BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 4 – 2024

OMXS30: På väg att inleda nästa positiva trendben

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Punkteras standard line kommer området kring junitoppen vid 2330 och eventuellt fib 38% kring 2270 testas och har vi dessutom en symmetri i en eventuell ABC-korrektion och MA-50 som möter upp. Följer indexet den historiska utvecklingen de närmaste veckorna talar det mesta för en dragning nedåt men att köparna kommer tillbaka mellan den 20-25 januari.”

OMXS30 inledde den gångna veckan med ett test av standard line som punkterades i tisdags och det triggade ett säljtryck ner mot 50-dagars medelvärde, det jag skrev om för en vecka sedan. I onsdags bildades en doji kring stödet vid 50-dagars medelvärde och stödområdet som markerades i samband med junihögsta. I torsdags bjöds vi på en positiv fortsättningsformation och även om veckan avslutades med en bearish engulfing lyckades den inte stänga under torsdagens lägsta och behöver alltså bekräftelse för att eliminera det nya positiva trendbenet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen i början av veckan lägre än snittet men något högre i slutet av veckan. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december även om den fallit något under den senaste kontraktionen.

SMACD lämnade den 21/12 ett högt negativt kors och siktet har varit inställt mot nollzonen som nu testas. Nollzonen är ett intressant stöd när indikatorn kommer uppifrån och om det resulterar i en vändning upp kommer jag tolka det som ytterligare en köpsignal.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 30 procent. Just nu är det 61 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,2 procent vilket är lägre än snittet som noteras vid 5,7. Vollan har dragit ihop sig de senaste veckorna men nu ser vi tecken på tilltagande volla och frågan är nu om gårdagens fortsättningsformation var startskottet på nästa positiva trendben eller om nästa kortsiktiga topp blir lägre än 2367 vilket istället förstärker utseendet som en toppformation.

På ovansidan möter närmast 2300-2310 följt av 2323 och 2342 samt området vid 2356-2367.

På nedsidan möter närmast området 2290-2278 följt av 2270 och 2256.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Den gångna veckans utseende innebär att två av de tre senaste veckorna stängt negativt. Med tanke på den negativa inledningen av året och att indexet nu är inne i den period i januari där vi historiskt sett köparna komma tillbaka, är det goda förutsättningar för att en lågpunkt är på väg att mejslas ut. En passering upp över taket i den kortsiktigt fallande kanalen är en positiv pusselbit men det krävs att även 2367 tas ut med en fortsättningsformation för att jag ska tolka det som att nästa positiva trendben är inlett, eftersom fredagens candle blev en bearish engulfing. Jag tolkar det som positivt så länge ett stigande MA-50 respekteras. SMACD har under den pågående rekylen kommit ner i nollzonen som i positiva trender brukar agera som ett stödområde. Det innebär att ett positivt kors kring denna nivå kommer att tolkas som en köpsignal. Om det visar sig att inte den senaste kortsiktiga toppen vid 2367 tas ut och istället onsdagens lägsta vid 2286 punkteras ställs siktet in mot i första hand 200-dagars medelvärde.

Motstånd: 2300-2310 / 2323 / 2342 / 2356-2367
Stöd: 2290-2278 / 2270 / 2256

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 21+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Nytt All Time High

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu vill jag se ett starkt utbrott upp genom 4800 men vi ska vi vara medvetna om att det är en del spänningar kvar efter den kraftiga årsavslutningen. En punktering av standard line som inte snabbt återtas ställer in siktet mot i första hand 4600-nivån. Om en eventuell rekyl blir ännu djupare än 4600 är det angeläget att zonen vid MA-200 och fib 62% inte ger vika då det riskerar att trigga ett säljtryck ner mot oktoberbotten. På sikt hittar vi målet för denna våg uppåt kring 5000 men självklart kommer inte nivån nås utan rekyler och andhämtningspauser. Det jag saknar nu är att SMACD-linjen drar upp från signallinjen och så länge varje lågpunkt noteras på en allt högre nivån kommer jag vara positiv till utvecklingen.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot golvet i den stigande kanalen där en doji effektuerades i onsdags. En doji kring ett stöd brukar följas av en expansion åt det håll som begränsningarna för candlen, som tas ut. I torsdags bjöds vi på en positiv fortsättningsformation och i fredags ett kraftfullt utbrott upp över motståndsnivån vid 4800 och den högsta veckostängningen någonsin.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Senast vi såg indikatorn vända ner från ett lika högt område var i slutet av juli.

