BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 40

OMXS30: Spänningen mot MA-200 utraderad

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den lägre toppen i början av september vill jag se den fallande motståndslinjen tas ut. Om det istället visar sig att förra veckans lägsta vid 2257 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för ett jobbigare utseende. Just nu testas gapet mellan ö-formationen som effektuerades i början av föregående vecka. Så länge gapet håller är från förra veckan lämnar ö-formationen intakt är förutsättningarna goda för att en ny positiv trendfas är inledd. Fram till dess att MA-50 och MA-20 passeras är jag neutral på kort- och medellång sikt, vilket inte är samma sak som att indexet inte är på väg att ta ny fart.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av den fallande motståndslinjen kring standard line som bjöd upp till dans. Efter att både 2300 och 2357 punkterades drog OMXS30 ner mot 200-dagars medelvärde men vände upp när det var mindre än en procent kvar. Fredagen utvecklades till en positiv reversal som inte riktigt orkade eliminera gapet upp mot 2259. Totalt backade OMXS30 med 2,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång reducerats till 20,2 procent. I månadsgrafen utvecklades september till en bearish below the stomach.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu strax under 2 och vi ska vara beredda på en period med skvalpiga rörelser och företrädesvis agera med jämviktspendlande strategier.

Indexet noteras nu under molnet vilket även lagging line gör och det är ett utseende vi inte sett effektueras sedan den 2 mars 2020.

Volymen den gångna veckan har varje dag noterats över det dagliga snittet. Volymbalansen är fortfarande neutral.

Antal aktier på large cap som befinner sig över MA-200 föll igår till 54 procent och jag tolkar isen som bräcklig och på väg att bli svag.

På ovansidan möter närmast 2260 följt av området kring 2275 och zonen kring 2300.

På nedsidan hittar vi först stöd vid 2238 följt av 2225 och zonen vid 2204-2196 där även 200-dagars medelvärde möter upp.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: I fredags nådde OMXS30 ner till golvet i den fallande kortsiktiga trendkanalen och där stod köparna redo att handla upp indexet. Även om fredagen stängde med en relativt lång grön candle är det gott om motstånd på ovansidan som kan få köparna att vackla. Om nästa pivottopp blir lägre än 2340 och stödet kring fredagens lägsta vid 2218 därefter punkteras innebär det att säljarna fortsatt håller i taktpinnen. Den matematiska målkursen blir i så fall ner mot 2000-nivån. Den tekniska bilden är svag på både kort- och medellång sikt men en passering av både MA-20 och MA-50 som inte omgående punkteras talar för att den positiva halloweeneffekten är inledd. Följer OMXS30 det historiska utseendet närmar sig indexet en botten och inleder därefter en period med övervägande uppgångsfaser.

Motstånd: 2260 / 2269-2275 / 2284 / 2296-2304
Stöd: 2248 / 2238 / 2227-2225 / 2204-2196

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 16+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 62%.

SP500: Turtle soup kring 4300-nivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och en punktering av augustilägsta. De senaste dagarna har dock köparna handlat upp indexet till en nivå över både standard line och MA-50. Detta har resulterat i en positiv turtle soup i veckografen och siktet är nu inställt uppåt mot i första hand den senaste toppen kring 4546 och så småningom 4600. Om det istället visar sig att en lägre topp följs av en punktering av septemberlägsta kring 4300 är risken stor för ett onödigt utmanande omtag ner mot 200-dagars medelvärde. Även om jag ser risk för en period med slagig handel ser det ut som köparna åter hittat anledningar till att handla indexet vidare norrut.”

Den gångna veckan inleddes med en shark 32:a och en bearish harami som i tisdags bröts söderut. Efter några kraftfulla röda dagar nådde indexet stödnivån kring 4300 där det i fredags effektuerades en turtle soup. Totalt backade indexet 2,2 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till 16 procent. I månadsgrafen utvecklades september till en kraftfull bearish engulfing.

De senaste veckornas rekyl har fått placerarkollektivet att leta efter svagheter i den långsiktiga trenden och självklart är det gott om varningssignaler, som det alltid är i långvariga uppgångsfaser. Om indexet bryter ner under fredagens lägsta vid 4288 ställs siktet i första hand in mot lågpunkten från den 19 juli som dessutom symmetrinivån för en eventuell abc-korrektion.

