BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 41

OMXS30: Vänder upp efter gaptäppning

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan förra måndagens kraftfulla röda marubozu under hög volym, som fick OMXS30 att falla ner till 50-dagars medelvärde, har varje dag präglats av extremt små boxar. Små boxar är resultatet av osäkerhet och så länge indexet är fångat mellan 1700 och 1850 är risken stor för skvalpiga rörelser med tvära kast, som det brukar vara i samband med konsolideringar. Inför fredagen effektuerades en positiv minidivergens mot cykelindikatorn och när det följs av en positiv candlesticksformation leder det ofta till uppgång. En passering av 1800-nivån, förutsatt att nivån inte omgående punkteras, talar för att siktet åter ställs in mot i första hand septemberhögsta vid 1847.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och en uppgång mot septemberhögsta som efter fyra dagars försök fick luften att gå ur. Jag har under den gångna veckan påpekat att gapet i måndags skapar obalans och troligen behöver täppas innan förutsättningarna blivit tillräckligt goda för ytterligare uppgång. I fredags bröt OMXS30 inledningsvis ner kring det nedre gapstödet och vände därefter upp och stängde fredagen med en svans på nedsidan med en stängning över 1800-nivån. Totalt steg OMXS30 med 1,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 2,4 procent. I veckografen utvecklades föregående vecka till en long legged doji, vilket är ett resultat av osäkerhet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt, svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,3 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast.

Volymen den gångna veckan har legat något över snittet. Volymbalansen är fortsatt stigande och positiv.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet har under veckan fallit ner till 74, som dock än så länge är positivt. Det är nu 67 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 77 procent över MA-50 och 82 procent över MA-200. 71 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1826 följt av 1847 och 1856.

På nedsidan hittar vi stöd kring 1800 följt av 1791 och 1762.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 21 av de 34 senaste åren (62%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,5 procent. Indexet har stigit 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,5 procent lägre.

Sammanfattning: OMXS30 är fångat i en range mellan 1847 och 1762. All rörelse mellan dessa nivåer är att betrakta som en konsolidering med allt vad det innebär att slagig handel och tvära kast. Den av nivåerna som passeras kommer troligen att visa vägen för den närmaste tidens riktning. Om septemberhögsta vid 1847 tas ut ställs siktet i första hand in mot ATH-nivån strax över 1900. Punkteras 1762 står hoppet till att cloud span b håller emot för att att inte riskera en nedgång mot i första hand 1700-nivån och MA-200. Mitt huvudspår är än så länge att expansionen kommer att ske uppåt.

Motstånd: 1826 / 1847 / 1856
Stöd: 1800 / 1791 / 1762

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 71.

SP500: Risk för tvära kast mellan 3400 och 3200

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I torsdags nåddes det teoretiska målområdet för abc-korrektionen och i fredags bjöds vi på en positiv fortsättningsformation, dock saknade jag viss volym. Nu möter den korta sentimentsnivån vid EMA-8 och området kring 3300. Förutsättningarna är nu goda för att våg 1 i en kommande 5-vågssekvens för uppgång är inledd. Skulle däremot zonen vid 3200 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för att en 5-vågssekvens för nedgång är inledd. Det blir spännande att se vad Fed i så fall gör för uttalanden men det återkommer jag till. För att jag ska bli positiv även på kort- och medellång sikt vill jag därefter se indexet etablera sig över just standard line.”

Den positiva fortsättningsformationen som jag skrev om för en vecka sedan bekräftades men volymen har dock inte imponerat under uppstudsen. När zonen kring 3400 där även en platt standard line mötte upp började det gå tungt. Totalt steg S&P 500 med 1,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,6 procent. Jobbsiffrorna för september som presenterades i fredags hjälpte inte till för att skapa någon kortsiktig optimism. I veckografen har de två senaste veckorna bildatd doji-liknande candlar vilket troligen indikerar att vi kan se fram emot skvalpiga rörelser de närmaste veckorna.

Närmast bevakar jag nu zonen mellan 3400-3200 och den av nivåerna som passeras kommer troligen indikera den fortsatta riktningen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendpoängen skrivs nu till +6 vilket är den lägsta nivån sedan den 16 juli. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,5 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Trendstyrkan (ADX) vände den 2 september ner från en nivå över 70 och det brukar leda till kraftiga nedställ. ADX noteras nu kring 19 vilket är den lägsta nivån sedn slutet på juni. När en trend startar från ett läge med så låg trendstyrka brukar den bli väl värd att följa.

Dagsmomentum (RSI-14) punkterade för någon vecka sedan vattendelaren kring 50 men visar nu tecken på att åter etablera sig i den positiva delen.

SMACD effektuerade i torsdags ett positivt medelvärdeskors, dock än så länge under nollzonen.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i onsdags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen noteras än så länge över det stigande tremånaderssnittet som fortfarande stiger.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) har den gångna veckan stigit till 63 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan och noteras inför veckoinledningen kring 28 vilket är relativt högt men inte några tecken på panik.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 6.

På ovansidan möter närmast 3369 följt av 3397-3400 följt av zonen kring 3430 och 3480.

På nedsidan möter närmast 3323 följt av 3307 och zonen vid 3300.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna och molnet
– Trendpoängen är +6

I den negativa vågskålen:
– Notering under standard line
– Lagging line har dragit ner under priset

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral .

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

För att jag ska bli positiv på kort- och medellång sikt vill jag se indexet etablera sig över standard line.

