BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 41

OMXS30: Bearish engulfing från överköpt nivå

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Uppgången sedan lågpunkten i slutet på augusti har varit bättre än väntad och de senaste tio dagarnas stängningar tillhör är den längsta obrutna uppgång sedan mars 2000. Den positiva volymutvecklingen stärker min tro att det vi ser är värt att haka på, men först när edgen för fortsatt uppgång är bra vilket den inte är nu. En rekyl ner mot 1600-nivån eller MA-20 är däremot mycket intressant att haka på i samband med en positiv fortsättningsformation. Just nu gör vi klokt i att sitta på händerna.”

Den gångna veckan inleddes upp och fortsatte upp till och med i torsdags som avslutade den 14 dagar rekordlånga uppgångssviten. Totalt steg OMXS30 0,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,5 procent. Det kommer nu bli spännande att se om den senaste månadens uppgång motsvarar rapporterna som börjar strömma in om ett par veckor.

OMXS30 hade fram till i fredags stigit med 9 procent sedan lågpunkten i slutet av augusti vilket motsvarar en årsuppgångstakt på ungefär 90 procent.

Dagsmomentum stängde i torsdags över 80 och har sedan några veckor fångats i en stigande kil som punkterades i fredags. Det blir nu spännande att se om det leder till en pausformation i form av en rekyl eller konsolidering. Det är inte utan att man får lite hybris när man ser hur indexen stigit inför rapportsäsongen och att det är oktober där året slutar på 7 (alla dessa år har lett till en svag andra halva i oktober). Osvuret är som vanligt bäst och så länge köparna kommer tillbaks och suger upp säljtrycket innan 1586 punkteras, utan att snabbt återtas, ser jag rekyler som köpvärda.

Bredden som jag varnat för under sex månaders tid är fortfarande tunn och fortsätter försvagas. Den gångna veckan var det bara 39 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg.

Bästa sektorer den gångna veckan blev basråvaror och konsumenttjänster medan telekom och verkstad gick sämst.

Volymen låg fram till i fredags över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna men föll till 10 procent under i fredags. Om volymen avtar i samband med en rekyl är det självklart en positivt och det ska nu bli intressant att se var köparna står och väntar på att suga upp säljtrycket.

På ovansidan möter nu framförallt motståndet kring 1650-1660.

På nedsidan hittar vi först 1642 följt av 1630 men framförallt 1600-nivån.

På lång sikt är jag nu positiv men vill gärna se att OMXS30 håller sig kvar ovanför 200-dagars medelvärde och att vi inom en inte alltför avlägsen framtid bjuds på ett gyllene kors. September månad stängde tydligt ovanför årsmedelvärdet och jag kommer vara positiv tills vi ser hot om nedgång men innan dess behöver vi en månadsstängning under årsmedelvärdet och det är inte aktuellt än så länge.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se att 20-dagars medelvärde punkteras med tilltagande volym och en negativ stängning. Just nu är det dock lite väl stretchat på ovansidan och en rekyl ligger bland korten.

Sammanfattning: OMXS30 ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Om det visar sig att golvet i den brant stigande kanalen punkteras är det intressant att bevaka fortsättningsformationer ner till åtminstone 1600 och eventuellt 1580-nivån men det återkommer jag till när så eventuellt blir fallet. Indexet tog sig i veckan upp i motståndsområdet mellan 1650-1660 vilket ledde till en rekyl och en bearish engulfing. Det blir nu spännande att se om säljsignalen hos dagsmomentum leder till en rekyl eller konsolidering. OMXS30 är positivt i de flesta tidshorisonter men kortsiktigt överköpt, överälskat och i behov av en rekyl alternativt en pausformation i form av en konsolidering.

Motstånd: 1653 / 1660 / 1672 / 1684
Stöd: 1642 / 1636 / 1624 / 1612

SP500: En paus eller rekyl behövs och det snart

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om jag är positivt inställd till SP500-indexet är det lite väl stretchat på ovansidan och mycket talar för att vi inom kort kommer att få se en topp i 8-veckorscykeln. Det mesta tyder på att en rekyl kommer att bli relativt begränsad ner mot 50-dagars medelvärde eller eventuellt mot 100-dagars men längre än så tror jag inte köparna väntar innan de åter kliver in för att inte missa vinterrallyt.”

SP500 öppnade upp den gångna veckan och fortsatte upp mot 2550-nivån där fredagen stängde marginellt nedåt. Totalt steg den gångna veckan 1,2 procent efter flera ATH-noteringar vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,9 procent.

