BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 4

OMXS30: Siktet inställt mot 1850/1860

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 håller nu på att ackumulera upp decemberuppgången och är för tillfället fångat i en tradingrange mellan 1811 och 1769. Förra veckan avslutades med ett negativt medelvärdeskors i SMACD efter att indikatorn varit uppe över 15. Det är goda förutsättningar för att en rekyl är på väg att inledas och om så är fallet blir det intressant att se om golvet i den stigande kanalen som sammanfaller med MA-50 kommer att suga upp säljtrycket. Om det visar sig att golvet i den stigande kanalen punkteras ställs siktet in mot 1750 och eventuellt 1700. Även om 1811 tas ut de närmaste dagarna är edgen inte så bra för att haka på utbrottet. Att edgen inte är så tilltalande är inte samma sak som att inte utbrottet kan bli kraftfullt och dra vidare uppåt en bra vit. Mitt huvudspår är att antingen 1750 eller åtminstone zonen mellan 1700-1693 kommer suga upp den kommande rekylen och att vi därefter kommer att bjudas på nya högre högsta.”

Inför fredagen skrev jag: Om utbrottet från tradingrangen inte omgående punkteras är nu siktet inställt upp mot 1850-1860 men samtidigt möter två motstånd upp vid gårdagens stängning.

Man ska aldrig underskatta kraften i en stigande trend och den senaste veckans utveckling, speciellt torsdagen och fredagen visar just detta väl. Den gångna veckan inleddes med att skvalpa omkring och testa av 20-dagars medelvärde med små candlar. I torsdags sattes en ny ATH via ett marginellt utbrott som bekräftades i fredags med en ny rekordnotering. Totalt steg OMXS30 2,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,0 procent.

Utbrottet upp över 1810-nivån innebär nu att OMXS30 ställt in siktet mot nästa delmål som vi hittar kring 1850/1860. Om den kommande veckan däremot inleder med att punktera 1810 är risken stor för att utbrottet i fredags bör räknas som falskt, en så kallad turtle soup.

Volymbalansen är positiv och volatiliten låg vilket talar för att både rekyler och utbrott är intressanta att agera på.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag som stigande och positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +1,2. Enligt mitt regelverk innebär detta utseende att vi ska invänta rekyler och positiva fortsättningsformationer.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1831-1835 följt av 1842 och 1856.

På nedsidan hittar vi närmast 1813-1810 följt av 1800 och 1792.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 21 av de 33 senaste åren (64%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,6 procent. Indexet har stigit 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,9 procent högre.

Sammanfattning: SMACD har inte noterats lika högt i veckografen sedan slutet av april 2015. I dagsgrafen råder det en tydlig negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer men än så länge har inte någon av dessa utvecklats till en bekräftad säljsignal. Förutsatt att inte förra veckans utbrott punkteras när veckan inleds är siktet inställt mot 1850/1860. Det är gott om stöd på nedsidan och det är först om 1700 punkteras som jag ser en risk i att det långsiktigt positiva sentimentet kan vara hotat.

Motstånd: 1831-1835 / 1842 / 1856
Stöd: 1813-1810 / 1800 / 1792

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76.

SP500: Nya ATH men alltfler varningssignaler

Teknisk analys SP500: I tisdags skrev jag: ”Var kan pengar placeras om inte i aktier och aktierelaterade index med vettig avkastning? Alternativen är inte många. Vollan förväntas vara låg, åtminstone när vi studerar VIX. Jag brukar likna en starkt stigande trend som ett tåg som kommer rusande. Även om det inte är hållbart på lång sikt gör det ont att hoppa ner på spåret och försöka stoppa framfarten. Efter en uppgång mot den övre begränsningen i den stigande kilen avslutades den gångna veckan med en ny ATH-notering. Mitt huvudspår är att köparna, vid en rekyl, står och väntar vid någon av de horisontella blå linjerna. En positiv fortsättningsformation kring någon av dessa nivåer har bra edge för ytterligare nya högre högsta.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish above the stomach och bortsett från en avvaktande kursstapel i tisdags fortsatte varje dag upp med nya ATH-noteringar och avslutades med ytterligare ett rekord efter att den psykologiska nivån kring 3300 tagits ut. Totalt steg den gångna veckan med 2,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,1 procent. Sedan lågpunkten i början av oktober har indexet stigit med mer än 16 procent och den enda rekyl värd namnet var i början av december och där kom köparna tillbaks efter 3 dagar.

Sentimentet har den gångna veckan fått stöd av ett undertecknat Fas1-avtal mellan Kina och USA som verkar fallit placerarkollektivet på läpparna. Positiva ”glasögon” och amerikansk positiv statistik hjälper till att hålla riskaptiten uppe. I Kina meddelas dock att tillväxten är den lägsta på tre årtionden.

