BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 39 – 2023

OMXS30: Fortfarande fångat i tradingrangen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om torsdagens kraftfulla candle under hög volym var en mycket positiv pusselbit är indexet fortfarande fångat i en tradingrange där motståndet kring 2210 varit övermäktigt de gånger det testats de senaste veckorna. I fredags effektuerades ett dödskors vilket var det första sedan den 24 februari 2022. Vi ska fortsatt vara beredda på tvära kast när någon av begränsningarna för konsolideringen som OMXS30 för tillfället är fångat i utmanas. Den av nivåerna 2212 eller 2148 som passeras och inte omgående elimineras kommer ställa in siktet mot antingen 2231 eller 2132. Om vi får positiva rörelser i flera ledande index samtidigt ökar chansen för att september- och oktoberfrossan avtar, men än så länge är det inte vad vi ser.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång för att testa av standard line, som höll. Ett nytt försök att ta ut taket på rangen misslyckades i onsdags och i fredags punkterades standard line, vilket innebär att siktet till att börja med är inställt ner mot 2148. Totalt backade OMXS30 med 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång reducerats till 6,6 procent. I veckografen utvecklades en negativ reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt men priset har punkterat nivån utan att återta den vilket är en varningssignal. Den 15/9 effekturades ett dödskors (MA-50 skar ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi varnas för att det är större risk för ned- än uppgång.

Volymen har bortsett från i onsdags- och torsdags den gångna veckan legat under snittet. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 28/8 ett lågt positivt kors men om inget oförutsett (positivt) händer när veckan inleds kommer vi bjudas på en ny säljsignal.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 44 procent. Just nu är det bara 32 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 2,0 procent vilket är klart under snittet som noteras vid 5,0. Mycket talar för att en kraftig prisrörelse är att vänta de närmaste veckorna och frågan är då om det blir ett nytt ben söderut eller om 2212 kommer tas ut.

På ovansidan möter närmast zonen mellan 2172-2177 följt av området mellan 2190-2212 och 2225.

På nedsidan möter närmast 2162 följt av 2152-2148 och 2133-2132.

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: Även denna vecka har vi sett 200-dagars medelvärde testats utan att vi bjudits på någon stängning ovanför. Precis som vi sett varje gång området kring MA-200 testats sedan slutet av augusti vände indexet ner från nivån även denna gång. Motståndsområdet kring 2200-2212 är massivt, vilket naturligtvis innebär att det kommer trigga ett tydligt köpintresse om nivån passeras men fram till dess behöver nivån mjukas upp ett tag till och om det inte leder till en passering av nivån är det stor risk för att ”luften går ur köparna”. Den av nivåerna för tradingrangen som passeras (2212) eller punkteras (2148) kommer troligen ställa in siktet för de närmaste veckorna, kanske månaden. Så länge OMXS30 inte bryter sig loss från tradingrangen är risken för tvära kast och slagig handel är stor. Historiskt har vi sett bottnar hos OMXS30 kring den 25/9 och den 7/10. Så länge inte indexet noterar en ny högre kortsiktig topp ser jag uppstudsar som pausformationer i nedgången.

Motstånd: 2172-2177 / 2190-2212 / 2225
Stöd: 2162 / 2152-2148 / 2133-2132

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 36-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Ställer in siktet mot 4200-området

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Utbrottet från Shark 32:an i veckografen kommer troligtvis ske söderut och det som framförallt talar för det är att nedgångsdagarna är betydligt kraftfullare än uppgångsdagarna och som jag sagt talar än så länge mer för att indexet noteras i en ABC-korrektion än att nästa positiva trendben inletts. Målkursen för denna formation ligger ner mot 4200-området.”

