BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 40

OMXS30: Ny uppladdning kring MA-50

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter ett bekräftat utbrott upp och förbi 1800-nivån för någon vecka sedan möter nu nästa motståndsområde kring 1850 upp. I fredags effektuerades dock en bearish doji star som övergår i en positiv fortsättningsformation om 1850 passeras samtidigt som MA-20 är stigande. Om det istället visar sig att formationen från i fredags bekräftas är det angeläget att inte 1800 punkteras med en stor röd candle under hög volym. Den matematiska målkursen för de två senaste månadernas kontraktion är exakt vid den senaste ATH-noteringen 1906. Jag är positiv till indexet men om inte S&P 500 snart vänder upp ökar risken för att den senaste vattendelaren kring 1800 kommer att testas.”

Dojin som noterades för något mer än en vecka sedan bekräftades i måndags och det med kraft vilket fick 1800-nivån att ge vika. Hela den gångna veckan höll sig dock med stängningskurser innanför måndagens box. Totalt backade OMXS30 2,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 0,7 procent. Än så länge noteras september på plus men som en negativ shooting star och föregående veckostapel utvecklades till en bearish below the stomach.

Sedan den långa röda marubuzon för en vecka sedan har de senaste fyra dagarna noterats med extremt små boxar vilekt är resultatet av en osäkerhet som råder. Inför fredagen skrev jag att det nu råder en positiv minidivergens mot cykelindikatorn.

Sedan 50-dagars medelvärde passerades i sluet av april har rekyler sugits upp av medelvärdet, som fortsatt lutar uppåt. På nedsidan möter stöd upp kring 1750-1740 men viktigaste vattendelaren hittar vi kring 1700-1690. Om MA-50 även denna gång suger upp rekylen hittar vi motstånd vid septemberhögsta kring 1847 och därefter ATH-noteringen kring 1900.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt, svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,3 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i måndags, noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen är fortsatt stigande och positiv.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför den kommande veckan kring 68. Det är nu 57 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 78 procent över MA-50 och 70 procent över MA-200. 65 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1789-1794 följt av zonen vid 1800 och 1815-1822.

På nedsidan hittar vi stöd kring 1769-1767 följt av 1759-1756 och 1752-1748.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 33 senaste åren (54%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,1 procent. Indexet har stigit 4 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,3 procent högre.

Sammanfattning: Sedan förra måndagens kraftfulla röda marubozu under hög volym, som fick OMXS30 att falla ner till 50-dagars medelvärde, har varje dag präglats av en extremt liten box. Små boxar är resultatet av osäkerhet och så länge indexet är fångat mellan 1700 och 1850 är risken stor för skvalpiga rörelser med tvära kast, som det brukar vara i samband med konsolideringar. Inför i fredags effektuerades en positiv minidivergens mot cykelindikatorn och när det följs av en positiv candlesticksformation åtföljs det ofta av en uppgångsfas. En passering av 1800-nivån, förutsatt att nivån inte omgående punkteras, talar för att siktet åter ställs in mot i första hand septemberhögsta vid 1847. Om det istället visar sig att fredagens lägsta vid 1762 ger vika ställs siktet in mot i första hand zonen kring 1750-1740 eller eventuellt mot 1700-1690. En punktering av 1690 som inte snabbt elimineras kan bli ett hot mot det långsiktigt positiva utseendet. Än så länge talar dock det mesta för att köparna kommer tillbaks innan den långsiktigt positiva bilden är hotad.

Motstånd: 1789-1794 / 1800 / 1815-1822 / 1847
Stöd: 1769-1767 / 1759-1756 / 1752-1748 / 1740

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 27.

SP500: Dojiliknande candle vid stöd

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter ett kortsiktigt översålt läge inledde föregående vecka upp men vände ner i slutet av veckan. Det jag sagt några veckor är fortfarande mitt huvudspår och det är att ABC-korrektionen troligen inte är klar utan troligen ska ner mot zonen vid 3200. I veckografen noteras några otrevliga candlar som indikerar att mer nedställ är att vänta. Så länge ichomokuanalysen är positivt och priset tar fart från allt högre lågpunkter kommer jag vara långsiktigt positiv. På kortare sikt är dock utseendet just nu något mer utmanande. Tas den gångna veckans högsta vid 3429 ut ställs siktet in mot 3600-nivån. Punkteras däremot fredagens lägsta ställs siktet in mot zonen kring 3200.”