Sammanfattning: Indexet körde den gångna veckan, efter ett försök att bryta upp över 3400-nivån, in i den platta standard line och en veckoavslutning som testade av måndagens gap. Som jag skrivit under veckan skapar gapet en viss obalans och det behöver täppas innan indexet är redo att dra vidare upp. Om det istället visar sig att gapet punkteras ställs siktet in mot 3200 och en etablering under nivån riskerar att trigga säljtryck och eventullt bekräfta att en 5-vågssekvens för nedgång är inledde. Mitt huvudspår tills motsatsen bevisas är att en uppgångsfas är inledd.

Motstånd: 3369 / 3397-3400 / 3430 / 3480
Stöd: 3323 / 3307 / 3300 / 3238 / 3200

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69.

DAX: Testar av cloud span b med negativ volymbalans

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag har de senaste veckorna påpekat att en punktering av 50-dagars medelvärde troligen skulle ställa in siktet mot antingen MA-100 eller den platta MA-200. Veckan avslutades med en stängning kring 100-dagar medelvärde och cloud span b.”

Den gångna veckan inleddes med en uppstuds men när indexet nådde upp till standard line kring 12900 avtog köpintresset. Precis som föregående vecka avslutade veckan kring cloud span b. Totalt steg DAX med 1,8 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 4,2 procent. I veckografen utvecklades föregående vekcan till en doji som helt omslöts av föregeånde veckostapels begränsningar.

Om volymbalansen vänder upp när/om indexet tar sig upp mot standard line ställs siktet in mot septemberhögsta. Det som talar emot ett utbrott uppåt är en alltmer negativ volymbalans.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar i det närmaste riktning och trendfasindikatorn noteras vid -0,5 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en viss negativ underton.

Turning line noteras under standard line och lagging line har sedan någon vecka tillbaks dragit ner under priset vilket är en negativ pusselbit.

Sammanfattning: Om den gångna veckans högsta förblir en ny lägre lågpunkt och 12250 därefter punkteras ökar risken för att en expansion kommer att ske söderut. Om det visar sig att uppgången uteblir och nya lägre lägsta präglar närmaste tiden är angeläget att 12000-nivån står pall men definitiv att inte vattendelaren kring 1600 ger vika. Mitt huvudspår är fortfarande att en ny uppgångsvåg kommer att inledas snarare än att indexet etablerar sig under 11600.

Motstånd: 12730 / 12900 / 13000 / 13265-13460
Stöd: 12540 / 12340 / 12250 / 12185

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 64.

Assa Abloy: Positiv trampolin i SMACD

Teknisk analys Assa Abloy B: Sedan föregående analys har vi bjudits på två fortsättningsformationer och i fredags var det åter dags efter ett nytt test av standard line och en positiv outside day. Efter tre dagars röda candlar effektuerades en positiv reversal från den platta arbetshästen (standard line) med en stängning som var den högsta fyra dagar.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett lutning. Trendpoängen har dock nått upp till +5 för första gången sedan slutet av februari.

Fredagens candle tog sig initialt ner i värdezonen (se https://www.vinnarbyran.se/elders-value-zone) och effektuerade en EVZ och en positiv trampolin hos SMACD.

I fredags effektuerades en doji som med liten marginal lyckades stänga över 200-kronorsnivån men strax under både primärtrenden och standard line.

SMACD lämnade i fredags en köpsignal men den är än så länge inte så tydlig vilket var första gången sedan den 7 juli.

Sammanfattning: Förutsatt att inte börsklimatet klappar ihop är det nu goda förutsättningar för Assa att dra vidare uppåt men först behöver naturligtvis septemberhögsta vid 217 kronor passeras. En snabb fibanalys indikerar en potential upp mot 240-245 kronor men redan om 230 kronor nås kan det vara läge att flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och traila den så dag för dag. Om vi bjuds på en lång grön candle som stänger högt och dagen efter blir en liten candle innanför den långa gröna candle stänger man lämpligtvis direkt. Den initiala stoppen bör inte placeras så långt under 200 kronor då en punktering av nivån löper stor risk att leda till ökat säljtryck.

Motstånd: 213,30 / 216,70 / 217,40 / 223,00
Stöd: 210,70 / 206,80 / 204,20 / 200,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 70.

Sandvik: Positiv reversal kring cloud span b

Teknisk analys Sandvik: Redan dagen efter föregående analys punkterades standard line och aktien har därefter pendlat mellan 186 kronor och den platta primärtrenden (MA-200). Den senaste veckan, den senaste i fredags, har vi bjudits på två test av cloud span b och vid bägge tillfällena har säljtrycket avtagit.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde saknar lutning men trendpoängen är nu uppe på +7 vilket stärker sannolikheten för att expansionen kommer att ske norrut. Trendstyrkeindikatorn ADX noteras till 19 vilket är lågt och när positiva trendben inleds med låg trendstyrka stärker det sannolikheten för att den är värd att följa.

Redan om fredagens öppningskurs vid 174 kronor passeras kommer troligen gapet upp mot 175,60 täppas till och en passering av nivån stärker oddsen för en fortsättning uppåt.

Sammanfattning: En passering av 178 kronor ställer in siktet mot 186 kronor och ifall även den nivån passeras hittar vi nästa motstånd vid 190 kronor. Sandvik har laddat för ett utbrott i flera månader och förutsatt att inte börklimatet klappar ihop är ytterligare uppgångar fullt möjliga. Om det istället visar sig att MA-200 punkteras utan att snabbt tas tillbaks är risken stor för att expansionen sker söderut.

Motstånd: 175,30 / 179,95 / 187,00
Stöd: 170,50 / 166,80-165,70 / 161,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 70.