BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 4

OMXS30: Förstärkt kortsiktigt sentiment

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Vi måste förflytta oss till slutet av september för att hitta en lika extrem notering hos stochastic. Veckan avslutades med shooting star kring 50-dagars medelvärde och taket i den kortsiktiga fallande kanalen. Ett högt värde hos en kortsiktig momentumindikator som följs av en negativ candlesticksformation ger en bra edge för en lokal topp. Om vi bjuds på en lokalt lägre topp ställs siktet in på lågpunkten kring årssiftet och om även denna nivå sedan punkteras hittar vi nästa stöd kring 1350 vilket skulle vara den lägsta nivån sedan sommaren 2016. För att det kortsiktigt något mindre negativa sentimentet ska stärkas ytterligare vill jag se att 1550, till att börja med, tas ut. Om den rådande tradingrangen tas ut hittar vi kommande motstånd kring 1500 och 1550.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt innanför tradingrangen men bröt ut uppåt i fredags och vilket utbrott det blev. Redan i samband med öppningen i fredags tog köparna tag i taktpinnen och hade kommandot under hela dagen. Totalt stängde den gångna veckan upp med 2,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,5 procent.

Bästa sektor den gångna veckan blev olje- och gasbolag som nu stigit med över 20 procent sedan årsskiftet. Sämsta sektor den gångna veckan och hittills i år är defensiva kraftbolag.

Det finns ingen naturlag som säger att en uppgång inte kan fortsätta trots att momentumindikatorerna noteras på extremt spända nivåer. För första gången sedan slutet av september noteras indexet kring det övre bollingerbandet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutralt till svagt negativt då kursen befinner sig under medelvärdet men lutningar har nästa helt avtagit. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,3 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång men att mer talar för en expansion söderut än motsatsen.

Volymen den gångna veckan noterades under snittet utom i onsdags och fredags. Volymbalansen har stärkts sedan årsskiftet och testar just nu av tremånaderssnittet.

Det har sedan slutet av augusti varit dålig bredd (få aktier som lyfter uppgångsdagarna) och trots uppgången den gångna veckan var det bara 53 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg.

På ovansidan möter först nivån kring 1500 följt av 1525 och 1544.

På nedsidan hittar vi närmast 1479 följt av 1442 och 1420.

På lång sikt är jag fortsatt negativ och vill se att köparna kommer tillbaks med tilltagande volym och återtar både MA-200 och årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv till indexet. Risken är dock fortsatt stor för skvalpiga rörelser och tjurfällor.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral men avvaktar med spänning de närmaste veckornas utveckling.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv och kommer vara det tills jag ser att indexet vänder ner och på vilket sätt det sker.

Sammanfattning: Efter uppgången som inleddes kring årsskiftet tog OMXS30 en paus kring taket i den fallande trendkanalen och efter en veckas tveksamhet bröt indexet upp till nästa nivå kring 1500. För första gången sedan sluet av september testas det övre bollingerbandet av. På kort sikt har det negativa sentimentet försvagats och så länge vi inte bjuds på en negativ bekräftad candlesticksformation navigerar vi lämpligen norrut. Nästa motståndsområde hittar vi kring 1530 där även fib 50% möter upp och tas den nivån hittar vi flera motstånd kring 1550-1565. På nedsidan möter närmast 1452 och därefter 1435 upp.

Motstånd: 1508 / 1517 / 1542 / 1567
Stöd: 1483 / 1467 / 1441 / 1416

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82.

SP500: Extremt överköpt när fib 62% närmar sig

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Föregående vecka avslutades med den minsta dagsstapeln sedan den 23 november och det blev en lågpunkt. Nu blir det spännande om även denna lilla candle kring motståndet 2600 kommer att vända indexet. Efter stark avslutningsvecka 2018 har 2019 inletts mycket positivt men vi kommer naturligtvis att bjudas på en pausformation, eller en rekyl inom kort och då kommer djupet och kraften på denna att säga en hel del om hur starkt det pånyttfödda positiva kortsiktiga sentimentet är. Än så länge pekar mer på att SP500 på lång sikt ska vidare söderut.”

Efter att veckan inletts med ett gap nedåt stängde varje dag d även den gångna veckan högre än öppningen. Totalt steg indexet med 2,9 procent vilket innebär att årets uppgång redan skrivs till 6,5 procent. Av de senaste 17 handelsdagarna har 15 av dessa stängt högre än öppningen och varenda dag av de senaste 11 har stängt högre än öppningen. Detta har lett till att indexet nu närmar sig den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan början av oktober.

