BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 4

OMXS30: Överköpt strax under viktig psykologisk nivå

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sen skrev jag: ”Rekylen som inleddes i fredags var både väntad och välkommen. När 1950 närmade sig, som samtidigt markerar motpolen från slutet av november, avtog säljtrycket och om köparna redan nu kommer tillbaks är det ett styrkebesked. Om det visar sig att 1950 istället punkteras ställs siktet in mot i första hand 1934 och om även den nivån punkteras ner mot 1912. Mitt huvudspår är fortfarande att köparna kommer att suga upp säljtrycket innan det positiva utseendet hotas och en kommande fortsättningsformation kommer då att vara värd att haka på. Det är gott om stöd på nedsidan och det är först om decemberlägsta vid 1834 punkteras utan att snabbt tas tillbaks som det positiva utseendet eventuellt hotas. Skulle det visa sig att de amerikanska indexen accelererar söderut är smittorisken mot OMXS30 övriga börsindex stor.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish piercing line och efter tre nya rekordnoteringar vände indexet ner från toppnoteringen 1996 i torsdags. Totalt steg OMXS30 med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,9 procent. Det blev den fjärde veckan i rad med högre stängningskurs.

I fredags kom köparna tillbaks kring den den nedre begränsningen i regressionskanalen och effektuerade en M/+5 stapel (öppnade i den mellersta tredjedelen och stängde i de övre 10%). Historiskt har nästa dag stängt upp i lite mer än 60 procent av fallen och utifrån veckostaplarna har den kommande veckan inneburit uppgångar i över 70 procent av fallen historiskt.

Vid de tillfällen de senaste åren som SMACD vänt ner och effektuerat negativa medelvärdeskors från nivåer lika höga eller högre än vi ser nu, har det i de flesta fall lett till påtagliga rekyler och i vissa fall nedgångar.

Om vi studerar dagsmomentum (RSI-14) var indikatorn uppe kring 70 i november och det är ovanligt att en stigande långsiktig trend elimineras vid ett starkt dagsmomentum, utan att först ha dragit ner under 30. I de flesta fall brukar vändningar ner från höga nivåer hos RSI bjuda på bra lägen att haka på för uppgång.

Om det visar sig att EMA-8 punkteras med en dagsstängning ställs siktet in mot i första hand MA-20 men därefter zonen kring gapet den 7/1 och standard line.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +2,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska ska tillämpa trendföljande strategier för uppgång och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har den gångna veckan bortsett från i torsdags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är stigande och positiv.

Isens tjocklek noteras kring 75 inför dagen vilket är positivt. Inför dagen noteras 63 procent av largecapaktierna över MA-20, 75 procent över MA-50 och 90 procent över MA-200. 72 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1987 följt av 1996-2004 och 2014 samt 2020.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1978 följt av 1986 och 1978 samt zonen kring 1950.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 34 senaste åren (53%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,5 procent. Indexet har stigit vid 4 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,02 procent lägre.

Sammanfattning: På kort sikt är OMXS30 överköpt, efter en normal årsuppgång, sedan slutet av december. Det finns dock inget som säger att detta överköpta läge inte kan vara ett tag till eftersom vi inte fått någon signal om att en topp nåtts. Så länge köparna kommer tillbaks i samband med rekyler, på allt högre nivåer, anser jag fortsättningsformationer köpvärda. Om det däremot visar sig att 1834 punkteras utan att snabbt tas tillbaks ställs siktet in mot höstens lågpunkt kring 1700 men det kommer jag i så fall att återkomma till. Skulle det visa sig att de amerikanska indexen accelererar söderut är smittorisken mot OMXS30 övriga börsindex stor.

Motstånd: 1987 / 1996-2004 / 2014 / 2020
Stöd: 1978 / 1986 / 1967 / 1950 / 1934

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 62%. Next week forecast 70%.

SP500: Dojisar kring rekordnoteringen vid kiltaket

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”En negativ minidivergens som följdes av en bearish engulfing strax under rekordnoteringen fick indexet att täppa till gapet inför den senaste toppen. Nu testas 20-dagars medelvärde och det vore önskvärt på kort sikt om köparna kommer tillbaks innan 3700-nivån ger vika. Än så länge är undertonen positiv och förutsättningarna goda för att köparna ska komma tillbaks med en stängning över föregående dags högsta (fortsättningsformation). Gummisnodden är nere på en nivå där en fortsättningsformation vore värd att haka på för uppgång. Jag håller fortfarande fast vid symmetrimålet kring 4000, även om nivån inte kommer nås utan utmaningar. Än så länge är detta en marknad som vill bli handlad med positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler och med den låga vollan är det även ok att köpa utbrott.”