Volymen har den gångna veckan varit över snittet bortsett från i samband med dojin i onsdags. Högst volym var det i samband med utbrottet i fredags. Volymbalansen är positiv sedan 7/11.

SMACD drog i fredags iväg upp från signallinjen, precis det jag saknat och påtalat den gångna veckan.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 71 procent vilket är den tjockaste isen sedan början av februari. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg initialt den gångna veckan och var uppe och testade 200-dagars medelvärde i onsdags men har sedan dess fallit tillbaka och stängde veckan vid 13,3 som var precis ovanför både MA-20 och MA-50.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 3,0 procent vilket är lägre kring snittet vid 5,6 procent och jag benämner det extremt låg volla.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Noteras över senaste signifikanta toppen vid 4600
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Återtog i torsdags både MA-20 och EMA-8
– Den gångna veckan avslutades med en ny ATH

I den negativa vågskålen:
– Ny lägre botten 27/10
– Kortsiktigt överköpt
– Negativ divergens mot SMACD och knappt någon lutning uppåt
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner

På ovansidan möter närmast zonen mellan 4855 följt av zonen vid 4890-4910 och 4960.

På nedsidan möter närmast 4820 följt av zonen vid 4810-4790 och 4756.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Som jag sagt sedan slutet av december kommer det håll utbrottet sker från konsolideringen troligen att trigga ett tilltagande köp- eller säljtryck. Nu vet vi att expansionen blev norrut och utbrottet i fredags noterades med en volym som var den högsta sedan den 15 december och stängningen noterades på den högsta nivån någonsin samtidigt som vollan var extremt låg – precis som jag vill ha det. Bästa sektorer den gångna veckan blev teknik och finans som jag tolkar som offensiva sektorer. Alla sju musketörer steg, även om Teslas uppgång var marginell. Bäst av de sju aktierna gick NVIDIA med en uppgång på 4,2 procent och generellt var det semiconductors som stod för de kraftigaste uppgångarna veckan som gick. Trots den inledande nedgången i början av veckan blev ändå slutresultatet en veckouppgång med 1,1 procent. Som jag sade tidigare indikeras nu en uppgång mot 4950-5050 som är nästa viktiga symmetrimål. Självklart kommer vi på vägen dit att bjudas på rekyler och pausformationer. På nedsidan hittar vi nu en hel del intressanta stöd vilket är nivåer som är köpvärda i samband med rekyler som elimineras av positiva fortsättningsformationer. Mitt huvudspår är, som jag skrev i torsdags, att nästa positiva trendben är inlett och att vi på sikt får se en uppgång mot 5000-nivån.

Motstånd: 4855 / 4890-4910 / 4960
Stöd: 4820 / 4810-4790 / 4780 / 4756 / 4742 / 4715 / 4710-4690

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 67+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 64%.

DAX: Positiv fortsättningsformation kring stöd

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den låga vollan och än så länge hälsosamma uppladdningsfasen innebär att både positiva fortsättningsformationer vid stöd och ett starkt utbrott upp över 17000 är värt att haka på.”

Den gångna veckan inleddes svagt och DAX punkterade i onsdags tradingrangen men den dojiliknande candlen kring 50-dagars medelvärde följdes i torsdags av en positiv fortsättningsformation. I fredags misslyckades indexet med att ta ut 20-dagars medelvärde. Totalt backade indexet med 0,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 1,2 procent. Även om den gångna veckan stängde lägre än föregående gillar jag att stängningen för andra veckan i rad noterades med en svans vi veckocandlen som var mer än 50%.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men ser ut att falla ner från en extremt hög nivå vilket är en varningssignal.

Volymbalansen är positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade ett högt negativt kors den 14 december och nu blir det intressant att se om det negativa momentumet biter sig fast eller om någon av de närmaste stöden lockar tillbaka köparna. Än så länge är det negativa korset i spel.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 2,1 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 5,0 procent. Vollan har inte varit lika låg sedan slutet av september och nu blir det intressant att se åt vilket håll expansionen sker.

