BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 39

OMXS30: Negativ divergens mot övre bollingerbandet

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan har septemberhögsta testats av tre gånger men inte någon av dem har lett till ett utbrott. Så länge köparna trots allt suger upp rekyler på allt högre nivåer talar mer för ett utbrott upp genom 1815 än att expansionen kommer att ske söderut. Det är gott om positiva pusselbitar och en av dessa är om priset bryter ut uppåt och ADX samtidigt stärks från en låg nivå, vilket är fullt möjligt. Några varningssignaler är att volymbalansen försvagats och att det råder en viss negativ divergens mot bredden (antal aktier som deltar i uppgångarna). Mitt huvudspår är att vi inom kort kommer att bjudas på ett utbrott uppåt och att det blir värt att följa. Vi kan dock inte räkna bort risken för en slagig period med tvära kast innanför den rådande tradingrangen.”

Efter utbrottet förbi 1800-nivån testades nivån av fyra dagar innan indexet åter tog fart för att dra sig vidare norrut. Den gångna veckan avslutades med en doji bearish star som är en negativ omslagsformation med låg tillförlitlighet vilket innebär att den kräver bekräftelse. Totalt steg OMXS30 med 1,9 procent den gångna veckan vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 3,6 procent. I vecko- och månadsgrafen noteras just nu positiva fortsättningsformationer medan vi ser tecken på viss osäkerhet när 1850 närmar sig.

De korta momentumindikatorerna såsom stochastic och gummisnodden är hårt spända på ovansidan samtidigt som det råder en negativ divergens mot det övre bollingerbandet. Cykelindikatorn noteras dessutom med en negativ minidivergens som om den bekräftas med en dagsstängning under 1830 indikerar att en ny rekyl är inledd.

På kort sikt såg vi i fredags en viss defensiv sektorrotation då hälsovård och kraftbolag var de aktier som presterade bäst i fredags. Sämst gick banker och detaljhandel.

Än så länge noteras indexet över den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör och har varje dag sedan den 31 juli stängt över standard line. MA-20 lutar upp vilket innebär att om fredagens högsta (plus 0,1 ATR) vid 1850 passeras effektueras en shooting stop som indikerar en fortsatt uppgång mot 1900-nivån där vi hittar ATH-noteringen från februari. Jag vill däremot inte se att indexet vänder och punkterar 1800-nivån med kraft och tydlighet (stora candlar under hög volym). Det skulle även vara en negativ pusselbit om SP500 punkterar 3300.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt, svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet lyfts av ett gyllene kors, vilket var första gången sedan den 29 mars 2019. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,6 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men att driften är uppåt.

Volymen har bortsett från i måndags noterats över det dagliga snittet och i fredags var det lösendag och då är volymen alltid mycket högre. Volymbalansen är fortsatt stigande och positiv.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras kring 81 vilket fortfarande är positivt. Det är nu 79 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 80 procent över MA-50 och 86 procent över MA-200. 80 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1848-1850 följt av 1856 och 1876.

På nedsidan hittar vi stöd kring 1829 följt av 1822 och naturligtvis zonen kring 1800.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 14 av de 33 senaste åren (42%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -1,1 procent. Indexet har stigit 4 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,9 procent lägre.

Sammanfattning: Efter ett bekräftat utbrott upp och förbi 1800-nivån för någon vecka sedan möter nu nästa motståndsområde kring 1850 upp. I fredags effektuerades en bearish doji star som övergår i en positiv fortsättningsformation om 1850 passeras samtidigt som MA-20 är stigande. Om det istället visar sig att formationen från i fredags bekräftas är det angeläget att inte 1800 punkteras med en stor röd candle under hög volym. Den matematiska målkursen för de två senaste månadernas kontraktion är exakt vid den senaste ATH-noteringen 1906. Jag är positiv till indexet men om inte S&P 500 snart vänder upp ökar risken för att den senaste vattendelaren kring 1800 kommer att testas.

Motstånd: 1848-1850 / 1856 / 1867 / 1876
Stöd: 1829 / 1822 / 1800 / 1782 / 1768

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87.

SP500: ABC-korrektionen är inte klar

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Stochastic har kommit ner till den lägsta nivån sedan slutet av mars och visar tecken på en positiv minidivergens. Det innebär att en edgen för en uppstuds är stor. Risken är dock stor för att ABC-korrektionen inte är riktigt klar och att ett omtag behöver ner kring 3200 för att bli kraftfullt.”

