BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 39

OMXS30: Mycket positivt utbrott men var hamnar nästa topp?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags (förra) indikerade OMXS30 att en uppgång kunde vara på väg att inledas. Det vi ska hålla koll på och följa upp, är den låga volymen som var den lägsta på en hel månad. Om det visar sig att kursen drar vidare uppåt hittar vi först ett motståndsområde kring 20-dagars medelvärde vid 1642 och om denna nivå tas tillbaks blir det första gången sedan den 16 augusti. Vänder indexet efter utbrott från tradingrangen ner med tydlighet ställs siktet i första hand in mot golvet i den rådande tradingrangen.”

Den gångna veckan inleddes med en passering av motståndet vid 1632 men föll tvärt under tisdagen men då sög 50-dagars medelvärde upp nedgång. Avslutningen på veckan var stark vilket ledde till att veckan som helhet steg med 1,7 procent och det innebär att OMXS30 nu står 5,4 procent högre än vid årsskiftet. 1662 är ett kortsiktigt motstånd eftersom vi för några veckor sedan bjöds på en lång röd candle som startade från denna nivå.

De bästa sektorerna den gångna veckan blev detaljhandel stärkt av H&M, basråvaror, kraftbolag och verkstad. Sämst utveckling var det för oljebolag och hälsovård.

De senaste dagarnas candlesticks har varit relativt stora och så länge inte motsatsen bevisas talar mycket för att vi inom kort kommer att få ett test av augustitoppen strax under 1680. Skulle vi istället OMXS30 vända ner med kraft i början av veckan kommer jag tolka utbrottet som falskt och en bra signal för nedgång, mot i första hand området mellan 50-dagars medelvärde och 1609.

Det saknas inte varningssignaler och en är den hårt spända gummisnodden och en annan är att förhållandevis få aktier bär upp den uppgång vi nu ser.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till +0,4.

Det är ju alltid relativt hög volym vid häxfredagar och så även i fredags men volymen har noterats strax över snittet under hela veckan. Volymbalansen stiger fortfarande och det talar för att en stundande rekyl blir relativt kortvarig och att positiva fortsättningsformationer i samband med dessa är värda att haka på.

På ovansidan möter närmast 1667 följt av 1679 och 1690.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1652 följt av 1647 och 1610.

På lång sikt är jag nu positiv och kommer att vara det tills jag ser nya signifikanta lägsta och/eller månadsstängningar under årsmedelvärdet. Ytterligare en positiv pusselbit är det gyllene kors som än så länge stärker min långsiktiga syn.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge indexet håller sig över 50-dagars medelvärde och ichimokumolnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral och kommer avvakta ytterligare några dagar för att se om köparna lyckas hålla kursen kvar över 20-dagars medelvärde.

Sammanfattning: Den senaste veckans utbrott från tradingrangen och den följande uppgången från en ny högre lågpunkt är naturligtvis positivt. Siktet är nu inställt på augustitoppen strax under 1680 men om vi bjuds på en ny lägre topp och så småningom 1609 punkteras är risken stor för några veckor upp till en månads nedgång. Så länge köparna är beredda att suga upp säljtrycket vid rekylerna på allt högre nivåer talar dock mer för att vi kommer att få se nya högre toppar. 1680 är ett tufft motstånd och bilden är för tillfället stökig, som det i och för sig brukar vara innan utbrott inför stundande kraftfulla trender.

Motstånd: 1667 / 1673 / 1680 / 1691
Stöd: 1652 / 1647 / 1626 / 1610

SP500: Testar av taket i den stigande kilen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Köparna fortsätter att suga upp säljtrycket på allt högre nivåer vilket talar för ytterligare högre höjder. I den negativa vågskålen är indexet fångat i en stigande kil och i de flesta fall leder det till vollaexpansion och utbrott söderut. Även om det är gott om varningssignaler kommer jag navigera vidare för uppgång tills lägre signifikanta lågpunkter markeras. Punkteras istället 2850 ställs siktet in mot i första hand 2800 som helst bör stå pall för att inte trigga en djupare rekyl.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 20-dagars medelvärde och avslutades med två nya högre ATH-noteringar. Veckan avslutades med ett positivt gap och ATH-notering vid 2490,9 men innan fredagen var slut hade dagen utvecklats till en bearish meeting line. Totalt steg den gångna veckan med 0,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,6 procent.

I grafen ser vi att indexet noteras relativt nära den översta begränsningen i den stigande kilen och samtidigt divergerar negativ de senaste dagarna mot %b-indikatorn. Mycket talar för en stundande rekyl men så länge volymbalansen är så positiv som den är talar dock det mesta för att köparna kommer att suga upp säljtrycket innan tidigare signifikanta stigande bottnar punkteras.

Som jag påtalat några gånger den senaste veckan har den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan brutit upp över 3 procent och ställt in siktet mot 4,5 procent.

Punkteras 2900 ställs siktet in mot i första hand 2850 och därefter 2800 som helst bör stå pall för att inte trigga en djupare rekyl.

Jag har under ett par veckors tid varnat för att det är för få aktier som noterar nya toppnoteringar.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är stigande och det skapar förutsättningar för ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket indikerar att trendföljande strategier där vi köper rekyler ska prioriteras.

Dagsmomentum är nu på väg upp mot 70-nivån.

Volymen i fredags var av naturliga skäl långt över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

VIX föll den gångna veckan med 3,2 procent och noteras nu kring 11,7 relativt nära det nedre bollingerbandet.

På ovansidan möter närmast 2941 följt av ATH-nivån vid 2960.

På nedsidan möter närmast 2920 följt av 2913 och 2886.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nya högre bottnar och toppar sedan början av april
– Långsiktigt positivt utseende (stigande triangel sedan februari)
– Positiv volymbalans som dock mattats av något
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Viss svaghet kring ATH-noteringen från igår
– Negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer
– Indexet fångas i en stigande kil

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet och tilltagande negativ volym, utan att snabbt återtas.

