BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 4 – 2022

OMXS30: Testar molnet och primärtrenden

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Fortfarande kommer en positiv stängning över 2407 innebära att köparna åter är med i matchen. En punktering av 2335 ställer i stället in siktet mot i första hand MA-200 eller lågpunkterna i november/december. Även om indexet studsar upp är risken stor ifall inte 2407 passeras med en dagsstängning att en abc-korrektion är inledd. Kommer inte köparna tillbaka kring lågpunkterna vid 2200-2180 ifall de senaste gapen inte suger en eventuell nedgång ökar risken för en långsiktig topp. En passering och positiv stängning över augustitoppen kommer jag därför att tolka mycket positivt. Gann indikerar en reaktionsdag kring den 19:e och med det utseende vi ser nu kan det skulle passa bra symmetrimässigt för en c-våg.”

Det blev 2335 som punkterades och veckan avslutades med en stängning kring 200-dagars medelvärde efter att indexet i torsdags varit nere och testat cloud span b. Totalt backade det svenska storbolagsindexet 1,9 procent vilket innebär att nedgången hittills i år uppgår till 4,4 procent. I månadsgrafen noteras januari som en dark cloud cover medan vi i veckografen noterar tre negativa röda candlar. Om föregående veckas högsta vid 2373 passeras kan det vara tecken på ett tretick, men det kommer jag i så fall återkomma till.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas tillämpa trendföljande strategier men närmar sig snabbt en nivå där vi ombeds vara betydligt mer defensiva.

Volymen har den senaste veckan, bortsett från i måndags, noterats kring snittet. Volymbalansen är fortfarande negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags var bara 10 procent vilket var den lägsta andelen sedan den 26 november. Just nu är det bara 37 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 anser som bräcklig och under 50 tolkar jag som svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras strax under 7 procent vilket är högre än snittet och vollan ser ut att tillta.

På ovansidan möter närmast 2325 följt av 2333-2344 och området kring standard line vid 2362.

På nedsidan hittar vi först stöd kring MA-200 vid 2312 följt av området vid cloud span runt 2300 och därefter decemberlägsta vid 2258.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: I det långsiktiga perspektivet tolkar jag det fortfarande som att OMXS30 noteras i en upptrend. Om det däremot visar sig att indexet etablerar sig med både priset och lagging line under cloud span b ökar risken för att vi sett en långsiktig topp. Det är dock först om 2180 punkteras utan att snabbt återtas som vi bör ställa större krav på formationer än vanliga fortsättningsformationer. Det är i min värld positivt om köparna kommer tillbaka vid gapet från den 21 december men negativt om det punkteras. Historiskt har indexet utvecklats relativt svagt fram till månadsskiftet januari/februari då startskotten för vårrallyt brukar vara ett faktum.

Motstånd: 2325 / 2333-2344 / 2362 / 2377
Stöd: 2312 / 2304-2296 / 2258 / 2205

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 34+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 50%.

SP500: Sämsta veckan sedan coronanedstället för två års sedan

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”S&P 500 inledde veckan upp efter att ha testat av den stigande stödlinjen men vände ner efter att misslyckats med att ta ut novembertoppen. Avslutningen av veckan blev ett nytt test av den stigande stödlinjen som även denna gång sög upp säljtrycket. Som jag sagt ett tag är det gott om tekniska varningssignaler men än så länge har köparna kommit tillbaka innan de varit uträknade. Om veckans lägsta vid 4580 punkteras är det en negativ pusselbit som öppnar dörren ner mot 4500-nivån. En passering av 4800 kommer istället att vara en bekräftelse av det underliggande positiva börsklimatet. Risken har ökat för tilltagande volatilitet när placerarkollektivet försöker tolka Feds mer hökaktiga inställning. Jag kommer vara positivt till indexet så länge inte zonen vid 4500 ger vika utan att snabbt återtas.”

