BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 39

OMXS30: Allt mer talar för expansion norrut

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort och medellång sikt kan en punktering av 1400 som inte relativt omgående återtas trigga ytterligare säljtryck. Risken är dock stor för att det, så länge indexet fångas mellan 1445 och 1400 kommer att präglas av tvära kast och varannandagsrörelser.”

Inför fredagen skrev jag: ”Den pånyttfödda optimismen, efter räntebeskedet i onsdags, tog kursen igår ut 1445, dock mycket marginellt. Studerar vi den historiska utvecklingen när avståndet ner till primärtrenden varit lika stort och gummisnodden lika hårt spänd har vi i de flesta fall fått 1-2 dagars nedgång innan kursen fortsatt upp och stått högre en vecka senare.”

Veckan inleddes positivt och i torsdag togs den svansen från i onsdags ut och det ledde till ett nytt årshögsta men med minsta möjliga marginal. Totalt steg OMXS30 med hela 2,3 procent den gångna veckan vilket blev den kraftigaste gröna veckostapeln sedan i juli. Nedgången i år har nu reducerats till 0,6 procent.

Kursen vände ner i den rådande tradingrangen i fredags men den nivå som köparna kommer tillbaks och suger upp säljtrycket på nästa gång kommer säga mycket om chansen till ett lyckat utbrott av 1445-nivån. Redan stängningen i fredags indikerar goda förutsättningar för en positiv reversal och den kan vara värd att haka på.

Volymen i fredags var betydligt lägre än i torsdags och 14 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Primärtrenden lutar svagt nedåt men kursen noteras sedan utbrottet fortfarande ovanför både MA-200 och årsmedelvärdet. Trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring -0,1. Det är alltså fortfarande en viss övervikt för att expansionen kommer att ske söderut men att det råder osäkerhet och då tillämpar vi med fördel jämviktspendlande strategier med kort tidshorisont.

Av de 284 bolag jag dagligen bevakar steg 63 procent den gångna veckan men endast 33 procent i fredags. Bästa sektorer den gångna veckan blev energi och basråvaror medan defensiva kraftbolag var den enda sektor som stängde rött men endast marginellt. I fredags var det däremot kraftbolag som gick bäst och verkstad som tyngde mest. I Europa var banker sämsta sektor. En statlig utredning är på väg att föreslå 15 procent i en ny skatt för finanssektorns delvis momsbefriade tjänster. I botten av storbolagsindex fanns Fingerprint Cards med en rejäl rekyl på 4,2 procent, efter torsdagsuppgången på drygt 2 procent.

MACD lämnade en köpsignal i den positiva delen i fredags men än kan det utvecklas till en negativ trampolin och jag håller noggrann koll på hur sentimentet utvecklas de närmaste dagarna.

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 77 och avråder för tillfället att ta nya positioner för uppgång.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i ungefär 70 procent av åren.

På ovansidan möter ett motståndsområde kring 1455 följt av 1455 och därefter 1464.

På nedsidan bevakar jag först 1432 och därefter den stigande stödlinjen kring 1420 men framförallt 1400-nivån som om den punkteras kan vara en psykologisk vattendelare.

På lång sikt har bilden stärkts från lågpunkten i slutet av juni och om utbrottsnivån 1445 nu håller över månadsskiftet kommer jag att navigera för en mer varaktig uppgång, tills oddsen talar för något annat.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag fortsatt positiv så länge inte kursen etablerar sig under MA-50 och medelvärdet vrider ner.

På kort sikt (dagar till veckor) har det fram till i mitten av föregående vecka varit varannandagsformation men om köparna kommer tillbaks med en positiv fortsättningsformation, som kan vara en turtle soup är det ett styrkebesked, speciellt om det sker med tilltagande volym, som i torsdags. Punkteras däremot 1400-nivån utan att omgående återtas kan det bli en trigger för en mer varaktig nedgång.

Sammanfattning: Om torsdagens högsta tas ut och inte omgående punkteras är det ganska fritt upp mot 1470-nivån men om det istället visar sig att 1400 punkteras och inte snabbt återtas får vi en signal om nedgång mot i första hand primärtrenden. Så länge indexet fångas mellan 1445 och 1400 är risken stor för tvära kast och varannandagsliknande rörelser.

Motstånd: 1445 / 1452 / 1467 / 1479
Stöd: 1432 / 1425 / 1411 / 1400

SP500: Köparna kommer tillbaks på allt högre nivåer

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ” Indexet är fångat i en range mellan 2194 och 2120. Risken för skvalpiga rörelser är stora tills någon av dessa nivåer tas ut eller punkteras. Vi får en köpsignal om taket vid 2194 tas ut men en signal från säljarna att de inte är ”klara” om 2100 punkteras med tydlighet.”

