BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 40

OMXS30: Uppladdning med positiv underton

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om torsdagens högsta tas ut och inte omgående punkteras är det ganska fritt upp mot 1470-nivån men om det istället visar sig att 1400 punkteras och inte snabbt återtas får vi en signal om nedgång mot i första hand primärtrenden. Så länge indexet fångas mellan 1445 och 1400 är risken stor för tvära kast och varannandagsliknande rörelser.”

Det har inte hänt så mycket i den tekniska analysen den senaste veckan som innebar en marginell uppgång med 0,1 procent vilket innebär att att årets nedgång reducerats till 0,5 procent. I månadsgrafen stängde september för andra månaden i rad ovanför årsmedelvärdet vilket är ytterligare en positiv pusselbit samtidigt som det blev den femte månaden i rad med en stängning högt upp i kursstapeln. Även i veckografen råder ett positivt utseende med starka candles och en köpsignal i MACD. I dagsgrafen noteras kursen i en kortsiktigt stigande trendkanal där golvet sammanfaller med MA-50 och strax under hittar vi 1400-nivån som är den nedre begränsningen i den rådande tradingrangen med taket kring 1445-1448.

Bortsett från den inledande nedgången för en vecka sedan utvecklades tre av de fyra senaste candlesticksen till positiva reversalstaplar och nu närmar sig åter taket i den rådande tradingrangen. Det blir nu spännande att se om nivån tas ut och inte omgående punkteras.

Volymen har varje dag den senaste veckan noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna vilket är positivt med tanke på utseendet hos de senaste candlesticksen.

Primärtrenden lutar nu svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn noteras kring +0,3. Vi ska vara beredda på tvära kast och företrädesvis tillämpa strategier för jämviktspendling men nu är undertonen istället svagt positiv och sannolikheten talar mer för att expansionen framöver kommer att ske norrut.

Av de 284 bolag jag dagligen bevakar steg 47 procent den senaste veckan och 51 procent i fredags. Bästa sektorer veckan som gick blev oljebolag och teknologi vilket även i fredags blev bilden. H&M:s delårsrapport bjöd på en något lägre bruttomarginal än väntat men också lite bättre rörelsemarginal för det gångna kvartalet. Bolaget beräknar att försäljningen i september ökar med omkring 1 procent, vilket kan jämföras med SME-förväntningarna på +3,6 procent. Aktien stängde 2,8 procent lägre i fredags.

MACD lämnade för en vecka sedan en köpsignal som skulle visa sig bli falsk men i fredags bjöds vi på en ny signal för uppgång, även denna gång i den positiva delen. Den senaste veckan har jag ”pratat” om att det är angeläget och positivt om bekräftelsenivån hos dagsmomentum håller vilket den gjort. I fredags återtogs dessutom månadsmedelvärdet.

Cykelindikatorn stiger och noteras inför veckostarten kring 71 och vi ser även i prisgrafen att tajmingen för att just nu ta nya positioner för uppgång inte är så bra med tuffa motstånd precis ovanför fredagens stängningskurs.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i ungefär 60 procent av åren. Förra året steg den kommande veckan med nästan 1,7 procent.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1445-1448 och om de passeras är det 1456-1462 som siktet ställs in på.

På nedsidan bevakar jag först stödet vid 1425 följt av 1407 men framförallt zonen kring 1400-nivån som om den punkteras utan att snabbt återtas ger en signal om nedgång mot i första hand primärtrenden.

På lång sikt har bilden stärkts från lågpunkten i slutet av juni och en passering av 1448 helst med tilltagande volym är positivt men om nivån sedan punkteras inom några dagar kan det trigga säljtryck men det kommer jag i så fall återkomma till.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag fortsatt positiv så länge inte kursen etablerar sig under MA-50 och medelvärdet vrider ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är det tradingrangen mellan 1448 och 1400 som fångar indexet. När nivåerna tas ut eller punkteras kommer det med stor sannolikhet peka ut den kommande kortsiktiga riktningen.

Sammanfattning: Kursen är fortfarande fångad i den rådande tradingrangen mellan 1448-1400 och så länge så är fallet är risken för tvära kast stor. Undertonen är dock positiv och mer talar för att expansionen kommer att ske norrut men vi ska vara beredda på att de flesta utbrott blir falska och därför vill vi se att det sker med kraft och engagemang (stor stapel med stängning högt upp och tilltagande volym). Om 1448 tas ut men nivån punkteras inom några dagar indikerar det i första hand att det kan behövas ett lite djupare omtag för att få med sig tillräckligt många nya köpare så att nivån tas ut och hålls. Historiskt har de första dagarna i oktober varit bra men därefter har vi i de flesta fall sett en nedgång fram mot mitten av månaden innan vinterrallyt tar vid.