Nu vill jag se att den senaste pivottoppen vid 4465 passeras, innan 4300 ger vika, för att inte det kortsitkigt negativa utseendet ska bita sig fast.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn har nu för första gången sedan slutet på oktober förra året fallit ner under 2 vilket innebär att vi ska ställa större krav på en omslags/fortsättningsformation och att den kommande tiden riskerar att bli slagig. Dagsstängningen skedde dessutom under cloud span b.

Volymen den gångna veckan har varje dag, utom i samband med onsdagens doji, noterats över det dagliga snittet. Volymbalansen är neutral.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) föll den gångna veckan igår från 73- till 68 procent. Jag anser att isen börjar bli bräcklig under 60 procent.

VIX (den förväntade vollan) inledde veckan från 18-nivån och var uppe kring 25 för att avsluta veckan kring 21 som är strax under den korta sentimentsnivån EMA-8 men över 200-dagars medelvärde. Det var fjärde dagen i rad med en stängning över MA-200 och vi måste förflytta oss till slutet av oktober förra året för att hitta ett liknande utseende, men den gången från en ännu högre platå. Förra året bottnade indexet sista handelsdagen i oktober. Det blir nu spännande att se om så blir fallet även denna gång.

Bredden mellan bollingerbanden närmar sig nu 6 vilket är den högsta nivån sedan april.

På ovansidan möter närmast 4367 följt av 4385 och zonen kring 4396-4404 samt 4450.

På nedsidan möter närmast 4329 följt av zonen vid 4300 och 4287 samt området kring 4235.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Senaste ATH vid 4546 den 2/9
– Turtle soup kring 4300 avslutade föregående vecka

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– En ny lägre högsta vid 4465 som inte tagits ut
– Negativ divergens mot bredden
– Avtagande volymbalans och minskad bredd
– Osäkerhetsformation i prisgrafen

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Indexet har fallit mer än det historiska snittet de senaste veckorna och alltfler pratar om att det positiva utseendet håller på att krackelera. Fed har allt oftare de senaste månaderna nämnt att det är dags att minska tillgångsköpen och sedan ska de följas av högre styrräntor. Marknaden har redan börjat inteckna detta vilket lett till att långräntorna tagit fart uppåt. I alla långvariga och positiva trender bjuds vi på jobbiga perioder och utmanande rekyler. Den senaste veckan har indexet åtminstone kortsiktigt etablerat sig under 50-dagars medelvärde och det har nu gått ett helt år sedan indexet rekylerade så att 100-dagars medelvärde punkterades, men så blev det i torsdags. I fredags bjöd dock SP500 på en turtle soup och en positiv minidivergens hos cykelindikatorn. Om förra veckans lägsta kring 4300 ger vika utan att snabbt återtas skickar det en signal om nedgång mot symmetrinivån vid 4230 och eventuellt 4200 där en stigande stödlinje möter upp. Om vi studerar den historiska utvecklingen sedan 1950 och sedan 2000 när indexet befinner sig över MA-200 (infällda bilder), kan vi se att höstens lågpunkt skutits framåt och ofta sker under oktober. Än så länge har vi inte någonting som talar emot att en ny uppgångsfas inleds inom den närmaste månaden.
Om den pågående rekylen får indexet ner mot 4200-4150 är jag övertygad om att Fed kommer ändra tonläge och att köparna agerar med kraft.

Motstånd: 4367 / 4385 / 4396-4404 / 4235
Stöd: 4329 / 4300 / 4287 / 4235 / 4200

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 17+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Lägre högsta mot horisontell stödnivå

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det visar sig att DAX noterar en ny lägre topp än 16000 skickar ner indexet kan det behövas ett omtag kring 200-dagars medelvärde. Det är stor risk för att ett kommande utbrott blir falskt men undertonen är än så länge positiv.”

DAX inledde den gångna veckan med ett gap upp mot 50-dagars medelvärde men där utvecklades en negativ reversal som indikerade att en lägre ny topp var under utveckling. I fredags hade indexet nått ner till 200-dagars medelvärde och nivån respekterades, åtminstone till att börja med. Totalt backade DAX med 2,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 10,5 procent. September utvecklades till en bearish engulfing vilket var den första månaden som stängde lägre än föregående månads lägsta sedan oktober förra året.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp.

