BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 39

OMXS30: Testar den viktiga vattendelaren 1600-1605

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”De senaste veckornas uppgång har fått de korta momentumindikatorerna att gå mot max samtidigt som en negativ minidivergens utvecklats. Så länge vi inte bjuds på en lägre botten än 1536 är förutsättningarna goda för en fortsatt uppgång efter en eventuellt stundande rekyl.”

Den gångna veckan inleddes något trevande men med stigande kurs som tilltog under slutet av veckan. Totalt resulterade det i en uppgång med 1,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,5 procent.

I månadsgrafen noteras september än så länge som en positiv candle och de fyra senaste veckostaplarna har stängt i de övre delarna. I fredags tog sig kursen upp till motståndsområdet mellan 1600-1605 och det ska nu bli mycket spännande att se om köparna har vad som krävs för att ta ut nivån och hålla den kvar.

Bredden som jag varnat för under fem månaders tid är fortfarande tunn och fortsätter försvagas. I fredags steg endast 48 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar och trots uppgången under veckan var det bara 56 procent av aktierna som bar uppgången.

Volymen har dock varit svag under hela veckan och legat klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Primärtrenden lutar uppåt och har tagit tillbaks både 200- och 50-dagars medelvärde men än så länge tyngs sentimentet något av ett dödskors. Trendfasindikatorn noteras kring +0,4 vilket innebär att vi fortsatt ska tillämpa jämviktspendlande strategier, företrädesvis för uppgång, men agera relativt kortsiktigt.

På ovansidan möter först den psykologiska vattendelaren kring 1600-1605 följt av 1616.

På nedsidan hittar vi först 1591 följt av 1576 och 1560-1556.

På lång sikt är jag nu neutral till svagt positiv men vill gärna se att OMXS30 nu håller sig kvar ovanför 200-dagars medelvärde. Om det visar sig att september stänger under årsmedelvärdet kring 1560 ökar risken för att det stundar några utmanande veckor eller kanske månader.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara svagt positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positivt men vill inte se att 20-dagars medelvärde punkteras med tilltagande volym och en negativ stängning.

Sammanfattning: OMXS30 visar åter på bra styrka men är på kort sikt något överköpt strax under ett viktigt motstånd. Vid en rekyl, som ligger bland korten, finns det gott om stöd hela vägen ner mot senaste pivotbotten vid 1536 och sannolikheten är god för att någon av dessa suger upp säljtrycket vid en rekyl. Även om det just nu är dålig tajming att ta nya positioner för uppgång innebär en ny högre lågpunkt en signal om nya högre toppar, vilket innebär att undertonen för tillfället är positiv.

Motstånd: 1600-1605 / 1616 / 1625
Stöd: 1591 / 1576 / 1567 / 1550-1556

SP500: Dags för en rekyl som innebär nytt köpläge

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter tre nya ATH-noteringar stängde veckan på den högsta nivån någonsin. På kort sikt är indexet något överköpt med en negativ minidivergens kring motståndsnivån 2500 vilket innebär att det inte är så bra tajming att ta nya positioner för uppgång genom att jaga priset. Det är bättre att vänta på en rekyl där det mesta talar för att köparna kommer att suga upp ett eventuellt säljtryck innan 2450 punkteras. På sikt talar mer för fortsatt uppgång än att en långsiktig topp är nära förestående.”

Den gångna veckan inledde svagt upp med ett par nya ATH-noteringar och den enda dagen som stängde på minus var torsdagen. Veckan stängde till slut efter en del pendlande fram och tillbaks med en marginell uppgång med 0,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,8 procent.

Fed beslöt i veckan att behålla den låga räntan och tonläget mellan USA och Nordkorea höjs alltmer.

Det är nu bara en vecka kvar av september och än så länge ser jag inte några tecken på att det kommer att bli en negativ stängning. Veckostapeln slutade som en doji efter det inledande gapet.

