BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 39 – 2022

OMXS30: Positiv divergens vid stöd

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag är fortsatt negativ till OMXS30 på lång sikt och sedan den lägre toppen strax ovanför standard line i tisdags även på kort sikt. På kortare sikt är jag mest intresserad av området mellan 1985 och 1875. Säsongsmässigt brukar den närmaste månaden vara svag men slutet av oktober kallas ofta ”bear killer” då många negativa nedgångsperioder vänt upp då. Även om det är många negativa pusselbitar ska vi vara medvetna om att börsen ofta vänder upp 6-12 månader innan ekonomin. Om utbrotten sker uppåt eller nedåt från de pågående kontraktionerna återstår att se men för tillfället är det fördel för säljarna. I den positiva vågskålen noterar jag att gummisnodden är hårt spänd när stödet vid 1875 testas och en passering med en stängning över 1912 i övre tredjedelen av dagscandlen kan indikera starten på en uppgång mot i första hand den fallande röda motståndslinjen. När uppstudsar uteblir vid översålda lägen och stöd är det ett svaghetstecken.”

Efter ett försök att effektuera en positiv omslagsformation i veckan, som dock bara blev en bullish piercing line, fortsatte indexet ner och avslutade veckan med en ny tvåårslägsta stängning. För andra veckan i rad stängde OMXS30 rött och denna gång med -3,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 24,9 procent. Inte en enda av de senaste 9 handelsdagarna har stängt över föregående dags högsta och med en nedgång med nästan 13 procent från toppen i augusti till fredagens lägsta har de korta momentumindikatorerna blivit extremt hårt spända på nedsidan. Om uppstudsar uteblir vid översålda läget eller blir extremt kortvariga är det ett tecken på svaghet och risk off.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken för nedgång är större än chansen till uppgång.

Volymen har tilltagit under veckan och noterades 12 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 31 procent. Just nu är det bara 9 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 7,8 procent vilket är lägre än snittet som noteras kring 9,0 procent.

På ovansidan möter närmast 1825 följt av 1850 och zonen kring 1896-1908.

På nedsidan möter närmast zonen kring 1804-1796 följt av 1764 och 1720.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Under nedgången från den 17/8 till den 1/10 noterades 12 dagar i rad där inte en enda dag stängde över föregående dags högsta. Nu är det 9 dagar i rad som stängt lägre än föregående dags högsta. Som jag sade för två veckor sedan kommer rekylen pågå minst tills vi får en stängning i den översta delen av en dagscandle och över föregående dags högsta. I torsdags punkterades dessutom tidigare årslägsta som sattes den 1/7 och så länge uppstudsar från nya lågpunkter inte ens tar ut den senaste pivottoppen talar mer för fortsatt ned- än uppgång. Så länge inflationen stiger och Riksbanken hotar med allt högre räntor är det inte mycket som talar för att köparna vågar kliva in på allvar. För tillfället är alltså negativa ekonomiska nyheter ”positiva” om de får Riksbanken att bli något mindre hökaktig. I den positiva vågskålen kan vi konstatera att de flesta bearmarkets har eliminerats under oktober och för varje nedgångsfas kommer vi allt närmare en botten. Jag vill i följande ordning se att köparna visar sig: 1: En positiv bekräftad omslagsformation. 2: Fib 50% av senaste nedgången ska återtas och inte följas av en ny lägre botten. 3: Senaste topp ska tas ut och inte följas av en ny lägre botten. 4: MA-200 och toppen innan dess över MA-200 (den mest signifikanta toppen) ska passeras och inte följas av en ny lägre botten. Än så länge är det inte någon av dessa pusselbitar som är på plats och därmed är det större risk för nya lägre bottennoteringar. Just nu är OMXS30 översålt och det råder en positiv divergens mot ett översålt stochastic. Det borde alltså inom kort leda till en uppstuds, om inte är det ytterligare en negativ pusselbit.

Motstånd: 1825 / 1850 / 1896-1908
Stöd: 1804-1796 / 1764 / 1720

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 21+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 54%.

SP500: Extremt negativt när årslägsta testas

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag är fortsatt negativ till SP500 på lång sikt och sedan den lägre toppen vid standard line i tisdags även på kort sikt. Den gångna veckan misslyckades indexet att hålla sig kvar ovanför det viktiga fib 62%-stödet vid 3900 och avslutade veckan med att den nedre stödnivån vid 3837 nåddes för gapet från den 13 juni nåddes. Om årslägstanivån vid 3638 ger vika är risken stor för ett tilltagande säljtryck. Vänder indexet upp innan årslägsta punkteras och passerar augustihögsta vid 4325 är chansen god för att en ny uppgångsfas inleds. För en vecka sedan noterades 70% av aktierna som ingår i SP500 över 50-dagars medelvärde men nu är det bara 26% av aktierna som noteras över det medellånga medelvärdet. Nu blir det intressant att se om gapstödet från den 13 juni håller för i så fall kan det bli startskottet på en ny uppstuds. Om 3838 punkteras ställs siktet in mot årslägsta. Ibland är den bästa strategin att sitta på händerna och om man agerar gör man det genom att dansa med små steg, se var fötterna placeras och hålla sig nära nödutgången då det kan bli trångt (extremt säljtryck) om många ska ut samtidigt.”

