BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 41 – 2022

OMXS30: Lämnar Shark 32:an

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag sade den 14 september kommer rekylen minst pågå tills vi bjuds på en dagsstängning över föregående dags högsta i den övre tredjedelen och det bjöds vi på i fredags. Om vi bjuds på en stark stängning över förra veckans högsta ställs siktet in mot 20-dagars medelvärde till att börja med. Så länge indexet präglas av nya lägre toppar som följs av nya lägre lägsta är risken för fortsatt nedgång betydligt större än chansen för uppgång. Mitt huvudspår just nu är att uppstudsar endast är pausformationer i nedgången och fram till dess att vi ser en positiv förändring av denna bild kommer jag sikta söderut mot i första hand det offensiva delmålet kring 1720-1680.”

Den gångna veckan inleddes i en range kring årslägsta vid 1800 som i tisdags togs ut med ett positivt pattern gap som tog upp indexet till kanaltaket kring 1900 och standard line. Efter avvaktande handel inför den amerikanska jobbrapporten i fredags noterades en shark 32:a som punkterades efter beskedet att fler än väntat kommit i arbete i USA under september. Trots den extrema uppgången i tisdags skrevs till slut veckouppgången till 0,7 procent vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet nu skrivs till 23,9 procent. De två senaste veckorna noteras med högre stängningskurser men den långa svansen på ovansidan i den senaste veckocandlen indikerar att mer nedsida är att vänta.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken för nedgång är större än chansen till uppgång.

Volymen i början av veckan var högre än snittet men lägre under nedgångsdagarna i slutet av veckan vilket är svagt positivt. Volymbalansen är fortsatt negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 50 procent. Just nu är det bara 10 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckostarten till 9,6 procent vilket är högre än snittet som noteras kring 9,1 procent.

På ovansidan möter närmast 1856-1860 följt av standard line vid 1885 och tisdagens högsta vid 1911.

På nedsidan möter närmast 1835 följt av zonen kring 1804-1796 och årslägsta vid 1780.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: OMXS30 noteras i en långsiktig nedtrend har har sedan ATH-noteringen i början av januari präglats av lägre signifikanta toppar som följts lägre bottnar. Så länge detta utseendet inte förändras talar mer för fortsatt ned- än uppgång på sikt. Samtidigt som detta är ett negativt utseende kan det vara bra att påminna sig om att det i de flesta fall sett ut precis så innan vändning upp till nästa bullmarket effektuerats. Många av bottnarna efter bearmarkets har hamrats ut under oktober bla 1987, 2002, 2008 och 2011. En första positiv pusselbit skulle nu vara om det visar sig att årslägstanoteringen kring 1780 inte ger vika. Så länge förra veckans årslägsta vid 1780 inte ger vika finns hoppet kvar att en bottenformation kan utvecklas under denna månad men det är som sagt inte mitt huvudspår. För att jag ska bli positiv på kort sikt vill jag se att den gångna veckans högsta vid 1911 passeras utan att omgående följas av tilltagande säljtryck eller en ny lägre botten.

Motstånd: 1856-1860 / 1885 / 1896-1911
Stöd: 1835 / 1804-1796 / 1780

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 68+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 58%.

SP500: Negativ öformation

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags punkterades alltså junilägsta med en låg stängning. Som jag skrev för en vecka sedan var det stor risk för ett tilltagande säljtryck om denna viktiga stödnivå punkterades och så blev det. Jag läser på Rasmussen reports att 57% av amerikanarna nu tror på en depression likt den 1929-1932 vilket är 2% fler än när samma undersökning gjordes i maj. 64% av amerikanarna anser att landet redan befinner sig i recession. När sentimentsindikatorer är nere i botten brukar det ju leda till bottnar och då undrar vän av ordning, varför kommer det ingen uppstuds och det enkla svaret är att det just nu inte finns mycket att studsa på. Den krockkudde/studsmatta som Fed agerat de senaste 14 åren är out of order, det saknas alltså likviditet för att få till en tydlig uppstuds. Jag har tjatat om detta många gånger men upprepar det igen: ”den extrema inflation som råder nu handlar om brister på varor och energi – inte för mycket pengar i omlopp”! Förhoppningsvis kommer denna insikt att få centralbankerna att släppa upp räntehöjarpedalen ett tag för att inte riskera att extrema okontrollerbara obalanser kommer att skapas. Några centralbanker börjar så smått inse detta problem och Bank Of England, Sydkorea och Taiwan börjar så smått med QE-paket, hoppas fler följer efter. Jag vill nu se att det översålda läget får indexet att ta ut och stänga över förra veckans högsta vid 3737 och detta inte omgående följs av nya lägre lägsta, fram till dess talar mer för fortsatta nedgångar.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish above the stomach som följdes av ett pattern gap och ett test av den psykologiska motståndsnivån vid 3800 där även den kortsiktiga sentimentsnivån MA-20 mötte upp. Fredagens jobbsiffra kom in betydligt starkare än väntat vilket marknaden mottog negativt eftersom Fed troligen kommer ta detta som en indikation på fortsatt okontrollerbar hög inflation. Den gångna veckan lyckades ändå stänga 1,5 procent högre än föregående vecka tack vare den initiala uppgången. Hittills i år har indexet backat 24 procent.

