BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 4

OMXS30: Uppgången är tillfällig även om den fortsätter

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Trots ett flertal bra setuper de senaste veckorna har kortare uppstudsar endast varat några timmar innan säljarna enkelt tagit över tillställningen. Tekniskt talar mycket för att en kortare uppstuds ligger nära i tiden men den som tar nya positioner för uppgång bör jobba med tajta stoppar som flyttas med upp och vara beredd på att det kan bli ett antal falska utbrottsförsök upp innan ett som är värt att följa inleds.”

Den gångna veckan inleddes med en kortare uppstuds innan stödnivån vid 1297 tillfälligt punkterades innan en tendens till en turtle soup för uppgång byggde grunden för en extremt positiv veckoavslutning. Föregående vecka var den första på en månad som stängde positivt och det med hela 4,3 procent vilket i sin tur reducerade årets nedgång till 5,9 procent.

Den gångna veckan blev med andra ord en extremt volatil och det vi såg var enligt skolboken ett sätt att göra sig av med ”oönskade” gäster.

I månadsgrafen är det fortfarande en liten bit kvar tills köparna tagit sig över sentimentsnivån vid 1365 och den ännu viktigare nivån vid årsmedelvärdet kring 1545. Vändningar börjar ju i de kortare tidsupplösningarna och både i dags- och veckografen är det nu signaler som indikerar att en kortare uppgång kan vara inledd.

Volymen den gångna veckan har legat klart över snittet och fredagens uppgång skedde med en volym som låg 28 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

För femte månaden i rad stängde december under årsmedelvärdet och i skrivande stund är det 13,6 procent upp till den viktigaste långsiktiga sentimentsnivån.

Totalt steg 68 procent av de 284 aktier jag bevakar den gångna veckan men sedan årsskiftet är det bara 9 procent av dessa aktier som hjälpt till att ”lyfta isen”. Bästa sektorer veckan som gick blev teknologi och kraftbolag medan oljebolagen fortsatte att tynga. I fredags steg dock alla sektorer, återigen med teknologi som draglok.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde som jag använder för att peka ut den långa trenden indikerar nu en allt större sannolikhet för att en långsiktig nedtrend har inletts. G-krafterna är nu sorterade för Fas 4 och trendfasindikatorn noteras kring -2,2 på en tiograding oscillerande skala. Uppstudsar ska nu ses som lägen att ta position för nedgång.

Historiskt har OMXS30-indexet stigit nästan 70 av fallen den kommande femdagarsperioden. Av de senaste 6 åren har 4 stängt upp och 2 den kommande veckan.

MACD lämnade i fredags den första köpsignalen sedan årsskiftet men i den negativa delen vilket innebär att risken är påtaglig för att det kan utvecklas till en tjurfälla, likt den vi såg i slutet av förra året. Det är dock ett tydligare köpkors men det först när taket i den fallande kortare trendkanalen tagits ut som vi kan räkna med ytterligare stärkt självförtroende hos köparna.

På ovansidan möter först 1371 och 1380 men framförallt området kring 1390-1405.

På nedsidan bevakar jag först 1339-1332 följt av 1327-1312 men framförallt torsdagens lägsta vid 1282.

På lång sikt talar alltmer för att en långsiktig nedtrendsfas är inledd och G-krafterna indikerar nu att det är läge att navigerar för nedgång även på lång sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag inställd på nya lägre toppar så länge kursen noteras under MA-50 och medelvärdet lutar nedåt.

På kort sikt (dagar till veckor) tolkar jag den bekräftade omslagsformationen positivt och navigerar nu för uppgång tills vi bjuds på en negativ candlesticksformation för vidare nedgång. inleds.

Sammanfattning: Så länge inte föregående dags lägsta eller sentimentsnivå (mer än halva candlesticket om det är en lång kursstapel) punkteras navigerar jag för uppgång. Köparna kommer att stärkas efter en stängning ovanför MA-20 och taket i den fallande trendkanalen. Än så länge ser jag dock detta som en uppstuds i en pågående nedtrend och det innebär att fortsättningsformationer för nedgång är värda att agera på. Första indikationen på att säljarna åter är på väg att ta över får vi om måndagen börjar handlas under 1350.

Motstånd: 1377 / 1393-1405 / 1437 / 1481
Stöd: 1349 / 1333 / 1304 / 1260 / 1216

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 5,1 och en stop loss på 1111.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP164 med en häv kring 4,7 och en stop loss på 1615.

S&P 500: Hammer i både dags- och veckografen

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Nedgången och volymerna har tilltagit de senaste vekorna men samtidigt är nu indexet kraftigt översålt på kort sikt. Senast vi hade ett liknande läge var i slutet av augusti och den gången steg indexet med 2,5 procent veckan efter.”

