BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 40

OMXS30: Närmar dig kortare uppstuds innan nedgången återupptas

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den kommande veckan har noterat nedgångar i nästan 70 procent av åren sedan 1990 och de senaste veckorna har utvecklingen följt den historiska ganska väl. Det mesta talar för att en fas 4 (långsiktig nedtrendsfas) är inledd.”

Den gångna veckan har på vägen söderut punkterat både 1440 och 1400-nivån innan 1380 i torsdags sög upp säljtrycket. I fredags effektuerades en bullish harami. Den gångna veckan innebar en fortsatt nedgång med 2,4 procent vilket innebär att OMXS30-indexet noterar en nedgång med 3,2 procent sedan årsskiftet.

Även om den senaste veckan stängde söderut noteras en påtaglig svans på nedsidan och förutsättningarna har ökat för en uppstuds.

Volymen har under dagarna med nedgång varit betydligt större än de dagarn de senaste veckan då indexet fjädrat upp. Både volymbalansen och bredden talar för att stora elefanter passar på att distribuera ut aktier.

Den kommande veckan har noterat upp- och nedgångar i ungefär hälften av fallen historiskt.

Årsmedelvärdet har vikt av och noteras nu horisontellt och primärtrenden har börjat peka ner. De korta- och medellånga medelvärdena är sorterade för långsiktig nedgång.

MACD noteras i sälj men det råder en positiv divergens och stochastics indikerar att chansen är stor för en kortare uppstuds.

På ovansidan möter den kortare fallande motståndslinjen upp kring 1435 där även golvet i den tidigare medellånga fallande trendkanalen möter upp. Närmaste lokala pivottopp möter upp kring 1525.

På nedsidan bevakar jag närmast 1405 men framförallt 1380.

På lång sikt pekar det mesta, än så länge, på att vi kan se fram emot en utdragen nedtrendsfas. Om däremot 1525 tas ut och hålls mer än några timmar eller någon dag blir jag inte förvånad om taket i den fallande kanalen kring 1600 kommer att testas av.

På medellång sikt (veckor till månader) talar det mesta för fortsatta nedgångar och jag vill se att MA-50 vrider upp och att kursen orkar hålla sig kvar ovanför medelvärdet innan jag åter blir positiv.

På kort sikt (några dagar till veckor) har sannolikheten ökat för en analkande kortare uppstuds innan nedgången återupptas.

Både cykliskt, säsongsmässigt och teknisk talar mycket för en analkande kortsiktig uppstuds. Det mesta talar för att en långsiktig nedtrendsfas har inletts och därför bör vi leta efter negativa fortsättningsformationer i samband med stundande uppstudsar.

Motstånd: 1428 / 1435 / 1456 / 1477 / 1525
Stöd: 1405 / 1394 / 1380 / 1374 / 1353

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP16 med en häv kring 2,9 och en stop loss på 957.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP129 med en häv kring 2,3 och en stop loss på 1996.

S&P 500: Dags för kortare uppstuds

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Eftersom vi vet att det ligger mycket sälj i svansen från 2020-1960 (i veckografen) ska vi vara försiktiga med att ta position för uppgång i detta område. Även om vi kommer att få en hel del uppstudsar navigerar jag än så länge för fortsatt nedgång.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt men redan på tisdagen fortsatte nedgången och veckans lägsta vid 1909 noterades i torsdags och veckan avslutades med påtagliga svansar på både ovan- och nedsidan. Veckan som helhet innebar en nedgång med 1,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu uppgår till 6,2 procent.

I månadsgrafen noterar jag en stängning klart under årsmedelvärdet och även den gångna veckan innebär att säljarna än så länge håller i taktpinnen i månadsgrafen. För en vecka sedan påtalade jag att den turtle soup för nedgång som vi såg för en vecka sedan skulle tas på allvar och så länge inte 2020 tas ut är det säljarna som håller i taktpinnen.

Volymen har bortsett från i måndags och onsdags noterats klart över det dagliga snittet vilket jag tolkar som att det är distribution som råder.

