BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 40

OMXS30: Bearish harami men positiv underton

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste veckans utbrott från tradingrangen och den följande uppgången från en ny högre lågpunkt är naturligtvis positivt. Siktet är nu inställt på augustitoppen strax under 1680 men om vi bjuds på en ny lägre topp och så småningom 1609 punkteras är risken stor för några veckor upp till en månads nedgång. Så länge köparna är beredda att suga upp säljtrycket vid rekylerna på allt högre nivåer talar dock mer för att vi kommer att få se nya högre toppar. 1680 är ett tufft motstånd och bilden är för tillfället stökig, som det i och för sig brukar vara innan utbrott inför stundande kraftfulla trender.”

Den gångna veckan inleddes avvaktande men i onsdags fick OMXS30 stöd av H&M och tog därmed sikte mot augustitoppen kring 1680. Veckan utvecklades till en doji och stängde kring samma nivå som föregående veka vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,4 procent.

Än så länge håller gapstödet från den 21 september och är intakt efter de senaste dagarnas test. Om det visar sig att torsdagens högsta vid 1677 blir en ny lägre topp är det en liten, men dock, varningssignal.

På kort sikt är OMXS30 inne i en stigande kanal, eller eventuellt en stigande kil. Så länge varken toppen kring 1680 tas ut eller lågpunkten vid 1609 punkteras är risken stor för en tid med skvalpiga rörelser.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag följt av basråvaror medan telekom och konsumentprodukter gick sämst.

Det saknas inte varningssignaler och en dessa som jag nu håller noggrann koll på är att både 14-dagars och 14-veckors Stochastic befinner sig över 80. När vi bjuds på en negativ (bekräftad) omslagsformation kring denna typ av överköpta nivåer leder det ofta till påtagliga rekyler. Senast vi såg det var den 31 augusti, 10 augusti och dessförinnan den 23 maj. Nu ska man alltid vara försiktig med att studera det vi senast ser i grafen (recency bias) men genom mina historiska tester vet jag att det är en heads up som vi ska hålla koll på. Det blir med andra ord spännande att se om någon av veckans inledande dagar stänger under 1647, innan en ny högre topp markerats.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till +0,3.

Volymen den gångna veckan var betydligt lägre än föregående vecka men volymbalansen var däremot fortsatt positiv men börjar nästan bli lite väl euforisk.

På ovansidan möter närmast 1667 följt av 1680.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1654-1648 följt av den nedre begränsningen i den stigande kilen som inför veckan möter upp vid 1640.

På lång sikt är jag positiv och kommer att vara det tills jag ser nya signifikanta lägsta tillsammans med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Ytterligare en positiv pusselbit är det gyllene kors som än så länge stärker min långsiktiga syn.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge indexet håller sig över 50-dagars medelvärde och ichimokumolnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge varken 20-dagars medelvärde och den senaste lågpunkten vid 1609 punkteras.

Sammanfattning: Undertonen är fortsatt positiv för OMXS30 och så länge vi inte ser nya lägre lägsta talar mer för fortsatt upp- än nedgång. En första allvarlig varning får vi om 1609 punkteras utan att snabbt återtas och/eller följas av en ny lägre pivottopp än 1664. Så länge indexet är fångat i rangen mellan 1680 och 1609 är risken för slagig handel stor. Än så länge är dock förutsättningarna goda för en uppgång inför Q3-rapporterna.

Motstånd: 1667 / 1674 / 1680
Stöd: 1654-1648 / 1640 / 1626

SP500: Utmanar nu golvet i den stigande kilen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den amerikanska börsen är klart starkare än den svenska. Även om jag tror på en stundande rekyl tror jag inte att den blir så djup, så talar alltmer för att vi inom kort kommer att bjudas på ett test av den nedre begränsningen i den stigande kilen. Den närmaste intressanta lågpunkten är 2865 som om den punkteras riskerar att trigga ett tilltagande säljtryck.”

Den gångna veckan inleddes med ett fallande gap och nådde i onsdags ner till 20-dagars medelvärde och avslutade veckan med två relativt små kursstaplar. Totalt föll SP500 med 0,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,0 procent.

Bank- och finansaktier det relativt tufft i slutet av den gångna veckan. I övrigt tappade Facebook och Tesla medan Intel klättrade. Facebook föll 2,6 procent efter att ha meddelat att bolaget har drabbats av säkerhetsproblem och möjliga läckor kring åtminstone 50 miljoner användarkonton.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen ser ut att ha brutit upp över 3 procent vilket om nivån står pall ställer in siktet mot 4,5 procent.

Den gångna veckan utvecklades till en bearish harami, som är en omslagsformation med låg tillförlitlighet, vilket i sin tur kräver en bekräftelse där den kommande veckan stänger under 2903.

Punkteras 2900 hittar vi nästa stöd kring 2900 där bla 20-dagars medelvärde möter upp.

Jag har under ett par veckors tid varnat för att det är för få aktier som noterar nya toppnoteringar och det mönstret håller i sig.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är stigande och det skapar förutsättningar för ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket indikerar att trendföljande strategier där vi köper rekyler ska prioriteras.

Dagsmomentum saknar för tillfället utan tydlig riktning och noteras inför veckostarten strax under 60.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i torsdags, legat strax över det dagliga snittet för det dagliga snittet. Volymbalansen har sedan toppen för någon vecka sedan avtagit men det tolkar jag positivt i samband med rekyler.

VIX steg den gångna veckan med 3,8 procent till 12,1. Noteras nu mellan 50-dagars medelvärde och det nedre bollingerbandet.

På ovansidan möter närmast 2930 följt av 2941 och ATH-nivån vid 2960.

