BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 39

Återtar cloud span b och standard line

Teknisk analys OMXS30: Inför den gångna veckan skrev jag: ”Om den lägre toppen strax under 2400 den 6/9 följs av en ny lägre topp är det ett svaghetstecken. Skulle sedan 2314 ge vika ställs siktet i första hand in mot 2280 eller 2250. Vi ser nu tecken på att isen smälter, även om den fortfarande är ganska tjock. För första gången på ett år ser vi nu tecken på att en medellångsiktig topp kan vara i antågande. Det blir nu intressant att se om den avtagande optimismen kommer att leda till ännu större osäkerhet som i sin tur triggar nya nedgångar eller om optimismen åter blir mer utbredd. För att jag åter ska bli positiv på både kort- och medellång sikt behöver indexet etablera sig över standard line vid 2363. Än så länge noteras OMXS30 i en konsolidering mellan 2314 och 2413 och nu blir det intressant att se om indexet kommer bryta ut uppåt eller söderut från denna range.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap som punkterade stödet vid 2314. Efter att ha varit nere och testat av ackumulationszonen från juni avtog säljtrycket och köparna sökte sig tillbaka. I torsdags passerades det inledande veckogapet och en ö-formationer formerades. Totalt backade OMXS30 med måttliga 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång reducerats till 23,4 procent.

I måndags punkterades alltså tradingrangen som fångat indexet den senaste månaden men nivån återtogs i torsdags och nu på att testas gapet som inledde föregående vecka.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler och utbrott som sker med kraft eftersom bredden mellan bollingerbanden är extremt låg.

Volymen har hela veckan, förutom i fredags, noterats över det dagliga snittet. Volymbalansen är positiv.

Antal aktier på large cap som befinner sig över MA-200 noteras inför veckan till 60 procent. Jag vill helst inte att nivån punkteras i stigande trender då jag i så fall anser att isen är bräcklig.

På ovansidan möter närmast 2318 följt av 2340 och 2361 samt zonen mellan 2398-2402.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 2309 följt av området vid 2300 och 2285 men förra veckans lägsta vid 2257 tolkar jag som en vattendelare för den närmaste tiden. En lägre lågpunkt än så riskerar att leda till en utmanande rekyl.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Efter den lägre toppen i början av september vill jag se den fallande motståndslinjen tas ut. Om det istället visar sig att förra veckans lägsta vid 2257 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för ett jobbigare utseende. Just nu testas gapet mellan ö-formationen som effektuerades i början av föregående vecka. Så länge gapet håller är från förra veckan lämnar ö-formationen intakt är förutsättningarna goda för att en ny positiv trendfas är inledd. Fram till dess att MA-50 och MA-20 passeras är jag neutral på kort- och medellång sikt, vilket inte är samma sak som att indexet inte är på väg att ta ny fart.

Motstånd: 2318 / 2340 / 2361 / 2398-2402
Stöd: 2309 / 2300 / 2285 / 2257 / 2248

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 62+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Turtle soup för uppgång i veckografen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan den senaste ATH-noteringen vid 4546 har inte en enda dag stängt över föregående dags högsta och därmed är det för tidigt att säga att rekylen är klar. Indexet är inne i en historiskt svag period som brukar bottna i slutet av oktober efter skvalpig period från slutet av september. När lagging line “kör in i priset” som vi sett i veckan brukar det leda till antingen en konsolidering eller en topp. Om 4367 punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för att vi sett en medellångsiktig topp men om priset börjar stänga över turning line (den grönstreckade linjen) innan stängningarna sker under den stigande stödlinjen kan nästa positiva trendben vara inlett.”

Den gångna veckan inleddes med att stödet vid 4367 från mitten av augusti punkterades men redan under måndagen såg vi tecken på att säljtrycket avtog och bildade en svans på nedsidan. I onsdags återtogs stödnivån vid 4367 och i slutet av veckan återtogs både gapet och standard line. Totalt steg den gångna veckan med modesta 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 18,6 procent.