Den tioåriga räntan steg med 1,6 procentenheter till 3,89 procent den gångna veckan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgång snarare än uppgång och att se uppstudsar som pausformationer i nedgången.

Volymen har varje under hela veckan noterats över det dagliga snittet. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade i måndags ett positivt ganska djupt kors vilket historiskt varit en bra signal men det är en varningssignal när indikatorn snabbt tappar momentum.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 17 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll inledningsvis i veckan men vände upp i slutet av veckan och noteras inför veckostarten kring 31.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 13,7 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 10,2.

I den positiva vågskålen:
– Indexet är översålt på både kort och lång sikt
– Än så länge håller årslägstanoteringen från den 30/9 vid 3584

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200, standard line och cloud span b
– Indexet vände den 12/9 ner från en ny lägre högsta
– Patterngapet från början av veckan punkterades i fredags

På ovansidan möter närmast 3678 följt av zonen vid 3700 och 3726 samt zonen mellan 3792-3807.

På nedsidan möter närmast 3620 följt av zonen kring 3600 och årslägsta vid 3584 samt 3550.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Som jag påpekat länge är trenden nedåt och kommer att vara så tills vi bjuds på högre högsta följt av högre lägsta. Om vi bjuds på en ny högre topp är det sedan viktigt att nästa botten blir högre än den senaste osv. Jag har även påpekat att det kommer behövas tecken från Fed på att man inte längre driver en allt hökaktigare penningpolitik för det riskerar att leda till ännu mer säljtryck. I fredags kom nya jobbsiffror som visade på betydligt fler sysselsatta än väntat och det riskerar att trycka upp inflationen ytterligare vilket är negativt för börsen. Fredagens inledande negativa gap innebar en effektuerad öformation som dessutom följdes av ytterligare nedgång och indexet noterade den kraftfullaste dagliga nedgången sedan den 13 september. Den sektor som tog mest stryk efter jobbsiffrorna i fredags var offensiva teknologi och sällanköpsvaror vilket tyder på risk off.

Motstånd: 3678 / 3700 / 3726 / 3792-3807
Stöd: 3620 / 3600 / 3584 / 3550

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 59-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 62%.

DAX: Bullish engulfing i veckografen men negativ underton

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX är översåld men risken för nya lägre både toppar och bottnar är större än chansen för att det vi ser är en bottenformation.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish engulfing och ett pattern gap men avslutades med en negativ candle som tog ner indexet i tisdagens pattern gap. Totalt steg indexet 1,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång för tillfället reducerats till 22,7 procent. Även om indexet utvecklades till en bullish engulfing i veckografen varnar den relativt långa svansen på ovansidan att det är stor risk för fortsatt nedgång när vi går in andra veckan i oktober.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 16/9 en ny säljsignal och den är fortfarande i spel, även om vi ser tecken på ett avtagande momentum.

Sammanfattning: DAX noteras fortfarande i en nedtrend och kommer att göra så tills vi ser tecken på att indexet vänder upp och noterar nya högre toppar och bottnar. Den gångna veckan inleddes med att den tidigare årslägstanoteringen från början av juli återtogs men det ser nu ut som att tisdagens högsta vid 12670 blir en ny lägre topp. Den fallande motståndslinjen och toppen kring 13500 behöver rensas av för att vi ska skönja ett nytt, något positivare utseende. Det är nu önskvärt att årslägsta vid 11860 håller men om nivån punkteras ställs istället siktet in ner mot 11500 till att börja med.

