BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 4 – 2023

OMXS30: Veckan avslutades med en positiv insidestapel

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”2023 har inletts mycket positivt och nästan stigit med en normal årsuppgång vilket fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på ovansidan. En punktering av 2200 som inte omgående återtas indikerar att gapet från förra måndagen behöver täppas till. Det jag inte vill se är att den kommande rekylen blir extrem med stora feta röda candlar och stöd som punkteras med tilltagande volym. En hälsosam rekyl däremot, som sugs upp med en fortsättningsformation är köpvärd minst ner mot 2050. Även djupare rekyler kan vara köpvärda med det återkommer jag till om så blir fallet. Indexet är enligt mitt synsätt positivt på både kort-, medel- och lång sikt och nya högre lägsta innebär att indexet är köpvärt tills ett nytt beteende tar vid. För tillfället sitter vi bra på händerna och är beredda på att ta hem vinst om man inte redan gjort det så att krutet är torrt när indexet åter laddar om för nästa uppgångsfas.”

Den gångna veckan inleddes med tre dojiliknande dagar innanför begränsningarna gör den vimpelliknande kontraktionen. I torsdags punkterades formationen men veckan avslutades med en haramiliknande insidestapel. Totalt backade indexet med 0,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,5 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är i det närmaste helt platt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med trendföljande positiva strategier.

Volymen har bortsett från i måndags noterats strax snittet den gångna veckan. Volymbalansen är positiv sedan den 2 november.

SMACD har den senaste veckan noterats extremt högt och de senaste dagarna visat tecken på att vända ner. Vändningar nedåt från extremt höga nivåer som nu riskerar att följas av tydligt säljtryck.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 52 procent. Just nu är det 70 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktier som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 12,9 procent vilket är högre än snittet som noteras vid 8,3. Senast vollan var lika hög och drog ihop sig var i mitten av november och då behövde indexet ner till 50-dagars medelvärde för att hitta tillräckligt med köpare för att inleda nästa ben norrut.

På ovansidan möter närmast zonen kring 2200 följt av 2210 och 2235 samt området kring 2200.

På nedsidan möter närmast 2192 följt av 2174 och 2160 samt 2137.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Rekylen jag pratat om någon vecka inleddes i torsdags. Nu blir det intressant att se hur djupt rekylen behöver få ner priset för att köparna ska komma tillbaka och driva upp indexet i en ny uppgångsvåg. I den bästa av världar testas gapet från den 9/1 av och eventuellt täpps till och därefter tar köparna tag i taktpinnen igen. Även om avståndet ner till standard line och MA-200 fortfarande är stort vilket skapar spänningar i grafen tolkar jag fredagens haramiliknande insidestapel som en indikation på att köparna står och väntar på att få komma tillbaka. G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång samtidigt som både priset och lagging befinner sig i ett relativt fritt utrymme. Volymbalansen och trendfasindikatorn indikerar att positiva fortsättningsformationer är köpvärda. En passering upp och förbi 2235 ställer till att börja med in siktet mot området kring 2400 men det är bland annat ett tufft motstånd kring 2330 som behöver rensas av. Om det istället visar sig att 2024 ger vika ökar risken påtagligt för en nedgång mot septemberlägsta vid 1782. Indexet är enligt mitt synsätt positivt på både kort-, medel- och lång sikt. Så länge vi bjuds på nya högre lägsta innebär det att indexet är köpvärt vid de flesta positiva fortsättningsformationer tills ett nytt beteende tar vid.

Motstånd: 2200 / 2210 / 2235 / 2200
Stöd: 2192 / 2174 / 2160 / 2137

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 31-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Återtar primärtrenden

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en stabil vecka passerades 200-dagars medelvärde i slutet av veckan, även om det var marginellt. En allt positivare volymbalans och SMACD stigande över nollan har förutsättningarna stärkts för ett nytt test av 4100-nivån nu när rapportsäsongen drar igång. Förutsättningarna har med tanke på den positiva årsinledningen och presidentcykeln ökat för att 2023 kommer att bli ett starkt börsår. Än så länge är dock risken stor för att priset vänder ner innan det tuffa motståndsområdet vid 4100 tas ut. Om Fed antyder ett något mindre hökaktigt agerande är möjligt i slutet på året talar mycket för att vi går in ett mycket positivt börsår. Ett ännu hökaktigare Fed talar däremot för ytterligare säljtryck under året. Mitt huvudspår på kort till medellång sikt är att indexet tagit fart för att åter utmana 4100-nivån som är en viktig nivå även i den långsiktiga fasanalysen och att denna kommer att passeras utan att 3800-nivån ger vika.”