Efter att ha punkterat 50-dagars medelvärde förra fredagen steg oron för några dagar men återtagandet i torsdags skapar ett visst lugn, som kan vara förrädiskt. Indexet håller nu som bäst på att testa av zonen mellan MA-50 och standard line. I veckografen utvecklades en turtle soup för uppgång och det kan absolut bli startskottet på nästa positiva trendben. De senaste 13 åren har Fed gjort vad man kan för att börsen ska stå emot negativa nyheter och jag tror inte de kommer sluta med det nu. Om den tekniska analysen stämmer denna gång är siktet inställt upp mot 4600-nivån och så småningom är det en stark dragningskraft upp mot trippelnollenivån vid 5000.

Den amerikanska tioårsräntan var upp 8 punkter till 1,45 procent den gångna veckan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi kan handla indexet med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har varit god under återhämtningen men noterades i fredags klart under snittet. Volymbalansen är neutral till svagt positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) var inför onsdagen nere i 66 procent men stängde till slut veckan på 75 procent. För mig är isen fortfarande tjock.

VIX (den förväntade vollan) var som högst uppe i 29 i måndags men föll tillbaka och stängde under alla de viktiga medelvärdena vid 17,8 i fredags. Placerarkollektivet har sovit på Fedbeskeden och tycker nog att börsen trots allt har bäst förutsättningar för avkastning något kvartal till.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 5,0 som fortfarande är lågt men den högsta noteringen sedan mitten av juli.

På ovansidan möter närmast 4465 följt av 4476-4480 och området kring 4500.

På nedsidan möter närmast 4435 följt av 4426 och zonen kring 4400.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4546 den 2/9
– Har tagit tillbaka standard line och MA-50

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– En ny lägre högsta vid 4487 som inte tagits ut
– Negativ divergens mot bredden

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och en punktering av augustilägsta. De senaste dagarna har dock köparna handlat upp indexet till en nivå över både standard line och MA-50. Detta har resulterat i en positiv turtle soup i veckografen och siktet är nu inställt uppåt mot i första hand den senaste toppen kring 4546 och så småningom 4600. Om det istället visar sig att en lägre topp följs av en punktering av septemberlägsta kring 4300 är risken stor för ett onödigt utmanande omtag ner mot 200-dagars medelvärde. Även om jag ser risk för en period med slagig handel ser det ut som köparna åter hittat anledningar till att handla indexet vidare norrut.

Motstånd: 4465 / 4476-4480 / 4500 / 4546
Stöd: 4435 / 4426 / 4400 / 4382 / 4367

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 77+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 47%.

DAX: Siktet är inställt ner mot 15250

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet börjar bli översålt och köparna behöver snart visa sig för att inte säljtrycket ska tillta och bli alltför utmanande. Om det visar sig att cloud span b som punkterades i fredags inte återtas inom de närmaste dagarna är det mycket som talar för att vi sett en mer varaktig topp.”

Den gångna veckan inleddes, precis som många andra globala index, med ett negativt gap och DAX fortsatte ner till julilägsta strax över 15000 men där avtog säljtrycket. De kommande tre dagarna inleddes med positiva gap och ett återtagande av gapet som inledde veckan. Totalt steg DAX med måttliga 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,2 procent. I veckografen utvecklades den gångna veckan till en positiv reversal.

Lagging line ”körde in i priset” i början av september och då varnade jag för att det var risk för en skvalpig period som eventuellt kunde leda till en medellång topp.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp.

Trendfasindikatorn befinner sig sedan knappt en vecka tillbaka i ett läge som rekommenderar oss att agera med jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga.

Volymbalansen är just nu neutral.

SMACD lämnade den 25 augusti ett negativt kors, som fortfarande är i spel. Nollzonen punkterades för ett par veckor sedan och nu blir det intressant att se om utseendet övergår till en negativ trampolin eller lämnar ett positivt kors.

Sammanfattning: DAX inledde veckan ner mot 15000-nivån men nådde sedan efter tre positiva gap upp till 50-dagars medelvärde i torsdags. Om indexet bryter upp över den fallande motståndslinjen och MA-50 kommer troligen 16000-nivån att nås. Ichimokuanalysen med lagging line under priset och molnet som varnar för en period med skvalpiga rörelser innebär att ett försök till att etablera en ny positiv trend riskerar att bli falsk. Om det visar sig att en ny lägre topp än 16000 skickar ner indexet kan det behövas ett omtag kring 200-dagars medelvärde. Det är stor risk för att ett kommande utbrott blir falskt men undertonen är än så länge positiv.