Inte helt oväntat bjöds vi på en uppstuds efter att indexet i fredags varit nere och testat av 50-dagars medelvärde efter att stochastick varit extrem hårt spänt och uppvisat en positiv minidivergens. Uppgången bromsades dock åter upp när indexet nådde 20-dagars medelvärde. I torsdags hade SP500 åter fallit ner mot MA-50 men denna gång punkterades nivån, även om 3300 åtminstone tillfälligt sög upp säljtrycket i fredags. Trots försöket att dra upp från förra veckans lågpunkt backade indexet med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 2,8 procent.

De tre senaste veckornas candlar noteras som negativa reversaler och indikerar att indexet ska vidare söderut. Om fredagens lägsta punkteras utan att snabbt tas tillbaks ställs siktet in mot 3200 som jag pratat om de senaste veckorna. Om däremot onsdagens högsta vid 3430 passeras och inte snabbt punkteras ställs siktet in mot ATH-noteringen strax under 3600.

Vollan visar tecken på att tillta något igen och det kan spä på lite riskaversion hos placerarkollektivet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendpoängen skrivs till +7 (trend som är värd att följa. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,6 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Trendstyrkan (ADX) vände den 2 september ner från en nivå över 70 och det brukar leda till kraftiga nedställ. ADX är fortsatt nedåtriktad.

Dagsmomentum (RSI-14) punkterade i fredags det senaste halvårets bekräftelsenivå vilket jag tolkar som en negativ pusselbit.

Volymen var naturligtvis högre än normalt i fredags eftersom det var häxfredag men har även tilltagit något. igår var något lägre än i onsdags men noterades trots det 4 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är positiv men visar nu tecken på att plana ut.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras inför den kommande veckan kring 61 vilket ändå är positivt med tanke på rekylen/kontraktionen som indexet är fångat i.

VIX (den förväntade vollan) har de senaste dagarna, trots en viss oro, hållit sig kvar kring 26 vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har nu kommit ner på mer normala nivåer kring 8 men har sedan början på augusti så smått börjat leta sig uppåt.

På ovansidan möter närmast 3330 följt av 3375 och zonen kring 3400 samt förra veckans högsta vid 3429.

På nedsidan möter närmast 3300-3292 följt av 3272 och zonen kring 3200.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Trendpoängen är +7
– Negativt candleutseende i längre tidsperspektiv

I den negativa vågskålen:
– Trendstyrkan (ADX) har vänt ner från en extrem hög nivå och pekar fortsatt nedåt
– Notering under standard line och MA-20
– Lagging line har dragit ner under priset

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: Efter ett kortsiktigt översålt läge inledde föregående vecka upp men vände ner i slutet av veckan. Det jag sagt några veckor är fortfarande mitt huvudspår och det är att ABC-korrektionen troligen inte är klar. I veckografen noteras några otrevliga candlar som indikerar att mer nedställ är att vänta. Så länge ichomokuanalysen är positivt och priset tar fart från allt högre lågpunkter kommer jag vara långsiktigt positiv. På kortare sikt är dock utseendet just nu något mer utmanande. Tas den gångna veckans högsta vid 3429 ut ställs siktet in mot 3600-nivån. Punkteras däremot fredagens lägsta ställs siktet in mot zonen kring 3200.

Motstånd: 3330 / 3375 / 3400 / 3429
Stöd: 3300-3292 / 3272 / 3200

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 40.

DAX: Bygger eventuell balanspunkt kring standard line

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Skulle en kommande rekyl bli djupare än väntat är stödet kring 12000 än så länge starkt och nivån kommer troligen att locka till sig köpare. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på ett utbrott som ställer in siktet mot ATH-nivån från i februari men det är mer tveksamhet nu än för några veckor sedan.”

Den gångna veckan inleddes uppåt men när den horisontella motståndsnivån vid 13300 nåddes vände indexet återigen nedåt och testade i torsdags av standard line vid 13050. Totalt backade den gångna veckan 0,7 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 1,0 procent.

De senaste veckorna har jag påtalat att dagsmomentum har utmanat 50-nivån ett antal gånger och fortfarande noteras RSI-14 innanför begränsningarna mellan topparna och lågpunkterna från slutet av juli och början av september.

Volymbalansen har nu punkterat både tremånaderssnittet och bekräftelsenivån från slutet av augusti. Detta är en negativ pusselbit som varnar för att ett utbrott löper stor risk för att bli falskt. Än så länge ser jag inga tecken på att volymbalansen är på väg att bottna.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar i det närmaste riktning och trendfasindikatorn noteras vid 0,2 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Turning line noteras över standard line och priset över molnet. Om septemberhögsta tas ut är det fritt upp mot februarihögsta och ATH-nivån vid 13795.

