortsatt nedgång.

Efter den halvårslånga tradingrangen, som punkterades i mitten av augusti, är det åter osäkerhet som präglar dagsrörelserna. Så länge varken 2000-nivån tas ut eller 1867 punkteras kan vi räkna med tvära kast och varanndagsrörelser.

MACD noteras nu i sälj i både vecko- och månadsgrafen och köpsignalen i dagsgrafen har tappat momentum.

På ovansidan möter först motstånd vid 1976, 1990 men framförallt svansen mellan 1996-2021.

På nedsidan bevakar jag 1942 och zonen kring 1900 följt men framförallt 1867.

I den positiva vågskålen:
– Lågpunkterna vid 1867 och 1820 är intakta
– Köparna kommer tillbaks efter nedställ

I den negativa vågskålen:
– Årsmedelvärdet punkterades den 1/9
– 2000-nivån togs ut men punkterades direkt med en turtle soup
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– Kraftfull distribution av aktier och flykt från risksektorer
– MACD har vänt ner i sälj i månadsgrafen och momentumet för nedgång tilltar
– Många index i världen uppvisar samma mönster (ont om ”säkra” tillflyktsorter)

Sammanfattning: Mer talar för fortsatt ned- än uppgång på sikt och det stämmer bra med den historiskt säsongsmässiga utvecklingen. Om däremot 2020-nivån tas ut och hålls tas sikte på i första hand 2060 och därefter 2070 och 2100-nivån.

Motstånd: 1976 / 1990 / 1996-2021
Stöd: 1937 / 1911 / 1903 / 1867

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BP6 med en häv kring 2,1 och en stop loss på 1041.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 2488.

DAX: Ny säljsignal

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om den gångna veckan stängde på plus är veckostapeln allt annat än positiv. Det vi ser i grafen tyder på att köparna för tillfället saknar självförtroende.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt men med en viss dragning uppåt och pendlade i en relativt smal range innan punkteringen av 10.000-nivån fick kursen att falla brant i fredags. Nedgången den gångna veckan blev 2,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 1,0 procent.

Fem av de senaste sex veckorna har stängt i den nedre delen och som jag påtalat de senaste veckorna är det säljarna som styr och i rodret så länge inte 10.500-nivån tas ut och hålls i mer än några timmar eller någon dag.

Den långa trenden trenden pekar visserligen fortsatt upp men lutningen har avtagit och fortsätter kursen noteras under primärtrenden är det bara en tidsfråga tills den viker ner. De korta och medellånga medelvärdena pekar nedåt och sedan den 7:e september tyngs indexet av ett dödskors.

Sedan början av april har både toppar och bottnar noterats på allt lägre nivåer och så länge inte den lokala pivottoppen från början av augusti tas ut talar mer för fortsatt nedgång de närmaste veckorna.

Den långa trenden trenden är helt platt och det är inte långt kvar innan även MA-100 bryter ner under primärtrenden.

Historiskt har den kommande veckan stigit och fallit i ungefär hälften av fallen. De senaste tre åren har vi dock sett nedgångar. För en vecka sedan påtalade jag att vi hade haft samma mönster de senaste 9 åren men det skulle visa sig att det inte blev ett tionde.

MACD noteras i sälj i både i månads- och veckografen och i dagsgrafen närmar sig åter en säljsignal.

På ovansidan möter först 10000-nivån och därefter 10340 följt av den viktiga vattendelaren 10500.

På nedsidan hittar vi stöd kring 9850 men den viktigaste nivån är zonen mellan 9640-9340.

Sammanfattning: Det råder en negativ volymbalans och köparna ger upp vid allt lägre nivåer. Senaste signal är en säljsignal och så länge den inte elimineras fortsätter jag navigera för nedgång. Man ska naturligtvis vara beredd på tvära kast, som brukligt i starten på bearmarkets.

Motstånd: 10020 / 10340 / 10500 / 10800
Stöd: 9850 / 9735 / 9640-9367 / 9340

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 6968.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP161 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 12845.

Guld spot: Bryter upp i långsiktig uppgång

Teknisk analys guld: $1175 togs inte ut efter föregående analys istället har vi sett en fallande kil formeras. Sedan toppen 2011 har guldet fallit men som jag skrivit sedan slutet av juli börjar vi nu se tecken på att priset närmar sig en botten.

Den långa trenden som jag definierar med lutningen på MA-200 pekar fortfarande ner medan de korta- och medellånga medelvärdena visar tecken på att vända upp.

Den trendlinje som förbinder de allt lägre långsiktiga topparna från slutet av 2012 är än så länge intakt och därför ska vi vara lite defensiva när vi tar position för uppgång.

MACD effektuerade i fredags en köpsignal strax under nollinjen samtidigt som vi fått tre kraftfulla gröna kursstaplar efter att den övre begränsningslinjen på den stigande kilen tagits ut.

Sammanfattning: Guldpriset visar nu tecken på att fortsätta upp och har redan effektuerat ett utbrott ur den fallande kil som begränsat utvecklingen de senaste månaderna. Nästa motstånd möter vi 1140, 1160 och toppen från augusti vid 1170. Så länge inte 1100-nivån punkteras och hålls talar mer för fortsatt upp- än nedgång.

Motstånd: 1148 / 1170 / 1187
Stöd: 1117 / 1098 / 1073

Du kan handla guld med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG GULD BNP29 med en hävstång på 3,9 och en stop loss vid 871.
Nedgång: MINISHRT GULD BNP31 med en hävstång på 3,2 och en stop loss vid 1453.