Den gångna veckan inleddes med två osäkerhetscandlar kring standard för att under onsdagen bryta ner under stödnivån vid 4430 med kraft. Nedgången har därefter fortsatt för att i fredags stänga nära veckolägsta vid 4316. Totalt backade indexet den gångna veckan med 2,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 12,5 procent. Det blev den största veckonedgången sedan andra veckan i mars.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi uppmanas att vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen har bortsett från i torsdags noterats lägre än snittet. Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade för en vecka sedan en säljsignal kring nollan och nu blir det intressant att se om det säljtryck som indikatorn varnat för sedan början av september kommer sugas upp innan det får den viktiga nivån kring 4200 att ge vika eller om vi inom kort kommer bjudas på en köpsignal som blir startskottet på höst/vinterrallyt.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 44 procent. Det är nu bara 19 procent av aktierna som noteras över MA-50 och senast indikatorn vände upp från en lika låg nivå var i slutet av maj. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg med 25 procentenheter den gångna veckan och efter att torsdags testat av MA-200 stängde veckan vid 17,2. Placerarkollektivet förväntar sig alltså svängningar hos SP500 på mellan 4535 och 4105.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 4,8 procent vilket är lägre än snittet vid 5,6. Ser vi nu en expansion söderut från det extrema lågvollaläget?

I den positiva vågskålen:
– Noteras över ett stigande MA-200
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)

I den negativa vågskålen:
– Trendfasindikatorn har vänt ner från en extremt hög nivå
– Punkterade ichimokumolnet 21/9
– Ny lägre botten vid 4335 som blir signifikant och lägre om inte 4607 passeras
– Negativ volymbalans
– SMACD lämnade den 18/9 en säljsignal kring nollan
– Ny lägre topp vid 4541 den 1/9

På ovansidan möter närmast 4335 följt av 4376 och zonen vid 4390-4410.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 4310-4290 följt av 4276 och 4253 samt området kring 4210-4190.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Den amerikanska 10-åring nådde i torsdags den högsta nivån sedan mitten av oktober 2007 (16 år sedan). Många oroas nu av oljeprisuppgången som riskerar att spä på inflationen trots Feds försök till åtstramningar. En snabb symmetrianalys på den amerikanska tioåringen indikerar att en uppgång mot 5,0-5,3 procent ligger bland korten. En kraftig uppgång för tioåring (och andra längre räntor) tillsammans med stigande energipriser har historiskt varit negativt för aktier. S&P 500 punkterade i veckan ichimokumolnet och effektuerade en huvudskuldraformation vilket innebär att jag tolkar indexet ”toppigt”. SMACD har under flera veckor varnat för att en säljsignal låg bland korten och för en vecka sedan effektuerades den. Oddsen har därmed tilltagit för en nedgång mot den målkurs för ABC-formationen vid 4200 som jag pratat om i snart en månad. Om indexet vänder upp från nuvarande nivå och passerar 4415 kommer oddsen förbättras avsevärt för ett test av 4500-nivån, men det kommer jag i så fall återkomma till. Fram till dess tolkar jag dagliga uppgångar som pausformationer i den kort- och medellångsiktiga nedgången.

Motstånd: 4335 / 4376 / 4390-4410
Stöd:4310-4290 / 4276 / 4253 / 4210-4190

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 1-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 44%.

DAX: Bullish meeting line kring nedre bollingerbandet

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX är fångat i en range mellan 16000 och 15500 efter att ha noterat en ny ATH-notering vid 16529 efter en serie med allt flackare toppar. Just nu utmanas en platt cloud span b kring 16000 samtidigt som korta momentumindikatorer är hårt spända på ovansidan. Det är stor risk för en vändning nedåt kring denna nivå.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och indexet fortsatte ner mot zonen kring 1550 som testades av i slutet av veckan. Totalt backade indexet med 2,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,7 procent. I veckografen utvecklades en bearish below the stomach och i dagsgrafen avslutades veckan med en bullish meeting line.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av augusti i jämviktspendlingszonen vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är svagt positiv trots den senaste veckans nedgång.

SMACD lämnade den 21/9 en säljsignal som fortfarande är i spel.