Den långa trenden lutar svagt nedåt och de korta och medellånga medelvärdena har sorterat upp sig för en långdragen nedtrendsfas. Än så länge är dock lutningen på primärtrenden inte kraftigare än den var i november 2011 vilket innebär att vi inte helt kan utesluta att det vi ser är kraftig rekyl.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit och fallit ungefär hälften av åren. Det brukar vara bra att leta efter en lågpunkt inför månadsskiftet den 19-20:e handelsdagen i september vilket i år skulle varit torsdag-fredag den vecka som gick, som jag påtalade i säsongsanalysen. Exit brukar vara bra att göra antingen direkt efter månadsskiftet eller kring den 10:e handelsdagen i oktober. Normalt brukar vi se två lågpunkter kring den 5:e-7:e samt kring 17:e-19:e handelsdagen.

Så länge varken 2000 tas ut och hålls eller 1867 punkteras är det mycket som talar för fortsatt skvalpiga rörelser.

MACD noteras nu i sälj i både vecko- och månadsgrafen och om inte köparna kommer tillbaks med tydlighet inom kort talar mycket för att en säljsignal är på väg att effektueras i den negativa delen av diagrammet.

På ovansidan möter först fib 38% kring 1970 och 2000-nivån vid fib 50%. Inte förrän 2032 tas ut ökar chansen för att den fallande trenden är hotad.

På nedsidan bevakar jag 1908 men framförallt 1867.

I den positiva vågskålen:
– Lågpunkterna vid 1867 och 1820 är intakta
– Köparna kommer tillbaks efter nedställ

I den negativa vågskålen:
– Årsmedelvärdet punkterades den 1/9
– 2000-nivån togs ut men punkterades direkt med en turtle soup
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– Kraftfull distribution av aktier och flykt från risksektorer
– MACD har vänt ner i sälj i månadsgrafen och momentumet för nedgång tilltar
– Många index i världen uppvisar samma mönster (ont om ”säkra” tillflyktsorter)

Det mesta talar för fortsatt nedgång men vi har kommit till en punkt där sannolikheten är stor för en uppstuds innan nedgången åter tar vid.

Motstånd: 1976 / 1990 / 1996-2021
Stöd: 1937 / 1911 / 1903 / 1867

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP14 med en häv kring 5,4 och en stop loss på 1620.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 2486

DAX: Uppladdningsfas inför nästa ben i nedtrenden

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Senaste signal är en säljsignal och så länge den inte elimineras fortsätter jag navigera för nedgång.”

Den gångna veckan inleddes med en marginell uppgång men därefter tog nedgången åter fart innan uppstudsen i fredags efter att gummisnodden varit hårt spänd på nedsidan. Nedgången den gångna veckan blev 2,3 procent vilket innebär att årets initiala kraftiga uppgång nu helt raderas och indexet noterar istället en nedgång med 1,2 procent.

Sju av de senaste tio veckorna har stängt i den nedre delen och som jag påtalat de senaste veckorna är det säljarna som styr och i rodret. För att sannolikheten för nedgång på sikt ska bli betydligt sämre krävs att taket i den fallande medellånga trendkanalen och nivån kring 11220 tas ut.

Den långa trenden saknar nu riktning men har så smått börjat peka ner och de korta- och medellånga medelvärdena har börjat sortera upp sig för nedgång.

Sedan början av april har både toppar och bottnar noterats på allt lägre nivåer vilket är definitionen på en nedtrend.

Historiskt har den kommande veckan stigit och fallit i ungefär hälften av fallen men de senaste tio åren har den kommande veckan . Oktober månad har dock varit ganska skvalpig för just DAX-indexet. Cykliskt talar dock mycket för att en lokal botten kan ha träffats i slutet av förra veckan eller i början av den kommande veckan.

MACD noteras i sälj i både i månads-, vecko- och dagsgrafen men momentumet är tillfälligt avtagande.

På ovansidan möter först 9930 följt av 10000-nivån och därefter 10500 och 10850.

