BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 40

OMXS30: Positiv underton i en tajt tradingrange

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det råder en varningssignal i form av en negativ divergens mot dagsmomentum (RSI-14) samtidigt som uppgången hittills under september skett kring det övre bollingerbandet, som är ett tecken på styrka. Skulle det visa sig att OMXS30 har svårt att efter fortsättningsformationen i torsdags dra vidare upp mot det övre bollingerbandet talar det mesta för en rekyl mot MA-20 alternativt standard line. Så länge volymbalansen är stigande och över ett stigande tremånaderssnitt med kursen över ett positivt ichimokumoln (cloud span b stiger) talar det mesta för fortsatta uppgångar, självklart inte utan andhämtningspauser.”

Den gångna veckan inleddes med en kraftfull nedgångscandle som punkterade den korta sentimentsnivån i form av EMA-8. I onsdags nåddes 20-dagars medelvärde och efter en bullish harami i torsdags ledde till en positiv veckoavslutning. Totalt backade OMXS30 med 1,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 16,9 procent. I veckografen har de två senaste veckorna utvecklats till positiva reversaler.

OMXS30 är nu fångad i en kortare tradingrange mellan 1670 och 1600. Den av dessa begränsningar som tas ut kommer troligen att indikera de kommande veckornas utveckling. Även om vi bjuds på ett utbrott norrut är det ett tufft motståndsområde mellan 1670-1700. Skulle det istället visa sig att 1600 punkteras är det angeläget att zonen mellan 1585-1570 inte punkteras då det troligen innebär att säljtrycket kommer att tillta.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som svagt positiv. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,0 vilket innebär att vi alltmer ska snegla på trendföljande strategier och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler alternativt utbrott om det sker med kraft och tydlighet.

Volymen har bortsett från i måndags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna den gångna veckan.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1650 följt av 1670 och sedan zonen kring 1700.

På nedsidan hittar vi närmast 1632 följt av 1625 och 1618-1615 samt zonen kring 1600-nivån.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv så länge indexet håller sig över MA-20 och där nya högre högsta föregås av nya högre lägsta.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 17 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,32 procent. 6 av de senaste 10 åren har indexet fallit den kommande veckan och snittutvecklingen har varit -0,9 procent.

Sammanfattning: De tre dagarnas rekyl som inledde den gångna veckan togs ut och nu är siktet inställt mot taket i den rådande tradingrangen. Om det istället visar sig att vi bjuds på en ny lägre topp bevakar jag i första hand nivån kring 1600 som helst inte ska ge vika om OMXS30 vänder ner innan 1670 tagits ut. En punktering av 1600 riskerar att leda till ett kraftigt tilltagande säljtryck. För tillfället är det svårbedömt men tekniskt visar både USA-börsen och Stockholmsbörsen underliggande styrka genom att noteras allt högre lågpunkter sedan mitten av augusti.

Motstånd: 1648-1652 / 1670 / 1696-1700
Stöd: 1632 / 1625 / 1618 / 1602-1596

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48.

SP500: Flaggar för uppgång eller dubbeltopp

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags punkterades den korta sentimentsnivån som markeras med 8-dagars medelvärde och mycket talar för att en rekyl är inledd. Närmast på nedsidan möter stöd upp kring 2950 men det vi inte vill se är att indexet etablerar sig under 2900 vilket ställer in siktet mot augustilägsta som om nivån punkteras effektuerar en dubbeltopp med målet inställt ner mot 2600. Än så länge tolkar jag dock utseendet som en stigande triangel och utbrott från denna indikerar en uppgång mot 3100 eller högre, dock inte utan rekyler på vägen.”

Den gångna veckan har präglats av varannandagsrörelser och indexet har pendlat mellan 3008 och 2945 för att till slut stänga vid 2961,8 vilket motsvarade en nedgång med 1,0 procent. Årets uppgång skrivs nu till 18,2 procent.

S&P 500 testade både under onsdagen och fredagen av nivån kring 50-dagars medelvärde som dock har punkterats hos Nasdaq Composite. Än så länge har dock SP500 lyckats hålla sig kvar över MA-50 men det återstår att se om utvecklingen bland de teknikintensiva aktierna spiller över på det bredare aktieindexet.

MACD noterade i veckan som gick ett negativt medelvärdeskors och skulle augustilägsta punkteras tolkar jag de senaste månaderna som en dubbeltopp med en första målkurs ner mot 2600.