Sammanfattning: DAX är fångat i en range mellan 16000-15500 och effektuerade i fredags en bullish meeting line som stängde kring 200-dagars medelvärde. %b visar att fredagens stängning skedde på det nedre bollingerbandet vilket i normala fall innebär att det är bra edge för en uppstuds. Nu hänger riskaptiten även till stor del på ränte- och energiprisutvecklingen. Symmetrimässigt innebär en punktering av augustilägsta att siktet ställs in mot 14500 och på motsvarande sätt är det ungefär 500-punkter upp till ATH-noteringen vid 16500 ifall tradingrangens högsta och cloud span b tas ut. På lång sikt är indexet fortfarande i en positiv trend men på kort- och meddellång sikt ser jag alltmer osäkerhet. Den av nivåerna för den rådande tradingrangen som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen fram till slutet av september.

Motstånd: 15590-15610 / 15730 / 15990-16010
Stöd: 15500 / 15470 / 15425 / 15340

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 25-.
– Next day forecast indikerar att det är 57 procents chans för uppgång under måndagen.

Nordea Bank: Bryter upp genom den stigande triangeln

Teknisk analys Nordea Bank: Det blev ett falskt utbrott när jag senast skrev om Nordea i början av augusti men köparna kom tillbaka redan vid 50-dagars medelvärde och har fortsatt med det varje gång nivån testats sedan dess. Nu ser vi åter tecken på att aktien håller på att bygga momentum för en uppgång mot 135-kronorsnivån.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är sedan mitten av december svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av juni i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Priset noteras över ichimokumolnet och lagging line över priset, vilket indikerar att prisexpansioner troligtvis kommer att ske norrut.

Volymbalansen är positiv sedan mitten av juni.

MACD noteras i den positiva delen men jag vill nu se divergensen mot signallinjen tillta.

Sammanfattning: Efter den senaste veckans utbrott är det goda förutsättningar för en uppgång mot 135 kronor på lite sikt. När/om 129 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 129 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 118,40.

Motstånd: 123,65 / 126,50 / 131,15
Stöd: 122,85 / 120,30 / 119,00 / 117,10

Cykelindikatorn noteras vid 86+.

Getinge B: Bygger en botten med en stigande triangel

Teknisk analys Getinge B: Den agerade direkt kom ut vid 195,85 efter föregående analys och en vinst på knappt tre procent. Efter den nya högre lågpunkten vid 181,25 utmanar nu Getinge gapet från den 20 juni.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas att vara beredda på tvära kast och slagig handel. Går man emot driften nedåt bör det vara med en extremt liten position där man snabbt låser in en eventuell vinst och kliver av snabbt om det senaste stödet vid 193 kronor punkteras.

Volymbalansen är neutral.

MACD lämnade den 29 augusti ett positivt kors som fortfarande är i spel och sedan snart två veckor noteras indikatorn i den positiva delen.

I samband med rekyler har köparna sedan början av juli sugit upp dessa på allt högre nivåer vilket är en positiv pusselbit.

Sammanfattning: Egentligen skulle man behöva placera stoppen strax under 185 kronor men i detta fall får man göra sig beredd på att agera igen om gapet från den 12 september punkteras. Man bör vänta med att agera för uppgång tills gapet från den 20 juni passerats med en stark stängning men väljer man att kliva på tidigare ska det vara med en extremt liten bevakningsposition. Så länge köparna suger upp omtagen på allt högre nivåer, som vi sett sedan julilägsta, talar mycket för att akten bygger en botten. När/om 219 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 219 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under den senaste lågpunkten (som råder vid utbrottet) och skulle det vara nu blir det stras under 192 kronor eller under den senaste lågpunkten om rekylen blir djupare innan en fortsättningsformation effektueras.

Motstånd: 204,70 / 211,80 / 222,00
Stöd: 200,00 / 193,40 / 185,35

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 56+.