Av de två scenarion jag skrev om förra veckan fick vi den gångna veckan se 4580 punkteras och lågpunkten från december ge vika. Den gångna veckan resulterade i en nedgång med hela 5,7 procent utan en enda uppgångsdag vilket blev det sämsta veckoresultatet sedan tredje veckan i mars 2020. Årets nedgång skrivs nu till 7,7 procent och indexet närmar sig nu årsmedelvärdet vid 4335. För första gången sedan den 27 februari 2020 punkterades både priset och lagging line cloud span b. Om köparna kommer tillbaka vid denna nivå behöver området kring 4600 återtas för att det positiva långsiktiga utseendet ska vara återställt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande tydligt uppåt men både molnet och MA-200 har punkterats. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn har fallit ner i zonen där vi ska vara defensiva och kortsiktiga.

Volymen i fredags var den högsta sedan häxfredagen den 17 december och noterades hela 41 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortfarande negativ.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) föll i fredags till 53 procent. Isen tolkar jag fortfarande som tjock om den är över 60 bräcklig mellan 50 och 60 men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras över 50.

VIX (den förväntade vollan) stängde i fredags på den högsta nivån sedan den 3 december, vid 29.

Bredden mellan bollingerbanden rusade upp från 7 till 9,3 vilket är 49 procent över snittet och den högsta nivån sedan den 20 april förra året. Jag har i ett par veckors tid varnat för att det kan komma att bli stökigt.

På ovansidan möter närmast området kring 4400 och därefter 200-dagars medelvärde vid 4430 följt av zonen mellan 4496-4504.

På nedsidan möter närmast gapet från den 14 oktober mellan 4387-4373 följt av 4330 och oktoberlägsta vid 4279.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Inne i den positiva halvan av året

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Ny lägre topp vid 4749 den 12/1
– Tilltagande volym och kraftfulla nedgångsdagar
– Noteras under MA-200, MA-50, MA-20 och Ichimokumolnet

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: SMACD lutar nedåt i den negativa delen och det är bara 5 procent av aktierna som ingår i indexet som har ett positivt momentum och bara strax över 50 procent av SP500-aktierna som har SMACD över 0. Från att det för bara en vecka sedan var fler positiva pusselbitar än negativa har snålare vindar blåst in. Nedgången sedan den senaste ATH-noteringen noteras kring 9 procent och de korta momentumindikatorerna är nu extremt hårt spända på nedsidan. Nu behöver köparna visa sig och en kommande uppgång måste passera 4607 för att sannolikheten åter ska börja tala för en fortsatt långsiktig uppgång. Så länge både priset och lagging line noteras under molnet är risken större för en fortsatt nedgång än en långsiktig uppgång. Nu blir det intressant att se om köparna tycker priset är tillräckligt lågt för att motsvara risken att ta position för uppgång och om den historiska positiva utvecklingen från början av februari till slutet av april blir verklighet i år. Studerar jag Gann kan det dröja till mitten av februari innan en tydlig botten sätts. På nedsidan är 4390 följt av 4350 och 4280 två nivåer som Gann indikerar som potentiella lågpunkter. I den positiva vågskålen brukar veckan efter negativa januarilösendagar utvecklas väl men om det blir så nu återstår att se. En uppstuds måste ta ut minst 4500 och inte följas av en ny lägre lägsta än fredagens, i annat fall är det ytterligare ett svaghetstecken.

Motstånd: 4400 / 4430 / 4496-4504
Stöd: 4387-4373 / 4330 / 4306-4296 / 4279

På ovansidan möter närmast området kring 4400 och därefter 200-dagars medelvärde vid 4430 följt av zonen mellan 4496-4504.

På nedsidan möter närmast gapet från den 14 oktober mellan 4387-4373 följt av 4330 och oktoberlägsta vid 4279.

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 1-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 61%.

DAX: Stor risk för tilltagande volla

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu behövs en positiv fortsättningsformation som är värd att haka på, vilket den kan vara om den effektueras innan MA-200 ger vika. Det kan även vara intressant med köp ännu djupare men då kommer nivån och omslagsformation att behöva vara tydligare.”

Den gångna veckan inleddes med ett försök att ta ut förra fredagens gap men det misslyckades. I torsdags misslyckades indexet åter att ta ut ta ut ett gap, det senaste gapet från i tisdags, och avslutningen på veckan bjöd på en initial punktering av cloud span b som dock återtogs. Totalt backade DAX med 1,8 procent den gångna veckan.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar svagt upp. Trendfasindikatorn som noterats över +2 (rekommenderar positiva trendföljande strategier) är på väg ner i det mer defensiva området.

