BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 40 – 2023

OMXS30: Uppstuds som testar standard line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även denna vecka har vi sett 200-dagars medelvärde testats utan att vi bjudits på någon stängning ovanför. Precis som vi sett varje gång området kring MA-200 testats sedan slutet av augusti vände indexet ner från nivån även denna gång. Motståndsområdet kring 2200-2212 är massivt, vilket naturligtvis innebär att det kommer trigga ett tydligt köpintresse om nivån passeras men fram till dess behöver nivån mjukas upp ett tag till och om det inte leder till en passering av nivån är det stor risk för att ”luften går ur köparna”. Den av nivåerna för tradingrangen som passeras (2212) eller punkteras (2148) kommer troligen ställa in siktet för de närmaste veckorna, kanske månaden. Så länge OMXS30 inte bryter sig loss från tradingrangen är risken för tvära kast och slagig handel är stor. Historiskt har vi sett bottnar hos OMXS30 kring den 25/9 och den 7/10. Så länge inte indexet noterar en ny högre kortsiktig topp ser jag uppstudsar som pausformationer i nedgången.”

Den gångna veckan inleddes med att tradingrangen punkterades och nedgången fortsatte till i torsdags då en bullish engulfing, åtminstone tillfälligt, bromsade nedgången. Fredagen inleddes med ett test av standard line som dock blev för svårpasserad. Totalt backade OMXS30 0,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 5,5 procent. Den positiva avslutningen på veckan hyfsade till veckostapeln så att det blev en hammerliknande reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt men priset har punkterat nivån utan att återta den snabbt vilket är en varningssignal. Den 15/9 effekturades ett dödskors (MA-50 skar ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi varnas för att det är större risk för ned- än uppgång.

Volymen har den gångna veckan legat kring snittet men i fredags var den hela 31 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 25/9 en säljsignal, som jag skrev om inför veckan vilket var den första sedan den 2 augusti. Även om momentumet för nedgång tillfälligt avtagit är alltså säljsignalen fortfarande på plats.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 43 procent. Just nu är det bara 28 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 4,1 procent vilket är under snittet som noteras vid 5,6.

På ovansidan möter närmast 2165 följt av 2175 och zonen vid 2190-2210.

På nedsidan möter närmast 2165-2140 följt av 2119 och zonen 2110-2090 samt 2076.

På lång sikt är jag neutral till svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: Då kan vi lägga den säsongsmässigt svagaste månaden på året bakom oss och det blev en nedgång med 1,3 procent i september. Även om oktober uppfattas som en kraschmånad tillhör den normalt de bättre på året. OMXS30 präglas för tillfället av lägre toppar som följs av lägre bottnar och så länge det utseendet råder är det mer som talar för fortsatt ned- än uppgång från denna nivå. Om det visar sig att köparna kommer tillbaka från nivån kring augusti- och septemberlägsta för att ta ut den senaste toppen vid 2212 kommer jag tolka det som en dubbelbotten med målkursen upp mot 2300. Flera korta momentumindikatorer visar nu tecken på att vända upp från låga nivåer och då blir det intressant att se om det räcker för att åtminstone ta ut taket i den fallande kanalen, i annat fall ökar risken för en nedgång mot marslägsta vid 2050. Det troligaste är att indexet behöver ner mot åtminstone området kring 2080-2075 där bland annat en gannprojektion möter upp och troligen golvet i den fallande medellångsiktiga kanalen. Ytterligare en pusselbit som talar för en nedgång mot 2090-2070 är att vid en 5-vågssekvens där våg 3 är den längsta (som nu) brukar våg 1 och 5 vara ungefär lika långa.

Motstånd: 2165 / 2175 / 2190-2210
Stöd: 2165-2140 / 2119 / 2110-2090

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 40+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 50%.