På nedsidan hittar vi framförallt stöd kring 9350-9340.

Cykelmässigt är det mycket som talar för en kortare uppstuds men det är mer som talar för fortsatt nedgång och så länge inte 11200 tas ut talar mer för ned- än uppgång på sikt.

Motstånd: 9920 / 10000 / 10125 / 10340 / 10500 / 10850
Stöd: 9640 / 9530 / 9385 / 9340 / 9220 /

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 6977.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP160 med en häv kring 2,6 och en stop loss på 13162.

Atlas Copco A: Bra edge för kortare uppstuds

Teknisk analys Atlas Copco A: Sedan den lokala pivottoppen kring 221 kronor den 16/9 föll kursen med nästan 14 procent på 6 dagar.

Den långa trenden saknar för tillfället riktning men de korta- och medellånga medelvärdena börjar alltmer sortera upp sig för en mer långsiktig nedgång. Än så länge är det dock jämviktspendlande strategier som gäller.

I fredags bjöds vi på en bullish harami cross samtidigt som vi kan konstatera att kursen stängt två dagar i rad under det nedre bollingerbandet och att vollan tilltagit de senaste dagarna.

Cykelmässigt är förutsättningarna för en uppstuds goda vilket även det kortsiktigt översålda läget oxå gör.

Vid de tillfällen vi sett två dagars stängningar under det nedre bollingerbandet och en liknande volla (dock bara 26 gånger sedan maj 2002) har kursen stått högre en vecka senare i 65 procent av fallen. Vi ska vara medvetna om att zonen kring 200 kronor kan bli svårpasserad och vi ska i detta fall inte placera stoppen så långt under torsdagens lägsta (runt 189,50). Var beredd att ta hem vinsten om det börjar gå tungt strax under 202 kronor men om 205,50 skulle nås blir risken för tvära kast för stor för att hänga kvar ytterligare. Med en ATCO BNP19 kommer det att ge mellan 10-20 procent vilket ska vägas in vid beräkning av positionsstorleken.

Motstånd: 195,80 / 200,50 / 205,60
Stöd: 193,40 / 190,70 / 184,50

Du kan handla Atlas Copco med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG ATCO BNP19 med en häv kring 5,3 och en stop loss på 164,40.
Nedgång: MINISHRT ATCO BNP20 med en häv kring 1,8 och en stop loss på 286,50.

Tele2 B: Bullish Above the Stomach

Teknisk analys Tele2 B: Det blev en uppstuds på över 8 procent till 86 kronor efter den senaste analysen men denna motståndsnivå testades även den 9:e september och även då blev den för tuff för köparna.

Den långa trenden trenden har vänt ner och medelvärdena är sorterade för en långsiktig nedgång och det ska självklart vara vårt huvudspår. Vi vet dock att det är vid bearmarkets som vi får de kraftigaste uppstudsarna och med oddsen på vår sida och med mindre positioner än normalt bjuds vi ofta på bra möjligheter under de perioder när säljtrycket tillfälligt avtar.

Cykliskt kan vi nu leta efter formationer för kortare uppstudsar.

På nedsidan ser vi att köparna står beredda att suga upp säljtrycket kring 78-kronorsnivån och i slutet av förra veckan bjöds vi på en dubbelbotten.

I fredags bjöds vi på en Above The Stomach som är en effektiv omslagsformation där position kan tas om 80,50 tas ut idag och exit bör göras så fort det börjar ”svansa till sig” på ovansidan, dock senast vid 85 kronor. Om det istället visar sig att 77,50 punkteras använder vi oss av nödutgången.

Motstånd: 80,60 / 82,10 / 83,10 / 85,20
Stöd: 79,40 / 78,45 / 78,05 / 77,40

Du kan handla Tele2 med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG TELE2 BNP13 med en hävstång på 7,4 och en stop loss vid 72,85
Nedgång: MINISHRT TELE2 BNP14 med en hävstång på 2,0 och en stop loss vid 114,90