Den gångna veckan följde skolboken och efter en mindre gaptäppning inledningsvis nåddes den teoretiska nivån för abc-korrektionen i torsdags. Veckan avslutades med en positiv fortsättningsformation och totalt backade indexet 0,6 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 2,1 procent. I månadsgrafen noteras september som en bearish dark cloud cover medan veckografen resulterade i en bullish hammer.

Om det visar sig att zonen kring 3200 håller ser jag den pågående rekylen som hälsosam och välkommen. Om det istället visar sig att nivån punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in närmast mot 3150-3100 där bland annat 200-dagars medelvärde möter upp. Skulle inte heller MA-200 hålla emot siktas nivån kring 3000 där den senaste uppgångvågen tog fart. 3000 är dessutom en trippelnollenivå.

Vi har den senaste tiden, i samband med den pågående rekylen bjudits på en rejäl dollarförstärkning men däremot ser inte VIX ut att vara på väg mot en dramatisk uppgång vilket i min värld tolkas positivt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendpoängen skrivs till +7 (trend som är värd att följa). Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,4 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Trendstyrkan (ADX) vände den 2 september ner från en nivå över 70 och det brukar leda till kraftiga nedställ. ADX har nu kommit ner under 25 vilket brukar vara en bra nivå inför kommande trendben. Det innabär alltså att detta i många avseenden har likheter med det vi såg i slutet av juni.

Dagsmomentum (RSI-14) punkterade för någon vecka sedan vattendelaren kring 50 men är nu på väg att återta nivån och in i den positiva delen.

SMACD noteras i sälj men visar nu eventuellt tecken på att plana ut, vilket kan leda till en negativ trampolin eller ett positivt medelvärdeskors. Vi måste avvakta ytterligare en vecka för att se vilket det blir.

Volymen har bortsett från i måndags noterats under snittet. Volymbalansen noteras än så länge över det stigande tremånaderssnittet som fortfarande stiger.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) steg i slutet av veckan till 56-nivån.

VIX (den förväntade vollan) föll under torsdagen och fredagen från 29,0 till 26,4.

Bredden mellan bollingerbanden har åter tagit fart uppåt och noteras inför måndagen kring 11.

På ovansidan möter närmast 3323 följt av 3350 och 3400-3430.

På nedsidan möter närmast 3272 följt av 3230 samt zonen vid 3200.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Trendpoängen är +7

I den negativa vågskålen:
– Notering under standard line, MA-20 och MA-50
– Lagging line har dragit ner under priset

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: I torsdags nåddes den teoretiska målområdet för abc-korrektionen och i fredags bjöds vi på en positiv fortsättningsformation, dock saknade jag viss volym. Nu möter den korta sentimentsnivån vid EMA-8 och området kring 3300. Förutsättningarna är nu goda för att våg 1 i en kommande 5-vågssekvens för uppgång är inledd. Skulle däremot zonen vid 3200 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för att en 5-vågssekvens för nedgång är inledd. Det blir spännande att se vad Fed i så fall gör för uttalanden men det återkommer jag till. För att jag ska bli positiv även på kort- och medellång sikt vill jag därefter se indexet etablera sig över just standard line.

Motstånd: 3323 / 3350 / 3400-3430
Stöd: 3272 / 3230 / 3200 / 3181

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 36.

DAX: Testar av cloud span b med positiv minidiverens

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om volymbalansen vänder upp när/om indexet tar sig upp mot septemberhögsta efter att ha studsat på standard line ökar förutsättningarna för att priset ska bryta ut uppåt. Det som talar emot ett utbrott uppåt är bland annat en alltmer negativ volymbalans. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på ett utbrott som ställer in siktet mot ATH-nivån från i februari men det är mer tveksamhet nu än för några veckor sedan.”

Den gångna veckan inleddes söderut och punkterade både 13000-nivån och standard line. Totalt backade DAX med 5,1 procent vilket var den största veckonedgången sedan andra veckan i juni. Årets nedgång skrivs nu till 5,9 procent. I månadsgrafen noteras september som en bearish dark cloud cover.

Jag har de senaste veckorna påpekat att en punktering av 50-dagars medelvärde troligen skulle ställa in siktet mot antingen MA-100 eller den platta MA-200. Veckan avslutades med en stängning kring 100-dagar medelvärde.

Volymbalansen är negativ men noteras kring måndagens lägsta som kan bli en intressant nivå om toppen från i onsdags passeras.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar i det närmaste riktning och trendfasindikatorn noteras vid -0,5 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en viss negativ underton.

Turning line skar i veckan ner under standard line och priset utmanar nu cloud span b.

