BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 4

OMXS30: Nervöst inför mötet med verkligheten

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om mitten av januari inte tillhör de allra starkaste perioderna på börsen är perioden från nu och till slutet av april en av de bästa, historiskt. Efter en osedvanligt svag avslutning på 2017 har köparna visat på större självförtroende där året inleddes med sex dagars konstant uppgång och pausen vi sett de senaste dagarna har inneburit stängningar i de övre delarna av kursstaplarna. Så länge köparna nu kommer tillbaks på allt högre nivåer i samband med rekyler är alltså förutsättningarna goda för att vi kan se fram emot en positiv utveckling de närmaste månaderna.”

Den gångna veckan inleddes söderut och i onsdags punkterades 1620-nivån men återtogs omgående och tack vare en hyfsad avslutning på veckan stängdes den på plus 0,1 procent. Årets uppgång skrivs just nu till 3,4 procent. Den gångna veckan har handlats till den lägsta veckorangen sedan början av november i väntan på att rapportperioden ska dra igång.

Sämsta aktier inom OMXS30-indexet den gångna veckan har Skanska, Electrolux och Boliden varit medan SKF, Volvo och Ericsson gått bäst.

Bästa sektorer blev teknik och verkstad medan defensiva kraftbolag och telekom gick sämst.

Efter årets ovanligt positiva inledning har OMXS30 skvalpat omkring i en tajt tradingrange som begränsas av den gröna opening marubozon från den 9 januari. Dagscandlarna har präglats av små boxar med svansar både upp- och nedtill (osäkerhet).

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera börjar nu så smått vrida upp igen och sedan någon vecka tillbaks har OMXS30 testat av det medellånga 50-dagars medelvärde ett antal gånger. Trendfasindikatorn som trots allt är den som är pålitligast noteras just nu i +0,2. Jag har sedan den 9 januri varje dag skrivit: ”Även om vi får en rekyl och MA-50 tillfälligt punkteras är det mycket som talar för att nivån kommer att snabbt tas tillbaks igen.”

Volymbalansen har försvagats något den senaste veckan och åter vänt ner från tremånaderssnittet. Det är för tidigt att dra några slutsatser men man bör hålla noggrann koll på utvecklingen.

Volymen har bortsett från inledningen av veckan legat strax över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bredden som jag klagat på i flera månaders tid ser återigen ut att försvagas då endast 35 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar steg den gångna veckan.

På ovansidan möter först motstånd kring 1635 följt av 1640 och därefter 1652.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1620 följt av 1608 och zonen mellan 1600-1596.

På lång sikt är jag nu svagt positiv så länge inte varken primärtrenden eller årsmedelvärdet punkteras med tydlighet.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral och vill se att inte 50-dagars medelvärde punkteras med kraft utan att återtas direkt.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv tills vi ser dels 20-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas och lägre pivottoppar som följs av lägre pivotbottnar.

Sammanfattning: Det mesta tyder på att vi kommer att få se ett utbrott upp från den rådande tradingrangen och därefter en uppgång upp mot i första hand novembertoppen kring 1680. Om det visar sig att stödnivån kring 1600 inte håller hittar vi den senaste mest signifikanta lågpunkten kring 1573 som om nivån punkterar indikerar att det kan behövas ett omtag ner mot 1520 för att locka tillbaks köparna.

Motstånd: 1635-1640 / 1652 / 1667
Stöd: 1620-1615 / 1608 / 1600-1596 / 1592

SP500: Nu börjar det bli ohälsosamt euforiskt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är nya ATH-noteringar var och varannan dag och den gångna veckan avslutades återigen med både den högsta stängningen någonsin och tillika en ny ATH. I den positiva vågskålen noteras tilltagande volym under uppgångsdagarna och därför talar det mesta för att köparna kommer att suga upp säljtrycket på nya högre lägstanivåer och att rekyler därför är köpvärda.”

Den förkortade handelsveckan inleddes med en Dark Cloud Cover som inte bekräftades och avslutades med en Bearish Harami som följdes av en ny ATH tillika högstastängning någonsin. Onsdagen och torsdagen var två inside day staplar efter varandra vilket brukar kallas för en Shark 32:a och utbrott från dessa brukar bli kraftfulla. Resultatet för den gångna veckan blev en uppgång med 0,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,1 procent.

Det råder inget tvivel om den utbredda optimismen och det normala brukar vara att en försvagad dollar gör att placerarkollektivet söker sig till andra marknader. Om man studerar dollarindexet är det nu nere på den lägsta nivån på tre år men under samma period har den amerikanska aktiemarknaden stigit, nästan oavbrutet, men faktum är att många andra börser stigit mer under samma tid. Det vi ser nu är tecken på en fortsatt försvagad dollar och amerikanska index som stigit lite för mycket på för kort tid medan flera europeiska börser har hämtat andan från flera år av uppgångar. För amerikanska investerare kan därför investeringar i europeiska index ge dubbel uppgång både i aktieuppgång och stärkta europeiska valutor.

