BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 41

OMXS30: På väg att bryta ut och testa av årshögsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Kursen är fortfarande fångad i den rådande tradingrangen mellan 1448-1400 och så länge så är fallet är risken för tvära kast stor. Undertonen är dock positiv och mer talar för att expansionen kommer att ske norrut. Om 1448 tas ut men nivån punkteras inom några dagar indikerar det i första hand att det kan behövas ett lite djupare omtag för att få med sig tillräckligt många nya köpare så att nivån tas ut och hålls.”

I fredags skrev jag: ”På ovansidan möter närmaste viktiga motstånd upp vid 1474-1478 samtidigt som de senaste 7 dagarnas uppgång fått stochastics att stiga till extremnivåer.”

Den gångna veckan inledde med att 1448 togs ut och därefter fallerade men redan under tisdagen togs nivån åter ut med bra kraft. Kursen fortsatte upp till 1462 som var högsta noteringen även inför den andra vågens nedgång i december men nivån är än så länge att betrakta som ett motstånd.

Sedan slutet av juni har nya högre bottnar och toppar skapat en stigande medellång trendkanal och så länge köparna suger upp säljtrycket innan golvet i kanalen gett vika talar mer för fortsatt uppgång än motsatsen. Vi ser samtidigt på övriga ledande index i USA och Tyskland att det råder en viss osäkerhet och så länge så är fallet ska vi inte bortse från risken för att höstrekylen inte är klar – än.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags noterats klart över det dagliga snittet. I torsdags och fredgags var volymen 24 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är nu stigande vilket är positivt men samtidigt har bredden den senaste veckan varit lite av en besvikelse.

Primärtrenden lutar nu svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn noteras kring +0,3. Vi ska fortfarande vara beredda på tvära kast och företrädesvis tillämpa strategier för jämviktspendling men nu är undertonen istället svagt positiv och sannolikheten talar mer för att expansionen framöver kommer att ske norrut.

Av de 284 bolag jag dagligen bevakar steg endast 39 procent den gångna veckan. Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag, basråvaror och kraftbolag. Sämst gick sällanköpsvaror och telekom (precis som i USA). I fredags backade SKF då aktien sjönk 2,3 procent efter sänkta prognoser. Andra bolag som tyngde index var H&M som sjönk 2 procent och Telia backade 1,5 procent. Bättre gick det för SSAB A som steg med mer än 4 procent. EU har bestämt sig för att införa tullar på import av två typer av stål från Kina vilket är positivt för SSAB. I London gick flera gruvbolag bra efter en positiv sektoranalys från Bank of America. Lundin Mining avancerade 1,5 procent. Nordea ska enligt uppgift ha uppvaktat den statliga nederländska banken ANB Amro om ett samgående, men den nederländska staten sägs ha avvisat förslaget. Nordeas aktie ryckte mest på axlarna och steg något. Även SEB och Swedbank var upp marginellt.

MACD lämnade den 30 september en köpsignal men samtidigt råder en tydlig negativ divergens som varnar för att en rekyl kan ligga nära i tiden alternativt en lugnare uppgångstakt.

Cykelindikatorn har vänt ner från en nivå över 95 och skrivs inför veckostarten kring 79 vilket innebär att tajmingen för att ta ny positioner för uppgång inte är så bra.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i knappt 60 procent av åren. Förra året föll den kommande veckan med 1,6 procent.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1462 följt av 1474-1478.

På nedsidan bevakar jag framförallt utvecklingen kring EMA-8 men eventuellt även MA-20 och därefter golvet i den stigande kanalen som nästan sammanfaller med MA-50.

På lång sikt har bilden stärkts från lågpunkten i slutet av juni. Det vi inte vill se är att utbrottsnivån vid 1448-1445 punkteras med kraft och att det leder till att även nivåerna strax under oxå punkteras. Så länge 1400 är intakt tyder dock mer på fortsatt upp- än nedgång.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag fortsatt positiv så länge inte kursen etablerar sig under MA-50 och medelvärdet vrider ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är det det viktigt att inte en rekyl punkterar MA-20 utan att snabbt återta nivån och att 1400 håller.

Sammanfattning: Det har inte hänt så mycket den senaste veckan och så länge inte tidigare pivotbottnar, där vi hittar den närmaste vid 1408 punkteras är förutsättningarna goda för att vi kommer att få se en exapansion norrut. Om däremot 1400 punkteras och inte omgående återtas hittar vi nästa viktiga ackumulationsnivå kring 1370. Ett utbrott upp och förbi 1462 tolkar jag naturligtvis i den positiva vågskålen vilket ställer in siktet på 1500-1520.