Trendfasindikatorn befinner sig sedan ett par veckor tillbaka i ett läge som rekommenderar oss att agera med jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga.

Volymbalansen är just nu neutral och kommer bli negativ om bekräftelsenivån från 20 september punkteras.

SMACD lämnade den 25 augusti ett negativt kors, som fortfarande är i spel. Nollzonen punkterades för ett tre veckor sedan och följdes av en negativ trampolin för en vecka sedan.

I fredags bjöds vi på ett test av 200-dagars medelvärde och en positiv minidivergens mot cykelindikatorn.

Sammanfattning: DAX inledde veckan med en negativ reversal och avslutade med ett test av MA-200. Även om fredagens candle respekterade 15000-nivån hade det varit önskvärt med en dagsstängning över 15160. Till att börja med behöver gapet mot torsdagens candle tas ut och därefter den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna sedan början av september. Om indexet vänder ner innan MA-50 återtagits och punkterar 15000-nivån ställs siktet in ner mot i första hand 14800. Även om trendfasindikatorn varnar för att det kan bli skvalpigt ett tag är det mer som talar för att indexet kommer dra vidare norrut under hösten än motsatsen.

Motstånd: 15192 / 15245 / 15510 / 15700
Stöd: 15050 / 15020-15000 / 14845 / 14800

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 18+.
– Next day forecast indikerar att det är 56 procents chans till en uppgång under måndagen.

Atlas Copco A: Närmar sig ett utbrott

Teknisk analys Atlas Copco A: Det blev en ny lägre topp efter föregående analys och två veckor senare följde Atco med OMXS30 nedåt vilket fick både 560 kronor och molnet att ge vika. I slutet av förra veckan nådde aktien ner till 200-dagars medelvärde som respekterades med en bullish harami cross i torsdags och en bullish meeting line i fredags.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera är stigande. Trendfasindikatorn har fallit ner och noteras i zonen där vi ska vara beredda på slagig handel och tvära kast.

Bredden mellan bollingerbanden är upp kring 17 och därför är stängningen i tisdags 18 procent under det nedre bandet en intressant formation, speciellt som den skedde kring en viktig stödnivå.

De senaste dagarna har vi dessutom bjudits på två positiva minidivergenser kring MA-200 och i fredags en outside day.

Sammanfattning: Om inte börsklimatet fortsätter nedåt är det goda förutsättningar att en passering av fredagens högsta vid 536 kronor med en dagsstängning i den övre tredjedelen (High30Bar) kommer bli starten på ett trendben upp mot 560 kronor och på sikt högre. Om det istället visar sig att 520 kronor punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för en nedgång mot i första hand 500 kronor.

Motstånd: 536,00 / 540,00 / 542,80 / 556,00
Stöd: 524,50-521,00 / 516,00 / 503,00-499,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 12+.

Investor B: Bullish piercing line vid MA-200

Teknisk analys Investor B: Efter ytterligare ett par veckors skvalpande och även ett nytt test av 50-dagars medelvärde bröt aktien upp och tog sig inte bara till 170 kronor utan ägnade sommaren till att dra upp till en ATH-notering vid 222 kronor. Den kraftiga uppgången på 140 procent sedan lågpunkten efter coronanedstället nåddes i fredags 200-dagars medelvärde och då visade sig köparna med tydlighet vilket resulterade i en bullish piercing line.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att pekar upp. Undertonen är positiv och trendpoängen +7 (max är +8). Trendfasindikatorn har däremot fallit ner i zonen där vi rekommenderas att vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymen i fredags var hela 33 procent över det dagliga snittet samtidigt som en positiv minidivergens utvecklades hos cykelindikatorn.

SMACD effektuerade i fredags ett positivt kors på den lägsta nivån sedan i början av november förra året.

Sammanfattning: Om inte börsklimatet fortsätter nedåt är det goda förutsättningar att en passering av torsdagens högsta vid 191,50 ställer in siktet mot i första 200-kronorsnivån men på sikt är det goda förutsättningar att aktien kommer söka sig upp mot tidigare toppnoteringen strax ovanför 220 kronor. Om det istället visar sig att 180 kronor punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för en nedgång mot i första hand 165 kronor.

Motstånd: 191,50 / 198,00-202,50 / 211,20
Stöd: 186,70 / 176,90 / 171,45 / 164,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 24+.