Jobbrapporten för september visade att sysselsättningen utanför jordbrukssektorn sjönk med 33.000 personer i september, jämfört med förväntningar om en uppgång på 80.000.

Verkstad har varit en stark sektor den senaste tiden och har nu även fått sällskap av finans som stärkts den senaste tiden vilket brukar vara en bra indikation på att riskaptiten är god.

Som jag skrivit varje dag den gångna veckan är SP500-indexet överköpt och överälskat så det nästan är fånigt. Det är dock gott om stöd på nedsidan och rekyler är som jag ser det köpvärda ner mot golvet i den stigande kanalen men redan vid 2520-2500 kan det vara intressant att agera på positiva fortsättningsformationer. Det skulle förvåna mig om inte köparna är intresserade av att köpa rekyler. Fram till den senaste veckans uppgång har utseendet för uppgången var hälsosamt men tenderar nu till att bli lite väl paraboliskt för att passa min smak.

Dagsmometum var uppe vid 80 inför fredagen och som jag skrev är det ofta så att rekyler börjar från denna nivå i upptrender. Nu blir det spännande att se var köparna på allvar kommer tillbaks, vilket kommer att säga mycket om den närmaste tidens utveckling.

Volymen har dock hela veckan legat något under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

VIX har hela veckan noterats under 10 och stängde i torsdags på den lägsta noteringen någonsin. Senast vi hade en nivå som var i närheten var den 22 december 1993. Feer & Greed-indexet är uppe på Extreme Greed kring 95 och innan dessa såg vi denna typ av nivåer i juli 2014. Det är lite väl positivt och optimistiskt nu, en stundande rekyl och avkylning är nödvändig för att vi inte ska riskera ett allvarligt Eiffeltorn på den amerikanska börsen.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2390 vilket innebär att september blev den 20:e månaden i rad som stängde ovanför den långsiktiga trendlinjen. Primärtrenden noteras stigande kring 2396. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi än så länge ska vara beredda på skvalpiga rörelser och företrädesvis tillämpa jämviktspendlande strategier men så smått börja kika på trendföljande strategier för lågvolatila uppgångsfaser (se gärna min bok Autobahn men jag kommer gå igenom dem i kommande analyser).

På ovansidan möter först ett motstånd vid 2556 och därefter 2565.

På nedsidan möter först 2542 följt av 2533 och därefter 2521 men viktigast på kort sikt är 2500 som även kan vara en intressant nivå att bevaka vid en eventuellt stundande rekyl.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 5/10 vid 2552,5
– Indexet fortsätter vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Trendstyrkan (ADX) i månadsgrafen noteras kring överhettning (64)

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras med kraft och tydlighet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och kommer att vara det så länge säljtrycket sugs upp innan 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

Sammanfattning: Det är nu mer än sex veckor sedan senaste lågpunkten och indexet är ordentligt stretchat på ovansidan. En rekyl vore inte bara väntad utan även hälsosam. Volymbalansen är fortsatt god så det skulle förvåna mig om inte köparna står beredda att suga upp säljtrycket i samband med en rekyl ner mot 20- eller 50-dagars medelvärde. Historiskt har vi sett uppgångar i fler fall än motsatsen den kommande veckan men sällan har vi sett lika överköpta nivåer bara fortsätta upp utan rekyler eller konsolideringar.

Motstånd: 2556 / 2567 / 2576
Stöd: 2542 / 2533 / 2521 / 2514 / 2500

DAX: Behövs en paus eller rekyl innan nästa uppgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Dagsmomentum har inte varit uppe på lika hög nivå mer än 11 gånger sedan början av 2001 och vid 7 av dessa har kursen stått lägre en vecka senare. Nu ska vi inte dra så långtgående slutsatser av så pass få träffar men mycket talar nu för att vi inom kort kommer att bjudas på en rekyl. DAX ser för tillfället mycket positivt ut och rekyler är köpvärda så länge inte 12000-nivån punkteras med kraft och tydlighet.”

Den gångna veckan inledde med en uppgång till den nya ATH-noteringen 12976,2 och avslutade veckan med ytterligare en ny högstanotering någonsin vid 12993,5 innan stängningen som skedde lägre än öppningen för första gången sedan den 22 september. Totalt innebar den gångna veckan en uppgång med 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,8 procent.

Den långa trenden som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut stiger fortfarande medan de korta medelvärdena är neutrala. Trendfasindikatorn skrivs just nu till +1,1 vilket innebär att vi alltmer ska börja tillämpa trendföljande strategier. Den rådande trenden är stigande och jag har inget intresse i att gå emot den enklaste vägen som för tillfället är uppåt.