Både de ledande indexen och de flesta av aktierna i USA noteras åter över sina 50-dagars medelvärden men i de flesta fall är det en bit kvar innan även 200-dagars tas ut. I torsdags passerade även S&P 500 MA-50 och närmar sig nu den fallande motståndslinjen som jag nämner ovan. Kring denna nivå möter även fib 62%-nivån. Det är alltså gott om motstånd från nuvarande nivå och upp till 2817.

Det blir nu intressant att se om även de stora bankaktierna tar sig upp och förbi sina 200-dagars medelvärden.

Mycket talar för att en lokal topp närmar sig men än så länge har vi inte sett någon negativ bekräftad omslagsformation. Vi har alltså ett kortsiktigt överköpt läge men ännu ingen omslagsformation.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring -0,1 vilket säger oss att vi ska vara beredda på skvalpiga rörelser.

Volymen den gångna veckan har noterats under snittet men volymbalansen har stärkts och noteras nu över tremånaderssnittet. Om inte detta blir ett falskt utbrott har chansen ökat för att vi kommer att få en ny högre botten än den kring 2350 i julas.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde men nu har antalet fallit till 41 procent men för bara ett par veckor sedan var det mindre än 20 procent.

VIX noteras har nu kommit ner till en stödnivå och frågan är nu om vi bjuds på en vändning uppåt igen och att stödet som VIX gett SP500 är på väg att avta. Inför veckostarten noteras VIX kring 18 vilket visar att placerarkollektivet fortsatt bedömmer risken för hög volla (osäkerhet) som relativt stor.

På ovansidan möter närmast 2687 följt av nivån kring den fallande motståndslinjen, fib 62%, MA-200 och topparna i oktober och november.

På nedsidan möter närmast 2646 följt av 2621 och nivåne kring 2600.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Kraftfull candle 26/12 som tog tillbaks 116 punkter
– Noteras över både EMA-8, MA-20 och MA-50
– Stigit med mer än en hyfsad årsuppgång senaste månaden
– Noteras över standard line (Ichimoku)

I den negativa vågskålen:
– Placerarkollektivet väntar sig fortsatt hög volla
– Dödskors tynger indexet sedan den 6 december
– Indexet befinner sig under både årsmedelvärdet och MA-200
– Negativt utseende mot Ichimokumolnet
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Allt lägre pivottoppar
– Extremt överköpt på kort sikt

På lång sikt är jag negativ och det mesta talar för att uppstudsar nu är rekyler i nedtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral och avvaktar utvecklingen de närmaste veckorna.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral och håller på att svänga över till att bli positiv men vill se med vilken kraft nästa nedgång effektueras. Indexet är dock kortsiktigt överköpt.

Sammanfattning: Sedan i julas har flera viktiga motstånd- och sentimentsnivåer tagit tillbaks, nu senast oktoberlägta. På ovansidan möter nu flera viktiga motstånd där jag bland annat bevakar den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna från början av oktober, fib 62%, MA-200 och vändningsnivåerna de tre sista månaderna på förra året. Optimismen börjar så smått spira igen men vi ska inte glömma att det var ganska positivt för exakt ett år sedan och därefter föll de ledande indexen rejält de kommande veckorna. Det kommer bli mycket intressant att se hur högt indexet tar sig och framförallt med vilken kraft nästa rekyl kommer att ha. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på en lokal topp men att nästa lågpunkt blir högre än 2444.

Motstånd: 2682 / 2687 / 2696 / 2720 / 2748
Stöd: 2654 / 2646 / 2621 / 2609 / 2600 2581

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89.

DAX: Testar viktiga gapmotstånd från november och december

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det sekundära motståndet vid 11000 tas ut ställs siktet in mot i första hand 11200-nivån och i andra hand toppen i början av december strax ovanför 11500. Mitt huvudspår är än så länge att det vi ser är en uppstuds och att vi kommer bjudas på en ny lägre signifikant topp under MA-200 och därefter nya lägre bottnar. DAX har nu tagit sig upp till området kring taket i den kortsiktigt fallande kanalen vilket fått till följd att de korta momemtumindikatorerna noteras spända på ovansidan. ”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt men avslutades med ett utbrott upp genom motståndsnivån vid 11000 för att stänga veckan vid 11214 som motsvarade en uppgång med 3 procent. Sedan årsskiftet noteras nu en uppgång med 6,2 procent.

I månadsgrafen noteras januari än så länge som en bullish piercing line och i veckografen noteras de tre senaste veckorna med gröna candlesticks.