Den gångna veckan veckan inleddes med en doji kring 4000 och den fallande motståndslinjen och följdes av en nedgång till 20-dagars medelvärde där 3900-nivån och fib 50% för årsuppgången mötte upp. Veckan avslutades åter av en grön marubozuliknande candle som lyckades ta tillbaka både 50- och 200-dagars medelvärde. Totalt backade SP500 med 0,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,5 procent. I veckografen utvecklades veckan till en positiv reversal.

Bästa sektorer den gångna veckan blev teknik, telekom och energi medan verkstad, allmännytta och dagligvaror gick sämst.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen den gångna veckan har legat runt snittet förutom i fredags då den var 8 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Det är positivt när volymen avtar när stödnivåer närmar sig och ökar när priset vänder upp igen. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade 6/1 ett positivt kors vilket var det första sedan den 4 oktober och noteringen över nollzonen är en positiv pusselbit tillsammans med trampolinen som ser ut att formeras.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 62 procent vilket är den högsta nivån på ett år. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 8,2 procentenheter till 19,9 vilket innebär en notering under både de långa och korta medelvärdena.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 6,8 procent vilket är klart under snittet som noteras vid 10,0 procent.

I den positiva vågskålen:
– Så länge inte zonen vid 3800 (fib 50% för senaste uppgången) punkteras med en tydlig stängning är fortsättningsformationer köpvärda
– Bröt den 6/1 upp från området kring 3800
– Noteras över MA-20, MA-50, MA-100, MA-200 och standard line

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre signifikanta toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Negativ volymbalans
– Falskt utbrott upp över MA-200 både den 30/11, 13/12 och 18/1

På ovansidan möter närmast zonen kring 3995-4005 följt av 4025 och området kring 4100

På nedsidan möter närmast 3950 följt av 3925 och zonen kring 3905-3895 samt 3885.

På lång sikt är jag neutral till svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Priset och lagging line noteras över molnet men ser för tillfället något trassligt ut. De nivåer jag fäster mest vikt på kort sikt är först årshögsta vid 4015 men viktigare är vattendelaren kring 4100. En passering upp genom 4100 som inte följs av en ny lägre lägsta är en bekräftelse på att björnmarknaden bottnade den 13 oktober. Om det istället visar sig att 3764 punkteras ställs siktet in ner mot oktoberbotten och återtas inte decemberlägsta vid 3764 snabbt ifall den punkteras ökar risken påtagligt för att det begynnande positiva utseendet är på väg att fallera. Så länge lagging line trasslat in sig mellan 4100-3764 ska vi vara beredda på att slängas mellan hopp och oro. Så länge mönstret där rekyler sugs upp på allt högre nivåer är det mycket som talar för att dessa omtag är momentumuppladdningar för uppgång.

Motstånd: 3995-4005 / 4025 / 4100
Stöd: 3950 / 3925 / 3905-3895 / 3885

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 27-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 50%.

DAX: Köparna försöker sig redan tillbaka

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det jag inte gillar är att spänningen ner mot 200-dagars medelvärde blivit så stort att risken för en jobbig nedgång nu ökat påtagligt. Den positiva volymbalansen och trendfasindikatorn gör dock att det mesta talar för att en rekyl kommer vara köpvärd när den elimineras av en positiv fortsättningsformation.”

Den gångna veckan präglades inledningsvis av dojiliknande candlar och i torsdags testades den sekundärt stigande stödlinjen efter en lång röd dagscandle. Veckan avslutades med en dojiliknande harami kring 15000-nivån. Totalt backade indexet med 0,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,5 procent. I veckografen tolkar jag candlen som en dojiliknande candle i ett ytterläge.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 saknar i stort sett lutning. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen vände upp i mitten av oktober och är sedan den 8 november positiv.

SMACD lämnade den 3/1 en köpsignal vilket var den första sedan början av augusti 2021. Nivån är nu den högsta sedan april 2019 och den gången behövde indexet ner till MA-200 för att åter locka tillbaka köparna.

