BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 41

OMXS30: Ser vi en högre botten eller en paus i en begynnande nedgång?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det visar sig att vi bjuds på en ny lägre topp än fredagens förra fredagens högsta bevakar jag i första hand nivån kring 1600, som helst inte ska ge vika om OMXS30 vänder ner innan 1670 tagits ut. En punktering av 1600 riskerar att leda till ett kraftigt tilltagande säljtryck. För tillfället är det svårbedömt men tekniskt visar både USA-börsen och Stockholmsbörsen underliggande styrka genom att noteras allt högre lågpunkter sedan mitten av augusti.”

Veckan inleddes med en doji kring motståndsnivån vid 1650 och följdes av en negativ reversal kring nivån som fick indexet att falla ner mot primärtrenden. Veckan avslutades med en positiv reversal kring 50-dagars medelvärde. Totalt backade OMXS30 med 3,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång har reducerats till 13,1 procent.

Torsdagens long legged doji testade med kirurgisk precision av 200-dagars medelvärde som höll och fredagens kursstapel noterades innanför torsdagens vilket ledde till en positiv inside day. Indexet noteras kring det nedre bollingerbandet och senast vi såg indexet vända upp från ett liknande läge var i början av augusti. Det jag gärna vill se nu är att vi bjuds på en dagsstängning över 1600-nivån, helst i den övre delen av kursstapeln. En punktering av torsdagens lägsta vid 1574 riskerar att förstärka säljtrycket.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som svagt positiv. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,5 vilket innebär att risken för tvära kast fortsatt är stor.

Volymen den gångna veckan har varje dag legat över det dagliga snittet vilket har fått volymbalansen att utmana snittet.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1506-1600 följt av 1615 och 1635 samt 1650-nivån.

På nedsidan hittar vi närmast 1581 följt av 1575 och 1567 samt området kring 1500.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ så länge vi ser nya lägre toppar och lågpunkter och att indexet noteras under MA-20.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 16 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,6 procent. De senaste fem åren har den kommande veckan utvecklats negativt och i fjol blev det en nedgång med 5,2 procent.

Sammanfattning: Som jag påtalat många gånger de senaste åren är OMXS30 fångat i flera intressanta konsolideringar och sedan mitten av augusti är det zonen kring 1500 på nedsidan och septembertoppen vid 1670 som begränsat swingarna. Nya högre lågpunkter och därpå följande högre pivottoppar kommer skapa förutsättningar för en ny stigande trend, troligen värd att följa. Om det istället visar sig att vi bjuds på en ny lägre topp än 1670 och att augustilägsta punkteras är risken stor för en jobbig björnmarknad. För tillfället är indexet med svårbedömt än normalt.

Motstånd: 11506-1600 / 1615-1617 / 1626 / 1635
Stöd: 1581-1585 / 1575 / 1567 / 1552-1548

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 15.

SP500: Bullish pin bar i månads- och veckografen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det underliggande sentimentet är positivt och med tanke på allt negativt som slängs i ansiktet på marknaden är det imponerande att de ledande indexen håller sig kvar så nära ATH-nivån. Det är verkligen inte så att det saknas varningssignaler tekniskt och flera momentumindikatorer varnar för stundande rekyler både i det något länge och kortare tidsperspektivet. Positiva fortsättningsformationer är intressanta att agera på ner mot 2900, kanske lägre än så om formationen är tydlig. Risken är dock stor för en tid med tvära kast och slagig handel vilket även historiskt varit fallet de närmaste veckorna.”

Efter en tveksam inledning tog indexet fart söderut under tisdagen och fortsatte ner i onsdags samt inledningen av torsdagen då vändningszonen för augustilågpunkterna nåddes. Även denna gång stod köparna och väntade vid detta område och sög upp säljtrycket så att en bullish piercing line bildades och bekräftades i fredags. Totalt backade SP500 med 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,8 procent. Både i månads- och veckografen noteras nu bullish pin bars.

Som jag skrev inför fredagen tolkas lagom negativa nyheter för tillfället positivt eftersom det mest kursdrivande är graden av duvaktighet som Fed visar upp, som i sin tur korrelerar väl med det negativa nyhetsflödet. Efter sämre inköpschefssiffror än väntat kom ”lagom negativa” jobbsiffror i fredags, vilket placerarkollektivet tolkar som att Fed kommer bli tvungna att sänka räntan i oktober, eftersom som man vid senaste mötet förklarade att kommande eventuella räntesänkningar skulle vara databeroende.