Föregående vecka inledde ned men köparna sög effektivt upp säljtrycket i slutet av veckan vilket ledde till en kraftfull hammer i veckografen. Det var första gången på en månad där veckostapeln blev positiv. Föregående vecka innebar en uppgång med 1,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 6,7 procent.

I månadsgrafen noteras januari fortfarande negativt men i veckografen bjöds vi förra veckan på den kraftfullaste hammern sedan början av oktober. Efter den positiva haramin som jag skrev om efter torsdagens session påpekade jag att vi önskade en stängning ovanför EMA-8 vilket avslutade föregående vecka.

Volymen har hela den gångna veckan noterats klart över det dagliga snittet för de senaste månaderna men fredagen utmärkte sig med den lägsta volymen av de fyra senaste dagarna. Distributionen överstiger fortfarande ackumulationen sedan årsskiftet och så länge så är fallet talar mer för att vi just nu ser en rekyl i den rådande nedtrenden.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i nästan 60 procent av fallen. Av de senaste sju åren har den kommande femdagarsperioden dock endast inneburit uppgångar i två av dessa.

Bästa sektorer under den gångna veckan blev oljebolag och teknologiföretag medan finans och verkstad gick sämst. Skräckindexet VIX backade med 17,3 procent till 22,3 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2030 och 1785 den närmaste månaden. Glaset tolkas fortsatt halvtomt.

Kursen noteras nu under både årsmedelvärdet och den fallande primärtrenden med de korta- och medellånga medelvärdena sorterade för en långsiktig nedgång. Trendfasstyrkan skrivs till -0,9 på en tiogradig oscillerande skala.

MACD noteras nu i sälj både månads-, vecko- och dagsgrafen men efter de två senaste dagarnas uppgång närmar sig en köpsignal i dagsgrafen.
Dagsmomentum har åtminstone tagit ut bekräftelsenivån och månadsmedelvärdet, vilket naturligtvis är positivt men än så länge är riktningen fallande och noteringen sker under 50-nivån vilket innebär att det är lite för tidigt att börja navigera för uppgång.

På ovansidan bevakar jag först och främst utvecklingen kring 1950 men inte förrän kursen tar sig förbi 20- och 50-dagars medelvärden kring 1965 och 2020 börjar vi få indikationer på att mer än några dagars uppgång kan vara på gång.

På nedsidan hittar vi först gapet mellan 1877-1869 samt den tidigare lågpunkten vid 1867 och lägstanivån på onsdagens svans vid 1812.

I den positiva vågskålen:
– Onsdagen effektuerade en positiv hammer som ännu är intakt

I den negativa vågskålen:
– Kursen noteras åter under årsmedelvärdet, primärtrenden och MA-50
– December stängde under årsmedelvärdet
– En massiv mur av motstånd mellan 2100-2135
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen
– En punktering av nacklinjen i HS-formationen ger en målkurs kring 1600

Sammanfattning: Hammerformationen, vid kraftigt översålda nivåer, i onsdags skapade förutsättningar för ett uppställ. I fredags bekräftades formationen och nu blir det intressant att se på vilken nivå köparna lämnar över taktpinnen åt säljarna. Så länge inte säljarna kommer tillbaks med en candlesticksformation för nedgång navigerar jag nu norrut. Om inledningen av veckan stänger under 1900 kan det vara en indikation på att nedgången återupptagits.

Motstånd: 1918 / 1929 / 1950 / 1967 / 1993
Stöd: 1887 / 1877-1869 / 1835 / 1812 / 1803
Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP30 med en häv kring 4,4 och en stop loss på 1504.
Nedgå

DAX: Siktet inställt på 10200

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är indexet översålt och noteras kring ett viktigt stödområde mellan 9500-9200 som utgjort startskottet på tre uppgångar på mer än 10 procent på tre veckor bara det senaste året. Om så blir fallet denna gång kan vi naturligtvis inte veta.”

Föregeående vecka började en skvalpig handel där nivån kring 9315 markerade lägstanivån men stängningen skedde nära veckohögsta. Totalt noterade föregående vecka en uppgång med 2,3 procent vilket innebär att årets initiala nedgång nu reducerats till 9,1 procent.

I veckografen motsvarar föregående veckas kursstapel en bullish harami som är en positiv omslagformation, men dock inte med så imponerande träffsäkerhet. Om 9850 tas ut och hålls är det en positiv bekräftelse men om 9300 punkteras är det ytterligare en indikation på att säljarna inte är färdiga.

Av de senaste sju veckorna har fyra varit kraftfulla staplar för nedgång medan tre stängt i den övre delen men bildade en ”trippel harami” som aldrig bekräftades för uppgång men via en kraftfull negativ bekräftelse vid inledningen på året. I månadsgrafen avslutades 2015 med en bearish engulfing där december månad dessutom stängde under årsmedelvärdet.

