BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 41 – 2023

OMXS30: Uppstuds som inleds perfekt säsongsmässigt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Då kan vi lägga den säsongsmässigt svagaste månaden på året bakom oss och det blev en nedgång med 1,3 procent i september. Även om oktober uppfattas som en kraschmånad tillhör den normalt de bättre månaderna på året. OMXS30 präglas för tillfället av lägre toppar följt av lägre bottnar och så länge det utseendet råder är det mer som talar för fortsatt ned- än uppgång från denna nivå. Flera korta momentumindikatorer visar nu tecken på att vända upp från låga nivåer och då blir det intressant att se om det räcker för att åtminstone ta ut taket i den fallande kanalen, i annat fall ökar risken för en nedgång mot marslägsta vid 2050.”

Den gångna veckan inleddes med en negativ reversal kring standard line som följdes av en nedgång till stödet vid 2105 där en liten candle indikerade att säljarna eventuellt var på väg att köra slut på bränsle. Veckan avslutades med en positiv fortsättningsformation som tog upp indexet till fib 62% för vår- och sommaruppgången. Totalt backade OMXS30 med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,4 procent. Det var tredje veckan i rad som indexet stängde rött men den andra i rad med en tydligt positiv svans på nedsidan. Historiskt har detta lett till uppgångar den kommande veckan i 60 procent av fallen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt men priset har punkterat nivån utan att återta den snabbt vilket är en varningssignal. Den 15/9 effekturades ett dödskors (MA-50 skar ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi varnas för att det är större risk för ned- än uppgång.

Volymen har bortsett från i måndags och tisdags noterats under det dagliga snittet den gångna veckan. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 25/9 en säljsignal, vilket var den första sedan den 2 augusti. Om inte indexet vänder brant ner kommer vi inom någon dag att bjudas på ett positivt kors vilket i så fall blir det första sedan. den 29 augusti.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 41 procent. Just nu är det bara 21 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 4,7 procent vilket är under snittet som noteras vid 5,6.

På ovansidan möter närmast 2158 följt av 2174 och zonen mellan 2190-2210.

På nedsidan möter närmast 2145 följt av 2133 och 2119 samt zonen mellan 2110-2090.

På lång sikt är jag neutral till svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Köparna visade sig den senaste veckan från stödområdet vid 2100 vilket fick indexet att dra upp mot fib 62% för vår/sommaruppgången där även standard line möter upp. En passering av kanaltaket och fib 50% är naturligtvis positivt men det är först om den senaste signifikanta toppen vid 2212 passeras som vi kan börja skissa på en stigande kortsiktig trendkanal. Om nästa topp blir lägre än 2212 och däremot den senaste veckans lägsta vid 2105 ger vika är det angeläget att marslägsta vid 2050 respekteras för att inte radikalt minska chanserna för en positiv årsavslutning. Nu närmar sig ett positivt kors i SMACD vilket i så fall blir det första sedan slutet av augusti. Den tekniska bilden indikerar att en lågpunkt inför höstuppgången borde ligga runt 2070 men om det visar sig att den gångna veckans lägsta vid 2105 blir denna lågpunkt är det en positiv pusselbit. Säsongsmässigt (historik från 2001) har botten i oktober markerats kring den 5-10:e och det blir intressant att se om så blev fallet även i år. Studerar man regressionslinjerna för senaste månaden hos de svenska indexen har har den negativa lutningen minskat för alla utom för defensiva telkom, hälsovård och energi. Det är ganska goda förutsättningar för att hösten lågpunkt är satt men jag säger inte det med någon större övertygelse. Placerarkollektivet håller just nu andan för att se om oroligheterna i Israel fortsätter.

Motstånd: 2158 / 2174 / 2190-2210
Stöd: 2145 / 2133 / 2119 / 2110-2090

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 40+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 44%.