Den gångna veckan inleddes med ett misslyckat försök att bryta upp över 3900-nivån. Säljarna tog åter över taktpinnen, efter att Fed höjt styrräntan med 75 punkter, och höll tag i den under hela veckan. I fredags testades årslägstanoteringen från mitten av juni, som än så länge är intakt. Den defensiva målkursen för abc-korrektionen är därmed nått. Punkteras årslägsta ställs därmed siktet in mot nästa mer offensiva mål kring 3430. Totalt backade indexet med 4,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 22,5 procent. Sämsta sektorer den gångna veckan blev energi och sällanköpsvaror. Ingen sektor stängde på plus men nödvändiga basråvaror och utilities klarade sig bäst.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgång snarare än uppgång och att se uppstudsar som pausformationer i nedgången.

Volymen den gångna veckan har tilltagit dag för dag och noterades hela 26 procent över det dagliga snittet i fredags. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 13/9 en negativ trampolin under nollan vilket är en negativ pusselbit och den är fortfarande i spel. De korta momentumindikatorerna är dock hårt spända och till viss del avtagande nu när årslägsta närmar sig.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu till 15 procent, vilket är den tunnaste isen sedan den 16 juni då årslägsta markerades. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg med 14 procentenheter den gångna veckan och stängde i fredags vid 30-nivån. Som högst var VIX uppe vid 32,3 i fredags.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 10,4 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 9,7.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Punkterades ichimokumolnet i torsdags den 15/9
– Indexet är översålt på både kort och lång sikt

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200, standard line och nu cloud span b
– Indexet vände den 12/9 ner från en ny lägre högsta

På ovansidan möter närmast 3694-3704 följt av 3721 och 3750 samt 3800-nivån.

På nedsidan möter närmast zonen 3665-3640 följt av – 3500 och 3485.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Den gångna veckan blev en åter en tuff utmaning för de flesta ledande börsindex, så även för SP500. Det blev den andra veckan i rad som indexet backade med hela 4,7 procent och bägge veckorna har volymen legat klart över snittet = risk off. Det vi ser nu har flera likheter med de rörelser vi såg ner mot denna nivå senast, i mitten av juni och den gången bjöds vi på en tydlig uppgång hela vägen till 200-dagars medelvärde. Man ska undvika att tro ”att det är skillnad denna gång” och orsaken är att ”alla” nu kommer ihåg den senaste lågpunkten och strax under den nivån noteras betydande stoppar, som om de punkteras triggar säljtryck och även signalera att köparna lämnat bordet. Det som krävs för att locka tillbaka köparna är att Fed indikerar att de eventuellt kommer att lätta på räntehöjarpedalen eller att den kommande veckans BNP-siffror kommer in betydligt sämre än väntat. I dessa tiden är svaga ekonomiska nyheter goda nyheter för börsen. I digrammet har jag markerat när stochastic vänt upp från låga nivåer och det är alltså åter goda möjligheter till en uppstuds. Nu är vi inne i den period på året där många bearmarkets avslutats och det har vid varje tillfälle kablats ut riktigt dystra framtidsutsikter men det är otvetydigt att oavsett när, är vi närmare starten på nästa bullmarket än vi var för en vecka sedan.

Motstånd: 3694-3704 / 3721 / 3750 / 3800
Stöd: 3665-3640 / 3500 / 3485

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 8-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 50%.

DAX: Avslutade veckan med ny årslägsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det visar sig att den stigande blåa stödlinjen kring 12700 punkteras ställs siktet in ner mot årslägsta och om även den nivån ger vika triggar det förmodligen ett tilltagande säljtryck.”

Den gångna veckan inleddes med ett försök att ta ut gapet från den 16/9 strax under 13000 men det misslyckades och DAX har inte stängt över föregående dags högsta en enda gång sedan senaste toppen kring 13500. Den gångna veckan var den andra i rad som stängde på minus och de två senaste veckorna har det tyska storbolagsindexet fallit med mer än 6 procent. I fredags punkterades årslägsta vilket triggade ett säljtryck som fick indexet att testa av nivån kring 12200 med tilltagande volym. På nedsidan hittar vi ett intressant stöd kring 11500 där indexet tog fart upp i slutet av oktober 2020.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 16/9 en ny säljsignal och den är fortfarande i spel, även om vi ser tecken på ett avtagande momentum.