Motstånd: 1456 / 1462 / 1476 / 1490
Stöd: 1444 / 1432 / 1425 / 1410 / 1400

SP500: Fortsatt skvalprisk innan nästa ben i trenden

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”För tillfället är indexet fångat i en tradingrange mellan 2194-2120 som behöver tas ut eller punkteras för att indikera den kommande riktningen. Tajmingen är inte den bästa att ta nya positioner för uppgång strax under viktiga motstånd och för tillfället är det bättre att sitta på händerna till edgen blir bättre. Att navigera för nedgång är än så länge inte intressant.”

Den gångna veckan har präglats av små skvalpiga rörelser. Totalt föll SP500 med 0,7 den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång reducerats till 5,4 procent.

De senaste månaderna har präglats av liten skillnad mellan öppning och stängning. Sentimentsnivån för de senaste fyra månaderna hittar vi kring 2090. Det råder en viss osäkerhet på kort- och medellång sikt men det mesta tyder på att det inom någon månad bryter ut uppåt.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags legat klart över det dagliga snittet. Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag och finans medan telekom och basråvaror gick sämst. I fredags var det verkstad och telekom som utvecklades sämst. Jobbrapporten visade att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 156.000 personer i september, väntat var 172.000 vilket satte press på konjunkturkänsliga aktier. Det ska nu bli intressant att se hur placerarkollektivet tolkar de stundande rapporterna nu när startskottet går på tisdag med Alcoa som brukar ge en indikation om vart vindarna blåser. Enligt Bloomberg News räknar analytikerna med ett vinsttapp på 1,5 procent för bolagen som ingår i S&P500. Det skulle i sådant fall innebära det sjätte kvartalet i följd med sjunkande vinster.

VIX steg den gångna veckan med 1,4 procent och noteras nu kring 13,5 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2240 och 2070 den närmaste månaden. Optimismen steg den gångna veckan från 46 till 51 vilket är en neutral notering.

Årsmedelvärdet noteras nu svagt stigande kring 2076 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2067. Trendfasindikatorn noteras kring +0,4 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och företrädesvis applicera jämviktspendlande strategier. Undertonen är fortsatt positiv.

MACD lämnade den 22 september en köpsignal och håller nu på att utmana nollinjen, för tillfället utan någon riktning. Dagsmomentum visar tydligt att det för tillfället inte finns någon riktning på kort sikt.

Cykelindikatorn noteras kring 50 och ger inte heller någon indikation om den kortsiktiga utvecklingen.

Historiskt har den kommande veckan bjudit på uppgångar i ungefär 60 procent av åren.

På ovansidan möter närmast den fallande motståndslinjen vid 2172 följt av 2180 men framförallt 2194 som utgör ATH-nivån.

På nedsidan möter närmast 2144-2142 men framförallt 2120-nivån som om den punkteras indikerar att sannolikheten ökar för en nedgång mot 2060.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som lutar upp
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 15/8 vid 2193,8

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens både i månads-, vecko- och dagsgrafen
– Säljarna har tagit över kring nivån 2160-2190 senaste månaden

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2000-nivån om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positivt inställd så länge nya högre bottnar präglar utseendet och köparna suger upp säljtrycket innan kursen etablerat sig under MA-50 och medelvärdet vrider ner, vilket jag ännu inte anser är fallet. Orsaken är att kursen är fångad i tradingrangen och det råder än så länge en pausformation. Punkteras 2120 utan att relativt snabbt återtas ökar sannolikheten något för att en toppformation är under bildande. På motsvarande sätt kommer jag att tolka en passering av 2194, om nivån inte snabbt fallerar, som att nästa ben i den långsiktiga trenden är inledd.

På kort sikt (dagar till veckor) har vi de senaste veckorna bjudits på både positiva och negativa formationer men man ska vara försiktig tills edgen är bättre åt något håll. Just nu är det nästan ett lotteri om kursen ska testa av lägre nivåer innan uppgången påbörjas eller om det är dags för nästa ben i den positiva trenden redan nu.

Sammanfattning: Så länge indexet befinner sig i tradingrangen mellan 2194 och 2120 ska vi fortsatt vara beredda på tvära kast. Även om golvet i tradingrangen punkteras talar det mesta för att vi inom några veckor kommer att se nästa ben i den stigande trenden ta vid.

Motstånd: 2165 / 2176 / 2180 / 2194
Stöd: 2148 / 2142 / 2120 / 2115

DAX: Laddar för test av 10800 och nytt årshögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Fredagens positiva turtlesoup med perfekt placering som innebär att både den både den stigande stödlinjen, golvet i den rådande tradingrangen samt de korta sentimentsnivåerna som EMA-8 och MA-20 återtog är naturligtvis positivt.”

Inte helt oväntat inleddes den gångna veckan (tyska börsen var stängd i måndags) uppåt men tisdagens högsta vid 10645 testades ytterligare en gång i slutet på veckan men stod även denna gång pall. Stängningen vid 10532 innebar att veckan stängde med en nedgång på 0,2 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 2,4 procent.