Dagsmomentum har inte varit över 80 och vänt ner sedan den 16 mars och den gången tog det ytterligare knappt en månad innan vi bjöds på en långsiktigt utmanande topp och en nedgång med nästan 30 procent de kommande 9 månaderna.

Fram till i onsdags hade varje dag de senaste fem dagarna inletts med ett positivt följt av en högre stängning vilket tar på krafterna och sedan lågpunkten den 29 augusti har DAX-indexet stigit med nästan 10 procent vilket naturligtvis inte håller hur länge som helst.

Sammanfattning: Jag har sedan några veckor skrivit att den symmetriska målkursen ligger kring 13.000 och i fredags nåddes nivån och det är stora chanser för att denna kommer att bjuda på en del motstånd. Både cykliskt och nivåmässigt är det mycket som talar för en rekyl men som jag påtalat är det gott om stöd på nedsidan som jag tror kommer suga upp säljtrycket. Det är förmodligen bara en tidsfråga tills även 13.000-nivån tas ut och så fort vi bjuds på en fortsättningsformation i samband med nästa rekyl är det köpare vi ska vara. Att gå kort i ett index som visar på den styrka som DAX nu gör brukar bli en dyr affär. Så länge köparna kommer tillbaks innan stöd/ackumulationsnivån vid 12.500 kommer jag vara positivt inställd till fortsättningen.

Motstånd: 12993 / 13015 / 13067 / 13120
Stöd: 12935 / 12910 / 12860 / 12805

Ericsson B: Dags för nytt test av 44-kronorsnivån

Teknisk analys Ericsson B: 60-kronorsnivån punkterades och det var inte direkt någon överdrift att det blev ett försvagat sentiment därefter. Ericsson-aktien har därefter präglats av lägre toppar och bottnar. På ovansidan testades i måndags motståndsnivån strax ovanför 47 kronor av.

Den långa trenden saknar för tillfället riktning och trendfasindikatorn noteras kring -1,6 vilket innebär att vi ska vara beredda på att ta position för nedgång i samband med uppstudsar och agera med trendföljande strategier.

Just nu noteras aktien i en fallande trend men har tagit en tillfällig paus i en tradingrange mellan 47,50 och 43,75. Om det däremot visar sig att 47,50 tas ut och hålls mer än några dagar kan det ge en reaktion upp mot 50/51-kronorsnivån.

Volymbalansen är fortfarande negativ och även om MACD pekar upp möter nu nollinjen som riskerar att bli svårforcerad.

Sammanfattning: Det har varit en positiv divergens mellan MACD och prisgrafen vilket innebär att vi har fortsatta förutsättningar för en uppstuds. Sannolikheten talar dock mer för fortsatta nedgångar än att det vi nu ser är början på ett långsiktigt trendskifte. Om vi får en nedgång i OMXS30 kan vi få ett bra blankningsläge ner mot 44 kronor i Ericsson om 46 kronor punkteras. Om vi inte fram till dess fått en ny högre pivottopp placeras stoppen strax ovanför 48 kronor.

Motstånd: 47,00 / 47,25 / 48,10 / 48,60
Stöd: 46,50 / 46,00 / 45,10 / 43,75

SAAB B: Vattendelare kring 403/400-kronor

Teknisk analys SAAB B: Målkursen vid 370 kronor nåddes under fredagen och vi fick med oss 1,9 procent på knappt två dagar vilket är helt ok, även om kursen sedan rusat vidare upp mot 415 kronor.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera pekar upp och trendfasindikatorn noteras kring +1,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska köpa rekylermen vara försiktiga med utbrott eftersom bredden mellan bollingerbanden inte tillåter det.

Efter måndagens topp, som nåddes lite väl snabbt, vid 415 kronor har nu kursen fallit ner till gapstödet vid 403 kronor från den 26 april där även golvet i den kortsiktigt stigande kanalen möter upp.

Gummisnodden är nere under 10 och bredden mellan bollingerbanden är ungefär 14 procent.

MACD är på väg att antingen lämna en säljsignal eller effektuera en positiv trampolin samtidigt som aktien utmanar 403/400-kronorsnivån som är en viktig vattendelare.

Sammanfattning: Om den kortare sentimentsnivån som jag låter EMA-8 markera tas ut när veckan inleds är förutsättningarna för en uppgång mot i första hand 415 kronor goda. Punkteras istället 400 kronor, utan att snabbt återtas, får vi en indikation om nedgång till i första hand 390 kronor.

Motstånd: 406,30 / 409,70 / 414,90 / 420,10
Stöd: 401,10 / 400,00 / 394,10 / 388,90