BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 4

OMXS30: Positiv underton när kommande utmaningar närmar sig

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Fredagens positiva fortsättningsformation, precis från 1500-nivån var perfekt lokaliserad. Den något svaga volymen oroar dock en del men om den tilltar de närmaste dagarna kan det vara tillfälligt. Det vill dock till att köparna inte vacklar vid kommande utmaningar kring taket i den kortsiktigt fallande kanalen vid 1525-1530 och framförallt 1541 samt taket i den rådande tradingrangen kring 1554. Det vi inte vill se nu är en ny lägre pivottopp än den vi fick i början av året och att förra veckans lägsta därefter punkteras. Så länge fredagens candle är intakt navigerar jag vidare för uppgång.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt men i fredags avslutades veckan med att kursen tog sig upp till taket i den kortsiktigt fallande trendkanalen. Totalt steg OMXS30 med marginella 0,2 procent den gångna vecka vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 0,6 procent.

I veckografen har de två senaste veckorna utvecklats till två hammerliknande reversalformationer som bägge tagit sats vid 1500-nivån. Nu hade det varit positivt om 1541 tas ut och att i vilket vall som helst 1500-nivån håller så att vi inte får en ny lägre botten vilket kan trigga säljtrycket.

Volymen har varit högre under uppgångsdagarna, även om det är marginellt, den senaste veckan och det är en positiv pusselbit.

Jag har de senaste dagarna, speciellt under uppgångsdagarna, påpekat att jag inte gillar den svaga bredden och än så länge ser mönstrert ut att hålla i sig. Den gångna veckan var det bara 42 procent av de 284 aktier jag dagligen följer som noterade uppgångar. Bästa sektorer blev defensiva kraftbolag men även verkstad och finans gick bättre än OMXS30. Sämst gick hälsovård och konsumenttjänster.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,9 vilket säger oss att vi allt mer ska snegla efter trendföljande strategier men att vi fortfarande kan räkna med slagig handel och tvära kast.

MACD lämnade precis före jul en säljsignal och noteras nu kring nollan som utgör ett stöd. Det blir nu mycket spännande att se om vi får en ny köpsignal i MACD vilket skulle vara den första sedan början av november. Om nollan däremot punkteras ökar risken för att det krävs ett omtag nedåt 1460 innan köparna strömmar till så att förutsättningarna blir bättre för en ny stabilare uppgångsfas.

Dagsmomentum har sedan slutet av november vänt upp kring bekräftelsenivån som nu åter ser ut att vara på väg att tas ut, vilket är ytterligare en positiv pusselbit.

Cykelindikatorn har nu tagit sig upp till nivån strax under 80 men det är inte någon allvarligt negativ pusselbit så länge vollan är så låg som nu.

På ovansidan möter först taket i den kortsiktigt fallande kanalen som just nu testas av och därefter pivottoppen vid 1541 men framförallt taket i den rådande tradingrangen vid 1554.

På nedsidan möter först golvet i den stigande medellånga trendkanalen vid 1502 och därefter senaste pivotbotten vid 1460 och novemberbotten vid 1400.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1417 och att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men om golvet i den stigande trendkanalen punkteras utan att snabbt återtas kan det leda till ett tilltagande säljtryck. Något annat än att för tillfället navigera för uppgång är fakirtrading.

Sammanfattning: Så länge den positiva fortsättningsformationen vid 1500-nivån är intakt och inte ersätts av en negativ candlesticksformation navigerar jag vidare för uppgång. Det vi nu inte vill se är att inte 1541 tas ut och att vi efter ett misslyckats återtagande dessutom får se 1500-nivån punkteras utan att snabbt återtas. Tills denna negativa kortsiktiga sentimentsförsvagning är ett faktum navigerar jag vidare för uppgång.

Motstånd: 1527 / 1541 / 1548-1554
Stöd: 1511 / 152-1499 / 1487 / 1476

SP500: Dubbeltopp eller uppladdning för högre höjder?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”På sikt talar det mesta för att de amerikanska indexen ska bryta ut uppåt och så även SP500. Tajmingen ser dock inte så bra ut med negativa divergenser både i det korta och längre tidsperspektiven. Rekyler är intressanta men utbrott för tillfället något mer tveksamma att agera på. Att navigera för något annat än uppgång är för tillfället inte aktuellt.”

Den gångna veckan utvecklades till en doji och totalt föll indexet med marginella 0,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 1,4 procent.

De tre senaste veckornas candlesticks har stängt i de övre delarna strax under taket i den rådande tradingrangen och ATH. I det något längre perspektivet är det goda förutsättningar för en uppgång, om man studerar trendstyrkan och jämför med historien. I den negativa vågskålen har uppgången sedan presidentvalet på mer än en normal årsuppgång skapat en kraftig divergens. Jag har gått igenom SP500 sedan 1930 och till dags dato och kan jag inte hitta mer än tre tillfällen där den negativa divergensen mot MACD i månadsgrafen var lika påtaglig. De tillfällen jag hittar där kursen rusat och det samtidigt uppstått tydliga negativa divergens mot MACD var från topparna 1966/1968, 1998/2000 och nu 2015/2007.