Sammanfattning: Avståndet ner till MA-200 och standard line är fortfarande stort med tanke på att båda medelvärdena är relativt platta. Även om en haramiliknande formation effektuerades i fredags är risken stor för att rekylen inte är riktigt klar – än. Med tanke på att både volymbalansen, trendfasindikatorn och ichimoku indikerar att trenden är värd att följa talar det mesta för att fortsättningsformationer är köpvärda. Om det visar sig att 14500 ger vika ställs siktet in ner mot decemberlägsta vid 13800. På ovansidan är det förra veckans högsta vid 15270 som behöver passeras för att ställa in siktet mot i första hand 16000-nivån. Mitt huvudspår är att indexet ska vidare upp men att rekylen troligen är riktigt klar än men att försöket till en bullish harami ändå visar att det är risk-on som gäller och att köparna bara står och väntar vid de närmaste stöden.

Motstånd: 15120-15130 / 15270 / 15540
Stöd: 15000-14925 / 14710 / 14500

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 38-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under tisdagen.

Nokia: Kortsiktigt översåld i stödområde

Teknisk analys Nokia: Det blev en vinst på 2,6 procent efter föregående analys och aktien fortsatte därefter upp till 51,55 vilket hade gett en vinst på knappt 6 procent, men regler är regler och de är till för att följas. Nu har aktien åter fallit ner i området mellan 48-45 kronor efter en nedgång på hela 10 procent på fyra dagar.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen har varit positivt från den 2 december men föll till neutral i fredags.

SMACD lämnade ett negativt kors i torsdags och håller nu på att testa av nollzonen som är ett stödområde som är ganska viktigt.

Bredden mellan bollingerbanden har stigit till 12,5 vilket är klart över snittet vid 9,3 procent.

Det råder just nu positiva divergenser mellan SMACD och Stochastic.

Senast RSI-4 vände upp från denna nivå var i slutet av september och under 20 var i slutet av december.

Sammanfattning: Det är alltid hög risk att gå emot en fallande trend även om den är svag. Inte desto mindre är det just när det ser farligt ut som de största rörelserna uppstår. Om det visar sig att 47 kronor håller och 48 kronor passeras (räcker intradag) kan den som inte har några problem med risk köpa en extremt liten position i en minifuture men den inbyggda stoppen i minin måste ligga under lågpunkten förra våren. Redan om 48,90 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 48,90 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax 47,50.

Bokslutet presenteras kl 07:00 den 26/1.

Motstånd: 48,00 / 48,55 / 48,85 / 49,70
Stöd: 47,00 / 46,35 / 45,00-44,75

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 3-.

Ericsson B: Turtle soup från översålt läge

Teknisk analys Ericsson B: Aktien bröt inte upp över cloud span b och uppgången bromsades upp vid 70,65 vilket innebär att aktien inte orkade upp till 72 kronor där det verkade vara ett bra läget att applicera bar by bar. Den som agerade blev därför utstoppad strax under 64,50 efter att standard line punkterats. Det blev en förlust på 6 procent för den som följde reglerna. Efter en ny lägre topp den 11 januari föll aktien nästan 5 procent på rapporten i fredags och är nu nere kring nivåerna som rådde i april 2018.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där nedgång är troligare än uppgång. Agerar vi mot detta bör det vara med betydligt mindre positioner än normalt och med betydligt defensivare mål.

Volymbalansen blev positiv den 12 januari men kommer bli negativ om den försvagas ytterligare.

SMACD lämnade en säljsignal i fredags.

Cykelindikatorn är däremot nere kring 15 och lämnade i fredags en positiv minidivergens, den första sedan slutet av oktober.

I fredags effektuerades en turtle soup och en BAYN-formation.

Sammanfattning: Det ser och är naturligtvis negativt att en aktie faller med 5 procent på en rapportdag men samtidigt är inte sällan kraftiga nedgångar under dessa dagar överreaktioner. Vill man se glaset halvfullt istället steg aktien 3,5 procent från öppning till stängning i fredags. Om aktien tar sig upp över 59,80 är det goda förutsättningar för att gapet upp mot 61,90 kommer att täppas till och om nivån passeras har en viktig pris/volym-nivå tagits ut, vilket gör det enklare för priset att ta sig uppåt. Den väljer att agera på en signal som den bör vara extremt defensiv och medveten om att risken för nedgång är större än uppgång. Det är ofta tryggare att köpa en minifuture med inbyggd stopp så högt som möjligt men under 58,80. När/om 61,50 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 61,50 nåtts stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 58,80.

Motstånd: 59,60 / 61,85 / 63,30 / 64,10
Stöd: 58,80 / 58,00 / 56,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 15+.