20-dagars medelvärde lockade tillbaks köparna och veckan inleddes med en bullish above the stomach som tog tillbaks den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8. Under mitten av veckan noterades två nya rekordnoteringar men dojin i torsdags kring ATH-nivån indikerade att köparna kan behöva en paus. Veckan avslutades med en ny doji innanför onsdagens box. Trots nedgången i fredags adderade den gångna veckan 1,9 procent till årets uppgång som inför den kommande veckan skrivs till 2,3 procent. I veckografen bjöds vi åter på en fortsättningsformation. Inte en enda vecka sedan slutet av oktober har stängt under föregående veckas lägsta vilket är ett extremt utseende som innebär att rekylrisken ökat. Avståndet ner till årsmedelvärdet i månadsgrafen är nu det största sedan december 2009.

SMACD är uppe på den högsta nivån sedan början av september och när negativa medelvärdeskors effektuerats kring denna nivå sedan början av 2018 har det i dessa fall lett till tydliga rekyler, kanske inte omgående i alla fall men inom ett par veckor.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +2,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har legat runt snittet. Volymbalansen är stigande och noteras över tremånaderssnittet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras inför dagen kring 90 procent vilket fortfarande beskriver en tjock/stabil is enligt mitt synsätt.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 10 procentenheter och noteras inför veckostarten kring 22, under alla medelvärden som jag använder för att identifiera utseendet.

Bredden mellan bollingerbanden har varit nere kring flerårslägsta men har de tre senaste veckorna åter tilltagit något och noteras inför dagen kring 5 vilket fortfarande är relativt lågt.

På ovansidan möter närmast 3852 följt av ATH-noteringen vid 3861 och 3875 samt området kring 3900.

På nedsidan möter närmast 3830 följt av 3816 och zonen kring 3800.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras över standard line
– Lagging line noteras över priset
– Nytt ATH vid 3861,5 den 21/1

I den negativa vågskålen:
– Den branta uppgången sedan oktoberlägsta skapar viss obalans och tendens till kilformation
– Negativ divergens mot RSI, SMACD, %b och Stochastic

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Indexet noteras sedan några dagar kring den övre begränsningen av den stigande kilen samtidigt som flera momentumindikatorer indikerar en svagare uppgångstakt. Gapet i onsdags ner mot 3800 skapar en viss obalans och en studs på denna nivå kan bli ett bra läge att kliva på inför nästa ben uppåt. Om det blir en djupare rekyl än så hittar vi gott om stöd på nedsidan där jag bedömer nivån kring 3600 som ett starkt. Jag håller fortfarande fast vid symmetrimålet kring 4000, även om nivån inte kommer nås utan utmaningar. Än så länge är detta en marknad som vill bli handlad med positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler och med låga vollan som nu råder är det även ok att köpa utbrott typ det vi såg igår. Mitt huvudspår är dock att det kommer en rekyl eller konsolidering som minskar spänningarna mot årsmedelvärdet och får ner momentumindikatorerna på nivåer där edgen är bättre för nya entréer.

Motstånd: 3852 / 3861 / 3875 / 3900
Stöd: 3830-3827 / 3816 / 3800 / 3772

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 56%.

DAX: Pausformation strax under rekordnoteringen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På nedsidan är det gott om stöd men det vore önskvärt om utbrottsnivån från i höstas kring 13500 inte punkteras utan att snabbt återtas Inför veckostarten utmanas 20-dagars medelvärde som sugit upp säljtryck/rekyler sedan början av november.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish piercing line som fick indexet att ta sig upp till 14.000-nivån som dock, precis som den 14 januari, lockade fram säljarna. Veckan avslutades med ett test av 13750 som även inför denna vecka fått indexet att testa av 20-dagars medelvärde.

Med en uppgång med 0,6 procent den gångna veckan skrivs nu årets uppgång till 1,1 procent. I veckografen utvecklades candlen till en så kallad L/-1 candle, vilket innebär en öppning i den nedre delen och stängning strax under mitten. I månadsgrafen noteras januari som en doji.

SMACD har vänt ner från den högsta nivån sedan början av november 2019 och det brukar betyda att indexet behöver en andhämtningspaus eller rekyl.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +2,0 vilket indikerar att DAX nu ska handlas med trendföljande strategier för uppgång. Den relativt låga vollan tillåter oss att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler. Trendpoängen är +8 (max) sedan den 15 december.