I fredags skrev jag: ”Så länge vi inte ser några tecken på att säljarna tar över och de kortare sentimentsindikatorerna punkteras talar mer för fortsatt upp- än nedgång.”

Veckan inleddes med osäkerhet och dagsstängningar på samma nivå men efter beskedet att styrräntan hålls kvar tilltog riskaptiten och veckan stängde på ett plus på 1,2 procent. Fredagen inleddes med ett negativt gap som punkterade torsdagens lägsta och kursen fortsatte ner och stängde kring dagslägsta vid 2164,7 vilket motsvarade en nedgång med 0,6 procent. Indexet har stigit med 5,9 procent sedan årsskiftet.

Så länge köparna kommer tillbaks och suger upp säljtrycket på allt högre nivåer men så länge tradingrangen mellan 2194-2120 är intakt ska vi inte bli förvånade om det blir en del tvära kast.

Volymen i fredagslåg i nivå med torsdagen och det var ungefär 8 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Ingen sektor stängde på plus i fredags men telekom och fastighetsbolag klarade sig bäst. Sämst gick energi följt av teknologi efter ett ganska dramatiskt fall i oljepriset efter ett uttalande från Saudiarabien om att ett samarbetsavtal för att begränsa produktionen vid mötet i Alger i nästa vecka inte är sannolikt. Apple föll tvärt när en uppgift om att en analys baserad på uppgifter från återförsäljare i Europa och Asien visat att försäljningen av Iphone 7 under premiärhelgen var ungefär 25 procent lägre än försäljningen av Iphone 6S då den lanserades i fjol.

VIX föll med 20 procent den gångna veckan och noteras nu vid 12,3 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2240 och 2090 den närmaste månaden. Optimismen föll i fredags till 54 vilket kan jämföras med 44 för en vecka sedan.

Årsmedelvärdet noteras nu svagt stigande kring 2076 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2060. Trendfasindikatorn noteras kring +0,4 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och företrädesvis applicera jämviktspendlande strategier.

MACD lämnade i torsdags den första köpsignalen sedan den första juli. Nu blir det spännande att se om kraften finns för att ta kursen upp till ATH-nivån och med vilken kraft. Som jag skrev inför fredagen var gummisnodden extremt hårt spänd på ovansidan och historiskt har det inneburit upp- och nedgångar den kommande veckan i ungefär hälften av fallen.

Cykelindikatorn noteras nu stigande över 80-linjen vilket innebär att tajmingen för att ta nya positioner för tillfället inte är så bra.

Historiskt har den kommande veckan bjudit på uppgångar i nästan 70 procent av åren. Förra året steg indexet med hela 12 procent den kommande veckan.

På ovansidan möter närmast 2181 men framförallt 2194 som utgör ATH.

På nedsidan möter närmast 2163 följt av 2140-2136 men framförallt 2120-nivån som om den punkteras indikerar att sannolikheten ökar för en nedgång mot 2060.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 15/8 vid 2193,8

I den negativa vågskålen:
– Större volym i samband med distributionsstaplar
– Säljsignal i MACD som ser ut att förstärkas

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2000-nivån om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positivt inställd så länge vi ser nya högre bottnar och köparna suger upp säljtrycket innan kursen etablerat sig under MA-50 och medelvärdet vrider ner. Punkteras 2120 utan att relativt snabbt återtas talar allt mer för att nedgången håller på att bita sig fast.

På kort sikt (dagar till veckor) är den senaste bekräftade signalen positiv och så länge inte en negativ omslagsformation eliminerar signalen talar mer för upp- än nedgång.

Sammanfattning: Även om det varit stökigt inför räntebeskedet i onsdags ser jag goda förutsättningar för en uppgång så länge köparna fortsätter komma tillbaks på allt högre nivåer. Om 2120 punkteras med kraft utan att snabbt återtas kan det bli en negativ trigger men än så länge har vi alltså inte några tecken på det.

Motstånd: 2172 / 2181 / 2185 / 2194 / 2202
Stöd: 2163 / 2156 / 2148 / 2140-2136

DAX: Laddar för test av 10800 och nytt årshögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det tyska storbolagsindexet börjar nu bli kortsiktigt översålt och det råder en positiv minidivergens mot de kortare momentumindikatorerna. Edgen är nu god för en kortare uppstuds.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish harami som bekräftades i slutet av veckan och jisses vilken bekräftelse. Totalt steg den gångna veckan med 3,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 1,1 procent.

Efter två negativa veckostaplar bjöds vi den gångna veckan på den kraftfullaste candlen sedan mitten av juli. Kursen befinner sig dock fortfarande strax under 10800 som utgjort ett tufft motstånd sedan slutet på förra året.

