BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 41

OMXS30: Säljtrycket ökar men positivt på lång sikt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Undertonen är fortsatt positiv för OMXS30 och så länge vi inte ser nya lägre lägsta talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Det saknas inte varningssignaler och en dessa som jag nu håller noggrann koll på är att både 14-dagars och 14-veckors Stochastic befinner sig över 80. När vi bjuds på en negativ (bekräftad) omslagsformation kring denna typ av överköpta nivåer leder det ofta till påtagliga rekyler. Senast vi såg det var den 31 augusti, 10 augusti och dessförinnan den 23 maj. En första allvarlig varning får vi om 1609 punkteras utan att snabbt återtas och/eller följas av en ny lägre pivottopp än 1664. Så länge indexet är fångat i rangen mellan 1680 och 1609 är risken för slagig handel stor. Än så länge är dock förutsättningarna goda för en uppgång inför Q3-rapporterna.”

Efter ett misslyckat försök att ta ut motståndsområdet vid 1680 ledde till en ny något lägre topp än den senaste i slutet av september, vilket är ett svaghetstecken. Jag varnade för en vecka sedan att det utseende som både de korta och längre momentumindikatorerna indikerade samtidigt gav en dålig edge att ta nya positioner för uppgång. I onsdags inledde OMXS30 positivt men banker föll sedan tillbaks och pressade indexet så att en lång svans på ovansidan effektuerades, vilket är en varningssignal. Totalt backade det svenska storbolagsindexet med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 3,7 procent.

I samband med analysen för en vecka sedan varnade jag för att lagging line var på väg att köra in i prisetkurvan och eftersom det ofta leder till en stökig utveckling. Nu vet vi att så blev fallet och det utseende som påminde om slutet av oktober 2017 ser eventuellt ut att upprepa sig.

Efter den doji som sista veckostapeln i september resulterade i bekräftades denna vändningsformation senaste veckan. Den nedre begränsningen av den stigande kilen samt 20- och 50-dagars medelvärde har nu punkterats. Som vanligt ska man vara försiktig med att dra några slutsatser av några enstaka dagars nedgång.

I USA kom siffror som visar att arbetslösheten inte varit lika låg sedan 1969 och oron för en brantare räntekurva har ökat. På liknande sätt pratas det nu i Europa, även om utvecklingen inte varit lika positiv som i USA. En eventuell ränteuppgång kommer troligen att sätta press på fastighetsbolagen och vissa banker.

Om köparna kommer tillbaks kring nuvarande nivå, helst med tilltagande volym i början av veckan och tar tillbaks 1650 ser tolkar jag det som en turtle soup för uppgång. En sådan formation ställer in siktet mot området kring 1680.

Bästa sektorer den gångna veckan blev defensiva kraftbolag, konsumenttjänster och defensiva telekom. Sämst gick oljebolag, finans och hälsovård. Efter att ha stigit under någon vecka såg vi en viss press på basmetaller under fredagen.

Bäst utveckling bland aktierna på Large Cap den gångna veckan stod Avanza för medan flera av gammelbankerna tillhörde de stora förlorarna. H&M kom med en rapport för lite mer än en vecka sedan, som till stora delar var negativ bortsett från e-handeln och den gångna veckan har aktien fortsatt upp.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till +0,1 vilket säger oss att risken för tvära kast och slagig handel är stor.

Volymen har bortsett från förra veckans inledning noterats över det dagliga snittet. En viss tendens till avmattning under torsdagen och fredagen men trots det relativt hög omsättning. Även om volymbalansen avtagit något ser jag den fortsatt som positiv.

På ovansidan möter närmast den kortare sentimentsnivån kring MA-20 som möter upp vid 1645 och det sekundära motståndet vid 1650 men framförallt området kring 1680.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1631 följt av 1624 och därefter 1600-nivån.

På lång sikt är jag positiv och kommer att vara det tills jag ser nya signifikanta lägsta tillsammans med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Ytterligare en positiv pusselbit är det gyllene kors som än så länge stärker min långsiktiga syn.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge indexet håller sig över 50-dagars medelvärde och ichimokumolnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till avvaktande så länge indexet befinner sig under 20-dagars medelvärde och lagging line har trasslat in sig i prisgrafen.

Sammanfattning: Det blir nu intressant att se om indexet tar sig ner till den nedre begränsningen av den tradingrange mellan 1680 och 1610 som för tillfället fångar indexet. Så länge denna range är intakt är risken påtaglig för skvalpiga rörelser med tvära kast när något stöd- eller motstånd närmar sig. Det är angeläget att nästa topp inte blir lägre än 1678 vilket i så fall signalerar ytterligare svaghet. Än så länge talar dock mer för en fortsatt upp- än nedgång.

Både de amerikanska och japanska börserna håller stängt under måndagen.