Det som tekniskt spökar just nu är utan tvekan 3000-nivån och risken är stor för att det fortsätter att vara svängigt och stökigt ett tag till i detta område.

Passeras 3030 med tilltagande engagemang är det en indikation på att indexet laddar för en uppgång mot minst 3100, även om det kan krävas en och annan rekyl på vägen dit.

Redan om 2950 punkteras med en dagsstängning ökar risken för ett djupare omtag men det är först när 2900 ger vika som siktet ställs in mot augustilågpunkterna vid 2820. Skulle även 2820 ge vika effektueras en dubbeltopp med siktet inställt nedåt 2600, vilket skulle vara ungefär 15 procents nedgång från nu.

Den pågående rekylen är intressant att agera för uppgång på, i samband med positiva fortsättningsformationer ner mot 2900-nivån.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att risken för slagig handel med tvära kast fortfarande är något vi måste räkna med.

Volymen har bortsett från i tisdags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt positiv även om den backat ner mot och närmar sig tremånaderssnittet. En varningssignal är att inte indexet etablerar nya högre högsta när volymbalansen gör det.

70 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) steg med 12 procent den gångna veckan till 17,2. Om 20-nivån tas ut och därmed toppen från den 27 augusti är risken stor för att vollan ökar och därmed säljtrycket ökar hos de ledande börsindexen.

Standard line (den streckade röda linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 2928.

På ovansidan möter närmast 2972 följt av 2996 och motståndsområdet kring 3000 samt 3022-3028.

På nedsidan möter närmast 2956 följt av 2942 och 2928.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50 och standard line
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– Nya högre lägsta sedan början av augusti

I den negativa vågskålen:
– Knepig volatilitet
– Ny signifikant lägre topp den 19 september
– Omvänt negativ divergens mot volymbalansen

På lång sikt är jag svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur sedan den följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral.

Sammanfattning: Det underliggande sentimentet är positivt och med tanke på allt negativt som slängs i ansiktet på marknaden är det imponerande att de ledande indexen håller sig kvar så nära ATH-nivån. Det är verkligen inte så att det saknas varningssignaler tekniskt och flera momentumindikatorer varnar för stundande rekyler både i det något länge och kortare tidsperspektivet. Positiva fortsättningsformationer är intressanta att agera på ner mot 2900, kanske lägre än så om formationen är tydlig. Risken är dock stor för en tid med tvära kast och slagig handel vilket även historiskt varit fallet de närmaste veckorna.

Motstånd: 2972 / 2996 / 3000 / 3022-3028
Stöd: 2956 / 2945-2942 / 2928 / 2900

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 37.

DAX: Finns självförtroendet för att ta ut 12500?

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Skulle tisdagens lägsta vid 12300 punkteras ställs siktet i första hand in mot 12100-nivån där vi även hittar flera gapstöd det senaste halvåret. På kort sikt är rekylrisken stor men så länge inte indexet etablerar sig under 12000-nivån talar mer för att köparna kommer att driva DAX vidare upp mot ny högre högsta.”

Den gångna veckan inleddes nedåt men i onsdags nåddes 12142 där säljtrycket avtog och fick indexet att reducera nedgången för veckan till 0,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,3 procent.

I månadsgrafen noteras september fortfarande som en bullish engulfing medan den gångna veckan fick utseendet av en positiv hammerliknande reversal.

När lågpunkten från den 17 september punkterades visade det på en potentiell nedgång mot 12140 vilket nåddes i onsdags. På nedsidan ställs siktet nu in mot 12000-nivån upp om onsdagens lägsta punkteras och om inte nivån står pall ökar risken för ett besök ner mot i första hand primärtrenden. Skulle istället den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna sedan slutet av januari 2018 tas ut ställs siktet in mot i första hand 13000-nivån.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,0 vilket innebär att vi alltmer ska snegla på trendföljande strategier och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler alternativt utbrott om det sker med kraft och tydlighet.

Volymbalansen noteras stigande, klart över både tremånaderssnittet och den senaste bekräftelsenivån.