Volymbalansen är positiv men har den senaste veckan vänt ner mot tremånaderssnittet vilket jag kommer hålla koll på men än så länge tolkar jag den positivt.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten i slutet av oktober har köparna sugit upp rekyler och säljtryck på allt högre nivåer vilket fom jul har resulterat i flera rekordnoteringar. Den 8 januari sattes den senaste ATH-noteringen vid 14130 och sedan dess har indexet fångats i en range mellan ATH-noteringen och 13570. På nedsidan är det gott om stöd men det vore önskvärt om utbrottsnivån från i höstas kring 13500 inte punkteras utan att snabbt återtas. Att gå kort är inget som lockar när undertonen är så pass positiv som nu. Positiva fortsättningsformationer är intressanta att haka på men om indexet etablerar sig under 13500 ökar risken för ett djupare omtag.

Motstånd: 13900 / 14025 / 14130 / 14250
Stöd: 13805 / 13745 / 13675 / 13565

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 61+.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 49%

Stora Enso R: Vimpelliknande uppladdning

Teknisk analys Stora Enso R: Den som agerade på Shark 32:an, som påbörjades i samband med föregående analys den 10/12 och bekräftades på måndagen två dagar senare, sitter troligen fortfarande kvar i position. När aktien nådde upp till 167 kronor för snart två veckor sedan avtog köpintresset och sedan dess har aktien laddat upp i en vimpelliknande formation.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras kring +3,3 vilket innebär att vi bör tillämpa trendföljande strategier där vi företrädesvis agerar på positiva fortsättningsformationer för uppgång men även utbrott efter kontraktioner är ok.

På ovansidan möter nu ett tufft motstånd mellan 167-170 kronor upp. Med den positiva volymbalansen och tilltagande kraften i dagscandlarna tolkar jag utseendet som att större elefanter laddar upp för nästa positiva trendben och ett utbrott upp och förbi 170 kronorsnivån.

SMACD lämnade för lite mer än en vecka sedan ett negativt medelvärdeskors men noteras fortfarande i den positiva delen, vilket innebär att ett positivt kors från nuvarande nivå tolkas som en köpsignal.

MA-20 lutar upp och och förra veckan effektuerades tre lagerstaplar (öppnar upp som en grön candle men stänger i den nedre halvan) och om dessa passeras kommer det vara en signal för uppgång.

Sammanfattning: En passering av torsdagens högsta och 166 kronor ställer in siktet norrut, mot 176-180 kronor. För den som väljer att agera på en passering av vimpelns begränsningar bör vara beredd på att det kan börja gå tungt redan vid 170 kronor. När/om 175 kronor nås rids lämpligen med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen stängs lämpligen positionen direkt. Den initiala stoppen placeras strax under 158,50.

Bokslutet presenteras på fredag den 29/1.

Motstånd: 164,25 / 167,35 / 172,00
Stöd: 161,55 / 159,95 / 156,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63+.

Assa Abloy: Ser ut att bygga balanspunkt i triangeln

Teknisk analys Assa Abloy B: Det har inte hänt så mycket sedan föregående analys. Aktien har fortsatt innanför de begränsningar som markerades i november och utseendet är nu triangelliknande. I en kontraktion är det alltid intressant om det bildas en balanspunkt ungefär i mitten av kontraktionen, där vollan avtar samtidigt som volymen under uppgångsdagarna tilltar och priset respekterar ett platt volymmedelvärde. Än så länge är inte volymen riktigt med på noterna men det ser allt mer ut som en balanspunkt är under bildande.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars medelvärde stiger sedan slutet av december. Trendpoängen skrivs till +7 och de senaste veckorna har aktien respekterar ichimokumolnets viktigaste nivå som är cloud span b.

SMACD noteras i den positiva delen och noteras inte långt ifrån antingen ett negativt kors eller en positiv trampolin som vi senast bjöds på i slutet av september.

Turning line korsade upp över standard line den 7 januari och noteras fortsatt positivt.

I fredags punkterades inledningsvis både standard line och 20-dagars medelvärde men stängningen skedde i de övre 20 procenten av kursstapeln vilket är positivt.

Sammanfattning: Risken är stor för att de skvalpiga rörelserna i Assa fortsätter ett tag till men vi ser nu fler och fler tecken på att aktien laddar upp för ett utbrott upp ur den triangelliknande kontraktionen. Den som vill agera på detta utseende kan antingen göra det genom att köpa en lottsedel (ex.vis en minifuture) i en extremt liten position och sedan öka på när 216,50 passeras eller vid en fortsättningsformation i samband med nästa rekyl. När/om 220 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 205 kronor.

Bokslutet presenteras den 5 februari.

Motstånd: 211,70 / 213,50 / 216,10
Stöd: 207,10 / 205,80 / 204,60 / 200,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 54+.