BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 39

Teknisk analys OMXS30

För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge indexet kläms fast mellan 1403 och 1376 förväntar jag mig skvalpiga rörelser och tvära kast. Position kan förmodligen ta i riktning med utbrottet, om det blir kraftfullt”. Redan i måndags bjöds vi på en kraftfull stapel och det positiva utseendet har fortsatt. De sex senaste dagarnas kursstaplar har alla stängt högt upp i kurstapeln även om fredagens stängning inte var lika övertygande. Fredagens stängning skedde 2,6 standardavvikelser ovanför 20-dagars medelvärde och det har bara inträffat 16 gånger de senaste 18 åren men endast vid 6 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Vi får förflytta oss tillbaks till juli år 2000 för att hitta lika höga nivåer. Den kommande veckan har inte heller någon bra edge i PA där 58 procent av de senaste 12 åren stängt nedåt.

Den gångna veckan innebar en uppgången med 2,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 6,6 procent.

Augusti månads kursstapel var positiv och den senaste veckan innebär att även september ser positiv ut. Årsmedelvärdet möter upp vid 1358 och om inte september stänger under den nivån ska vi fortsatt leta efter fortsättningsformationer för uppgång i samband med rekyler.

Volymen i fredags var den högsta sedan den 18 juli och hela 44 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna, men det var ju häxfredag.

MACD befinner sig i köp i månadsgrafen och ser ut att bilda en positiv trampolin. säljsignal vilket skulle vara den första sedan juli 2011. I både dags- och veckografen råder det köp. I veckografen noterar jag en påtaglig negativ divergens.

Månadsmomentum utmanar nu nivån från i maj och det ska bli spännande att se om den tas ut eller om vi får se en vändning nedåt från nuvarande nivå. Jag påpekade i tisdags att ett utbrott förbi den fallande motståndslinjen i dagsmomentum (RSI14) skulle vara en bra köpsignal. Nu närmar sig 70-nivån som inte testats sedan slutet av februari.

I PA-indexet varnas för att ta nya positioner för uppgång på nuvarande nivå och cykelmässigt säger WT-cykel att vi för tillfället inte får göra några köp. Att gå kort är däremot inget alternativ

På ovansidan bevakar jag nu i första hand zonen kring 1424 följt av 1445.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1410 följt av 1404-1396.

På lång sikt är jag svagt positiv så länge indexet stänger september månad över årsmedelvärdet som just nu noteras kring 1356 och golvet i den stigande kanalen som råder sedan september 2011 och möter upp vid 1309.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare men självklart har även nivån och lutningen stor betydelse.

På kort sikt (någon dag upp till ett par veckor) är jag positiv så länge kursen håller sig ovanför 1396.

Både de långa och korta trenderna är positiva och det som kan förändra detta är om 1410-nivån punkteras med kraft, vilket skulle vara en första varning på att det korta sentimentet kan vara hotat. Jag navigerar nu för att fortsättningsformationer är köpvärda i samband med rekyler, åtminstone ner mot 1384.

Motstånd: 1424 / 1427 / 1433 / 1445
Stöd: 1418 / 1415 / 1409 / 1404-1396

OMXS30 kan handlas med följande minisar från BNP:
Uppgång: MINILONG OMX BNP53 med en häv kring 3,1.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP28 med en häv kring 3,3.

Teknisk analys DAX

För en vecka sedan skrev jag: ”Om kursen åter tar sig in i den branta korta stigande kanalen kan det vara ett bra läge att ta position för uppgång”. Veckan inleddes med en bullish meeting line som följdes av två spinning tops följt av en grön closing marubozu. Fredagen avslutades med att kursen tog ut den psykologiska 9800-nivån och det övre bollingerbandet, men föll sedan tillbaks och stängde kring utbrottsnivån.

Föregående vecka adderade årets uppgång med 1,5 procent vilket innebär att kursen står 2,6 procent högre än vid årsskiftet. Kursen tog sig i början av veckan åter in i den stigande kanalen. Historisk är det en svag övervikt för uppgång den kommande veckan.

De senaste 12 åren har inte kursen varit över det övre bollingerbandet och haft en S3ACK större än 200 mer än 26 gånger. Endast vid 8 av dessa har kursen stått högre en vecka senare vilket innebär att man ska avvakta

I månadsgrafen har vi fram till för en vecka sedan haft tre månader som präglats av osäkerhet vilket syns i MACD men nu ser vi positiva signaler och tecken på stundande uppgångar.

Den långa trenden pekar uppåt och det korta och medellånga sentimentet börjar se allt mer spännande ut för uppgång.

Om 9890 tas ut talar mycket för att ATH-nivån kring 10050 kommer att testas av. Cykliskt och PA-mässigt är det dock en svagt övervägande risk för lägre kurs om en vecka.

Motstånd: 9860 / 9920 / 10000 / 10050 / 10105
Stöd: 9800 / 9769 / 3738 / 9648 / 9556

Du kan handla DAX30 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP4 med en häv kring 2,8.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP31 med en häv kring 3,0.

Teknisk analys S&P500

För en vecka sedan skrev jag: ”De gånger indexet stängt på en ny treveckorslägsta stängning med trendindikatorerna som nu har kursen i 56 procent av fallen stått högre en vecka senare”. Den gångna veckan inleddes avvaktande men därefter tog det fart och i fredags nåddes åter en ny ATH-nivå, denna gång vid 2019,3 men därefter avtog köparnas intresse och kursen föll tillbaks för att stänga vid 2010,5 vilket motsvarade en marginell nedgång.