Som jag skrev för en vecka sedan skulle ett utbrott upp över 11000 ställa in siktet mot 11210 och den nivån nåddes direkt i fredags.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars tyngs dessutom indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,6 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen är punkterad och indikerar en nedgång mot 10000-9700.

Sammanfattning: I fredags bjöds vi på ett utbrott upp genom tradingrangen och veckan stängde kring det första synliga motståndet i gapet från början av december. I början av januari togs 20-dagars medelvärde ut och i fredags passerades även 50-dagars medelvärde. På kort sikt är momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan vilket kan göra det svårt att jaga priset vid denna nivå. För tillfället kommer däremot rekyler vara köpvärda, såvida inte decemberlägsta punkteras.

Motstånd: 11215 / 11330 / 11567
Stöd: 11095 / 10810 / 10785

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 77 och divergerar negativt mot prisgrafen.

SSAB B: Kortsiktigt överköpt vid distributionsnivå

Teknisk analys SSAB B: Redan samma dag som föregående analys visade SSAB B tecken på att bryta ut upp från den fallande kilen. Aktien har sedan dess stigit med 19 procent och närmar sig nu 30-kronorsnivån samtidigt som de flesta momentumindikatorer noteras på extremt höga nivåer.

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen vid -2,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier för nedgång och när vi går emot bör vi vara beredda på att kliva av relativt snabbt.

Efter utbrottet från den fallande kilen har både EMA8, MA-20 och MA-50 tagits ut. Nu närmar sig 100-dagars medelvärde kring 30-kronorsnivån samtidigt som vi de senaste dagarna bjudits på tre gap upp (negativ omslagsformation). Igår stängde aktien 11 procent över det övre bollingerbandet och detta hittar jag vid 49 tillfällen sedan början av 2002. Vid lite mer än hälften av fallen (51%) har kursen stått lägre en vecka senare. Är det en speciellt bra edge för nedgång? Nej, det är det inte men vid nästan hälften av dessa tillfällen har nedgångarna varit kraftfulla (mer än 2 procent).

Nu närmar sig ett distributionsområde mellan 29-31 kronor där risken är stor att många passar på att ta hem vinst. Samtidigt ska vi komma ihåg att aktien piggnat till ordentligt och volymbalansen är både stigande och noteras över tremånaderssnittet samt tidigare bekräftelsenivåer.

Sammanfattning: Nu möter ett tufft motståndsområde upp mellan 29-31 kronor inuti ett relativt kraftigt rött moln samtidigt som vi i fredags bjöds på flera varningsignaler om att en lokal topp kan vara i antågande. Vid en dagsstängning under föregående dags lägsta är risken stor för att en kortsiktig rekyl ner mot i förta hand 50-dagars medelvärde har inletts. Om nästa lågpunkt effektueras högre än 26 kronor tolkar jag det som ytterligare en positiv pusselbit.

Motstånd: 29,20 / 2945 / 30,10 / 30,75
Stöd: 28,55 / 28,20 / 27,55 / 26,95

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 95.

Vestas Wind: Bryter upp och ställer in siktet mot kanaltaket

Teknisk analys Vestas Wind: Det skulle ta fram till den 12 november innan vi bjöds på ett tydligt utbrott och den gången skedde det med en SWPO-stapel (beskriven i Femman och Signallistorna). På bara någon dag täpptes gapet upp mot 500 kronor till och nu har nivån passerats och utgör ett sekundärt stöd.

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen vid +1,8 vilket innebär att vi lämpligtvis avvaktar rekyler för fortsättningsformationer och utbrott när de tar ut viktiga nivåer med tilltagande volym (SWPO).

På ovansidan har vi nu ett motstånd i form av decemberhögsta vid 532 kronor och när den nivån passeras kommer både priset och lagging line (ichimoku) noteras i fritt utrymme.

Sammanfattning: I torsdags bjöds vi på en positiv reversal i värdezonen (EMA-13 och EMA-22) som är på plats och veckan avslutades med en kraftfull grön closing marubozu. Risken för en rekyl är naturligtvis stor när gummisnodden är hårt spänd på ovansidan samtidigt som ett motstånd närmar sig, men rekyler är intressanta att agera på och mycket tyder på att Vestas åter kommer att söka sig upp mot i första hand taket i den stigande kanalen kring 560 DKK. Självklart kommer inte en eventuell uppgång att ske utan rekyler.

Vestas Wind är noterad på Köpenhamnsbörsen men är enkel att handla via ex.vis minifuturer.

Motstånd: 520 / 532 / 549 / 570
Stöd: 500 / 487 / 467 / 460

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 67.