Sammanfattning: Förra veckans rekyl sögs upp kring 20-dagars medelvärde, strax ovanför golvet i den stigande trendkanalen. DAX är nu fångat mellan 12500 och 12000 och så länge det är fallet är det mycket som talar för att det kommer att bli skvalpiga rörelser. Om 12500 tas ut utan att omgående punkteras ställs siktet in mot 13000. Skulle det istället visa sig att 12000-nivån ger vika är det angeläget att zonen kring 200-dagars medelvärde suger upp säljtrycket.

Motstånd: 12405 / 12500 / 12995 / 13520
Stöd: 12290 / 12140 / 12000 / 11850

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 48.

Electrolux B: Bekräftad bullish engulfing

Teknisk analys Electrolux B: Efter föregående analys steg Electrolux med knappt fyra procent på två dagar och nådde för en vecka sedan 240-kronorsnivån innan förra veckans rekyl inleddes. I onsdags testades 20-dagars medelvärde som höll och ledde till en positiv reversal. Föregående vecka avslutades med en positiv fortsättningsformation.

Den långa trenden pekar svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +1,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska agera med trendföljande strategier för uppgång, helst i samband med fortsättningsformationer kring stödnivåer.

Sedan molnet togs ut i samband med föregående analys har en tradingrange mellan 240- och 228-kronor bildats, som flaggar för ytterligare uppgång.

Volymbalansen är positiv och MACD ser ut att ladda för en positiv trampolin över nollan.

Oddsen är goda för en fortsatt uppgång men samtidigt ska man vara beredd på att det är gott om motstånd på ovansidan där 240-241 samt 249-250 kronor är de närmaste. I dessa fall kan det vara en variant att agera med en lottsedel, lämpligtvis en minifuture med relativt hög hävstång. Man börjar bygga position genom att köpa en extremt liten position som kan ses som en lottsedel. Om priset drar iväg är man med på tåget och kan öka på innehavet i samband med en kommande rekyl som sugs upp av en fortsättningsformation. Skulle det istället visa sig att vi får en omedelbar rekyl kan vi även då öka på om en fortsättningsformation effektueras innan aktien etablerar sig under molnet.

Sammanfattning: Det kan redan nu vara lämpligt att haka på fredagens fortsättningsformation med en lottsedel (extremt liten positionsstorlek) och om en rekyl inleds väntar vi på en fortsättningsformation, helst över 226 kronor där vi kan öka på innehavet. Redan om 225 kronor punkteras med en dagsstängning kan det vara läge att använda sig av nödutgången. Fortsätter Electrolux upp redan från nuvarande nivå är det att föredra att avvakta nästa rekyl som sugs upp av en fortsättningsformation innan man ökar på positionen.

Motstånd: 239,90 / 241,25 / 242,00 / 249,30
Stöd: 232,10 / 229,25 / 228,00 / 226,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 47.

Boliden B: Doji kring primärtrenden

Teknisk analys Boliden: För en vecka sedan skrev jag att risken ökat för en punktering av EMA-8 och den stigande stödlinjen vilket effektuerades redan samma dag. Vidare skrev jag att förutsättningarna var goda för en nedgång till 200-dagars medelvärde, som nåddes i onsdags. Föregående vecka avslutades med en doji kring nederdelen av onsdagens hammer.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,6 vilket säger oss att vi företrädesvis ska köpa fortsättningsformationer för uppgång i samband med rekyler.

Efter föregående veckas rekyl har gummisnodden blivit extremt hårt spänd på nedsidan. När kursen därefter stängt över föregående dags högsta har snittutvecklingen därefter varit +1,0 procent på en veckas sikt. Samtidigt bör man vara medveten om att det bara är i hälften av fallen som vi bjudits på uppgångar men dessa har i snitt varit större än nedgångarna.

Sammanfattning: En doji vid ett stöd är alltid intressant som en omslagsformation och position kan tas med en tajt stopp. Om det visar sig att fredagens högsta vid 232,10 tas ut är förutsättningarn goda för en uppgång mot 240 kronor. Punkteras 228 kronor ökar risken för ett tilltagande säljtryck. När/om 240 kronor nås kan det vara en god idé att ta hem halva vinsten och rida resten med stoppen strax under föregående dags lägsta och kliva av när nivån punkteras med en dagsstängning. Den initiala stoppen kan placeras strax under under 228 kronor.

Motstånd: 231,30 / 233,30 / 235,05 / 240,00
Stöd: 228,00 / 224,10 / 222,75 / 220,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 12.