Den gångna veckan innebar att indexet steg med 1,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,8 procent och den rundade topp som nämnde var på väg i de lägre tidsupplösningarna har åtminstone för tillfället slagits sönder.

I månadsgrafen noteras septemberstapeln åter positivt vilket även blev fallet för den gångna veckans omslutande stapel, en trevlig fortsättningsformation.

Volymen i fredags var inte oväntat extremt hög då det triple witching (kvartalslösen).

Bästa sektorer under fredagen blev ickecykliska produkter medan basråvaror och finans tyngde.

Tre av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple vände ner med 0,8 procent och stängde på $101,0. Google ångade på med en uppgång på ytterligare 1,1 procent för att stänga vid $596,0. Twitter rusade hela 4,2 procent för att till slut stänga vid $53,0 vilket bekräftar utbrottsnivån. Den sociala kollegan Facebook fortsatte upp med ytterligare 1,2 procent och stängde på $77,0.

Den långa trenden som jag låter representeras av lutningen på primärtrenden (MA-200D) lutar fortfarande uppåt och noteras inför dagen vid 1893. Årsmedelvärdet noteras just nu kring 1886.

För den som är intresserad av EWT har vi nu fem vågor upp sedan februari där ”3:an” är utdragen och understödjer formationen. Enligt mitt sätt att se det befinner sig indexet i en zon där det råder förhöjd risk.

MACD noteras i köp i månadsgrafen men har sedan årsskiftet tappat momentum. I vecko- och dagsgraferna är vi på väg att få köpsignaler. Det råder dock en påtagligt negativ divergens.

På ovansidan bevakar jag framförallt utvecklingen kring 2020 och därefter 2025.

Närmast på nedsidan håller jag koll på utvecklingen kring 2010 följt av 2000-1996 men framförallt primärtrenden och årsmedelvärdet när månadsskiftet närmar sig.

Vi befinner oss i ett tidsfönster där det är stor chans för en lågpunkt den kommande veckan. I fredags bjöds vi efter några dagars kraftiga uppgångar på en avvaktande kursstapel med svansar på bägge sidor men om det blir en uppladdlings- eller vändningssstapel är för tidigt att säga. Kursen hade i inledningsvis i fredags stigit med 2,1 procent på fyra dag och det har skett 231 gånger de senaste 12 åren. Den genomsnittliga utvecklingar har då varit svagt negativ den kommande veckan. har stigit lika mycket eller mer de När kursen stigit lika mycket eller som de senaste

Motstånd: 2017-2020 / 2025 / 2037 / 2050
Stöd: 2004-1996 / 1991 / 1987 / 1974

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,1.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,3.

Teknisk analys Lundin Mining

Det blev ingen köpsignal efter föregående analys, istället punkterades 20-dagars medelvärde och nedgången tilltog i slutet av föregående vecka.

Den långa trenden pekar fortfarande upp men den korta och medellånga har vänt ner. På ovansidan behöver 39,30 tas ut för att vi ska tänka på att gå långa i Lumi. På nedsidan möter ett stöd vid 36,45 upp.

I fredags effektuerades en Rikoschett samtidigt som vi fick en stängning under det nedre bollingerbandet.

Studerar vi vad som hänt historiskt vid detta utseende har vi en positiv edge på 1-2 dagars sikt men chansen är större för ett utbrott på nedsidan på någon veckas sikt.

Vi har nu tre tydliga nivåer som vi kan agera efter. Det är inte läge att gå kort även om 36 kronor punkteras idag eller imorgon men det kan vid nästa test finnas en bra edge. Att däremot köpa idag om OMXS30 fortsätter upp kan vara en god idé men man ska vara försiktig med övernattningar. När den fallande motståndslinjen som inför dagen noteras vid 38,65 närmar sig (redan vid MA-20) ska vi åter leta efter positioner för nedgång. Köp kan ske om 39,30 tas ut eller en positiv reversalformation kring 36,60.

Motstånd: 37,60 / 38,45 / 39,00 / 39,30
Stöd: 36,70 / 36,20 / 35,65 / 34,90

Du kan handla EUR/USD med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG LUMI BNP16 med en häv kring 3,5.
Nedgång: MINISHRT LUMI med en häv kring 3,5.

Teknisk analys SCA B

Den som agerade på föregående analys, där jag sade att den historiska utvecklingen hade varit +3,4 procent den kommande veckan, fick med sig exakt 3,4 procent. De som flyttade upp stoppen strax under MA-20 kan idag plocka hem dubbla vinsten.

Den långa trenden pekar ner medan den korta och medellånga har vänt upp men MA-50 saknar i det närmaste lutning och det utgör som ni vet en bra sentimentsnivå.

I fredags noterades kursen inledningsvis mer än 2,6 standardavvikelser ovanför 20-dagars medelvärde och ST3ACK noterades samtidigt över 250. Detta har inte inträffat mer än 7 gånger de senaste 12 åren och vid 4 av dessa har kursen stått lägre en vecka senare.

Eftersom lutningen på MA-200 är relativt svag och kursen har stigit till kortsiktigt överköpta nivåer ser jag den varningssignal vi fick i fredags som ett utmärkt tillfälle att ta hem vinst. Om 174,90 punkteras idag och börsklimatet är negativt kan den som gillar risk gå kort och placera stoppen strax ovanför 178,10. Vi kan åter börja leta efter köp när kursen närmar sig 172-171 kronor.

Motstånd: 180,00 / 182,00 / 183,00 / 184,70
Stöd: 175,20 / 172,70 / 168,90 / 165,20

Du kan handla SCA B med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG SCA BP5 med hävstång 2,6.
Nedgång: MINISHRT SCA BNP13 med hävstång 3,2.