Motstånd: 1645 / 1656 / 1672 / 1678-1682
Stöd: 1629 / 1623 / 1610-1607 / 1591

SP500: Suger stödet upp den pågående rekylen?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge anser jag att SP500 noteras i en hälsosam stigande trend men den senaste veckan har kursen rekylerat ner från ATH-noteringen vid 2491 den 21 september. Kursen har sedan i onsdags noterats kring den nedre begränsningen i den stigande kilen och strax ovanför zonen ner mot 20-dagars medelvärde. Det råder en negativ divergens mot de flesta kortare momentumindikatorerna och i det fall den stigande kilen punkteras kan nästa vecka bli startskottet på en mer betydande rekyl. Effektueras däremot ett utbrott upp genom de senaste dagarnas svansar på ovansidan ställs siktet in mot ATH-nivån vid 2941.”

Efter några dagars trevande rörelser i början av veckan punkterades den stigande kilen i torsdags och nedgången fortsatte i fredags, även om vi bjöds på en svans på nedsidan från 2870-nivån. Totalt backade SP500 med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att uppgången från årsskiftet nu reducerats till 7,9 procent.

Efter ATH-noteringen vid 2941 den 21 september gick indexet i början av veckan gick in i en squeeze. I torsdags följdes den av en vollaexpansion och en bekräftad bearish harami, som än så länge är intakt. De tre senaste veckornas candles bildar just nu en bekräftad bearish harami.

Den 26 april 2016 bjöds vi ett gyllene kors (MA-50 bröt upp över MA-200) och detta har än så länge inte eliminerats av något dödskors. Det är med andra ord 619 börsdagar sedan dess, vilket motsvarar ungefär 2,4 börsår. Indexet har dessutom noterats över 50-dagars medelvärde i 65 börsdagar.

Med andra ord behöver man inte leta så mycket för att hitta skäl till en rekyl och så länge inte SP500 etablerar sig under 2800 (zon mellan fib 38% vid 2810 och 50% vid 2770) anser jag att rekylen är hälsosam.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är stigande och det skapar förutsättningar för ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,6 vilket indikerar att vi ska vara beredda på tvära kast och företrädesvis handla med jämviktspendlande strategier på kort sikt.

Dagsmomentum har nu fallit ner under 50-nivån men är än så länge inte översåld.

Volymen har under hela den gångna veckan noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen håller just nu på att utmana tremånaderssnittet vilket är första gången sedan slutet av mars.

Än så länge noteras 68 procent av aktierna som ingår i indexet över 200-dagars medelvärde och så länge det inte faller ner under 60 procent anser jag att denna pusselbit är positiv.

VIX steg den gångna veckan med 22 procent och stängde i fredags vid 14,8 vilket var mellan 200-dagars medelvärde och det övre bollingerbandet.

På ovansidan möter närmast 2907 följt av 2928 och ATH-nivån vid 2941.

På nedsidan möter närmast 2876 följt av 2864 och 2856 men framförallt 2800-nivån som jag tolkar som en viktig vattendelare.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nya högre bottnar och toppar sedan början av april
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Momentumindikatorerna signalerar mer nedgång
– Allt färre aktier bär uppgången
– Punkterade 4/10 den stigande kilen

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men ju djupare rekyl desto större krav ställs på omslagsformationen.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag just nu neutral och vill se att köparna kommer tillbaks inom någon dag för att åter bli positiv. Om det visar sig att indexet stänger ännu lägre de närmaste dagarna svänger jag över och blir svagt negativ.

Sammanfattning: Så kom den då till slut, punkteringen av den stigande kilen, som jag ”pratat om” den senaste månaden. Trots den utdragna uppgången, som jag nämner ovan, har vi inte fått några formationer eller andra utseenden i prisanalysen som visar att en långsiktig topp har träffats. Potentialen för en rekyl av den något kraftfullare modellen är hyfsad men än så länge anser jag att det troligaste är att vi kommer få se indexet ta fart mot ny högre höjder snarare än en nedgång som kommer att punktera primärtrenden och årsmedelvärdet. Redan kring nuvarande nivå kan det vara intressant att haka på en positiv candlesticksformation för vidare uppgång.

USA-börserna håller stängt under måndagen.

Motstånd: 2907 / 2928 / 2941 / 2969 / 3009
Stöd: 2867 / 2848 / 2807 / 2800 / 2767

DAX: Biter sig den negativa tonen fast?

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge är undertonen svagt negativ och de två senaste veckorna har DAX-indexet studsat mot Ichimokumolnet vid två tillfällen. En dagsstängning under 12200, innan en ny högre kurs än 12460, signalerar att den negativa undertonen håller i sig.”

Den gångna veckan inleddes med ett par test av 50-dagars medelvärde och den kortare sentimentsnivån som MA-20 utgör höll fram till slutet av veckan. I fredags punkterades både MA-20 och det tidigare stödet kring 12200. Fredagens stängning vid 12103,6 skedde vid absolut veckolägsta. Totalt backade indexet med 1,1 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 6,2 procent.

