BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 39

OMXS30: Divergerar negativt mot övre bollingerbandet

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter 8 dagars konstant uppgång är momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan och mycket talar för att en rekyl stundar inom kort. Så länge volymbalansen är positiv talar det mesta för att köparna kommer suga upp rekylen innan det positiva sentimentet hotas. Frågan är hur länge detta positiva scenario kommer att fortgå nu när alltfler räknar med att ekonomin går in i en tuffare fas. Jag säger som jag brukar: ”det vi ser i grafen är nu positivt och så länge detta utseende råder kommer jag navigera för uppgång.” Rekyler är köpvärda åtminstone ner till 1550 och eventuellt 1500 beroende på hur en eventuell nedgång elimineras av köparna. Att ta nya positioner för uppgång just nu, strax under flerårshögsta vid 1700 är dock dålig tajming.”

Den gångna veckan blev inte helt oväntat en skvalpig tillställning där indexet pendlade mellan 1670-1638. Fredagens stängning skedde med en doji vid 1666,9 vilket motsvarade en veckouppgång med marginella 0,1 procent. Det var den fjärde veckan i rad med en högre veckostängning. I månadsgrafen noteras september än så länge som en bullish engulfing medan veckografen noterades som en positiv reversal.

Det är fortfarande en hårt spänd gummisnodd ner mot standard line vilket innebär att risken för en stundande rekyl är stor. Även om det inte finns någon naturlag som innebär att en rekyl efter en kraftig uppgång har det historiskt inte varit någonn bra edge att agera med nya positioner för uppgång vid liknande spänningar och indexet noteras strax under en viktigt motståndsnivå.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som svagt positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,8 vilket säger oss att vi ska vara beredda på tvära kast men företrädesvis agera för uppgång.

Volymen igår var lägre än i tisdags och 3 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1672 följt av 1687 och zonen vid 1700.

På nedsidan hittar vi närmast 1656 följt av 1648 och 1620 samt området vid 1600-1594.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge indexet håller sig över MA-20 och där nya högre högsta föregås av nya högre lägsta.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 16 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,4 procent.

Sammanfattning: Det råder en negativ divergens mot dagsmomentum (RSI-14) samtidigt som uppgången hittills under september skett kring det övre bollingerbandet som är ett tecken på styrka. Skulle det visa sig att OMXS30 har svårt att i efter fortsättningsformationen i torsdags dra vidare upp mot det övre bollingerbandet talar det mesta för en rekyl mot MA-20 alternativt standard line. Så länge volymbalansen är stigande och över ett stigande tremånaderssnitt med kursen över ett positivt ichimokumoln (cloud span b stiger) talar det mesta för fortsatta uppgångar, självklart inte utan andhämtningspauser.

Motstånd: 1672 / 1687 / 1700
Stöd: 1565 / 1648 / 1620 / 1600

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 81.

SP500: Rekyl inledd för nytt högre omtag

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den senaste månadens uppgång har indexet åter nått upp till ATH-området från slutet av juli och vi ser spända momentumindikatorer som dessutom divergerar negativt mot prisgrafen. Om inte räntebeskedet på onsdag faller placerarkollektivet på läpparna är risken stor för att det kommer att få placerarkollektivet att söka sig till tryggare hamnar. Jag är positiv till indexet och tror med tanke på den positiva volymbalansen att en kommande rekyl kommer att leda till bra köplägen. Om det istället visar sig att 2900 punkteras utan att snabbt tas tillbaks är risken däremot stor för att vi sett en dubbeltopp som ställer in siktet ner mot noteringarna i början av året.”

Den gångna veckan har präglats av nervositet inför räntebeskedet som kom i onsdags och vad som kommer hända. Veckan avslutades med besked om att en kinesisk delegation ställde in ett planerat besök i Montana vilket dämpade börsstämningen. SP500 pendlade under veckan mellan 2979 och 3022 vilket bara var 4 punkter från ATH-nivån för att till slut stänga vid 2992,1 vilket motsvarade en nedgång med 0,5 procent. I månadsgrafen noteras september fortfarande som en bullish engulfing men i veckografen bjöds vi på en bearish harami cross.