Motstånd: 15685 / 15790-15810 / 15935 / 16000
Stöd: 15520-15500 / 15405 / 15205 / 15020-15000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 73+.
– Next day forecast indikerar att det är 51 procents chans till en uppgång under måndagen.

Ericsson B: Köpsignal i RSI-4

Teknisk analys Ericsson B: Ibland blir det bra. Den som agerade med en minifututure (ex.vis den jag skrev om) i samband med föregående analys fick med sig 16 procent på 3 dagar. I samband med den lång gröna candlen den 26 augusti vid 50-dagars medelvärde vände Ericsson åter nedåt. När 96-kronorsnivån nåddes för en vecka sedan effektuerades en positiv minidivergens och dagen efter en doji kring stödet. I torsdags passerades gapet ner mot stödet och stängningen i fredags skedde strax över MA-50.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt fallande. Trendfasindikatorn noteras under -2 vilket innebär att vi företrädesvis ska agera för nedgång i samband med negativa dagar i OMXS30 och Ericsson. Går vi emot detta utseende bör vi göra det med mindre position än normalt och med betydligt defensivare målkurser.

I screenern bjuds vi nu på en icebreak mot både MA-50, standard line och MA-20. RSI-4 lämnade dessutom en köpsignal i torsdags, efter en positiv divergens för en vecka sedan.

Ericsson-aktien har stigit med knappt 6 procent sedan lågpunkten för en vecka sedan vilket fått gummisnodden att blir hårt spänd på ovansidan. Detta ska vägas mot att fredagens candle effektuerades med den högsta volymen sedan den 17 september.

Sammanfattning: Risken är stor för en rekyl eller fortsättning söderut eftersom trenden är nedgåtriktad. Även denna gång gäller det alltså att vara defensiv och kortsiktig om man väljer att agera på det som visar sig i prisgrafen. Väljer man att agera med en lottsedel (minifuture) bör inte den inbyggda stoppen noteras högre än 95 kronor och även om man agerar direkt i aktien bör den initiala stoppen placeras strax under den nivå. När/om 102,50 nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle (som gav en perfekt exit den 26 augusti) med en stängning i den övre tredjedelen efter att 102 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 95 kronor.

Motstånd: 101,75-101,90 / 103,10 / 104,80
Stöd: 100,00 / 97,80 / 97,60 / 95,60 / 94,95

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 57+.

Avanza: Turtle soup kring motpol

Teknisk analys Avanza: Det skulle behövas ett omtag kring MA-200 innan köparna åter klev in och på vilket sätt det skedde. Den som agerade på fortsättningsformationen vid MA-200 den 21 juli bjöds inte på en enda stängning eller ens punktering av föregående dags lägsta förrän den 16 augusti. Efter rekordnoteringen vid 357 kronor den 7 september har Avanzaaktien rekylerat ner till motpolen från den 13 augusti kring 320 kronor. De senaste dagarna har den platta standard linenivån från mitten av september testats och i fredags bjöds vi på en positiv reversal med utseendet av en turtle soup.

Den långa trenden som jag använder riktningen hos MA-200 för att peka ut stiger. Trendfasindikatorn noteras kring +7 och vi ska därför vara beredda på att risken är stor för en topp.

Avanza befinner sig i ett lågvollaläge och redan en passering av EMA-8 innebär goda chanser för en uppgång mot i första hand 350 kronor.

I fredags punkterades stödnivån vid 325 kronor men innan dagen var slut hade köparna åter kommit tillbaka och fick till en stängning kring standard line.

Det råder nu en positiv minidivergens mot stochastic som vridit upp efter att ha varit nere under 20 och i prisgrafen noterades i fredags en ny lägre lägsta.

Sammanfattning: Avanza har rekylerat ner till en intressant stödnivå där bland annat toppen från den 13 augusti möter upp. En passering av EMA-8 ställer in siktet upp mot i första hand 342 kronor men om inte börsklimatet klappar ihop är förutsättningarna goda för högre höjder. Väljer man att agera med en lottsedel (minifuture) bör inte den inbyggda stoppen noteras högre än 320 kronor och även om man agerar direkt i aktien bör den initiala stoppen placeras strax under den nivå. När/om 340 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 340 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 320 kronor.

Motstånd: 334,10 / 337,50 / 340,30 / 348,30
Stöd: 325,40 / 322,20 / 313,80 / 300,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 32+.