Sammanfattning: Stochastic har nu kommit ner på en relativt låg nivå och uppvisar en positiv minidivergens. Senast vi såg ett liknande utseende var i mitten av mars. Veckostängningen skedde dessutom kring den nedre av molnbegränsingarna vilket skapar goda förutsättningar för en uppstuds. Om det visar sig att uppgången uteblir och nya lägre lägsta präglar närmaste tiden är det troligt med en nedgång mot 12000-nivån eller den viktigaste långsiktiga vattendelaren kring 11600. Mitt huvudspår är att en ny uppgångsvåg inleds inom kort och att septemberhögsta kommer att passeras snarare än att 11600 kommer punkteras.

Motstånd: 12635 / 13000 / 13265-13460
Stöd: 12440 / 12345 / 12250 / 12185

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 16.

Millicom: Minidivergens kring stöd

Teknisk analys Millicom: Efter föregående analys stärktes volymbalansen successivt inför test av utbrottsnivån och den 9 september kom utbrottet. Inte helt oväntat tog det efter en uppgång med 15 procent på tre dagar slut när 300-kronorsnivån närmade sig. Nu har aktien åter fallit ner i den tidigare zonen för sensommarens konsolidering och noteras nu kring den balanspunkt som aktien tog sats ifrån i början av september.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut är fortsatt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras kring -5,5 vilket innebär att aktien är och har varit extremt utbombad.

Telekom är en sektor som laggat övriga under återhämtningen sedan i våras. När en laggande sektor vänder upp kommer den vara intressant, förutsatt att inte börsklimatet vänder ner. Telekomsektorn bröt i slutet av juni upp över MA-50 och har nu noterat en ny högre pivottopp. Om sektorn åter vänder upp kommer vi få en ny högre lägsta vilket kan vara ytterligare ett tecken på att sektorn bygger en bottenfas.

Millicom befinner sig i en kontraktion med utseendet av en stigande triangel.

Cykelindikatorn är nere på den lägsta sedan mitten av maj och lämnade en positiv minidivergens i torsdags. När aktien noteras kring en stödnivå och därefter effektuerar en positiv candlesticksformation är den värd att agera på.

Sammanfattning: Millicom är nu nere vid balanspunkten för höstens kontraktion samtidigt som den positiva minidivergensen i torsdags indikerar att säljtrycket i rekylen inte längre är lika tydligt. Även om risken är stor för att nedgången fortsätter är edgen för en uppstuds mycket bra när aktien stängt 12 dagar i rad i nedre delen av dagsstaplarna och noteras strax ovanför ett stöd. Risken för nedgång är stor men den som vill börja skala sig in kan göra det med en extremt liten lottsedel (ex.vis en minifuture för uppgång). När/om 200-dagars medelvärde tas ut kan man höja insatsen och flytta upp den initiala stoppen. På lite sikt är förutsättningarna goda för en uppgång mot 400-kronorsnivån. Om det visar sig att 238 kronor punkteras fallerar det begynnande positiva utseendet.

Motstånd: 263,20 / 267,30 / 271,30 / 295,00-300,00
Stöd: 256,20 / 243,20 /238,30 / 226,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 7.

ABB: Laddar upp för nästa positiva trendben

Teknisk analys ABB: Aktien är fortfarande fångad i en kontraktion med begränsningarna 232- och 218-kronor. Innanför kontraktionen har vi sett högre lågpunkter och dessutom har volymbalansen stärkts sedan slutet av augusti, för varje gång taket i rangen närmar sig.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,6 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast men företrädesvis agera på positiva fortsättningsformationer.

Dagsmomentum (RSI-14) noteras åter i den positiva delen över 50. Veckostochastic indikerar att den stigande trenden är värd att följa och dagsstochastic bröt i fredags upp över 50-nivån vilket tillsammans brukar vara ett bra tecken på eventuellt positiva rörelser.

De senaste dagarna har volymen varit positiv de dagar aktien presterat bättre än index.

Sammanfattning: Nya högre lågpunkter i en konsolidering, även om de är marginella, brukar vara ett tecken på att aktien laddar upp för utbrott. Om aktien bryter upp över 233 kronor ställs siktet in mot i första hand 240 kronor där man bör flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta eller kliva av beroende på vilken strategi man tillämpar. Skulle aktien däremot falla ner under 218 kronor fallerar det positiva utseendet och det kan vara lämpligt att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 228,70 / 230,70 / 232,60 / 242,00
Stöd: 225,10 / 222,90 / 220,90 / 218,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69.