December stängde alltså under årsmedelvärdet som just nu noteras kring 10930. De korta och medellånga medelvärdena börjar alltmer sortera sig för en långsiktig nedtrendsfas. Trendfasindikatorn noteras kring -2,1 på en tiogradig oscillerande skala.

Historiskt har den kommande veckan inneburit uppgångar i knappt 70 procent av åren.

MACD noteras i sälj men är på väg att lämna en köpsignal, om inte nedgångstakten återupptas dessförinnan och leder till en negativ trampolin, vilket blev fallet kring årsskiftet.

På ovansidan möter först ett mindre motstånd upp strax under 10200 och skulle nivån tas ut siktar vi nästa viktiga nivå kring 10500. Om 9660 punkteras i samband med veckoinledningen är det mycket som talar för att nedgången återupptagits.

Sammanfattning: Så länge inte någon negativ candlesticksformation erhålls navigerar jag för en uppgång mot i första hand taket i den kortsiktigt fallande kanalen som vi hittar kring 10200.

Motstånd: 9836 / 9851 / 9911 / 10043 / 10162
Stöd: 9718 / 9645 / 9572 / 9512 / 9380 / 9300

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 7031.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP156 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 12487.

Sandvik: Signalerar om uppgång upp mot 74,75

Teknisk analys Sandvik: För ett par veckor sedan skrev jag att vi fick en setup för uppgång till 72 kronor och nivån träffades med kirurgisk precision. Därefter har kursen fallit och tog i onsdags sats men en rikoschett från en extremt kortsiktigt översåld nivå vid 64,50.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde är nu fallande och även de medellånga medelvärdena lutar alltmer nedåt. Trendfasstyrkan skrivs till -3,1 och säger till oss att vara extremt kortsiktiga när vi går emot den fallande trenden.

Föregående vecka avslutades med ett gap uppåt efter beskedet om att Tomas Eliasson blir ny finanschef.

De senaste dagarnas bottenformation och fredagens gröna ”soldat” som smyckades med hög volym skapar goda förutsättningar för att 72,35-nivån ska återtas.

Sammanfattning: Räkna med att ett första utbrott upp över 72,35 kan bli falskt men istället för att missa en uppgång bör den initiala stoppen placeras relativt luftigt strax under 68 kronor om man väljer att haka på utbrottet. Så fort kursen stängt ovanför 72,35 flyttas stoppen upp till 70,80 och därefter flyttas den upp till strax under föregående dags lägsta tills 74,75 nås.

Motstånd: 72,35 / 73,45 / 76,00 / 78,65
Stöd: 69,75 / 68,25 / 65,65 / 63,05

Du kan handla Sandvik med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG SAND BNP18 med en hävstång på 3,9 och en stop loss vid 55,50
Nedgång: MINISHRT SAND BNP29 med en hävstång på 3,5 och en stop loss vid 68,60

Hennes & Mauritz: Mer talar för fortsatt ned- än uppgång

Teknisk analys H&M B: Av de senaste fyra dagarna har tre stängt starkt med en volym som legat klart över snittet och HM-aktien har skapat goda förutsättningar för att mejsla ut en botten.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde har vänt ner och även de korta- och medellånga medelvärdena noteras nedåttiktade. Trendfasen skrivs till -1,8 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga med att navigera för uppgång och risken för bakslag är fortsatt stora.

MACD vände upp i köp i onsdags och på bara två dagar har både EMA-8 och MA-20 tagits ut vilket jag placerar i den positiva vågskålen. I den negativa vågskålen har den kraftfulla uppstudsen lett till att cykelindikatorn noteras på en nivå där det börjar bli dålig tajming att ta nya positioner för uppgång.

Sammanfattning: Det är positivt om motståndsområdet vid 295 kronor tas ut men så länge inte 330 kronor tas ut och hålls tolkar jag uppgången som en rekyl i den rådande nedtrenden. Så fort vi noterar en negativ candlesticksformation och den första kan vi bjudas på om 295-300 tas ut och snabbt punkteras igen. Vi kan då placera den initiala stoppen strax ovanför formationens högsta och navigera ner mot i första hand 285 kronor, troligen lägre men där passar vi på att låsa in lite vinst. Om 292,90 punkteras utan att kursen varit uppe och vänt ovanför motståndet kring 300 kronor får vi en säljsignal i 60-minuters grafen.

Motstånd: 297,90 / 300,50 / 308,30 / 316,10
Stöd: 290,10 / 284,90 / 277,10 / 269,30

Du kan handla Hennes & Mauritz B med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG HM BNP20 med en hävstång på 3,6 och en stop loss vid 222.
Nedgång: MINISHRT HM BNP21 med en hävstång på 4,6 och en stop loss vid 341.