Motstånd: 1445-1448 / 1456-1462 / 1490 / 1522
Stöd: 1425 / 1418 / 1400-1396 / 1367 / 1335

SP500: Laddar för ett spännande utbrott

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det varit stökigt inför räntebeskedet i onsdags ser jag goda förutsättningar för en uppgång så länge köparna fortsätter komma tillbaks på allt högre nivåer.”

Den gångna veckan inleddes nedåt men när den stigande stödlinjen som påbörjades i slutet av juni nåddes i tisdags sögs säljtrycket upp. Totalt steg den gångna veckan med marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,1 procent.

I månadsgrafen blev september den sjunde månaden i rad som stängde ovanför årsmedelvärdet och alla månader utom april har noterat stängningar i de övre delarna av månadscandlesticksen. I veckografen noteras nu tre positiva veckor i rad samtidigt som kursen är fångad i flera intressanta konsolideringar. Redan om fredagens högsta tas ut får vi en signal om uppgång upp mot ATH-nivån vid 2194 men om det istället visar sig att torsdagens lägsta punkteras ställs siktet in mot i första hand 2120.

Volymen har sedan i onsdags legat över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag och basråvaror. Sämsta sektorer blev defensiva kraftbolag och hälsovård. I fredags eftermiddag snurrade ett rykte om att en uppgörelse om böter på 5,4 miljarder dollar till USA närmar sig för Deutsche Bank fick fart på aktien, som rusade 14 procent. USA:s officiella förlikningsbud låg dessförinnan på 14 miljarder dollar.

VIX steg under veckan med 8,1 procent trots nedgången i slutet på veckan och noteras nu vid 13,3 som innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2250 och 2085 den närmaste månaden. Optimismen föll till 49 vilket kan jämföras med 55 för en vecka sedan.

Årsmedelvärdet noteras nu svagt stigande kring 2076 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2064. Trendfasindikatorn noteras kring +0,4 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och företrädesvis applicera jämviktspendlande strategier men att det råder en positiv underton.

MACD lämnade den 22 september en köpsignal och är nu på väg att utmana nollinjen. Nu blir det spännande att se om det räcker för att ta kursen upp till ATH-nivån och i så fall med vilken kraft. Vi ska dock inte skapa oss någon bias i någon riktning så länge indexet är fångat i den rådande tradingrangen.

Cykelindikatorn noteras nu stigande kring 62 och även om vi får ett utbrott upp från triangeln är det gott om motstånd upp mot ATH-nivån vi 2194.

Historiskt har den kommande veckan bjudit på uppgångar i ungefär 60 procent av åren. Förra året steg indexet med 1,5 procent den kommande veckan.

På ovansidan möter närmast 2175 följt av 2180 som behöver passeras innan kursen når den viktigaste nivån 2194 som utgör ATH-nivån.

På nedsidan möter närmast 2145-2142 men framförallt 2120-nivån som om den punkteras indikerar att sannolikheten ökar för en nedgång mot 2060.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 15/8 vid 2193,8

I den negativa vågskålen:
– Större volym i samband med distributionsstaplar
– Säljarna har tagit över kring nivån 2160-2190 senaste månaden

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2000-nivån om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positivt inställd så länge nya högre bottnar präglar utseendet och köparna suger upp säljtrycket innan kursen etablerat sig under MA-50 och medelvärdet vrider ner. Punkteras 2120 utan att relativt snabbt återtas talar allt mer för att en toppformation är under bildande.

På kort sikt (dagar till veckor) har vi den senaste veckan bjudit på en negativ följt av två positiva formationer. Som vanligt när kursen befinner sig mitt i en tradingrange fäster jag inte så mycket vikt vid några formationer. Undertonen är dock positiv.

Sammanfattning: Så länge köparna kommer tillbaks och suger upp säljtrycket på allt högre nivåer talar mer för att expansionen så småningom kommer att ske norrut. För tillfället är dock indexet fångat i en triangelliknande formation som inom kort kommer att tas ut och på något längre sikt är det 2194-2120 som behöver tas ut eller punkteras för att indikera den kommande riktningen. Tajmingen är inte den bästa att ta nya positioner för uppgång strax under viktiga motstånd och för tillfället är det bättre att sitta på händerna till edgen blir bättre.

Motstånd: 2177 / 2185 / 2194 / 2204 / 2223
Stöd: 2158 / 2148 / 2129 / 2120 / 2110

DAX: Avslutar veckan med en turtle soup för uppgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”En punktering av golvet i den rådande tradingrangen bör helst återtas snabbt för att inte trigga ytterligare nedgångar.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång och test av golvet i den rådande tradingrangen men avslutades med en punktering och en mycket positiv bullish piercing line som samtidigt var en turtle soup för uppgång. Totalt innebar den gångna veckan att indexet backade med 1,1 procent vilket innebär att DAX noterar en nedgång med 2,2 procent sedan årsskiftet.