Sammanfattning: Den amerikanska börsen är klart starkare än den svenska. Även om jag tror på en stundande rekyl tror jag inte att den blir så djup, så talar alltmer för att vi inom kort kommer att bjudas på ett test av den nedre begränsningen i den stigande kilen. Den närmaste intressanta lågpunkten är 2865 som om den punkteras riskerar att trigga ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 2941 / 2960 / 2974
Stöd: 2920 / 2913 / 2886 / 2865

DAX: Bearish doji star och extremt spänd gummisnodd

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om kursen drar vidare uppåt, genom motståndet vid 12170, hittar vi nästa motståndsområde i området kring 12400 där även det platta ichimokumolnet möter upp.”

Efter ett test av förra fredagens gapstöd tog sig indexet i onsdags upp och förbi motståndet jag ”pratat om”den senaste veckan. I fredags inleddes kursen med ett positivt gap men stängde som en doji. Totalt steg DAX-indexet med 2,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 3,8 procent.

I månadsgrafen noteras septembergrafen för DAX nu som en mycket positiv reversalcandle.

Den långa trenden lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan mitten av mars. Trendfasindikatorn som för tillfället skrivs till -0,4 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en viss negativ underton.

De viktigaste motstånden på ovansidan hittar vi kring 12500 följt av 12600 och 12885.

På nedsidan hittar vi först 12355 följt av 12220 och zonen vid 12165.

Sammanfattning: DAX nådde i fredags upp till motståndsnivån som jag skrev om för en vecka sedan. I fredags bjöds vi på en bearish doji star precis vid 50-dagars medelvärde. Det blir nu spännande att se om detta leder till en rekyl, vilket inte skulle förvåna med tanke på den extremt spända gummisnodden och precis vid början av molnet som jag visade för en vecka sedan. Även om det tekniska utseendet ser bättre ut nu, än för en vecka sedan ska vi vara relativt kortsiktiga när trendfasindikatorn noteras mellan -1 och +1. Om däremot taket i den kortsiktigt fallande kanalen vid 12500 tas ut och/eller nästa lågpunkt blir över det sekundära stödet vid 12165 är det positiva pusselbitar.

Motstånd: 12460 / 12500 / 12585 / 12670
Stöd: 12375 / 12332 / 12248 / 12165

Stora Enso R: På väg att bryta upp i en supertrend

Teknisk analys Stora Enso R: Aktien rekylerade med nästan 6 procent efter föregående analys och köparna kom tillbaks kring 148 kronor. Därefter fortsatte Stora Enso R upp till 187,50 där vi bjöds på en negativ trampolin efter en tid av varningssignaler. 140-kronorsnivån sög upp säljtrycket och efter någon månads skvalpande kring primärtrenden har köparna åter kommandot i aktien.

Den långa trenden som identifieras av lutningen på MA-200 är stigande. Trendfasindikatorn noteras kring +1,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier.

I Ichimoku-analysen har det framtida molnet börjat bli grönt och i fredags bröt kursen för andra gången på mindre än en månad upp över molnet. Det är snarare regel än undantag att de första utbrotten upp och förbi molnet blir falska. Inte förrän både kursen och Lagging line tagit sig upp i friare område brukar vi bjudas på en trend som är värd att följa.

Gummisnodden börjar redan bli hårt spänd på ovansidan och det innebär att det finns en viss risk för en kortare rekyl innan vi får se 174-kronorsnivån tas ut.

Sammanfattning: Det är mycket goda förutsättningar för ett positivt utbrott upp över 170/174-kronorsnivån och därmed formera en mycket intressant Ichi utbrottsformation. Samtidigt ser vi att MACD är på väg att lämna en köpsignal i den positiva delen vilket blir den första sedan mitten av april. Även om vi initialt bjuds på en rekyl talar dock mer för en fortsatt uppgång och inom kort en av de intressantaste formationer i Ichimoku, som jag kallat ILL. En initial stopp bör inte placeras för tajt utan strax under molnet.

Motstånd: 169,70 / 171,10 / 175,50 / 180,00
Stöd: 165,25 / 162,30 / 157,95 / 153,50

Investor B: Överköpt vid 420 kronor men rekyler köpvärda

Teknisk analys Investor B: Golvet i den stigande kortsiktiga kanalen stod inte pall. Kursen punkterade 20-dagars medelvärde och det skull ta fram till den 18 juli innan medelvärdet återtogs med en bekräftelse. Efter passeringen och återtestet av primärtrenden har kursen nu fortsatt upp till 420 kronor där toppen från slutet av oktober nåddes i fredags.

Den långa trenden som pekat nedåt länge har nu planat ut och så smått börjat vrida upp. Även om trendfasindikatorn inte passerat +1 har G-krafterna sorterat sig för ytterligare uppgång.

Fredagens stängning skedde 11 procent över det övre bollingerbandet. På kort sikt är det däremot stor risk för en rekyl efter den extremt spända gummisnodden och den negativa divergensen mot dagsmomentum.

Sammanfattning: Efter den kraftiga uppgången med 20 procent sedan i somras har kursen nu kommit upp till förra höstens topp vid 420 kronor. Risken för en stundande rekyl är överhängande men om köparna kommer tillbaks innan 385 kronor punkteras med kraft är positiva candlesticksformationer och reversaler värda att agera på. Just nu är det dock bättre att avvakta tills vi ser hur högt upp köparna är villiga att åter ta över taktpinnen.

Motstånd: 385,95 / 387,40 / 391,85 / 396,20
Stöd: 381,55 / 378,60 / 374,25 / 369,80