BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 4

OMXS30: På väg in i den bästa delen av januari

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge indexet är fastklämt i tradingrangen mellan 1480 och 1420 ska vi vara beredda på tvära kast när begränsningarna närmar sig.” Veckan har präglats av precis det jag skrev, nämligen tvära kast och 1420-nivån sög i torsdags upp säljtrycket och effektuerade en imponerande svans på nedsidan. Vid de senaste två tillfällen då vi sett liknande svansar har det lett till kraftfulla uppgångar men nu blir det spännande att se om tendensen till allt kortare trendfaser håller i sig.

Veckan som helhet innebar en uppgång med 1,7 procent vilket innebär att året som helhet åter noteras på plus, även om uppgången skrivs till marginella 0,3 procent.

Generellt har den gångna veckan präglats av högre volym än normalt och både under torsdagen och fredagen noterades imponerande volymer klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektor de senaste dagarna har varit oljebolag men även basråvaror ohc finans har gått starkt. För den gångna veckan har finans och konsumenttjänster gått bäst medan basråvaror och konsumentprodukter gått sämst.

265 av aktierna som ingår på Nasdaq OMX stängde på plus i fredags medan hela 246 aktier stängde på minus, vilket är dålig bredd i samband med tydliga uppgångsdagar. En dag räcker dock inte för att dra några slutsatser. Högst omsatta aktier i fredags blev ABB, HM B och Nordea.

Bäst av aktierna som ingår i OMXS30 hade i veckan SKF B (+5,2%), SCA B (+5,0%) följt av Volvo B (+4,2%). Sämst gick Boliden (-9,5%), Electrolux B (-6,7%) följt av SSAB A (-5,7%).

Den långa trenden pekar svagt upp och årsmedelvärdet hittar vi kring 1405.

Dagsmomentum pekar upp och MACD närmar sig en köpsignal.

Historiskt har vi sett en lågpunkt hos OMXS30 ungefär där vi befinner oss nu i januari och därför kan den historiska säsongsutvecklingen vara ett stöd för att ta position för uppgång efter den positiva veckoavslutningen.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda. Så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som inför dagen noteras kring 1405 talar mer för fortsatt uppgång på sikt. Det är dock angeläget att 1420 inte punkteras med tydlighet inom en alltför snar framtid.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare och jag ser det som positivt så länge kursen håller sig kvar ovanför den medellånga sentimentsnivån och det samtidigt pekar upp.

På kort sikt är jag svagt positiv men vi ska vara beredda på fortsatt tvära kast när någon av begränsningarna i den rådande tradingrangen närmar sig.

Veckans i särklass mest intressanta makrohändelse blir ECB:s räntebesked på torsdag, där marknaden är inställd på att det kommer att annonseras kvantitativa lättnader i form av köp av statsobligationer. I övrigt bjuds också på kinesisk BNP, preliminära inköpschefsindex och svensk arbetslöshet.

Efter torsdagens positiva fortsättningsformation med kraftigt tilltagande volym, som dessutom effektuerades perfekt i cykeln talar mycket för att nästa trendfas är inledd. Historiskt är de kommande två veckorna en starkt period för OMXS30 och tekniskt talar mer för en upp- än en nedgång. Om däremot 1420 punkteras med kraft kan den tekniska bilden snabbt förändras och en månadsstängning under 1405 kan innebära en mer långsiktig sentimentsförändring men historien har lärt oss att ta ett steg i taget.

Motstånd: 1475 / 1479 / 1485 / 1508 / 1530
Stöd: 1454 / 1439 / 1421 / 1415 / 1387 / 1393

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP44 med en häv kring 4,6 och en stop loss på 1177.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP126 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 1885.

DAX: Årshögsta med stort engagemang

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den kommande veckan har stigit i nästan 70 procent av fallen och en positiv fortsättningsformation kan vara väl att följa.”

Veckan inleddes med en positiv harami som togs ut och i torsdags bjöds vi på en extremt positiv svans på nedsidan vilket fick veckan att stänga på den högsta stängningen någonsin. Uppgången den gångna veckan var hela 5,4 procent och vi får förflytta oss tillbaks till mitten av november för att hitta en lika kraftfull veckouppgång. Årets uppgång skrivs nu till 3,7 procent.