SP500 möter tufft motstånd kring 3000-nivån och det behövs troligen ytterligare något omtag innan nivån tas ut. Efter lågpunkten strax innan årsskiftet har vi bjudits på två högre signifikanta lågpunkter och den senaste mot en horisontell motståndsnivå kring just 3000.

Passeras 3030 är det en indikation på att indexet laddar för en uppgång mot minst 3100, även om det kan krävas en och annan rekyl på vägen dit.

Punkteras 2820 utan att snabbt återtas kommer jag istället att tolka de senaste månadernas utseende som en dubbeltopp med siktet inställt nedåt 2600, vilket skulle vara ungefär 15 procents nedgång från nu.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,7 vilket innebär att risken för slagig handel med tvära kast fortfarande är något vi måste räkna med.

På riktigt lång sikt befinner sig SP500 i en stigande trendkanal som möter upp kring 2630 eller 2500 beroende på hur man väljer att tolka lågpunkten i julas.

Volymen i fredags var naturligtvis extremt mycket högre, eftersom det var häxfredag (lösendag). Volymbalansen är fortsatt positiv men om priset lämnar en ny lägre signifikant topp än ATH-nivån samtidigt som OBV är stigande över tremånaderssnittet är det en varningssignal, en så kallad omvänd negativ divergens.

72 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) vände upp något de sista dagarna den gångna veckan och noteras nu strax över 15.

Standard line (den streckade röda linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 2924.

På ovansidan möter närmast motståndsområdet kring 3000 och därefter 3022-3028.

På nedsidan möter närmast 2985 följt av 2956 och 2942.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50, MA-20 och standard line
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– Ny högre lägsta sedan början av augusti
– MACD (%PO) noteras stigande över nollan

I den negativa vågskålen:
– Knepig volatilitet
– Negativ medelvärdeskors mellan MA-20 och MA-50
– Bearish doji star i torsdags som är intakt

På lång sikt är jag svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur sedan den följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv.

Sammanfattning: I fredags punkterades den korta sentimentsnivån som markeras med 8-dagars medelvärde och mycket talar för att en rekyl är inledd. Det vi inte vill se är att indexet etablerar sig under 2900 vilket ställer in siktet mot augustilägsta som om nivån punkteras effektuerar en dubbeltopp med målet inställt ner mot 2600. Än så länge tolkar jag dock utseendet som en stigande triangel och utbrott från denna indikerar en uppgång mot 3100 eller högre, dock inte utan rekyler på vägen.

Motstånd: 3000 / 3022-3028 / 3042
Stöd: 2985 / 2956 / 2942 / 2924

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 54.

DAX: Negativ divergens kring 12500-nivån

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan slutet av augusti har varje dagsstängning skett kring det övre bollingerbandet vilket är ett styrkebesked. Nu börjar dock momentumindikatorerna bli hårt spända på ovansidan och när vi bjuds på en negativ omslagsformation som innebär att föregående dags lägsta punkteras med en dagsstängning är risken stor för att en rekyl är inledd. Tack vare den positiva volymbalansen talar mer för att rekylen kommer att bli hälsosam än att en signifikant topp är på väg att bildas.”

Den gångna veckan blev en skvalpig tillställning strax under 12500-nivån som resulterade i den minsta veckostapeln sedan första veckan i juli. Veckan pendlade mellan 12490 och 12300 helt innanför föregående veckas begränsningar. Totalt stängde den gångna veckan 0,1 procent under föregående veckostängning vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 18,1 procent.

I dagsgrafen effektuerades en bearish doji star i fredags, som är en negativ omslagsformation med relativt låg tillförlitlighet, vilket innebär att den behöver bekräftas med en dagsstängning under 12418 för att vara i spel. Om det visar sig att förra fredagens högsta vid 12494 inte tas ut har vi sedan januari 2018 bjudits på allt lägre högre högsta. Skulle istället den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna sedan slutet av januari 2018 tas ut ställs siktet in mot i första hand 13000-nivån. För en vecka sedan påtalade jag att vid en negativ divergens mot det övre bollingerbandet ökade risken för att en rekyl var på väg att inledas.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,6 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen noteras stigande, klart över både tremånaderssnittet och den senaste bekräftelsenivån.