Nollinjen i MACD utgör ett stöd när priset när nivån testas ovanifrån, vilket var fallet i torsdags. Än så länge noteras indexet innanför topparna i juli och september som kan leda till en dubbeltopp om augustibottnarna punkteras. Om den röda fallande motståndslinjen som förbinder högstanivåerna sedan mitten av september tas ut minskar risken avsevärt för att dubbeltoppen ska bekräftas.

Även om jag ser återtagandet av standard line som positivt är det gott om motstånd upp till ATH-nivån men förutsättningarna för att en ny kortsiktigt positiv trend är inledd ökar om den röda fallande motståndslinjen passseras.

Om augustibottnarna punkteras utan att snabbt återtas tolkar jag dubbeltoppsformationen effektuerad och siktet ställs in ner mot i första hand 2600-nivån.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi kan börja snegla åt trendföljande strategier där vi företrädesvis handlar rekyler vid positiva fortsättningsformationer.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet alla dagar utom i samband med onsdagens urblåsning och positiva reversal.

63 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) var uppe över 20 men föll i slutet av veckan ner under den psykologiska sentimentsnivån.

Standard line (den streckade röda linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 2938.

På ovansidan möter närmast 2956 följt av 2967 och hela zonen mellan 3000-3030.

På nedsidan möter närmast 2919 följt av 2900 och 2875 samt området mellan 2856-2825.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-200, MA-100, standard line och MA-50
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre lägsta sedan början av augusti
– Bullish pin bar i veckografen

I den negativa vågskålen:
– Knepig volatilitet
– Ny signifikant lägre topp den 19 september
– Omvänt negativ divergens mot volymbalansen
– Noteras under MA-20 och fallande motståndslinjen

På lång sikt är jag svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur sedan den följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt negativ och risken har ökat för att uppstudsarna inte tar tillbaks de korta sentimentsnivåerna.

Sammanfattning: Än så länge tolkar jag torsdagens lågpunkt som en ny högre botten och det i sin tur stärker sannolikheten för att indexet så småningom kommer att bryta upp över ATH-nivån vid 2030. Om det visar sig att indexet istället bryter ner under augustilägsta vid 2820 är dubbeltoppen effektuerad och siktet inställt mot 2600-nivån. Tills motsatsen bevisas med en bekräftad negativ candlesticksformation navigerar jag nu för uppgång men är beredd på fortsatt tvära kast och slagig handel.

Motstånd: 2956 / 2967 / 3000 / 3022 / 3028
Stöd: 2919 / 2900 / 2875 / 2856 / 2835

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 40.

DAX: Låg bullish harami inför veckostarten

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”När lågpunkten från den 17 september punkterades visade det på en potentiell nedgång mot 12140 vilket nåddes i onsdags. På nedsidan ställs siktet nu in mot 12000-nivån upp om onsdagens lägsta punkteras och om inte nivån står pall ökar risken för ett besök ner mot i första hand primärtrenden. Skulle istället den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna sedan slutet av januari 2018 tas ut ställs siktet in mot i första hand 13000-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång och ett test av septemberhögsta, som dock inte togs ut. Onsdagen utvecklades till en bearish engulfing följt av en lång röd marubozu-stapel som punkterade 12000-nivån i torsdags för att sedan avsluta veckan med en bullish harami kring en platt cloud span b. Totalt föll DAX med 3,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång reducerats till 13,6 procent.

Både de korta och medellånga medelvärdena samt standard line punkterades veckan som gick och nu blir det åter intressant att se om den psykologiska vattendelaren kring 12000 tas tillbaks eller om indexet behöver ner mot 200-dagars medelvärde för att hitta tillräckligt med köpare för att driva kursen vidare uppåt.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,6 vilket innebär att vi företrädesvis ska agera med jämviktspendlande strategier och vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen som varit stigande sedan slutet av augusti har fallit tillbaks och håller på att testa av tremånaderssnittet, som än så länge pekar upp.

Sammanfattning: Sedan toppen 2018 vid 13597 har de signifikanta topparna noterats allt lägre och lågpunkten som sticker ut i mitten av augusti är högre än den vid årsskiftet. Det drar alltså ihop sig till ett utbrott men när det kommer och med vilken kraft är svårt att säga. På kort sikt vill jag se den kortare sentimentsnivån som jag låter EMA-8 strax under 12200 markera tas ut, men om däremot primärtrenden vid 11800 ger vika ökar risken för ett tilltagande säljtryck ner mot 11270. Den gångna veckan punkterades den kortsiktigt stigande stödlinjen och om det kommer leda till ett tilltagande säljtryck är svårt att säga.

