BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 40

OMXS30: Euforisk utveckling som sällan skådats

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 visar åter på bra styrka. Vid en rekyl, som ligger bland korten, finns det gott om stöd hela vägen ner mot senaste pivotbotten vid 1536 och sannolikheten är god för att någon av dessa stödnivåer suger upp säljtrycket vid en rekyl. Även om det just nu är dålig tajming att ta nya positioner för uppgång innebär en ny högre lågpunkt en signal om nya högre toppar, vilket innebär att undertonen för tillfället är positiv.”

Den gångna veckan inledde positivt och fortsatte upp för att avsluta september och Q3 starkt. September som historiskt är den sämsta månaden under året steg i år med hela 5,9 procent med gott stöd av den avslutande veckan som innebar en uppgång med 2,3 procent. Sedan årsskiftet noterar det svenska storbolagsindexet en upp uppgång med 7,9 procent.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 och kursen i förhållande till denna för att identifiera är stigande och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till 0,5 vilket innebär att vi ett litet tag till ska vara försiktiga med att agera som att det vi nu ser är starten på nästa ben i den långsiktiga trenden. Det är dock betydligt mer som talar för att OMXS30 kommer att fortsätta uppåt.

OMXS30 har nu stigit 10 av de senaste 10 dagarna och det har bara inträffat en gång de senaste 21 åren och det var i början av år 2000. Den gången föll den 11:e dagen med 3,8 procent och veckan efter med 4,7 procent.

Gummisnodden noteras kring 99,9 och när jag tar fram papper och penna kan jag bara se att detta har inträffat 3 gånger de senaste 21 åren och vid 2 av dessa har kursen fallit veckan efter.

Historiskt har oktober inletts positivt under någon dag för att sedan falla fram till den 7-9:e i månaden. Visserligen får jag lite deja vu när jag tänker tillbaks på oktober de gånger årtalet slutat på 7 men man ska ta den historiska utvecklingen med en nypa salt, viktigare är det tekniska utseendet.

Dagsmomentum noteras nu kring 76 i en stigande kil som med stor sannolikhet snart kommer att bryta ut i en rekyl nedåt, men frågan är då med vilken kraft? Volymbalansen har stärkts påtagligt de senaste veckorna är nu positiv enligt mitt synsätt. Momentumet är starkt för uppgång men edgen för att ta nya positioner är just nu inte så bra, varken tajming- eller nivåmässigt. Rekyler som inte punkterar 20-dagars medelvärde med kraft är väl värda att haka på.

Bredden som jag varnat för under fem månaders tid är fortfarande tunn och fortsätter försvagas. I fredags steg endast 49 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar.

Volymen som var lägre än snittet i början av veckan tilltog efterhand och noterades 19 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

På ovansidan möter först 1642 följt av 1659.

På nedsidan hittar vi först 1629 följt av 1609 och zonen kring 1600.

På lång sikt är jag nu positiv men vill gärna se att OMXS30 nu håller sig kvar ovanför 200-dagars medelvärde. September månad stängde tydligt ovanför årsmedelvärdet och jag kommer vara positiv tills vi ser hot om nedgång men för det behöver vi först erhålla en månadsstängning under årsmedelvärdet och det är inte aktuellt än så länge.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se att 20-dagars medelvärde punkteras med tilltagande volym och en negativ stängning. Just nu är det dock lite väl stretchat på ovansidan och en rekyl ligger bland korten.

Sammanfattning: Uppgången sedan lågpunkten i slutet på augusti har varit bättre än väntad och de senaste tio dagarnas stängningar tillhör är den längsta obrutna uppgång sedan mars 2000. Den positiva volymutvecklingen stärker min tro att det vi ser är värt att haka på, men först när edgen för fortsatt uppgång är bra vilket den inte är nu. En rekyl ner mot 1600-nivån eller MA-20 är däremot mycket intressant att haka på i samband med en positiv fortsättningsformation. Just nu gör vi klokt i att sitta på händerna.

Motstånd: 1642 / 1649 / 1659 / 1667
Stöd: 1629-1627 / 1615 / 1600 / 1582

SP500: Dags för rekyl i 8-veckorscykeln

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Placerarkollektivet ser inte några moln på himlen och det råder en utbredd optimism som kanske är på gränsen till för bred. Det är gott om stöd på nedsidan och än så länge är det inte mycket som talar för att rekylen kommer att bli så djup. Volymbalansen är positiv och så länge inte volymen tilltar under nedgångsdagarna, speciellt när stödnivåer punkteras, är min bedömning att köparna bara tar en välbehövlig paus men står och väntar på att agera.”

September som historiskt är det den sämsta månaden på året utvecklades positivt och stängde 1,9 procent högre än augusti vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 12,5 procent på den högsta stängningen någonsin. Den avslutande veckan i september stängde positivt och när veckan summeras blev det en uppgång med 0,7 procent. Sedan den senaste signifikanta lågpunkten har indexet stigit med mer än 4 procent.

Föregående vecka skrev jag att mycket talade för att en rekyl var nära förestående men det blev inte mer än en dags nedgång i måndags, som slutade som en hammer och lade grunden för en positiv månadavslutning.

På kort sikt är SP500-indexet stretchat på ovansidan men även om det leder till en kortare rekyl är det gott om stöd på nedsidan, som med stor sannolikhet kommer att suga upp säljtrycket innan sentimentet rullar över och blir negativt.

Volymen i torsdags och fredags var lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna men än så länge tolkar jag volymbalansen positivt.

VIX föll i fredags med ytterligare 0,4 procent till bedrägligt låga 9,5.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2354 vilket innebär att det var den 19:e månaden i rad som stängde ovanför den långsiktiga trendlinjen. Primärtrenden noteras stigande kring 2389. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket innebär att vi än så länge ska vara beredda på skvalpiga rörelser och företrädesvis tillämpa jämviktspendlande strategier.