Sammanfattning: DAX är tydligt översåld men risken för nya lägre både toppar och bottnar är större än chansen för att vi ser en bottenformation. Det behövs troligen en del negativa ekonomiska nyheter som kan få placerarkollektivet att hoppas på mer duvaktiga indikationer från centralbankshåll för att bli en trigger för uppgång. I den positiva vågskålen kan vi konstatera att bearmarkets inte sällan mejslats ut under september/oktober och när sentimentet är som mest negativt har de som vill ur ofta sålt det de ska sälja. Fram till dess att vi bjuds på nya högre toppar och bottnar talar dock mer för att uppstudsar är pausformationer i nedgången än starten på nästa bullmarket. När stochastic varit djupt nere under 10 och sedan vänder upp och tar ut 20-nivån leder det ofta till uppstuds och nu blir det spännande att se om så blir fallet även denna gång. I grafen har jag markerat de tre senaste gångerna vi sett detta utseende.

Motstånd: 12390 / 12430 / 12600 / 12935
Stöd: 12250 / 12180 / 11500 / 10000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 19+.
– Next day forecast indikerar att det är 53 procents chans till en uppgång under måndagen.

Telia: Extremt översåld kring 2-årslägsta

Teknisk analys Telia: 37,90 passerades samma dag som föregående analys och aktien drog sedan upp till 38,90 men där tog det stopp. Den som följde reglerna fick med sig 2,2 procent vilket får anses vara ok och bra tajming med tanke på nedgången som följde därefter. Sedan toppen den 22 augusti har Telia fram till i fredags fallit med strax över 13 procent och noteras nu kring en nivå där köparna varje gång den testats sedan augusti 2020 lockat tillbaka köparna.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutningen på MA-200 saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras i området där vi ska vara beredda på mer nedgång. Man bör därför vara tydligt defensiv och kortsiktig om man väljer att ta position.

Volymbalansen är negativ. Detta är en faktor som gör att vi ska vara något mer defensiva än normalt.

Vollan är hög i Telia och när vollan drar ihop sig från en hög nivå leder det ofta till trendskiften. Senast vi såg ett liknande utseende var i november 2020.

SMACD noteras nu på den lägsta nivån sedan november 2016 och positiva kors från extremt låga nivåer tenderar till kraftfulla uppstudsar och inte sällan positiva trendskiften.

Sammanfattning: En första positiv pusselbit vore en dagsstängning i den övre delen, över föregående dags högsta och ett sådan skifte har vi inte sett i Telia sedan den 16 augusti och det ledde till en uppstuds. Samma sak kan bli fallet nu och om det sker bör man vara beredd på vändningar nedåt vid 36-kronorsnivån. Om det visar sig att även denna nivå passeras och nästa lågpunkt blir högre än föregående ställs siktet in upp mot nivån strax under 37 kronor. Den initiala stoppen placeras vi en eventuell entry strax under senaste lågpunkt och bör redan efter att 35 kronor passerats trailas strax under föregående dags lägsta.

Motstånd: 33,90 / 34,30 / 36,00
Stöd: 33,60 / 33,30 / 31,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 7+.

Africa Oil: Stora aktörer lämnar aktien

Teknisk analys Africa Oil: Den som agerade i samband med föregående analys blev utstoppad i fredags när 20,60 punkterades. Som jag skrev då är en kritisk stödnivå 19,50 och den nivån testades i fredags. En punktering av nivån ställer in siktet mot i första hand 18,20. I och med den extremt kraftfulla negativa engulfingstapeln i fredags med en volym som var hela 30 procent högre än snittet tolkar jag det som att stora aktörer lämnar aktien och/eller blankar den hårt.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där rekommenderas att handla med positiva trendföljande strategier men har mot toppen för en vecka sedan indikerat en negativ divergens.

Volymbalansen är än så länge positiv vilket talar för att man ska vara försiktig om man väljer att gå kort (blanka eller köpa en minishort).

SMACD lämnade ett negativt kors i onsdags och veckoavslutningen fick nedgångstakten att tillta.

Sammanfattning: När en topp lämnas med en extremt kraftfull negativ candlesticksformation under hög volym är det en allvarlig varningssignal. Å ena sidan faller de korta momentumindikatorerna ner till översålda nivåer och chansen till en kortare uppstuds är stor men risken för att aktien därefter drar nedåt med förnyad kraft och nya lägre lägsta är ännu större. Ett sätt att agera kan därför om 19,50 punkteras köpa en minishort med relativt hög hävstång (inbyggda stoppen bör dock inte vara under 21,50). När/om 18,80 nås flyttas stoppen dag för dag ner till strax över föregående dags högsta och exit sker direkt när nivån nås utan att vänta på en dagsstängning. Vid en rangemässigt stor candle (3%) efter att 18,80 nåtts innebär att exit sker direkt.

Motstånd: 20,15 / 20,60 / 21,48 / 22,00
Stöd: 19,50 / 19,00 / 18,40 / 17,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 16+.