Volymen har från att ha legat kring snittet i början av veckan tilltagit i takt med uppgången och de två senaste dagarna har den varit nästan dubbelt så hög som det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Det är självklart mycket positivt med så pass stor volymtillväxt i samband med utbrott och nya ATH-noteringar. Bredden har även den varit positiv under de senaste dagarnas uppgång.

Primärtrenden är fortfarande relativt platt men om uppgången fortsätter kommer naturligtvis lutningen att tillta vilket är positivt efter ett golden cross som effektuerades gör två veckor sedan.

Historiskt har den kommande veckan stigit i de flesta fall men samtidigt kan vi konstatera att indexet efter den senaste veckan är kortsiktigt överköpt. På kort sikt är chansen för en rekyl och ett återtest av utbrottsnivån överhängande men det kan ge ett bra köpläge.

MACD lämnade i onsdags en köpsignal i dagsgrafen och närmar sig en långsiktig köpsignal även i månadsgrafen.

På ovansidan bevakar jag framförallt nivån 10200 följt av 10500.

Närmast på nedsidan håller jag koll utvecklingen kring 10100, 9930 men framförallt primärtrenden som nu noteras strax under 9600.

Det kraftfulla utbrottet och ett nytt ATH som nåddes med en kraftigt tilltagande volym skapar goda förutsättningar till en fortsatt uppgångsfas, även om risken för en kortare rekyl eller några dagars andhämtning är stor när gummisnodden är lika hårt spänd som nu. Även om inte uppgången blir spikrak talar nu mycket för att resan mot i första hand 10500 har inletts.

Motstånd: 10270 / 10375 / 10500 / 10640 / 10900
Stöd: 10100 / 10000 / 9840 / 9630 / 9570 / 9385

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP98 med en häv kring 5,5 och en stop loss på 8525.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP136 med en häv kring 4,4 och en stop loss på 12255.

S&P 500: Positiv edge på en veckas sikt

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har inte utvecklingen den kommande veckan varit speciellt stark. Risken är stor för tvära kast när 1993 på nedsidan och 2094 på ovansidan närmar sig.” I min dagliga morgonanalys skrev jag i fredags: ”Kursen har fallit fem dagar i rad vilket är historiskt sällsynt och efter onsdagens positiva reversalstapel var jag optimistisk till fortsättningen.”

Den gångna veckan föll kursen ner till golvet i den rådande tradingrangen och både i onsdags och fredags sög köparna upp säljtrycket, vilket jag placerar i den positiva vågskålen. Veckan som helhet blev en nedgång med 1,2 procent vilket innebär att året hittills noteras för en nedgång med 1,9 procent.

Volymen i fredags och i onsdags (de dagar som säljtrycket sögs upp) var klart högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp och kursen noteras över de längre medelvärdena medan de kortare planat ut något de senaste veckorna.

Efter fem dagars nedgång bjöds vi i fredags på en bullish engulfing som är både en omslags och fortsättningsformation, speciellt om den effektueras med en tilltagande volym.

Närmast på ovansidan möter 2023 följt av 20- och 50-dagars medelvärde vid 2045-2050. Självklart är den psykologiskt viktigaste nivån på medellång och lång sikt ATH vid 2094 som om den nås kommer att bli mycket intressant att bevaka.

På nedsidan bevakar jag närmast 1993-1988 följt av decemberbotten vid 1973 följt av primärtrenden som möter upp vid 1967.

För en vecka sedan påpekade jag att nollinjen utmanades och i slutet av veckan punkterades nivån. Det blir nu spännande att se om vi får en negativ trampolin för nedgång eller en vändnings uppåt som i mitten av december. Studerar vi den historiska utvecklingen var inte utvecklingen den kommande femdagarsperioden positivt från denna period inte bra för åren 1990-2002 men de senaste 12 åren ser vi tecken på en förändring då index stigit fler år än det fallit den närmaste veckan. Det vi däremot kan notera är att vi under de gångna åren ofta sett en lågpunkt strax efter mitten av januari och att avslutningen brukar vara en stark period.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 200-dagars medeltal
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2093,6 den 29/12
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet

I den negativa vågskålen:
– VIX indikerar tilltagande volatilitet och laddar för ett utbrott
– Varningssignaler i form av negativa divergenser i månads och veckografen
– Momentumet för nedgång har tilltagit och nollan i MACD har punkterats

Det impicita volatilitetsindexet VIX föll i fredags med 6,4 procent till 20,9. Nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2140 och 1900 den närmaste månaden.