SP500: Bullish engulfing med viss tveksamhet

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den amerikanska 10-åring nådde i torsdags den högsta nivån sedan mitten av oktober 2007 (16 år sedan). Många oroas nu av oljeprisuppgången som riskerar att spä på inflationen trots Feds försök till åtstramningar. En snabb symmetrianalys på den amerikanska tioåringen indikerar att en uppgång mot 5,0-5,3 procent ligger bland korten. En kraftig uppgång för tioåringen (och andra längre räntor) tillsammans med stigande energipriser har historiskt varit negativt för aktier. S&P 500 punkterade i veckan ichimokumolnet och effektuerade en huvudskuldraformation vilket innebär att jag tolkar indexet ”toppigt”. SMACD har under flera veckor varnat för att en säljsignal låg bland korten och för en vecka sedan effektuerades den. Oddsen har därmed tilltagit för en nedgång mot den målkurs för ABC-formationen vid 4200 som jag pratat om i snart en månad.”

Den gångna veckan inleddes med ett misslyckat försök att bryta upp över nacklinjen för HS-formationen. I onsdags nåddes den stigande stödlinjen som förbinder de signifikanta bottnarna sedan oktober i fjol. Totalt backade indexet med 0,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,7 procent. Trots nedgången effektuerades en positiv reversal i veckografen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi uppmanas att vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen har bortsett från i måndags och tisdags noterats över det dagliga snittet den gångna veckan. Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 18/9 en säljsignal kring nollan och nu blir det intressant att se om det säljtryck som indikatorn varnat för sedan början av september kommer sugas upp innan indexet når den beräknade målkursen kring 4200 eller om vi inom kort kommer bjudas på en köpsignal som blir startskottet på höst/vinterrallyt.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 41 procent. Det är nu bara 15 procent av aktierna som noteras över MA-50 och senast indikatorn vände upp från en lika låg nivå var i slutet av maj. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg med marginella 2 procentenheter till 17,5 den gångna veckan där veckostängningen noterades precis vid 200-dagars medelvärde.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 7,4 procent vilket är något högre än snittet vid 5,7.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över ett stigande MA-200
– Har sedan ett år tillbaka effektuerat allt högre bottnar
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)

I den negativa vågskålen:
– Trendfasindikatorn har vänt ner från en extremt hög nivå
– Punkterade ichimokumolnet 21/9
– Ny lägre botten 27/9
– Negativ volymbalans
– SMACD lämnade den 18/9 en säljsignal kring nollan
– Ny lägre topp vid 4512 den 14/9

På ovansidan möter närmast 4317 följt av 4350 och 4376 och zonen kring 4300-4310.

På nedsidan möter närmast 4275 följt av 4267 och 4242-4239 samt 4217.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Då kan vi konstatera att vi lämnat årets svagaste månad bakom oss med en nedgång på 4,8 procent. Stigande räntor och energipriser är negativa pusselbitar för börsen och än så länge ser inte någon av dem ut att toppa. Tekniskt har vi nu sett två lägre toppar i prisgrafen och punkteringar av både MA-20, MA-50 och MA-100 samt SMACD i det negativa territoriet. Nu behöver vi se en botten och det kan vi inte tro på förrän indexet tagit ut den senaste kortsiktiga toppen som för tillfället hittas kring 4512. Jag vill även se volymbalansen stärkas med tydlighet under uppgångsdagarna och SMACD tas sig upp över nollan för att jag ska tro på en varaktig uppgång. Förutom de tekniska pussebitarna behöver räntorna vända ner och energipriserna får även de hjälpa till. Mitt huvudspår är tills motsatsen bevisas att indexet behöver ner ytterligare en bit innan vi bjuds på en botten inför vinterrallyt.

Motstånd: 4317 / 4350 / 4376 / 4300-4310
Stöd: 4275 / 4267 / 4242-4239 / 4217

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Bullish separating line kring sexmånaderslägsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Symmetrimässigt innebär en punktering av augustilägsta att siktet ställs in mot 14500. Den av nivåerna för den rådande tradingrangen som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen fram till slutet av september.”

Den gångna veckan inleddes med att tradingrangen punkterades och indexet föll sedan ner till 15239 där en ny halvårslägsta noterades. Efter den kraftiga nedgången återhämtade sig indexet något under torsdagen och fredagen. Totalt backade DAX med 1,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 10,5 procent. I veckografen lyckades veckoavslutningen ändå få indexet att utveckla en positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av augusti i jämviktspendlingszonen vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är neutral.