Inga träd växer till himlen men det är viktigt att hålla koll på vilka sektorer som är heta och när dessa visar tecken på att toppa. Sedan slutet av 2013 har tekniksektorn stigit i stort sett oavbrutet och verkstad har sedan andra halvan av 2015 stigit och de senaste månaderna nästan paraboliskt. Sällanköpsvaror befinner sig i en fallande kil medan finanssektorn i USA bröt upp över en fallande motståndslinje i augusti och sedan har stigit nästan ”rakt upp”.

Vi måste förflytta oss tillbaks till mars 2016 för att hitta en månadsstapel som utvecklats lika starkt som det vi än så länge ser i januaristapeln. Detta syns naturligtvis på bla RSI som noteras kring 87 vilket är den högsta nivån sedan juli 1996 och den gången bjöds vi på en månads rekyl ner till 20-veckors medelvärde innan en ny mycket imponerande uppgång tog vid.

Nu är alltså frågan om vi kommer att få uppleva en ny supertrend likt den vi såg under 1984-2000 eller om detta är ett nytt 1929-scenario vilket var ytterligare ett tillfälle med liknande nivåer hos momentumindikatorerna och lång obruten uppgång som föregick dessa extremer. I veckografen liknar utseendet mer 1929 än 1996 men så länge momentumet inte klappar ihop i månadsgrafen navigerar åtminstone jag vidare norrut.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2510 och primärtrenden har nu nått upp till 2506. Trendfasindikatorn noteras kring +1,4.

Vollan som varit extremt låg har sedan årsskiftet vänt upp och nu får vi förflytta oss tillbaks till slutet av november 2016 för att hitta en liknande bredd mellan bollingerbanden.

VIX har, även vi såg en nedgång i fredags, stigit den gångna veckan med 11 procent trots en tydlig uppgång hos SP500.

Volymen har under hela den gångna veckan legat klart över det dagliga snittet och volymbalansen är fortsatt positiv även om den visar på lite tecken på utmattning senaste veckan.

På ovansidan möter först 2815 följt av området kring 2830.

På nedsidan möter först 2800-nivån men det är först om de korta- och medellånga medelvärdena punkteras med tilltagande volym som risken ökar för en djupare rekyl.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 19/1 vid 2810,3
– Indexet fortsätter vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– VIX har vänt upp från ”väl låga nivåer” trots att indexet stigit
– Lite väl paraboliskt på kort sikt

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Avståndet ner till MA-200 är nu det största sedan maj 2013. Rekyler är köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras med kraft och tydlighet utan att snabbt återtas. Om MA-50 punkteras utan att snabbt återtas kommer jag först bli neutral när medelvärdet vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv tills vi ser kursen punktera 20-dagars medelvärde utan att relativt snabbt ta tillbaks nivån.

När detta skrivs har senaten inte kommit överens om hur skuldtaket ska hanteras och en nedstängning av federala verksamheter ser ut att bli ett faktum. Positionerna verkar för tillfället låsta.

Sammanfattning: Det blir ofta lite ”vargen kommer” när man varnar för en rekyl som inte verkar komma. Vi vet att kraftfulla uppgångar kan fortsätta mycket längre än man tror men hur stor och kraftfull rekylen blir hänger till stor del ihop med hur stora obalanser som skapats, men även med vilket engagemang (volym). Det vi ser nu är den kraftigaste uppgången sedan mitten av 90-talet och det är inte längre en fråga om det kommer en kraftig rekyl utan snarare när. Vi ser nu allt fler tecken på att den paraboliska utvecklingen inte är kortsiktigt hälsosam och man bör vara beredd på ett kraftigt nedställ som kan bli djupare än man tror. Inte förrän om 2500 punkteras med kraft bör vi fundera på om den långsiktiga trenden är hotad men risken har som sagt ökat den senaste tiden.

Motstånd: 2814 / 2818 / 2831 / 2842
Stöd: 2802 / 2794 / 2782 / 2769

DAX: Utbrott efter positiv formation kring MA-50

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX-indexet har nu fallit tillbaks ner till området vid 50-dagars medelvärde kring 13140 och där är det relativt goda chanser för en positiv fortsättningsformation.”

Det tyska storbolagsindexet inledde veckan söderut men som jag skrev för en vecka sedan var förutsättningarna goda för att 50-dagars medelvärde skulle suga upp säljtrycket. Efter en long legged doji precis ovanför 50-dagars medelvärde kom köparna tillbaks och avslutade veckan med ett utbrott från den rådande tradingrangen. Facit för veckan blev en uppgång med 1,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,0 procent.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga, pekar uppåt. Trendfasindikatorn har de senaste veckorna fallit och noteras nu kring +0,7 vilket innebär att vi ska applicera kortsiktiga företrädesvis jämviktspendlande strategier.