Att försöka pricka in toppar i starka uppgångsfaser är sällan framgångsrikt. För tillfället har vi gott om varningssignaler men än så länge inte någon bekräftad säljsignal. För tre månader sedan bröt S&P 500 upp genom en stigande triangel som enligt skolboken hade en potentiell målkurs kring 3330.
Inför den 25 oktober skrev jag: ”Vid en ny ATH-notering och utbrott av den stigande triangeln ställs in mot 3200-nivån och eventuellt 3330”. Föregående vecka avslutades kring just målkursen för den stigande triangeln.

Som jag skrivit många gånger de senaste månaderna är jag mycket positiv till S&P 500 och många andra ledande börsindex världen över. Studerar vi potentiella målkurser för uppgången från 2016 till början av 2018 indikeras en uppgång mot antingen 3540 eller området kring 4000. Självklart kommer inte dessa uppgångar ske utan rekyler, vissa av dem troligen utmanande.

Det är dock ett antal indikationer just nu på att en rekyl, som kan bli ”tydlig” är i antågande. SMACD har inte varit lika stretchad i veckografen sedan slutet av januari 2018. Likaså den kraftigaste uppgången på fem månader sedan årsskiftet 2017/2018 och den lägsta put-call ration med MA-5 sedan juni 2014 vilket jag tolkar som att ”alla” köper calls (köpoptioner) och det är sällan ett bra tecken när optimismen blir alltför utbredd. Vid varje tillfälle de senaste 15 åren när put-call ration varit lika låg har det inneburit konsolideringar som följts av nedgångar eller omedelbara rekyler. De senaste 70 åren har dessutom perioden från den 27 oktober till den 18 januari varit den allra bästa perioden på året för S&P 500.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,2. Rekyler är köpvärda när vi bjuds på positiva fortsättningformationer.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i fredags och i tisdags noterats strax under snittet. Volymbalansen ser fortsatt positiv ut och korrelerar med uppgången.

87 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) noteras än så länge med högre lågpunkter sedan november men stängde veckan kring 12,1 vilket är en nivå som indikerar att placerarkollektivet inte känner någon direkt nervositet för tilltagande volla den närmaste månaden.

På ovansidan möter närmast 3333 följt av 3337 och 3345.

På nedsidan möter närmast 3319-3317 följt av 3305-3300 och 3285.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3330 den 17/1
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50, MA-20
– G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot RSI och SMACD
– Börjar bli paraboliskt i högre tidsupplösningar
– Stängde föregående vecka 8 procent över det övre bollingerbandet
– Extremt utbredd optimism

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Även om jag är mycket positiv till S&P 500 på sikt och anser att förutsättningarna är goda för en uppgång mot 4000-nivån på något års sikt börjar uppgången bli lite väl euforisk. Placerarkollektivet ignorerar helt varningssignaler och det är i stort sett bara köpoptioner som ställs ut. När optmismen blir alltför utbredd ökar risken för en topp och detta bekräftas av negativa divergens på höga nivåer för ett antal momentumindikatorer. Än så länge har vi däremot inga bekräftade negativa omslagsformationer och fram till dess är det bättre att hänga på norrut än att försöka stoppa framfarten. Ett första tecken på att en topp är under bildande kommer en punktering av 3300 som inte omgående tas tillbaks att vara.

Idag håller USA-börserna stängt.

Motstånd: 3333 / 3337 / 3345 / 3360
Stöd: 3319-3317 / 3305-3300 / 3285

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91.

DAX: Bearish doji star strax under ATH-noteringen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det råder en negativ minidivergens mellan DAX och det övre bollingerbandet. Senast vi såg detta var den 5 september och den gången fortsatte indexet upp ytterligare en vecka. För tillfället är det bättre att vänta på fortsättningsformation kring nuvarande eller något lägre nivå.”

Den gångna veckan har pendlat i en relativt smal range mellan marubozunivån för gapet från den 9 januari och 13555. I fredags stängde DAX med en doji vid 13515 vilket innebär att den senaste veckan innebar en svag uppgång med 0,3 procent och att årsuppgången nu skrivs till 2,1 procent.

Det råder negativa divergenser mellan de flesta momentumindikatorer och prisgrafen. Även om det är gott om varningssignaler har det ännu inte effektuerats någon säljsignal.

Volymbalansen tolkar jag fortfarande positiv även om den just nu är relativt flack. Punkteras lägstanivån från december, utan att snabbt återtas, ökar risken för att rekylen blir kraftfull.