Volymen har bortsett från i fredags (det var den tredje fredagen i månaden) noterats lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen (OBV) noteras strax under decembertopparna och utmanar tremånaderssnittet som inte punkterats sedan slutet av augusti.

VIX steg den gångna veckan med 2,8 procent till 11,5. Fear & Greed-indexet har den senaste veckan fallit från 57 till 54 vilket kan jämföras med 74 för en månad sedan.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2133 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och kring 2150. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att vi för tillfället ska vara något mer kortsiktiga oavsett om man väljer att agera för upp- eller nedgång men att undertonen är positiv och åter närmar sig trendföljande strategier.

Cykelindikatorn vände i början av januari uppfrån en låg och spännande nivå men därefter har det inte hänt så mycket. Inför den kommande veckan noteras indikatorn vid 58 och när kursen befinner sig så nära ett viktigt motstånd är det dålig tajming att ta nya positioner för uppgång.

MACD lämnade strax innan jul en säljsignal, som fortfarande är intakt. Det blir nu spännande att se om det kommer att leda till en negativ trampolin eller en köpsignal.

Volatiliteten är nu nere på en lika låg nivå som i början av september. Det vi vet efter lågvollalägen är att utbrott ofta blir kraftfulla men vi kan aldrig i förväg veta om expansionen kommer att ske upp- eller ner.

På ovansidan möter först området 2278-2282 följt av taket i den stigande kilen som för tillfället noteras kring 2303.

På nedsidan möter först 2265-2260 följt av 2254 men framförallt golvet i tradingrangen vid 2235.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger kraftigt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 6/1 vid 2282,1
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens strax under viktigt motstånd
– Säljsignal som håller på att utvecklas till en negativ trampolin i MACD

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2080 om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är utseendet positivt och allt mer talar för att vi är på väg att bjudas på en vollaexpansion norrut. I den negativa vågskålen råder en påtagligt negativ divergens.

Sammanfattning: På sikt talar det mesta för att de amerikanska indexen ska bryta ut uppåt och så även SP500. Tajmingen ser dock inte så bra ut med negativa divergenser både i det korta och längre tidsperspektiven. Rekyler är intressanta men utbrott för tillfället något mer tveksamma att agera på. Att navigera för något annat än uppgång är för tillfället inte aktuellt.

Motstånd: 2272 / 2278-2282 / 2296-2305 / 2313
Stöd: 2256-2254 / 2248 / 2234 / 2218

DAX: Bättre att avvakta rekyl innan nya positioner tas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Förra veckans topp som åter testade 110-kronorsnivån men denna gång med lägre volym än för en månad sedan är ett svaghetstecken. Om det nu visar sig att golvet i tradingrangen vid 105,60 punkteras utan att snabbt återtas får vi en signal om nedgång ner mot 100 kronor. Skulle det istället visa sig att 110 kronor tas ut och hålls får vi istället en signal för en uppgång på ungefär 4 procent.”

Den gångna veckan inleddes negativt men har därefter präglats av skvalpiga rörelser. I slutet av veckan skedde dock dagsstängningarna ovanför EMA-8 men väl under 11700-noteringen som sattes den 11/1. I veckografen utvecklades veckostapeln till en positiv reversalstapel men rörelserna är fortfarande små och skvalpiga. Totalt stängde veckan oförändrat och det innebär att årets uppgång skrivs till 1,3 procent.

Vi får förflytta oss tillbaks till oktober 2015 för att hitta en lika positiv månadsstapel som december 2016 blev. Vad innebär det? Jo, att förutsättningarna för ytterligare uppgång är goda men att indexet för tillfället är överköpt och att det råder en påtaglig negativ divergens mot både dagsmomentum och MACD.

Det är alltså inte så märkligt att DAX-indexet tar en välbehövlig paus efter förra årets starka avslutning. Det är fortfarande lite väl stort avstånd ner till primärtrenden och en rekyl följt av en fortsättningsformation hade skapat bättre tajming att ta nya entréer för uppgång. En utdragen konsolidering kan oxå utvecklas till ett bra läge att kliva på för uppgång i samband med utbrott men helst vill jag se rejält tilltagande volym.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i måndags, noterats över klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer.

För tillfället noterar jag dock en negativ divergens mot både dagsmomentum, cykelindikatorn och MACD som varnar för antingen en lugnare uppgångtakt, en kommande konsolidering eler en stundande rekyl.