Sammanfattning: DAX drog den gångna veckan ner mot 50-dagars medelvärde som är en dynamisk stödlinje när priset befinner sig över nivån och där effektuerades en doji, med svagt positiv underton. Dojisar kring stöd är tecken på att säljarna kan vara på väg att köra slut på bränsle, vilket en stark stängning över dojins högsta indikerar. Torsdagen stängde som en positiv fortsättningsformation och i fredags testades 20-dagars medelvärde. Den låga vollan och än så länge hälsosamma uppladdningsfasen innebär att både positiva fortsättningsformationer vid stöd och ett starkt utbrott upp över 17000 är värt att haka på. Efter torsdagens fortsättningsformation anser jag att ett nytt positivt trendben är inlett och det pågår minst tills vi bjuds på en negativ candlesticksformation. Det jag inte vill se är att en eventuell nedgång blir så djup att MA-200 punkteras utan att snabbt återtas.

Motstånd: 16675 / 16750 / 16840 / 16960-17000
Stöd: 16540 / 16500-16450 / 16250 / 16000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 42+.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans för uppgång under tisdagen.

Sinch: Multipla dojisar vid stöd

Teknisk analys Sinch: Det blev varken någon fortsättningsformation eller passering av standard line efter föregående analys. Nu har aktien kommit ner till fib 50%-nivån som utmanats varje dag den senaste veckan. Efter att i onsdags effektuerat en positiv minidivergens hos cykelindikatorn lämnade gummisnodden en köpsignal i fredags.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) som jag använder för att peka ut den långsiktiga trenden saknar är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn bröt i mitten av november upp i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva positiva trendföljande strategier och noteras fortfarande i denna zon.

Volymbalansen är positiv sedan den 9 november.

SMACD lämnade den 12 december ett negativt högt kors och den 16 januari punkterades nollzonen, vilket är ytterligare en negativ pusselbit.

Med tanke på utseendet i SMACD och Trendfasindikatorn bör man trots det positia utseendet vara mer defensiv än reglerna normalt rekommenderar.

Sinch är just nu den 11:e hårdast blankade aktien i Sverige och det som gör detta intressant är att när de som blankat ska ur sina positioner blir de köpare ”mot sin vilja”, vilket hjälper till att stötta en eventuell uppgång. Den senaste veckan har blankningarna i Sinch minskat från 9,4% till 9,1% vilket kan vara ett tecken på att blankare börjar smyga sig ur innan rapporten i mitten av februari.

Sammanfattning: Eftersom SMACD är tydligt negativ kan det vara lämpligt att agera mer defensivt än vad reglerna normalt föreskriver. Jag gillar att använda minifuturer i dessa lägen så att man vet vad en eventuell förlust blir och dessutom kan man agera med betydligt mindre positionsstorlekar. Position kan tas antingen om aktien inleder veckan med ett positivt gap eller effektuerar en stängning i den övre delen av dagscandlen över 29 kronor. När/om 31 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 31 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste/kommande swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 26,60.

Sinch lämnar rapport den 15 februari.

Motstånd: 28,90 / 30,30 / 32,80
Stöd: 27,30-27,00 / 26,10 / 24,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 27+.

Sandvik: Översåld kring platt MA-200

Teknisk analys Sandvik: Det blev en uppgång med 9,2 procent de kommande 12 handelsdagarna efter föregående analys men den som följde reglerna fick med sig 3,1 procent gånger eventuell hävstång. Nu har aktien rekylerat ner till fib 38% kring 200-dagars medelvärde och är kortsiktigt översåld inför rapporten.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 16 november.

SMACD lämnade ett negativt kors den 2 januari och har nu punkterat nollzonen vilket är en negativ pusselbit.

Nu utmanas zonen kring MA-200 och fib 38% som är en intressant rekylnivån, inte minst nu även ett relativt tjockt moln möter upp (brukar bli lite av en studsmatta).

Sammanfattning: En positiv stängning över turning line (den grönstreckade linjen vid 210 kronor) ställer in siktet upp mot i första hand 220-kronorsnivån men på vägen upp behöver 215,50 tas ut. När/om 215 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 215 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 203,40.

Sandvik lämnar rapport på torsdag den 25/1.

Motstånd: 208,50 / 210,00 / 213,10 / 215,90
Stöd: 205,90 / 204,50 / 200,00 / 193,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 19-.