Sammanfattning: DAX vände i torsdags upp från standard line som noteras mitt emellan högsta- och lägstanivån för september. Om volymbalansen vänder upp när/om indexet tar sig upp mot septemberhögsta efter att ha studsat på standard line ökar förutsättningarna för att priset ska bryta ut uppåt. Det som talar emot ett utbrott uppåt är bland annat en alltmer negativ volymbalans. Om det stundande utbrottsförsöket misslyckas och en ny rekyl inleds blir det intressant att se om den sugs upp vid en en ny högre nivå eller leder till ett tilltagande säljtryck ner mot MA-200. Skulle en kommande rekyl bli djupare än väntat är stödet kring 12000 än så länge starkt och nivån kommer troligen att locka till sig köpare. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på ett utbrott som ställer in siktet mot ATH-nivån från i februari men det är mer tveksamhet nu än för några veckor sedan.

Motstånd: 13265 / 13297-13355 / 13795 / 14000
Stöd: 13110-13100 / 13000-12989 / 12755

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 53.

Alfa Laval: Försöker ta sats från standard line

Teknisk analys Alfa Laval B: Senast jag skrev om Alfa Laval var vid svansen från standard line den 24 augusti. Aktien steg den gången med 3,5 procent till 226 kronor och noterade en ny lägre högsta som efter dubbeltoppen blev startskottet på rekylen ner mot cloud span b. De senaste veckorna har aktien noterats precis kring den nedre delen av molnet och håller nu på att ladda för att bryta upp genom 200-dagars medelvärde.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars pekar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras till -0,8 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Utifrån ichimokuanalysen är fortfarande den långa trenden stigande

Under testet av cloud span b har volymbalansen tilltagit, vilket ökar förutsättningarna för ett utbrott uppåt.

På ovansidan möter motstånd vid MA-200 och standard line men alltmer talar nu för att dessa nivåer kommer att passeras och aktien dra vidare upp mot den toppen vid 228-230 kronor.

När/om nivån vid 230 kronor passeras är det troligen många stoppar, för de som tror på nedgång, som ryker och det kommer trigga ett tilltagande köptryck.

SMACD är på väg att lämna ett positivt medelvärdeskors och senast vi bjöds på ett liknande från en relativt djup nivå var i slutet av mars.

Sammanfattning: Risken är stor för att vi en tid framöver kommer bjudas på skvalpiga rörelser men samtidigt ser vi nu flera tecken som indikerar att rekylen kan vara klar. När volymbalansen tilltar i samband med att motstånd närmar sig ökar sannolikheten för att expansionen kommer att ske norrut. Ska man då kliva på nu eller vänta på att vi ser att 230-kronorsnivån passeras? Det är upp till var och en som tycker detta ser intressant ut. Ett sätt kan vara att bygga en position genom att köpa en liten del nu med en stopp strax under 200 kronor och om sedan 230-kronorsnivån passeras ökar man på positionen och tajtar till stoppen till strax under senaste signifikanta lågpunkt eller utbrottsstapelns lägsta. Till att börja med kommer ett utbrott sikta in sig mot 240 kronor och så småningom även upp mot 250 kronor.

Motstånd: 211,70/ 212,85 / 214,80 / 216,00
Stöd: 209,80 / 207,95 / 206,50 / 203,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 68.

SSAB A: Flaggar upp för en expansion norrut

Teknisk analys SSAB A: Sedan toppen den 4 augusti har aktien fångats i en tradingrange som skapar en högre platå än den som noterades i mitten av augusti.

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen till +0,5 vilket innebär att vi företrädesvis bör agera med jämviktspendlande strategier för uppgång.

Volymbalansen är positiv vilket talar för att kommande prisexpansion kommer att ske norrut.

RSI-14 noteras i den positiva delen (över 50) och när trendpoängen (G-krafterna) noteras vid +7 som nu (+8 är max) kan vi med fördel tillämpa trendföljande strategier såsom RSI-Extreme och Shooting Stop.

Om RSI-9 passerar 80 innebär det att förutsättningarna för en uppgång stärkts eftersom 80-nivån testades i början av september och därefter ser det ut som att indikatorn vänder upp över 50 i en stigande trend.

En annan positiv pusselbit kommer en passering av 31,60 som innebär att lagerstapeln från den 4 september passerats med 0,1 ATR men det gäller bara om MA-20 lutar upppåt när nivån eventuellt tas ut.

Sammanfattning: SSAB A nådde ner till standard line den 15 september men har därefter effektuerat två positiva fortsättningsformationer dock utan att ha passerat septemberhögsta. Förutsättningarna för att aktien ska bryta ut vidare upp mot i första hand 32,75 men eventuellt 35-kronorsnivån på lite sikt. Om det istället visar sig att expansionen sker söderut och molnet kring 26,30 punkteras bör man överväga att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 30,40 / 30,95 / 32,50
Stöd: 29,80 / 29,30 / 27,85 / 27,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 50.