På sikt talar det mesta för ett utbrott av den rådande tradingrangen och därefter vidare uppgångar mot 14200-nivån men det finns flera tuffa motståndnivåer bla ATH-noteringen vid 12400 följt av 13500 som först måste tas ut. Jag lär dock få möjlighet att återkomma till och mycket vatten ska först rinna under broarna innan dess.

Sammanfattning: Efter december månads kraftansträngning har indexet inlett året med en paus. Undertonen är fortsatt positiv men risken för en rekyl ner mot 50-dagars medelvärde ökar om 11400-nivån ger vika. Så länge köparna kommer tillbaks innan signifikanta bottnar punkteras utan att snabbt återtas är rekyler köpvärda vid positiva candlesticksformationer. För tillfället är inte tajmingen speciellt bra för att köpa utbrott.

Motstånd: 11650 / 11685 / 11770 / 11850
Stöd: 11570 / 11495 / 11440 / 11365

SHB A: Impulsartat utbrot med bra engagemang

Teknisk analys SHB A: Rekylen tilltog som väntat men vid novembergapet och marubozulinjen från den 9 november sög köparna upp säljtrycket den 11 januari med en bullish engulfing och i fredags piggnade aktien till ordentligt när både gapet från början av januari togs ut som fick aktien att ta sig upp kring 129 kronor.

Den långa trenden som representeras av kursen i förhållande till 200-dagars medelvärde och dess lutning pekar sedan slutet av september uppåt. Trendfasindikatorn noterar +1,8 och det innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier för uppgång.

Med fredagens impuls togs både de korta och medellånga sentimentsnivåerna ut och MACD lämnade för första gången i år en köpsignal.

Det vi inte vill se nu är att utbrottet fallerar och att kursen faller tillbaks för att notera en ny lägre lågpunkt än 120,80. Som jag skrev i föregående analys är nu siktet om inte 129-130 kronor blir övermäktigt, inställt på 134 kronor.

Sammanfattning: Om inte området mellan 129-130 kronor tas ut och snabbt punkteras är nu förutsättningarna goda för en uppgång mot 134 kronor där vi hittar toppen från i mitten av december. På kort sikt är dock risken stor för en rekyl men det finns gott om stöd ner mot 121 kronor och därför bör man inte ha för tajt stopp.

Bokslut den 8/2.

Motstånd: 130,90 / 132,65 / 134,40 / 138,00 / 143,25
Stöd: 125,55 / 124,50 / 121,50 / 116,75 / 111,50

Fingerprint: Risk för ytterligare distribution

Teknisk analys Fingerprint Cards: Efter föregående analys steg Fingerprint med 14,2 procent på två dagar men vid 68 kronor tog det stopp och därefter har högstanoteringerna varit allt lägre. Allt lägre högstanivåer indikerar ett avtagande självförtroende hos köparna.

Den långa trenden som jag använder riktningen hos MA-200 för att peka ut pekar nedåt och G-krafterna är sorterade för fortsatt nedgång. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -5,9 vilket innebär att trenden på kort sikt är ”för” negativ. ADX noteras däremot kring 26 och de ingående trendkomponenterna säger oss att det är söderut vi ska navigera, än så länge.

Det är nu bara någon vecka kvar till bokslutet presenteras och jag har läst många som anser att aktien ”inte kan falla mer” utifrån de fundamentala värderingarna, vilket vi hört länge nu. Kan inte en aktien med bra fundamenta falla? Jo, det kan jag lova. Aktier köps på framtida förväntningar och om konkurrensen väntas bli hård, som den alltid blir i lönsamma sektorer där man härjat fritt inledningsvis, ja då kan nedgången fortsätta en bra bit.

Efter en relativt lågvolatil urladdnigsfas ser jag snarare goda förutsättningar för en punktering av 57,40 vilket skulle trigga ytterligare nedgångar, kanske en urblåsnings, som vi sedan kan börja skala in från.

Med de två senaste dagarnas nedgång indikerar bollingerbanden att vollaexpansionen med stor sannolikhet kommer att ske nedåt. Volymbalansen är negativ, vilket innebär att volymen än så länge är störst nedgångsdagarna.

Bokslut den 2/2-2017

Sammanfattning: Det som talar för att vi kommer att få se en botten är att trendfasindikatorn är alldeles för hårt spänd på nedsidan men så länge de stora elefanterna distribuerar mer aktier än de ackumulerar är risken stor för ytterligare nedgångar. om lågpunkten från i början av december vid 57,25 punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för ytterligare tilltagande nedgångar. Jag vill se att först och främst taket i den fallande kanalen tas ut och hålls innan man börjar snegla åt positioner för uppgång.

Motstånd: 60,70 / 61,65 / 63,15 / 64,55 / 67,50
Stöd: 59,25 / 58,30 / 57,25 / 55,90 / 53,15