I veckografen fick kursstapeln utseendet av en shooting star men så länge indexet är fångat i den rådande tradingrangen mellan 10800 och 10250 finns naturligtvis en stor risk för utbrott både upp- och ner. Med det gyllene korset i ryggen och tecken på att primärtrenden är på väg att plana ut och kanske vrida upp ser jag förutsättningarna för en uppgång på sikt som goda. Ett utbrott upp och förbi 10800 ger en indikation om att taket i den medellånga stigande trendkanalen vid 11200 kommer att testas. Om det istället visar sig att 10200 punkteras hittar vi nästa viktiga stödområde ner mot 10000 där även primärtrenden möter upp.

MACD noteras strax över nollan och det blir nu spännande att se om momentumet för uppgång kommer att tillta.

Historiskt har den kommande veckan inneburit uppgångar i ungefär 60 procent av åren. Av de senaste 8 åren har den kommande veckan stigit varje år så det blir spännande att se om den sviten förlängs i år eller om den bryts. Historiskt brukar DAX toppa mellan 8-10 handelsdagen i oktober men vi vet naturligtvis att framtiden är oskriven.

Sammanfattning: Som jag påtalat sedan det lyckade återtestet av MA-200 i början av augusti börjar nu alltmer tala för uppgång. På kort sikt kan en punktering av stöden kring 10200 skicka ner indexet mot primärtrenden men om däremot 10800 tas ut och hålls är det stor chans att det kommer att bli inledningen på nästa positiva trendfas.

Motstånd: 10583 / 10650 / 10800 / 10840 / 11200
Stöd: 10480 / 10420 / 10320 / 10200 / 10000

AstraZeneca: Bra edge för uppgång mot MA-20

Teknisk analys AstraZeneca: Det skulle ta ytterligare en vecka innan EMA-8 togs ut efter föregående analys men som jag skrev var det viktigt att inte åka med nedåt om de två senaste dagarnas lägsta punkterades. Kursen har därefter vid två tillfällen testat av stödnivån kring 547 kronor, nu senast i fredags.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång.

Cykelindikatorn har varit nere och vänt upp från en nivå under 20 vilket skapar en positiv minidivergens.

Gummisnodden (RSI-2) noteras nu under 5 och det har bara inträffat 6 gånger i en positiv fas samtidigt som det råder en positiv minidivergens sedan 1999. Vid 5 av dessa har kursen stått högre en vecka senare med i snitt 2,2 procent. Det är naturligvis alldeles för få tillfällen för att vi ska dra några slutsatser av detta men även för övriga Large Cap-aktier ser vi ungefär samma hitratio (>80%) vid denna setup.

Sammanfattning: I fredags nåddes åter stödnivån kring 548 kronor som markerades redan i februrari. Edgen för uppgång mot i första hand MA-20 är nu god men om det istället visar sig att 548,00 punkteras bör man använda sig av nödutgången.

Motstånd: 553,30 / 556,20 / 561,65 / 567,15
Stöd: 547,85 / 545,15 / 539,60 / 534,15

Fingerprint: Edgen talar för en uppstuds (B4W)

Teknisk analys Fingerprint Cards: Inte helt oväntat kallade husse hem hunden i samband med föregående analys och tre dagar senare hade kursen nått ner till 95-kronorsområdet.

Den långa trenden som jag använder riktningen hos MA-200 för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,6 och säger oss att vi ska applicera jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga med positioner både för upp- och nedgång.

På nedsidan möter stöd kring 92 kronor men om det skulle ge vika möter nästa nivå vi ska hålla koll på upp vid den stigande stödlinjen som inför veckostarten noteras kring 82,50. De två viktigaste signifikanta stöden på nedsidan är 74- respektive 62-kronor.

Fredagens stängning skedde under det nedre bollingerbandet samtidigt som bredden mellan banden var mer än 10 procent. Sedan januari 2001 har detta utseende varit i spel vid 75 tillfällen och vid 45 av dessa (60%) inom två veckor. Det har fram till sommaren 2012 blivit en hel del stora förluster och det är därfär viktigt att placera stoppen på en logisk nivå. Sedan 2012 har snittvinsten på två veckors sikt varit 6,9 procent och 10 av de 13 tillfällena har lett till vinst. Detta indikerar att förutsättningarna är goda för en uppstuds.

Sammanfattning: Om fredagens högsta tas ut när veckan inleds är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 100-kronorsnivån där det kan vara en god idé att ta hem halva vinsten. Resten av positionen kan ridas tills föregående dags lägsta punkteras. Om det visar sig att 94 kronor punkteras ställs siktet in mot 92-kronorsnivån.

Motstånd: 97,05 / 98,70 / 101,80 / 104,90
Stöd: 93,95 / 92,50 / 89,40 / 86,30