Den senaste veckostapeln utvecklades till en hammer och en riktigt spännande turtle soup för uppgång. För tredje månaden i rad stängde kursen septemberstapeln ovanför årsmedelvärdet.

Primärtrenden är nu i det närmaste helt platt och sedan det gyllene korset i mitten av augusti har trendfasindikatorn smugit sig upp i den positiva delen, även om det fortfarande är jämviktspendlande strategier som gäller.

Fredagens positiva turtlesoup perfekt placerad där kursen tog sats vid 100-dagars medeltal och tog tillbaks både den stigande stödlinjen, golvet i den rådande tradingrangen samt de korta sentimentsnivåerna som EMA-8 och MA-20 utgör är mycket positivt.

Om det nu visar sig att 10200 punkteras utan att omgående återtas kan det bli en trigger för nedgång men så länge kursen håller sig ovanför 10364 som utgör marubozulinjen för i fredags är det köparna som håller i taktpinnen, åtminstone på kort sikt.

Förra veckan påpekade jag att det effektuerades en köpsignal hos RSI-14 i och med att bekräftelsenivån vid 46 togs ut.

MACD noteras strax under nollan men är på väg att lämna en köpsignal.

Historiskt har den kommande veckan inneburit uppgångar i knappt 60 procent av åren. Förra året steg den närmaste 5-dagarsperioden med 3,1 procent.

Sammanfattning: Även om det råder gott om mindre motstånd på vägen upp mot årshögsta vid 11440 gynnas indexet av det gyllene kors som effektuerades i början av september och så länge 10.000-nivån är intakt talar mer för att expansionen ska ske norrut. En första indikation på att säljarna håller på att ta över får vi om en viktig stödnivån punkteras utan att snabbt återtas.

Motstånd: 10635 / 10755 / 11095 / 11440
Stöd: 10364 / 10265 / 10190 / 10095

SCA B: Positiv BB-signal ger indikation om uppgång

Teknisk analys SCA B: I samband med föregående analys fick vi en indikation om uppgång mot 260-kronorsnivån men vid 258,30 tog det stopp innan kursen sedan rusade i samband med rapporten. Den 15/9 sade jag att risken var stor för att kursen skulle rulla över och åter bryta ut nedåt.

Efter punkteringen av den stigande triangeln har gapet i samband med rapporten täppts till och i fredags bjöds vi dessutom på en positiv reversalstapel som tog tillbaks primärtrenden.

Primärtrenden lutar fortfarande upp och trendfasindikatorn noteras till +0,6 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga med positioner både för upp- och nedgång. Undertonen är dock svagt positiv.

Fredagens punktering av det nedre bollingerbandet och återtagandet med en positiv reversal ger en signal för uppgång om fredagens högsta tas ut och hålls.

Sammanfattning: Gummisnodden var inför fredagen hårt spänd och tillsammans med den positiva reversalen får vi en indikation om uppgång mot i första hand MA-20 vid 261 kronor om fredagens högsta tas ut och hålls. Om däremot fredagens lägsta punkteras ställs siktet i första hand in på ett test av 248-245 kronor.

Motstånd: 259,25 / 259,60 / 266,00 / 272,45
Stöd: 250,85 / 246,90 / 240,50 / 234,05

Stora Enso R: Hammer vid golvet i tradingrangen

Teknisk analys Stora Enso R: Det blev ingen signal för uppgång i samband med föregående analys utan kursen har fortsatt att skvalpa omkring i den rådande tradingrangen mellan 79,00-74,20. I fredags testades golvet i den rådande tradingrangen och innan dagen var slut hade en positiv reversalstapel effektuerats.

Den långa trenden lutar fortfarande svagt nedåt men de kortare medelvärdena har snurrat ihop sig mitt i tradingrangen. Trendfasindikatorn skrivs till -0,1 vilket innebär att risken för rekyler och falska utbrott fortfarande är ganska stor.

Sedan toppen i slutet av förra året kring 90 kronor har aktien noterats i en fallande trend men nu ser vi tecken på att en botten kan vara på väg att mejslas ut och en uppladdning för nästa positiva trendfas kan vara inledd.

Sammanfattning: Att inte golvet i den rådande tradingrangen punkteras ser jag som positivt och edgen för uppgång är god. Det är dock gott om motstånd hela vägen upp mot 79 kronor. När de markerade bekräftelsenivåerna hos dagsmomentum tas ut kommer det att bli positiva trigger för eventuella uppgångar. Punkteras golvet i den rådande tradingrangen utan att omgående återtas är det mycket som talar för att det behövs ett omtag kring primärtrenden innan köparna suger upp säljtrycket.

Motstånd: 76,70 / 77,40 / 79,20 / 81,00
Stöd: 74,85 / 73,65 / 71,80 / 69,95