På ovansidan möter först ett motstånd vid redan vid 2521 där den övre begränsningen i de stigande motståndslinjen som förbinder topparna sedan början av mars möter upp.

På nedsidan möter först 2508 följt av 2500 och 2492-2488.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 29/9 vid 2519,40
– Indexet fortsätter vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Trendstyrkan (ADX) i månadsgrafen noteras kring överhettning (60)

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras med kraft och tydlighet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och kommer att vara det så länge säljtrycket sugs upp innan 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

Sammanfattning: Även om jag är positivt inställd till SP500-indexet är det lite väl stretchat på ovansidan och mycket talar för att vi inom kort kommer att få se en topp i 8-veckorscykeln. Det mesta tyder på att en rekyl kommer att bli relativt begränsad ner mot 50-dagars medelvärde eller eventuellt mot 100-dagars men längre än så tror jag inte köparna väntar innan de åter kliver in för att inte missa vinterrallyt.

Motstånd: 2523 / 2527 / 2538 / 2550
Stöd: 2511 / 2504 / 2492 / 2481

DAX: Kortsiktigt överköpt

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det råder fortfarande en kortsiktig paus/uppladdningsformation och även om DAX-indexet stigit mycket sedan lågpunkten i slutet av augusti är det fortfarande köparna som dominerar. När 12700 tas ut ställs siktet in mot 13000-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv inside day och fortsatte sedan upp för att till slut stänga kring 12808 vilket var den högsta stängningen sedan den 20 juni. Totalt steg september med hela 6,2 procent och föregående vecka med 1,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,6 procent.

Den långa trenden som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut stiger fortfarande medan de korta medelvärdena är neutrala. Trendfasindikatorn skrivs just nu till +1,0 vilket innebär att vi alltmer ska börja tillämpa trendföljande strategier. Den rådande trenden är stigande och jag har inget intresse i att gå emot den enklaste vägen som för tillfället är uppåt.

Dagsmomentum har inte varit uppe på lika hög nivå mer än 11 gånger sedan början av 2001 och vid 7 av dessa har kursen stått lägre en vecka senare. Nu ska vi inte dra så långtgående slutsatser av så pass få träffar men mycket talar nu för att vi kommer att bjudas på en rekyl. DAX ser för tillfället mycket positivt ut och rekyler är köpvärda så länge inte 12000-nivån punkteras med kraft och tydlighet.

Sammanfattning: Det kortsiktigt överköpta läget indikerar att en rekyl är nära förestående. Att gå emot en stark trend som den vi just nu bevittnar är ungefär som att stoppa ett skenande tåg. Rekyler ser jag som köplägen och när väl indexet etablerat sig ovanför 13000-nivån talar det mesta för att nästa ben i den långsiktigt stigande trenden inletts. Om det däremot visar sig att 12000-nivån punkteras med kraft kan det vara läge att ta det lite försöktigare med rekylköp, men fram till dess är det bara att invänta positiva fortsättningsformaitioner i samband med rekyler ner mot stöd/ackumulationsområden.

Motstånd: 12840 / 12870 / 12960 / 13045
Stöd: 12750 / 12692 / 12605 / 12515

NCC B: PDIV vid stöd och stretchat mot MA-20

Teknisk analys NCC: Det skulle visa sig att det blev en punktering av 210 kronor som skickade ner NCC-aktien till 190 kronor där vi nu hittar en ny intressant setup.

Den långa trenden är i stort sett helt platt även om den lutar svagt nedåt och trendfasindikatorn noteras vid -0,9 inför veckostarten.

Avståndet upp till 20-dagars medelvärde är mer än 5 procent och om vi studerar de tillfällen när det samtidigt rått en positiv minidivergens så har kursen de senaste 10 åren stått högre i nästan 70 procent av fallen en vecka senare.

Sammanfattning: Om OMXS30 fortsätter upp eller efter en stundande rekyl i indexet är edgen mycket bra för att NCC ska tas sig upp mot 210-kronorsnivån. Redan om 195,50 tas ut talar mycket för att vi kommer att få se en uppgång. Den initiala stoppen bör placeras strax under 190 kronor.

Motstånd: 195,50 / 197,80 / 202,50 / 207,20
Stöd: 190,80 / 188,40 / 183,70 / 179,00

AstraZeneca: NDIV och extremt hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys AstraZeneca: Efter bekräftelsen av dubbelbottenformationen har nu Astra nått upp till den initiala målkursen och den motståndsnivå som övre delen i gapet från den 27 juli markerar.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera är i stort sett helt platt även om den lutar svagt upp med trendfasindikatorn vid +0,5. Vi ska alltså vara relativt kortsiktiga och hålla koll på negativa och positiva minidivergenser kring motstånd- och stödnivåer.

I fredags nåddes motståndet kring 550 kronor och samtidigt utvecklades en negativ minidivergens med en extremt hårt spänd gummisnodd.

Detta utseende har vi sett 22 gånger sedan början av 2001 och vid 11 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Även om kursen alltså stått högre och lägre vid lika många tillfällen på en veckas sikt vid liknande utseenden så har nedgångarna i snitt varit större än uppgångarna.

Sammanfattning: Utbrott från den rådande tradingrangen 552-537 kronor kommer förmodligen att indikera den närmaste veckans riktning. Det är dock en viss övervikt för nedgång mot 20-dagars medelvärde där jag med fördel tycker man ska agera vid en positiv candlesticksformation.

Motstånd: 552 / 564 / 572
Stöd: 538 / 522 / 513