SMACD lämnade den 21/9 en säljsignal som fortfarande är i spel även om vi ser en tendens till ett avtagande momentum.

Sammanfattning: DAX punkterade i veckan som gick den tradingrange som fångat indexet sedan början av augusti. Siktet är nu till att börja med instället ner mot 15000 men symmetrimässigt är det troligt med en nedgång mot marslägsta vid 14500. Nu hänger riskaptiten till stor del på ränte- och energiprisutvecklingen. Nu har vi lämnat årets sämsta månad bakom oss och det blev en nedgång med 3,5 procent och säsongsmässigt går vi nu in i den starkaste perioden på året. Mitt huvudspår är att indexet ska ner ytterligare en bit innan vinterrallyt inleds.

Motstånd: 15515 / 15570 / 15810
Stöd: 15325 / 15140 / 15000 / 14500

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 34+.
– Next day forecast indikerar att det är 49 procents chans för uppgång under måndagen.

Boliden: Stigande triangel och alltmer engagemang

Teknisk analys Boliden: Den 20/9 fick en stängning över 312,30 men under tiden efter den senaste analysen hade en negativ reversal med en högstanotering vid 315,20 markerats. nu utmanas även den nivån, som sammanfaller med MA-100 och cloud span b.

Den långa trenden (lutningen på MA-200 i dagsgrafen) pekar svagt nedåt men priset har nu tagit sig upp över de korta- och medellånga medelvärdena som nu pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är neutral men visar tecken på att stärkas när motståndsområden närmar sig, vilket brukar vara en bra indikation på att aktien laddar upp inför ett utbrott norröver.

SMACD lämnade den 29 augusti ett lågt positivt kors och har nu tagit ut nollzonen samt effektuerat en positiv trampolin.

Det är många intressanta nivåer som möter upp kring 315 kronor (cloud span b, MA-100, taket i triangeln).

Sammanfattning: Ett tydligt utbrott upp över triangelns övre begränsning ställer in siktet upp mot 360 kronor där bla MA-200 möter upp vid symmetrinivån. När/om 335 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 335 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 296 kronor.

Motstånd: 315,40 / 320,80 / 336,20
Stöd: 309,50 / 304,50 / 300,00 / 297,60 / 290,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 61+.

Castellum: Närmar sig utbrottet

Teknisk analys Castellum: Det blev ett negativt gap på -1,8% efter föregående analys och någon dag senare punkterades den stigande stödlinjen som fick till följd att priset sökte sig ner mot oktoberlägsta (som nu skrivs kring 90 kronor efter företrädesemissionen 1/6). Sedan april månad fångas Castellum i en allt tajtare triangel där ett utbrott troligen kommer att bli värt att följa.

Den långa trenden, som jag låter riktningen på MA-200 peka ut saknar i stort sett riktning. Trendfasindikatorn noteras inför dagen i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är negativ och nu vill jag se att den stärks påtagligt när motståndsnivåer närmar sig, vilket stärker oddsen för att utbrottet kommer ske norrut.

SMACD lämnade en säljsignal den 15 september, som fortfarande är i spel. Nu ser vi lite tecken på att det negativa momentumet är på väg att avta.

Sammanfattning: Det är viktigt att den stigande stödlinjen håller men det finns lite olika sätt att välja att ta position på. Ett är att agera med en liten bevakningsposition, gärna kring den stigande stödlinjen när vi bjuds på en positiv fortsättningsformation, som i fredags. Stoppen placeras då strax under 105 kronor. Om den övre begränsningen i triangeln passeras ökas positionen på och stoppen flyttas upp till strax under den senaste lågpunkten. Ett annat är att man inväntar ett utbrott och ett lyckat återtest för att se att det finns tillräckligt med styrka och engagemang. Det är mycket som talar för att aktien behöver ytterligare en tid av uppladdning innan utbrottet sker, men när det väl effektueras kan det bli en mycket spännande rörelse.

Motstånd: 204,90 / 209,90 / 212,60 / 216,40
Stöd: 202,80 / 200,00 / 198,60 / 195,55 / 194,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 33+.