Som jag påtalat många gånger det senaste halvåret är undertonen för DAX svag och siktet är nu inställt ner mot 12000-nivån och eventuellt lågpunkten i mars kring 11725 eller ackumulationszonen vid 11600.

Den långa trenden lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan mitten av mars. Trendfasindikatorn som för tillfället skrivs till -0,8 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en viss negativ underton.

De viktigaste motstånden på ovansidan hittar vi kring 12200 följt av 12325 och 12460.

På nedsidan hittar vi först 12100 följt av 12040 och zonen kring 11930-11740.

Sammanfattning: Den svagt negativa undertonen ledde i början av augusti till ett förstärkt negativt utseende i Ichimokuanalysen och därefter har varje försök att ta sig upp genom molnet misslyckats. Om inte köparna snart visar sig och lyckas få till en ny högre lågpunkt som sedan följs av en ny högre pivottopp är risken överhängande för en nedgång mot vårens lågpunkter där köparna helst bör visa sig för att inte ett ännu kraftigare säljtryck ska inledas. Förhoppningen står nu till att det utseende vi nu ser inte utvecklas på samma sätt som det gjorde den 20:e augusti 2008 då vi senast såg denna formation. Än så länge anser jag att förutsättningarna är goda för köparna kommer att visa sig i zonen mellan 12000 och 11700.

Motstånd: 12200 / 12295 / 12435 / 12576
Stöd: 12056 / 12000 / 11870 / 11725

Alfa Laval: ATH med negativ divergens

Teknisk analys Alfa Laval: I samband med föregående analys behövde Alfal Laval stänga över 223,10 för att vi skulle se tecken på en fortsättningsformation med bra edge. Setupen effektuerades inte och ytterligare någon vecka senare punkterades 220 kronor och säljtrycket tilltog så att husse kallade hem hunden. I fredags nåddes 250 kronorsnivån, vilket var en ny ATH-notering, men innan dagen var slut hade köparna gett upp.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att definiera pekar upp och trendfasindikatorn noteras kring +1,6 vilket innebär att rekyler och positiva fortsättningsformationer är köpvärda.

I torsdags effektuerades en bearish harami som är en svag omslagsformation som kräver bekräftelse, vilket inte blev fallet i fredags.

Efter att ha visat på styrka har Ichimokumolnet försvagats och kommer inte att bjuda på samma stöd om kursen rekylerar från denna nivå. Studerar vi vinkeln mellan topparna sedan i början av året ser vi att risken ökat för att priset eventuellt ska rulla över. Ytterligare en indikation på sämre tryck i uppgången är att det råder en tydlig negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer.

Sammanfattning: Fredagens negativa reversal från ATH-nivån vid 250 kronor bör vi hålla koll på, speciellt som nivån nåddes efter en tydlig negativ divergens. Än så länge är förutsättningarna goda för en fortsatt uppgång men samtidigt är SSS-indikatorn uppe på extrema nivåer vilket inte sällan råder till ett trendskifte. Om inte 250 kronor tas ut innan 231 kronor punkteras talar mycket för en nedgång till i första hand primärtrenden och om inte nivån suger upp säljtrycket ställs siktet in mot julibotten strax över 200 kronor.

Motstånd: 248,65 / 250,00 / 251,50 / 256,00
Stöd: 244,10 / 242,45 / 237,95 / 233,40

Lundin Petroleum: Risk för en långsiktig topp

Teknisk Analys Lundin Petroleum: Det skulle behövas ytterligare ett omtag ner mot 180 kronor innan den kraftiga uppgången i Lupe påbörjades. I mitten av juni körde lagging line in i kursen och aktien brottades med 300-kronorsnivån fram till slutet av augusti. För en vecka sedan nåddes ATH-nivån vid 347 kronor och avslutade förra veckan med en inledande rekyl.

Den långa trenden pekar svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +3,4 vilket innebär att vi ska tillämpa trendföljande strategier och positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är positiv och fredagens positiva reversal ner i värdezonen skapar goda förutsättningar för en utveckling upp mot i första hand 212-216 kronor. Om det däremot visar sig att molnet och 300 kronor punkteras med tydlighet ställs siktet in mot primärtrenden.

Lagging line närmar sig nu kursen och risken har ökat för att vi ska få en i första hand skvalpig rörelse och eventuellt ett trendskifte eller djupare nedgång.

Volymbalansen har fram till början av juli varit positiv men noteras sedan dess i en tajt range och riskerar att punktera bekräftelsenivåerna från september och slutet av juli.

Sammanfattning: Efter en uppgång på mer än 90 procent sedan mitten av februari har vi nu sett en del tecken som kan vara startskottet på en kraftigare nedgång. Om 300 kronor punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för ett tilltagande säljtryck mot i första hand 263 kronor och i andra hand primärtrenden. Även om den pågående rekylen sugs upp kring nuvarande nivå kommer det bli svårt att jaga priset vidare uppåt.

Motstånd: 328,95 / 334,90 / 343,60 /
350,00
Stöd: 320,15 / 317,20 / 308,40 / 299,65