Primärtrenden är nu i det närmaste helt platt och sedan det gyllene korset i mitten av augusti har trendfasindikatorn smugit sig upp i den positiva delen, även om det fortfarande är jämviktspendlande strategier som gäller.

Vid inledningen av den gångna veckan bjöds vi på en bullish harami som indikerade att säljtrycket inte längre var lika starkt. I fredags bjöds vi på en bearish harami och om inte torsdagens högsta tas ut är det vissa tecken på att köparna har tagit en paus. Mer tyder dock på att expansionen på kort och medellång sikt kommer att ske norrut.

För en vecka sedan påpekade jag att vi skulle få en kortsiktig säljsignal om bekräftelsenivån från i början av september punkterades och när veckan inleddes var det precis det som hände. Om nedgången fortsätter blir det spännande att se utvecklingen kring 10.200 som om nivån punkteras ger en indikation om nedgång mot i första hand primärtrenden.

RSI-14 lämnade en köpsignal i onsdags och tog i torsdags ut även månadsmedelvärdet vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

MACD noteras nu i köp.

Historiskt har den kommande veckan inneburit uppgångar i mer än 70 procent av åren.

Sammanfattning: Om torsdagens högsta tas ut får vi en signal om test av 10800-nivån och tas även den ut och inte omgående punkteras är det ytterligare en positiv pusselbit för en kommande positiv långsiktig trend. Om det istället visar sig att den fallande sekundära stödlinjen som möter upp vid 10200 punkteras hittar vi nästa ackumulationsområdet kring 10.000.

Motstånd: 10665 / 10705 / 10800 / 10830
Stöd: 10600 / 10575 / 10510 / 10445

Ericsson B: Då bär det av nedåt igen

Teknisk analys Ericsson B: Även denna gång följde Ericsson skolboken och i torsdags nåddes 60-kronorsnivån följt av en avvaktande liten triggerstapel i fredags.

Den långa trenden pekar nedåt och trendfasindikatorn noteras kring -3,2 vilket innebär att vi ska tillämpa trendföljande strategier för nedgång, i huvudsak. Det innebär att en punktering av en viktig stödnivå med tilltagande volym kan vara värt att haka på och upptsudsar som leder till negativa fortsättningsformationer.

De två senaste dagarnas candlestick har stängt i de övre delarna men i fredags med en lägre stängning. Detta har vi sett 17 gånger sedan början av 2001 och vid 14 av dessa har kursen utvecklats negativt dagen efter och i de flesta fall även kommande dagar.

Om torsdagens högsta vid 60,20 tas ut ökar chansen för att uppstudsen inte är klar och att antingen 61- eller 65-kronor kommer att testas. Redan nu har vi en intressant trigger för nedgång om 58,80 punkteras.

Sammanfattning: Fredagens haramiliknande formation lämnar en indikation där edgen pekar på fortsatt nedgång mot i första hand 57-kronorsnivå och i andra hand golvet i den fallande kilen. Även om torsdagens högsta tas ut ska vi även vid en fortsatt uppgång leta positioner för nedgång, åtminstone till någon av de tidigare signifikanta topparna vid 68 eller 71 kronor tas ut och hålls.

Motstånd: 60,20 / 61,10 / 61,90 / 63,40
Stöd: 58,80 / 58,05 / 57,00 / 56,50

Africa Oil: Trappstegsformation

Teknisk analys Africa Oil: Redan i samband med öppningen efter föregående analys tog sig Africa Oil upp över 12,95 och även det gap upp mot 13,10 som jag nämnde. Jag skrev att förutsättningarna var goda för en uppgång mot i första hand 13,40-nivån och redan samma dag nåddes nivå. En uppgång med 3,6 procent på en dag men rimligt var att få med sig ungefär 1,5 procent. Kursen har sedan stigit och fallit varannan dag och har nu markerat ytterligare en nivå i den trappa som jag pratat om tidigare.

Den långa trenden saknar nu i det närmaste ludning och trendfasindikatorn noteras kring +0,5 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga både med positioner för upp- och nedgång.

Dagsmomentum är nu på väg att bryta upp över månadshögsta, pekar upp och noteras nu i den positiva delen. Om toppen från förra veckan tas ut bekräftas en köpsignal även i RSI-14.

På ovansidan bevakar jag framförallt förra måndagens högsta vid 13,30 och på nedsidan bör vi använda oss av nödutgången om det visar sig att 12,90 punkteras.

Sammanfattning: Om förra måndagens högsta vid 13,30 tas ut får vi en signal för uppgång mot nästa intressanta nivå vid 13,40-13,45 och även 13,60. Om det däremot visar sig att 12,90 punkteras bör vi använda oss av nödutgången.

Motstånd: 13,27 / 13,44 / 13,59 / 13,75
Stöd: 13,05 / 12,99 / 12,81 / 12,63