Motstånd: 12000 / 12040 / 12085 / 12160 / 12220
Stöd: 11910 / 11880 / 11835 / 11760

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 18.

ABB: Punkterar molnet

Teknisk analys ABB: För en vecka sedan skrev jag att förutsättningarna var goda för en uppgång mot 196-198 kronor men vid 195,25 vände ABB ner och föll med mer än 9 procent de kommande dagarna. I fredags punkterades ichimokumolnet, vilket är negativt, men samtidigt är aktien just nu extremt kortsiktigt översåld.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på MA-200 för att peka ut är nu i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn har fallit till -0,1 vilket innebär att risken är stor för tvära kast och slagig handel.

Fredagens stängning skedde 11 procent under det nedre bollingerbandet vilket innebär att sannolikheten för en uppstuds inom kort är stor. Det är lätt att förledas och tro att det bara är att köpa men i ABB:s fall har uppstudsarna vid de 22 tillfällen jag hittar sedan början av 2002 varit kortvariga. Faktum är att på 3 dagars sikt har kursen vid fler gånger än motsatsen noterat uppgång men på en veckas sikt har 14 av de 22 tillfällen noterat nedgångar.

Volymbalansen har varit positiv från mitten av augusti fram till i slutet av föregående vecka och den negativa volymen var varje dag utom förra måndagen noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Sammanfattning: Edgen talar enligt den historiska statistiken för att vi inom kort kommer att bjudas på en uppstuds. Förutsatt att standard line (den streckade röda linjen) inte passeras med en dagsstängning är dock sannolikheten större att ABB därefter vänder ner för att testa av lågpunkten från augusti vid 173-170 kronor. Vi den typ av extrema rörelser, som jag anser att förra vecka var, bör man vänta på tecken som stämmer med det håll man väljer att agera. I detta fall får man bättre odds och riskkvot genom att i samband med en kommande uppstuds invänta en dagsstängning under föregående dags lägsta. Stoppen kan med fördel trailas strax över föregående dags högsta för att så tidigt som möjligt låsa in vinst och så fort nivån träffas, utan att vänta på en dagsstängnig, kliver man av eller minskar positionsstorleken.

Motstånd: 180,10 / 181,25 / 182,95 / 185,50
Stöd: 177,30 / 175,75 / 174,05 / 172,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 5.

Millicom: Extremt hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys Millicom: Inför den 22 juli skrev jag: ”om 515 kronor punkteras ställs siktet in mot i första hand 480 kronor och eventuellt 450 om inte molnet därefter tas ut”. Det skulle visa sig att nivån punkterades och säljarna stärktes åter vid det platta molnet. I torsdags nåddes 450 kronorsnivån som varit i spel och respekterats flera gånger de senaste åren. I fredags punkterades även denna nivå och nu testas ackumulationszonen mellan 440-420 kronor som senast var i spel i början av 2017.

Den långa trenden är nu svagt nedåtriktad och trendfasindikatorn noteras kring -2,2 vilket innebär att sannolikheten talar för ytterligare lägre lägsta. Ska man då gå emot denna drift bör OMXS30 rekylera upp eller stiga och man bör låsa in vinst snabbt samt se till att riskkvot och hitration är acceptabel.

Gummisnodden (RSI-2) är nu extremt hårt spänd på nedsidan och har bildat en ”hockeyklubba”. Jag hittar 40 tillfällen sedan 2002 när gummisnodden varit lika hårt spänd och vid dessa har Millicom stått högre vid 23 av dessa en vecka senare (58%). Om vi bara studerar de tillfällen som bredden mellan bollingerbanden samtidigt varit lika stor som nu har kursen stått högre vid 61 procent av fallen. Den genomsnittliga utvecklingen på en vecka har varit +1,5 procent.

Sammanfattning: Även om aktien är extrem översåld på kort sikt och edgen bra för en uppstuds vill jag se att köparna visar att de vågar sig tillbaks. Bjuds vi på en dagsstängning över 450 kronor och detta inte sker via en extremt lång grön candle som stänger högt upp, är sannolikheten stor för en uppgång mot standard line (den streckade röda linjen). Den initiala stoppen lämpligtvis strax under 440 kronor, om det inte hunnit bli en ny lägre lägsta under denna nivå, men då är inte riskkvoten längre attraktiv. Stoppen trailas sedan med fördel strax under föregående dags lägsta och exit görs lämpligen så fort nivån träffas utan att vänta på en dagsstängning.

Motstånd: 450,00 / 454,60 / 460,55 / 476,90
Stöd: 440,20 / 439,05 / 435,40 / 429,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 6.