SP500: Tar sats inför höst- och vinterrallyt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Tekniskt har vi nu sett två lägre toppar i prisgrafen och punkteringar av både MA-20, MA-50 och MA-100 samt att SMACD noteras i det negativa territoriet. Nu behöver vi se en botten och det kan vi inte tro på förrän indexet tagit ut den senaste kortsiktiga toppen som för tillfället hittas kring 4512. Jag vill även se volymbalansen stärkas med tydlighet under uppgångsdagarna och SMACD tas sig upp över nollan för att jag ska tro på en varaktig uppgång. Historiskt när SMACD vänt upp från liknande låga nivåer har det ofta följts av tydliga prisuppgångar. Förutom de tekniska pussebitarna behöver räntorna vända ner och energipriserna får även de hjälpa till. Mitt huvudspår är tills motsatsen bevisas att indexet behöver ner ytterligare en bit innan vi bjuds på en botten inför vinterrallyt.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång till det matematiska målet för ABC-korrektionen jag pratat om i mer än en månad. Än så länge respekteras nivån och i fredags avslutades veckan med en extremt kraftfull bullish engulfing. Totalt steg indexet med 0,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,2 procent. I veckografen utvecklades en bullish piercing line som fick utseendet av en turtle soup.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi uppmanas att vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen har hela veckan, bortsett från i torsdags, noterats över det det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 18/9 en säljsignal kring nollan och har nu fallit ner till den lägsta nivån sedan oktober förra året. Vändningar upp från dessa låga nivåer har en bra edge för att leda till nya positiva trendben.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 38 procent. Det är nu bara 17 procent av aktierna som noteras över MA-50 och senast indikatorn vände upp från en lika låg nivå var i slutet av maj. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) inledde veckan uppåt och var som högst uppe vid 21 men backade tillbaka för att stänga veckan kring 200-dagars medelvärde vid 17,4.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 8,1 procent vilket är högre än snittet vid 5,7. Nu ser vi tecken på att vollan börjar dra ihop sig och det är ofta ett tecken på ett kortsiktigt trendskifte och i detta fall stärker det oddsen för att ett positivt trendben kan vara på väg att inledas.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över ett stigande MA-200
– Har sedan ett år tillbaka effektuerat allt högre signifikanta bottnar
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Positiv bullish engulfing som tar sats från MA-200

I den negativa vågskålen:
– Trendfasindikatorn har vänt ner från en extremt hög nivå
– Punkterade ichimokumolnet 21/9
– Ny lägre botten 27/9
– Negativ volymbalans
– SMACD lämnade den 18/9 en säljsignal kring nollan
– Ny lägre topp vid 4512 den 14/9

På ovansidan möter närmast 4324 följt av 4335 och 4380 samt zonen kring 4390-4410.

På nedsidan möter närmast zonen vid 4305-4290 följt av 4252-4248 och zonen mellan 4210-4190.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Den senaste tiden har varit svår tekniskt men nu har indexet nått ner till det matematiska målet för ABC-korrektionen jag pratat om sedan mitten av augusti. Nu vill jag se att det första hindret som nacklinjen kring 4335 tas ut, transportsektorn och småbolag stärks samtidigt som volymbalansen vänder upp. Som jag skrivit ett tag kommer det vara positivt om vollan (BBW) drar ihop sig efter en prisnedgång och att SMACD vänder upp från den lägsta nivån sedan oktober förra året. Nu ser vi små tecken på att dessa pusselbitar är på väg att falla på plats och tillsammans med den historiska utvecklingen kan vi ha sett en botten veckan som gick, i så fall perfekt på den gannprojektion jag pratat om i lite mer än en månad. Om indexet tar fart upp från denna nivå är frågan om det finns tillräckligt med självförtroende för att ta ut standard line vid 4380 som i så fall innebär att oddsen talar för ett test av den senaste toppen vid 4512. Skulle uppstudsen utebli eller följas av en nedgång som punkterar 4215 är risken stor för en nedgång mot i första hand 4100/4050. Mitt huvudspår (dock med viss tveksamhet med tanke på oroligheterna i Israel) är att lågpunkten för hösten sattes den gångna veckan och att höst- och vinterrallyt är inlett men skulle MA-200 ge vika kan det vara läge att vända på kappan men det återkommer jag till när/om det sker.

Motstånd: 4324 / 4335 / 4380 / 4390-4410
Stöd: 4305-4290 / 4252-4248 / 4210-4190

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 54+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 49%.

DAX: Bullish separating line kring sexmånaderslägsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Siktet är nu till att börja med instället ner mot 15000-nivån. Mitt huvudspår är att indexet ska ner ytterligare en bit innan vinterrallyt inleds.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish engulfing som triggade en nedgång mot 15000-nivån som nåddes i onsdags där köparna lyckades få till en bullish meeting line. Veckan avslutades med en bekräftelse av onsdagens omslagsformation. Totalt backade indexet med 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 9,4 procent. I veckografen blev det den tredje veckan i rad som stängde rött men den andra i rad där svansen på nedsidan var mer än hälften av veckostapeln.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Nu närmar sig däremot ett dödskors och det kommer troligen effektueras redan på tisdag. Trendfasindikatorn har för första gången sedan mitten av juni förra året fallit ner i zonen där vi varnas för risken att nedgången kommer bita sig fast.