Ett första hot om att det positiva utseendet hotas ser jag en etablering under 12885 som är den nedre begränsningen av den senaste tradingrangen som togs ut för någon vecka sedan. Dessförinnan kommer jag bevaka utvecklingen kring standard line som vi hittar kring 13220.

Sammanfattning: Efter en konsolidering sedan november bröt DAX upp över decemberhögsta tog sig upp över 13500 den 9 januari. Om DAX punkterar golvet i den stigande kanalen kan det trigga ett visst säljtryck men det mesta talar än så länge för att köparna kommer tillbaks och suger upp eventuella rekyler innan det positiva sentimentet hotas. Om gapet från den 9 januari punkteras ökar risken för ett besök ner mot 13000-nivån. Att gå kort ser jag än så länge inte som ett alternativ. För tillfället är det bättre att vänta på fortsättningsformation kring nuvarande eller något lägre nivå.

Motstånd: 13560 / 13585 / 13596-13600 / 13645
Stöd: 13485 / 13425 / 13334 / 13225 / 13000

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 51.

Hexagon: Bekräftad bullish engulfing

Teknisk analys Hexagon B: Efter en snabb uppgång nåddes 575 kronor efter föregående analys efter två dagar. Sedan den 19 december har Hexagon pendlat mellan 539- och 520-kronor. I fredags togs den senaste månadens range ut och nästa anhalt var då standard line som nåddes i fredags.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn skrivs till +1,3 vilket innebär att vi så smått kan börja snegla åt trendföljande strategier. Vi köper med nuvarande volla helst positiva fortsättningsformation och bör däremot vara beredda på att utbrott löper stor risk för att bli falska.

Volymbalansen är positiv och har varit det sedan i slutet av oktober, den är dock inte extrem.

SMACD effektuerade ett negativt medelvärdeskors och nu har zonen kring nollan nåtts, som är ett viktigt stödområde. I fredags effektuerades en positivt medelväreskors, över nollan och det är enligt min regelbok en köpsignal. Förutsättningarna är nu goda för en uppgång mot 575 kronor.

Föregående vecka avslutades med en passering av standard line men innan stängningen i fredags hade nivån gett vika. Standard line är lite av en kortsiktig vattendelare och när nivån tas ut med en dagsstängning, förutsätt att den inte omgående punkteras triggar det ofta kommande uppgångsfaser. Senaste gångerna nivån har tagits ut var den 11 december och den 21 oktober. Nu blir det spännande att se om vi återigen kommer att bjudas på en kraftfull uppgång.

Sammanfattning: Även om utseendet i Hexagon är positivt vill jag helst se att priset stänger över standard line (den streckade röda linjen). Förutsättningarna är då goda för en uppgång mot i första hand 575 kronor men där bör man antingen stänga en position för uppgång eller åtminstone tajta till stoppen som initialt inte bör placeras högre än 537,40.

Motstånd: 551,40 / 553,50 / 558,00 / 575,00
Stöd: 539,15 / 538,50 / 534,75 / 527,55 / 520,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 79.

Tele2 B: Testar åter av cloud span b

Teknisk analys Tele2 B: Efter föregående analys steg Tele2 till 143,95 som nåddes efter 4 dagar. De senaste dagarna har standard line testats av och i fredags nåddes cloud span b med en positiv reversal.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket säger oss att vi företrädesvis bör agera med jämviktspendlande strategier och vara relativt kortsiktiga i vår handel.

Sedan slutet av september har volymbalansindikatorn vänt ner från samma nivå vid ett antal tillfällen och nu noteras denna nivån åter.

SMACD har nu tagit sig upp och förbi nollan och den senaste toppen från november och ser ut att effektuera en positiv trampolin. En passering av cloud span b är en första positiv indikation på en uppgång mot i första hand 146-147 kronor och mycket talar för att både volymbalansen och SMACD kommer stärka scenariot.

Sammanfattning: Om Tele2 passerar cloud span b kring 141,50 innan 137,20 punkteras är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 145 kronor. Den initiala stoppen placeras kring 136,50. När/om 145 kronor nås kan det vara lämpligt att stänga halva eller hela positionen och väljer man att stänga halva låser man med fördel in vinsten och eliminerar affärsrisken för att sedan flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och stänger direkt när nivån punkteras utan att vänta på en stängning. Detta kan vara ett utmärkt läge att agera med ex.vis en minifuture med hög hävstång, dock inte med den inbyggda stoppen högre än 136 kronor.

Motstånd: 142,20 / 143,95 / 144,90 / 146,00
Stöd: 138,80 / 137,20 / 136,20 / 135,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 39.