Veckans i särklass mest intressanta makrohändelse blir ECB:s räntebesked på torsdag, där marknaden är inställd på att det kommer att annonseras kvantitativa lättnader i form av köp av statsobligationer. I övrigt bjuds också på kinesisk BNP, preliminära inköpschefsindex och svensk arbetslöshet.

Den amerikanska börserna håller stängt på måndag för att fira Martin Luther King Day.

Vi bjöds på en spännande avslutning av föregående vecka och förutsättningarna är nu goda för en ny positiv trendfas. Edgen talar för en uppgång på en veckas sikt men vi vet att det gäller att hålla koll på eventuella sentimentsförändringar där en tydligt punktering av 1988 kan förändra den positiva bilden snabbt.

Motstånd: 2030 / 2042 / 2064 / 2076 / 2094 / 2106
Stöd: 2000 / 1996-1993 / 1988 / 1973 / 1967

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP12 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 1515.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 2555.

Lundin Petroleum: Laddar upp för positiv vändning

Teknisk analys Lundin Petroleum: Redan dagen efter föregående analys nåddes målkursen och de som köpte en Minishrt BNP8 som jag nämnde fick med sig 12,3 procent på mindre än två dagar.

Den långa trenden lutar svagt nedåt medan de korta och medellånga trenderna vänt upp.

På ovansidan möter den fallande motståndslinjen som är intakt sedan juli månad upp kring 110 kronor.

De senaste lågpunkterna formar en inverterad HS-formation där den fallande motståndslinjen utgör en nacklinje.

Bottnarna i MACD har noterats på allt högre nivåer sedan mitten av oktober och det placerar jag i den positiva vågskålen.

Om och när 115 kronor tas ut bekräftas den inverterade HS-formationen.

Om den fallande motståndslinjen som möter upp vid 110 kronor tas ut effektueras en inverterad HS-formation men en negativ fortsättningsformation kring MA-100 ger istället en kortsiktig signal för fortsatt nedgång.

Motstånd: 108,00 / 109,30 / 111,80 / 113,00 / 114,40
Stöd: 104,30 / 101,90 / 100,00 / 98,20 / 94,50

Du kan handla Lundin Petroleum med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG LUPE BNP16 med en hävstång på 3,6 och en stop loss vid 80,90
Nedgång: MINISHRT LUPE BNP7 med en hävstång på 2,1 och en stop loss vid 148,70

Guld spot: Utbrott från flerårigt motstånd

Teknisk analys guld: Den 8 december skrev jag: ”Ett utbrott upp över den fallande långsiktiga motståndslinjen som för tillfället noteras vid 1200 kommer att vara ett första tecken på att den negativa trenden kan vara bruten. Än så länge kan det dock vara läge att gå kort vid negativa fortsättningsformationer kring nuvarande nivå.”

Den gångna veckan har guldpriset i dollar stigit med 4,6 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 8,1 procent.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt men de korta och medellånga trenderna har de senaste veckorna vänt upp.

Jag skrev i början av december att den positiva divergensen i MACD var tydligt positiv och att alltmer talade för att den nedåtgående trenden såg ut att gå mot sitt slut. Sedan dess har jag på varje ”Tobbe Spekulerar” påtalat att ett utbrott över den långsiktigt fallande motståndslinjen skulle vara en mycket positiv signal.

För en vecka sedan togs den fallande motståndslinjen ut och i fredags togs även den fallande primärtrenden ut med kraft.

Även om guldpriset nu är kortsiktigt överköpt och risken för en kortare rekyl är påtaglig ser jag återtest ner mot 1240-nivån som köpvärda. Om däremot 1210-1200 punkteras är risken stor för att den långsiktiga nedgången har återupptagits.

Motstånd: 1282 / 1296 / 1300 / 1327 / 1356
Stöd: 1262 / 1256 / 1245 / 1235 / 1217 / 1190

Du kan handla guld med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG GULD BNP25 med en hävstång på 5,4 och en stop loss vid 1066.
Nedgång: MINISHRT GULD BNP13 med en hävstång på 5,1 och en stop loss vid 1486.