Motstånd: 12390 / 12675 / 12935
Stöd: 12230 / 11860 / 11500

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 68-.
– Next day forecast indikerar att det är 54 procents chans till en uppgång under måndagen.

AstraZeneca: Bullish engulfing och icebreak

Teknisk analys AstraZeneca: Den som följde planen blev tyvärr utstoppad redan dagen efter föregående analys med en vinst på 1,4 procent gånger hävstången. Astra Zeneca steg med hela 9 procent veckan efter föregående analys men regler är regler. Avståndet blev snabbt stort ner till MA-200 efter föregående analys och nu har husse kallat hem hunden (priset fallit ner till MA-200). De senaste veckorna har kursen pendlat kring MA-200 men i fredags, trots en svag börsdag, effektuerades en bullish engulfing som samtidigt utvecklades till ett icebreak.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan en månad i zonen där vi uppmanas att vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade ett relativt lågt positivt kors i slutet av september och det ser nu ut som momentumet för uppgång är på väg att stärkas.

Bredden mellan bollingerbanden har inte varit lika låg sedan föregående analys och en expansion från ett lågvollaläget har goda förutsättningar att bli kraftfull.

Sammanfattning: Fredagens bullish engulfing som dessutom var en positiv icebreak av MA-200 skapar goda förutsättningar för en ny våg uppåt. Eftersom det är ett knepigt börsklimat kan det vara en god idé att invänta en passering och stängning i den övre tredjedelen som passerar standard line (just nu kring 1265). Den som däremot inte har några problem med att hantera risk kan ta position redan nu men standard line kring 1265 bli svårpasserad. När/om 1296 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2,0% range) efter att 1296 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 1217 kronor.

Motstånd: 1265 / 1287 / 1295-1315
Stöd: 1240 / 1219 / 1204-1196

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76+.

Securitas B: Turtle Soup kring septemberhögsta

Teknisk analys Securitas B: Det har varit skvalpigt, vilket jag varnade för i den senaste analysen och priset jobbar fortfarande med att mjuka upp motståndet kring 85 kronor. I fredags bjöds vi på en negativ reversal som även utvecklades till en turtle soup för nedgång. Om det visar sig att köparna kommer tillbaka och lyckas ta ut 82,40 kan dock fredagens candle utvecklas till en shooting stop för uppgång, men det återkommer jag i så fall till.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för identifiera lutar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen som påtalar för oss att risken är stor för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymbalansen är negativ.

Det råder nu, efter fredagens negativa reversal, negativa divergenser mot RSI, Volymbalansen och %b.

I fredags effektuerades en negativ minidivergens från motståndsområdet kring 84 kronor. Om det leder till att 75 kronor punkteras ställs siktet in mot i första hand årslägstanoteringen vid 70 kronor. Skulle även golvet i den fallande triangeln ge vika ökar risken för ett rejält tilltagande säljtryck.

Blankningar i Securitas ökade under föregående vecka och nu är hela 16 procent av free floaten blankad vilket är näst högst efter Electrolux.

Sammanfattning: Det svänger fort i hockey. För knappt en vecka såg det ut som att aktien skulle vara på väg att ta ut den fallande motståndslinjen men de senaste dagarna har pendeln svängt över till säljarnas fördel. De senaste dagarnas stängningar har varit negativa och priset har fallit i callen samt att stora aktörer blankat aktien rejält de senaste dagarna. Tillsammans med fredagens turtle soup för nedgång riskerar nu en nedgång att få 75 kronor att ge vika vilket i sin tur ställer in siktet mot årslägsta och 70 kronor, till att börja med. Om däremot MA-20 fortsätter att peka upp och 82,40 passeras kan vi istället få en shooting stop för uppgång och om det leder till en passering av MA-200 kan det börja lukta short squeeze och potentialen är då god för en uppgång och en 123:a. Det är ett knepigt börsklimat och större osäkerhet än normalt. Den som vill agera för nedgång kan göra det med en liten position i en minishort med så hög hävstång som möjligt. På motsvarande sätt kan den som vill handla på en eventuell shooting stop göra det via en minilong.

Motstånd: 84,25 / 86,85 / 91,15
Stöd: 80,00 / 76,95 / 74,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 78-.