Nu närmar sig åter ATH-nivån och förutsatt att 13500-nivån tas ut och nästa rekyl inte punkterar förra veckans lägsta vid 13137 börjar det bli dags att tillämpa trendföljande strategier för uppgång.

Eftersom risken har ökat på de amerikanska börserna och dollarn visar tendenser till att mattas av ytterligare börjar det åter bli en bra edge, i dubbel bemärkelse, att snegla åt europeiska börser och index.

Det är gott om stöd på nedsidan och så länge vi ser att köparna suger upp säljtrycket i samband med rekyler, på allt högre nivåer, ska vi fortsätta att vara köpare vid positiva fortsättningsformationer.

Sammanfattning: Om vi kommer att få rekyler och en viss avtagande uppgångstakt i USA är det goda förutsättningar att placerarkollektivet alltmer börjar snegla åt de europeiska börserna och DAX är definitivt det viktigaste indexet i Europa. Jag är positivt inställd till DAX och tror på fortsatta uppgångar men om det visar sig att stödet kring 12800 ger vika utan att köparna snabbt kommer tillbaks finns naturligtvis en risk för att säljtrycket kommer att tillta men det kommer jag i så fall få anledning att återkomma till.

Motstånd: 13490 / 13525 / 13690 / 13845
Stöd: 13335 / 13240 / 13090 / 12940

AstraZeneca: Potentiell SSB

Teknisk analys AstraZeneca: Utbrottet kom redan samma dag men köparna vacklade redan efter några dagar, samtidigt som i OMXS30. Den som använde Parabolic Stop And Reverse som stopp kom ur kring 570 kronor vilket var ungefär på breakeven och den som placerade stoppen strax under 20-dagars medelvärde gjorde en marginell förlust. Man bör vara medveten om att utbrottshandel inte har så bra hitratio men när det väl drar iväg är det viktigt att vara med.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera lutar endast svagt uppåt och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,2.

I onsdags inledde Astra med ett gap ner mot 50-dagars medelvärde och i torsdags en harami som stängde med en tydlig svans på nedsidan. Fredagen täppte till gapet och stängde precis under 20-dagars medelvärde.

Eftersom MA-20 lutar uppåt tillsammans med primärtrenden kommer en passering av onsdagens högsta (plus 0,1ATR) att effektuera en Shooting Stop Köpsignal med siktet inställt på i första hand 580 kronor.

Sammanfattning: Om 571,80 tas ut innan 558,40 punkteras är edgen bra för en uppgång mot i första hand 580 kronor där halva positionen stängs och stoppen flyttas upp till strax under föregående dags lägsta för att trailas vidare med bar by bar. Den initiala stoppen placeras strax under 558 kronor.

Motstånd: 571,75 / 580,70 / 585,40 / 588,15
Stöd: 565,05 / 561,35 / 558,30 / 551,00

Husqvarna B: Kortsiktig rekylrisk men allt bättre potential

Teknisk analys Husqvarna B: Stödet vid 76,45 punkterades men återtogs direkt och därefter skulle det ta två veckor att nå upp till primärtrenden. Kring årsskiftet bjöds vi på en ny högre botten och de senaste veckorna har primärtrenden testats av ett par gånger. I fredags bjöds vi på den högsta stängningen sedan fredagen den 13 oktober, precis vid marubozulinjen, som sammanföll med primärtrenden.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn skrivs till +0,3 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga och företrädesvis handla med jämviktspendlande strategier.

På kort sikt är risken ganska stor för att vi kommer att få en rekyl inom kort men så länge dessa sugs upp på allt högre höjder ökar chansen för att det vi ser är början på en positiv trend.

Sammanfattning: Eftersom trendfasindikatorn råder oss till att tillämpa jämviktspendlande strategier ska vi även fortsättningsvis vara beredda på tvära kast. Så länge nedgångarna skapar nya högre lågpunkter tolkar jag det dock som att en stigande trend är på väg att etableras, även om det ännu är lite tidigt för att agera med trendföljande strategier. Den som väljer att agera på utbrott från nuvarande nivå bör vara beredd på att det är stor chans för ett falskt utbrott och bör därför placera stoppen strax under 80 kronor medan den som väntar på en rekyl och att Stochastic ska vända upp från en nivå strax under 20, vid ett stöd kommer ha en mycket bättre edge och riskkvot. Den som väljer att agera på utbrott bör redan vid 84 kronor låsa in vinst genom att flytta upp och traila stoppen strax under föregående dags lägsta, såvida det inte är en lång candle för då placeras den strax under mitten på föregående dag.

Motstånd: 83,00 / 83,65 / 85,25 / 86,90
Stöd: 81,40 / 80,40 / 78,80 / 77,15