Volymbalansen är fortfarande negativ.

SMACD förra fredagen ett negativt kors men i den positiva delen. Nu närmar sig 0-zonen som utgör ett stöd.

Sammanfattning: Så länge DAX är fångat i tradingrangen mellan 16300-14800 är risken för tvära kast och slagig handel stor. Det är fortfarande ett tydligt gap på nedsidan, mellan 15380 och 15240 som inte är täppt. Det jag helst inte vill se är att trippelnollenivån vid 15000 punkteras då det ställer in siktet söderut och innebär att utbrott från konsolideringen sker söderut. I säsongsgrafen (den förlängda blåa streckade linjen) är det ofta svagt negativt fram till andra veckan i februari. Risken är stor för en period med slagig handel och tvära kast.

Motstånd: 15600-15610 / 15725 / 16000
Stöd: 15560 / 15460 / 15300 / 15240

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 49-.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans till en uppgång under måndagen.

Tele2 B: Imponerande relativ styrka

Teknisk analys Tele2 B: Dojins högsta (som jag pratade om vid föregående analys) togs ut dagen efter men svansen på ovansidan av fortsättningsstapeln var mer än 50% av candlens höjd vilket innebar, som jag sade, att det inte var det vi ville se. Aktien har därefter skvalpat i en range mellan 120 och 132 kronor.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera pekar svagt uppåt och både priset och lagging line noteras nu ovanför molnet. Trendfasindikatorn noteras den del där vi bör agera med positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler och utbrott om de sker med tilltagande volym och inte i överköpta lägen med negativa divergenser.

Volymbalansen är stigande och positiv över tremånaderssnittet.

SMACD lämnade i onsdags ett positivt kors över nollan.

Tele2 är normalt en defensiv aktie och i samband med de senaste veckornas börsnedgång har den relativa styrkan mot OMXS30 varit positiv. I slutet av den gångna veckan passerades dessutom topparna sedan september.

Sammanfattning: Nu utmanas topparna från september och augusti kring 134-136 kronor och risken för en ny topp är alltså stor. Tajmingen för entré är inte den bästa när cykelindikatorn noterar en negativ minidivergens, som i torsdags. Optimalt är alltså att ta position vid en fortsättningsformation kring 130 kronor eller ett ubrott om det sker med en positiv stängning och tilltagande volym. Hur man väljer att ta entré är naturligtvis upp till var och en men när/om 135,50 nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (2% eller mer i range) efter att 135,50 passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 124 kronor.

Motstånd: 133,50 / 136,20 / 139,00
Stöd: 131,40 / 130,90 / 128,60 / 126,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87+.

Husqvarna B: Köparna visar sig kring decemberlägsta

Teknisk analys Husqvarna B: Det blev perfekt tajming på föregående analys och spekulationen om att aktien bottnat stämde. Aktien steg 28 procent den kommande månaden innan en första utmanande rekyl inledddes. Efter ATH-noteringen vid 146 kronor den i slutet av förra året har aktien rekylerat och noteras nu kring decemberlägsta.

Den långa trenden som jag bla använder lutningen på 200-dagars glidande medelvärde har planat ut och är bara svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras i ett läge där vi företrädesvis ska agera för uppgång i samband med positiva fortsättningsformationer. Fortsätter däremot nedgången är det inte långt kvar tills indikatorn istället rekommenderar oss att agera med kortsiktiga defensiva strategier.

I torsdags effektuerades både en turtle soup och en positiv minidivergens som dock inte bekräftades i fredags.

Om bekräftelsenivån hos RSI-4 passeras är det goda förutsättningar för en uppgång till 135 kronor men med det rådande börsklimatet bör man antingen kliva av där om nivån nås eller traila stoppen strax under föregående dags lägsta därifrån.

Sammanfattning: När/om 134,80 nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (3% eller mer i range) efter att 134,80 passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras kring 124,70.

Bokslutet presenteras den 3/2.

Motstånd: 128,95 / 131,00 / 135,20
Stöd: 127,35 / 124,90 / 124,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 27+.