På nedsidan möter närmast 2900 följt av 2886 men framförallt 2800-nivån.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nya högre bottnar och toppar sedan början av april
– Positiv volymbalans som dock mattats av något
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer
– Indexet fångas i en stigande kil nära den nedre stödlinjen
– Allt färre aktier bär uppgången

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men ju djupare rekyl desto större krav ställs på omslagsformationen.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet och tilltagande negativ volym, utan att snabbt återtas.

Sammanfattning: Än så länge anser jag att SP500 noteras i en hälsosam stigande trend men den senaste veckan har kursen rekylerat ner från ATH-noteringen vid 2491 den 21 september. Kursen har sedan i onsdags noterats kring den nedre begränsningen i den stigande kilen och strax ovanför zonen ner mot 20-dagars medelvärde. Det råder en negativ divergens mot de flesta kortare momentumindikatorerna och i det fall den stigande kilen punkteras kan nästa vecka bli startskottet på en mer betydande rekyl. Effektueras däremot ett utbrott upp genom de senaste dagarnas svansar på ovansidan ställs siktet in mot ATH-nivån vid 2941.

Motstånd: 2930 / 2941 / 2956 / 3000
Stöd: 2097 / 2900 / 2889 / 2875

DAX: Fortsatt svagt negativ underton

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Inför veckostarten noteras kursen kring 50-dagars medelvärde och taket i den kortsiktigt fallande kanalen samtidigt som gummisnodden är hårt spänd på ovansidan. Sannolikheten har nu ökat för en stundande rekyl.”

Den gångna veckan inleddes med små rörelser kring gapet från den 20 september men avslutades en nedgång i fredags och test av 20-dagars medelvärde. Totalt blev nedgången för veckan 1,5 procent vilket innebär årets nedgång nu uppgår till 5,2 procent.

September noteras nu som en doji med en något större svans på nedsidan än ovansidan och 3,2 procent under årsmedelvärdet. Förra veckan utvecklades till en bearish harami och nu blir det spännande att se om nedgången fortsätter eller inte.

Om kursen vänder upp från nuvarande nivå och tar sig upp och förbi 12460 ställs siktet i första hand upp mot 12600. En dagsstängning under 12200, innan en ny högre kurs än 12460, signalerar istället att den negativa undertonen håller i sig.

Den långa trenden lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan mitten av mars. Trendfasindikatorn som för tillfället skrivs till -0,6 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en viss negativ underton.

De viktigaste motstånden på ovansidan hittar vi kring 12350 följt av 12450 och 12600.

På nedsidan hittar vi först 12190 följt av 12120 och zonen vill 12040.

Sammanfattning: Än så länge är undertonen svagt negativ och de två senaste veckorna har DAX-indexet studsat mot Ichimokumolnet vid två tillfällen. Om indexet bryter upp genom molnet, utan att snabbt falla tillbaks igen, kan det negativa sentimentet vara på väg att avslutas. Så länge inte köparna visar sig talar nu det mesta för att indexet kommer söka sig ner mot 12000-nivån.

Motstånd: 12370 / 12485 / 12690 / 12890
Stöd: 12165 / 12080 / 11875 / 11670

Husqvarna B: Studs vid gapstöd

Teknisk analys Husqvarna B: Det blev ingen passering av 83 kronor i samband med föregående analys. Kursen fortsatte istället ner och hittade inte tillräckligt med köpare förrän 76,50 nåddes.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde är nu i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn skrivs till -0,1 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga och företrädesvis handla med jämviktspendlande strategier.

I mitten av augusti var kursen nere och testade av 68-kronorsnivån som stod pall och kursen tog sig därefter upp till den övre begränsningen i det röda molnet, men utbrottet blev falskt.

Sammanfattning: Kursen har nu rekylerat ner till gapstödet strax ovanför 75-kronorsnivån där även standard line möter upp. Gummisnodden är nu extremt hårt spänd och vid de tillfällen vi sett det historiskt har kursen stått i snitt 0,8 procent högre en vecka senare. Förutsatt att inte fredagens lägsta vid 74,90 punkteras på måndag är förutsättningarna goda för en uppgång mot 79-kronorsnivån på någon veckas sikt.

Motstånd: 76,75 / 77,80 / 79,70 / 81,65
Stöd: 74,80 / 73,90 / 71,95 / 70,00

Tele2 B: Extremt hårt spänd gummisnodd vid primärtrenden

Teknisk analys Tele2 B: Det blev inte någon dagsstängning över föregående dags högsta efter föregående analys och kursen fortsatte istället ner till 100 kronor. På knappt tre dagar steg kursen med över 20 procent och blev snabbt kortsiktigt överköpt. Nu har husse kallat tillbaks hunden och kursen noteras nu kring 200-dagars medelvärde.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras kring -0,3 vilket innebär att vi med fördel tillämpar jämviktspendlande strategier.

I fredags stängde Tele2-aktien 30 procent under det nedre bollingerbandet samtidigt som gummisnodden var extremt hårt spänd på nedsidan.

Vid de 81 tillfällen som gummisnodden varit lika hårt spänd eller mer sedan början av 2002 har kursen stått högre vid 60 procent av fallen en vecka senare. Den genomsnittliga uppgången på en veckas sikt har varit 1,3 procent.

Sammanfattning: Vid de tillfällen Tele2 B varit lika kortsiktigt översåld har kursen stått högre vid 60 procent av fallen en vecka senare. Man bör dock vid denna typ av vattenfallsliknande nedgångar vänta med att gå in tills antingen föregående dags högsta eller som i detta fallen hälften av föregående dags långa candlestick passerats.

Motstånd: 108,600 / 110,200 / 112,850 / 115,500
Stöd: 105,95 / 104,90 / 102,25 / 99,60