Sammanfattning: En uppgång är en ”serie av falska dubbeltoppar” brukar jag säga och nu testar DAX åter av 12500-nivån som om den passeras ställer in siktet upp mot 13000. Skulle tisdagens lägsta vid 12300 punkteras ställs siktet i första hand in mot 12100 där vi även hittar flera gapstöd det senaste halvåret. På kort sikt är rekylrisken stor men så länge inte indexet etablerar sig under 12000-nivån talar mer för att köparna kommer att driva DAX vidare upp mot ny högre högsta.

Motstånd: 12500 / 12995 / 13520
Stöd: 12300 / 12170 / 12000

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 71.

Telia: Negativ divergens kring det övre bollingerbandet

Teknisk analys Telia: Dagen efter föregående analys inleddes en rekyl på 4 procent under den kommande veckan innan standard line sög upp säljtrycket och en turtle soup/bullish harami inledde uppgången som nu fått aktien att passera 44-kronorsnivån.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutnigen på MA-200 är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,5 och säger oss att risken är stor för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Med fem dagars obruten uppgång och tre gap upp i rad är risken stor för en ny toppformation.

Sammanfattning: Fredagens stängning över det övre bollingerbandet med en tydlig negativ divergens mot den senaste septembertoppen innebär att risken för en rekyl ökat. Om OMXS30 vänder ner och Telia stänger under föregående dags lägsta är edgen bra för en nedgång. Väljer man att blanka eller köpa en minifuture är upp till var och en. Den initiala stoppen bör placeras strax över entrystapelns högsta, vilket innebär att om måndagen stänger under 44,30 placeras stoppen kring 45 kronor. Stäng omgående ifall en lång röd candle med stängning långt ner effektueras eller om vi bjuds på en dagsstängning över föregående dags högsta.

Motstånd: 44,75 / 46,10 / 47,60
Stöd: 44,30 / 43,95 / 43,65

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 96.

Boliden B: Utmanar stigande stödlinjen

Teknisk analys Boliden: Efter föregående analys har kursen pendlat i en relativt tajt range men med fredagens punktering av den korta sentimentsnivån talar mycket för att rekylen är inledd.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) lutar fortfarande svagt nedåt och trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,7 vilket säger oss att vi företrädesvis ska köpa fortsättningsformationer för uppgång i samband med rekyler. Går man emot driften uppåt ska börsklimatet (OMXS30) peka nedåt, åtminstone på kort sikt och man ska agera extremt kortsiktigt med betydligt mindre positionsstorekar än normalt (enligt mina tradingregler).

Det är för tillfället mer än 8 procent ner till standard line och det tillsammans med en relativt stor bredd mellan bollingerbanden talar för att när rekylen inleds kan den bli kraftfull.

%PO (normaliserad ”MACD”) är uppe på en nivå där negativa medelvärdeskors samtidigt som T8SL (avståndet ner till standard line) faller från en hög nivå i de flesta fall varit startskottet på kraftiga rekyler historiskt. I fredags punkterades EMA-8 (den korta sentimentsnivån) och om vi bjuds på en säljsignal i %PO inom de närmaste dagarna talar mycket för att husse kallar hem hunden (nedgång mot 200-dagars medelvärde).

Sammanfattning: Nu utmanas både EMA-8 och den kortsiktigt stigande stödlinjen samtidigt som %PO försvagas från en hög nivå. En punktering med en dagsstängning under 243,90 indikerar att en rekyl är inledd och mycket talar för att den kommer att ta ner kursen mot MA-200. Den som väljer att gå kort kan med fördel göra det med en extremt liten position och ex.vis en minifuture (lottsedel). Om en lång röd candle med en stängning långt ner effektueras kan det vara en god idé att stänga direkt vilket det även är om föregående dags högsta tas ut med en dagsstängning. När/om MA-20 nås (den blå linjen) är det läge att kliva av helt. Den initiala stoppen bör placeras relativt luftigt och inte lägre än 254 kronor.

Motstånd: 247,95 / 259,85 / 266,50 / 286,35
Stöd: 242,70 / 240,00 / 226,80 / 206,95

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 27.