SP500-indexet är på kort sikt överköpt men även om det leder till en kortare rekyl är det gott om stöd på nedsidan som med stor sannolikhet kommer att suga upp säljtrycket innan sentimentet rullar över och blir negativt.

Volymen den gångna veckan var inledningsvis något över snittet men föll under fredagen till 10 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

VIX har fallit ner till den nivå som rådde i slutet av juli och i stort sett varje dag de senaste veckorna har inneburit allt lägre noteringar. Denna låga notering är mycket ovanlig (under 10) och indikerar att placerarkollektivet inte förväntar sig någon nämvärd volla (oro) den närmaste månaden. Utseendet är naturligtvis extremt bullish men å andra sidan vet vi att extremt låga värden inte sällan lett till det motsatta. När något är för uppenbart på börsen blir det sällan det som präglar utvecklingen. Det är med andra ord läge att dansa med små steg, se var man sätter fötterna och hålla sig nära nödutgången. Så länge vi däremot inte ser att viktiga stödnivåer punkteras med tilltagande candlesticks och volym är rekyler fortsatt köpvärda.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2353. Primärtrenden noteras stigande kring 2383. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi ska börja snegla åt trendföljande strategier men vara beredda på fortsatt tvära kast när motstånden framöver testas av.

På ovansidan möter först ett motstånd vid 2508-2509 och därefter den stigande motståndslinjen som noteras kring 2516 och på lite längre sikt hittar vi taket i den långsiktigt stigande kanalen kring 2605.

På nedsidan möter först 2500-2497 följt av 2490 och 2475.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 20/9 vid 2508,9
– Indexet fortsätter vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Trendstyrkan (ADX) i månadsgrafen kan vara på väg mot överhettning (60)

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras med kraft och tydlighet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och kommer att vara det så länge säljtrycket sugs upp innan 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

Sammanfattning: Placerarkollektivet ser inte några moln på himlen och det råder en utbredd optimism som kanske är på gränsen till för bred. Cykliskt närmar vi oss med stor sannolikhet en topp i 8-veckorscykeln och mycket talar för att det var den som sattes i onsdags. Det är gott om stöd på nedsidan och än så länge är det inte mycket som talar för att rekylen kommer att bli så djup. Volymbalansen är positiv och så länge inte volymen tilltar under nedgångsdagarna, speciellt när stödnivåer punkteras, är min bedömning att köparna bara tar en välbehövlig paus men står och väntar på att agera.

Motstånd: 2508-2509 / 2516 / 2521
Stöd: 2500-2497 / 2491 / 2484 / 2476

DAX: Fortsatt uppladdning

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I det kortare perspektivet är DAX överköpt och det råder en negativ minidivergens.”

Det tyska storbolagsindexet inledde veckan med ett positivt gap men föll sedan tillbaks mot 12500-nivån och 8-dagars medelvärde. Totalt steg den gångna veckan med 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,7 procent.

I månadsgrafen noteras september nu som ett tretick men i veckografen utvecklades veckan till en doji, efter det inledande gapet, strax under motståndet vid 12670 vilket kan vara ett tecken på att köparna behöver en kortare paus.

Den långa trenden som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut stiger fortfarande medan de korta medelvärdena är neutrala. Trendfasindikatorn skrivs just nu till +0,8 vilket innebär att vi nu ska agera kortsiktigt med jämviktspendlande strategier.

Den rådande trenden är stigande och även om vi bör tillämpa jämviktspendlande strategier har jag inget intresse i att gå emot den enklaste vägen som för tillfället är uppåt.

I det kortare perspektivet är DAX överköpt och det råder en negativ minidivergens.