Volymbalansen är neutral.

SMACD lämnade den 21/9 en säljsignal som fortfarande är i spel även om vi ser en tendens till ett avtagande momentum vid den lägsta nivån sedan juni förra året.

Sammanfattning: DAX nådde i veckan golvet i den fallande kortsiktiga trendkanalen vid 15000-nivån och där effektuerades en bullish meeting line som bekräftades i fredags. Nu blir det intressant att se om uppstudsen som pågår kommer passera upp genom standard line vid 15500 och om därefter taket i den fallande kanalen tas ut. Under den kommande veckan kommer, om inget oförutsett extremt positivt händer, MA-50 skära ner under MA-200 och effektuera ett dödskors. Senast vi bjöds på ett dödskors var i februari förra året. Vänder priset ner och punkterar den gångna veckans lägsta vid 14948 innan den senaste toppen vid 16000 passerats är risken stor för att bullmarknaden hotas. Mitt huvudspår (dock med viss tveksamhet med tanke på oroligheterna i Israel) är att indexet markerade lågpunkten inför höst- och vinterrallyt veckan som gick men det räcker med att 15000 ger vika utan att snabbt återtas för att jag ska vända på klacken.

Motstånd: 15250 / 15390 / 15490-15510 / 15600
Stöd: 15200 / 15000 / 14500 / 14000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 34+.
– Next day forecast indikerar att det är 51 procents chans för uppgång under måndagen.

Getinge B: Bygger en botten med en stigande triangel

Teknisk analys Getinge B: I torsdags passerades det gap som jag skrev om i föregående analys och siktet är nu inställt upp mot i första hand 210 kronor. Om vi däremot bjuds på en tydlig stängning under 195 kronor idag tolkar jag de senaste dagarna som ett tretick för nedgång.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas att vara beredda på tvära kast och slagig handel. Går man emot driften nedåt bör det vara med en extremt liten position där man snabbt låser in en eventuell vinst.

Volymbalansen är neutral.

SMACD noteras i nollzonen och är eventuellt på att effektuera en köpsignal.

Sedan lågpunkten i början av juli har köparna sugit upp säljtryck i samband med omtag på allt högre nivåer, vilket är positivt.

Sammanfattning: Det vi ser nu kan utvecklas till ett tretick för nedgång om veckan inleds med en negativ stängning under 195 kronor. Om inte oroligheterna i Israel leder till panik på finansmarknaderna är det däremot goda förutsättningar för att Getinge bryter upp genom 210-kronorsnivån och ställer in siktet mot i första hand 220 kronor. Punkteras däremot 187 kronor utan att snabbt återtas ökar risken för en expansion söderut. Fram till dess talar mycket för att Getinge laddat upp och etablerat en botten inför en spännande uppgångsfas.

Motstånd: 200,00-206,40 / 209,70 / 214,90
Stöd: 195,65 / 189,40 / 187,05 / 185,35

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 83+.

AstraZeneca: På väg att lösa upp squeezen

Teknisk analys AstraZeneca: När jag skrev om AstraZeneca inför den 18 september påpekade jag att de korta momentumindikatorerna redan var hårt spända och att risken för ett falskt utbrott var stort. Nu vet vi att aktien redan samma dag effektuerade en bearish engulfing och därefter inte lyckats stänga över utbrottsnivån. Efter de senaste dagarnas extremt små candlar kan en expansion, som kan bli intressant, närma sig.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av augusti i zonen där vi bör vara beredda på tvära kast och slagig handel men närmar sig nu zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan slutet av juli.

SMACD lämnade en säljsignal i nollzonen den 28 september och denna är fortfarande i spel.

Sedan slutet av augusti har aktien fångats i en squeeze där vi nu ser tecken på att denna är på väg att lösas upp.

Sammanfattning: AstraZeneca fångas än så länge i en squeeze som nu visar tecken på att lösas upp. Ichimokuanalysen har varnat för skvalpiga och slagiga rörelser sedan början av augusti. Helst vill jag se trendfasindikatorn i den positiva delen eller på väg upp i den när en squeeze löses upp, nu ser vi tendenser till motsatsen. Den av nivåerna för den rådande tradingrangen som tas ut eller punkteras ställer troligen in siktet för den eller de närmaste veckorna.

Motstånd: 1490-1510 / 1530 / 1545 / 1600
Stöd: 1456 / 1448 / 1419 / 1400

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41+.