Sammanfattning: Det har varit lite skvalpigt i Tyskland inför valet men när det resultatet presenteras kommer det med stor sannolikhet att lugna placerarkollektivet. Om vi mot förmodan skulle se 12000-nivån punkteras med tydlighet krävs nog en nedgång mot 11500 för att locka tillbaks tillräckligt med köpare för att driva indexet vidare uppåt. Som jag sagt de senaste veckorna är det köparna som dominerar och när 12700-nivån tagits ut ställs siktet in mot 13000 och på sikt högre än så.

Motstånd: 12645 / 12670 / 12790
Stöd: 12515 / 12485 / 12420 / 12367

Hexagon: Bullish engulfing kring stöd/acknivå

Teknisk analys Hexagon B: Den 29 augusti punkterades 380-kronorsnivån men innan dagen var slut hade köparna återkommit och effektuerade en turtle soup för uppgång. Den 13 september togs 380 kronor ut och kursen fortsatte upp till 405 kronor och har sedan rekylerat ner till 390 kronor. I fredags bjöds vi på en bullish engulfing för uppgång.

Den långa trenden pekar svagt upp och trendfasindikatorn skrivs till +1,3 vilket innebär att rekyler är köpvärda och att vi ska navigera för uppgång.

Efter utbrottet av 390 kronor tog uppgången slut vid 405 kronor när kursen nådde nivån med en negativ minidivergens.

Om volymbalansen stärks så att bekräftelsenivån från den 14 september tas ut är det mycket som talar för att 400-kronorsnivån tas ut och hålls.

MACD noteras i köp ovanför nollinjen och förutsättningarna har stärkt för en positiv trampolin.

Efter att ryktet om en eventuell försäljning i mitten av juni har flera analytiker uttalat sig skeptiskt kring en eventuell försäljning. Bolaget säger att man inte letar efter en köpare och inte ser någon fördel i att sälja ut vissa delar.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten i slutet av augusti har vi sett två nya högre bottnar vilket är positivt. Om inte 400-405 kronorsnivån blir för tufft att passera, vilket skulle innebära en ny lägre topp, är förutsättningarna goda för fortsatta uppgångar.

Sedan augusti har vi sett en del positiva, dock inte så stora, insynsaffärer.

Motstånd: 397,75 / 400,00 / 403,55 / 407,90
Stöd: 393,45 / 390,60 / 386,40 / 382,00 / 377,50

HM B: Långsiktigt trendskifte?

Teknisk analys H&M B: Är det en ny tjurfälla vi ser? Sedan punkteringen av 200-kronorsnivån har både de korta- och medellånga medelvärdena tagits ut. Nu närmar sig den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan augusti 2015.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde lutar fortfarande nedåt. Trendfasindikatorn med noteringen kring -1,5 indikerar att fortsatt nedgång är att vänta men samtidigt har trendstyrkan för nedgång avtagit sedan slutet av juni.

Volymbalansen har dock stärkts sedan lågpunkten i början av september och fortsätter detta utseende ser jag goda förutsättningar för att den senaste mest ”signifikanta” toppen vid 228 kronor från början av augusti kommer att tas ut. Om så blir fallet är förutsättningarna goda för en 123-vändning och ett långsiktigt positivt trendskifte.

Det är dock gott om motstånd på ovansidan där primärtrenden, den fallande långsiktiga trendlinjen och toppen från början av augusti möter upp kring 230 kronor.

Kursen befinner sig kring det övre bollingerbandet och vollan ser ut att börja tillta med så kallade turning bands.

På torsdag är det lite upp till bevis för H&M och frågan är om marginalförsämringen mattas av och hur mycket sommarrean pressat lönsamheten.

Sammanfattning: Nu närmar sig motståndsområdet kring 225 kronor samtidigt som det råder en negativ divergens och de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan. Förutsättningarna har ökat för en fortsatt uppgång och rapporten på torsdag kan bli en trigger eller ytterligare en våt filt som tynger aktien. Undertonen ser dock återigen bättre ut.

Motstånd: 220,30 / 227,70 / 230,00 / 246,90
Stöd: 217,85 / 216,65 / 212,40 / 206,20