BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 41

OMXS30: Såg vi halloweeneffekten inledas i onsdags?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags nådde OMXS30 ner till golvet i den fallande kortsiktiga trendkanalen och där stod köparna redo att handla upp indexet. Även om fredagen stängde med en relativt lång grön candle är det gott om motstånd på ovansidan som kan få köparna att vackla. Om nästa pivottopp blir lägre än 2340 och stödet kring MA-200 därefter ger vika innebär det att säljarna fortsatt håller i taktpinnen. Den matematiska målkursen blir i så fall ner mot 2000-nivån. Den tekniska bilden är svag på både kort- och medellång sikt men en passering av både MA-20 och MA-50 som inte omgående punkteras talar för att den positiva halloweeneffekten är inledd. Följer OMXS30 det historiska utseendet närmar sig indexet en botten och inleder därefter en period med övervägande uppgångsfaser.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt innanför volymstödet som jag pratat om i ett halvår. I onsdags inledde indexet tydligt negativt och drog med stor volym ner mot 200-dagars medelvärde som träffades. Med kirurgisk precision hade husse kallat hem hunden och hade blivit av med många objudna gäster (urblåsning) och nu blir det intressant att se om köparna som är kvar vågar hålla kvar i taktpinnen eller om det behövs en ännu mer utmanande urblåsning. Totalt backade den gångna veckan med 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 19,5 procent. I veckografen utvecklades veckan till en positiv reversal som tog sats från stödet som varit intakt sedan mitten av april och testats 5 gånger sedan dess.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen för jämviktspendlande strategier och då ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen har bortsett från i onsdags och torsdags legat kring snittet den gångna veckan. Volymbalansen är fortfarande neutral men närmar sig bekräftelsenivån för att bli negativ.

Antal aktier på OMXSPI som stiger under per dag noterades i fredags til 43 procent. Just nu är det 55 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 anser som bräcklig is och under 50 som svag.

På ovansidan möter närmast 2250 följt av 2260 och 20-dagars medelvärde som inför måndagen möter upp vid 2285 och för tillfället faller med ungefär 5 punkter per dag.

På nedsidan hittar vi först stöd vid 2235 följt av 2225 och 2208-2196 och i det området hittar vi bla MA-200.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Jag har i flera månader pratat om att vi närmar oss en mer utmanande rekyl och att det i alla långvariga uppgångsfaser bjuds på minst något tillfälle där husse kallar hem hunden (husse = MA-200). I onsdags drog indexet med hög fart och under stor volym (urblåsning) ner mot 200-dagars medelvärde som när det träffades fick säljtrycket att avta omgående och därefter bjöds vi fram till USA-öppningen på ett extremt köptryck. Det var nog inte bara jag som fick ståpäls av den vackra vändningen. Därefter har det varit lite mer avvaktande kring gapmotståndet vid 2260. Till att börja med vill jag se MA-20 och taket i den kortsiktigt fallande kanalen tas ut men det är viktigare att vi inte bjuds på en ny lägre topp än 2340 som därefter punkterar förra veckas lägsta vid 2203. Studerar vi den historiska snittutvecklingen de senaste 20 åren kom oktoberbotten i onsdags precis där den har för vana att effektueras. Nu blir det intressant att se om historien upprepar sig eller om indexet behöver bli av med fler ”objudna” gäster i en än mer utmanande rekyl. Än så länge talar mer för att den långsiktiga stigande trenden kommer att få även de korta- och medellånga trenderna att övergå till att bli positiva än att vi ser en långsiktig topp formeras. Med detta sagt tror jag på nya rekordnoteringar i indexet innan 2021 är slut.

Motstånd: 2250 / 2260 / 2285 / 2296-2304
Stöd: 2235 / 2225-2222 / 2206-2196 / 2150

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 61+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Utmanar åter 50 dagars medelvärde

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet har fallit mer än det historiska snittet de senaste veckorna och alltfler pratar om att det positiva utseendet håller på att krackelera. I alla långvariga och positiva trender bjuds vi på jobbiga perioder och utmanande rekyler. Den senaste veckan har indexet etablerat sig under 50-dagars medelvärde och det har nu gått ett helt år sedan indexet rekylerade så att 100-dagars medelvärde punkterades, men så blev det i torsdags. I fredags bjöd dock SP500 på en turtle soup och en positiv minidivergens hos cykelindikatorn. Om vi studerar den historiska utvecklingen sedan 1950 och sedan 2000 när indexet befinner sig över MA-200 (infällda bilder), kan vi se att höstens lågpunkt skutits framåt och ofta sker under oktober. Än så länge har vi inte någonting som talar emot att en ny uppgångsfas inleds inom den närmaste månaden.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av zonen kring 4300 men i torsdags passerades rangen för den senaste veckan och indexet tog sig nästan upp till 50-dagars medelvärde. Avslutningen på veckan var däremot avslagen i väntan på Non Farm Payroll. Än så länge ser vi att köparna fortfarande är beredda att köpa rekyler. S&P 500 adderade 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 16,9 procent. Veckostapeln utvecklades till en positiv reversal som tog sats från stödområdet kring 4300.

Om indexet noterar en ny lägre topp och punkterar stödet kring 4275 ställs siktet in ner mot i första hand MA-200 vid 4150 eller motpolen från mitten av mars strax under 4000-nivån. Å andra sidan kommer ett utbrott upp och förbi toppen från 23 september vid 4465 ställa in siktet mot rekordnoteringen vid 4545 från början av september.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn har nu för första gången sedan slutet på oktober förra året fallit ner under +2 vilket innebär att vi ska ställa större krav på en omslags/fortsättningsformation och att den kommande tiden riskerar att bli slagig. Dagsstängningen noterades precis under cloud span b.

Volymen noterades i inledningen av veckan över snittet men föll ner till 14 procent under snittet i fredags. Volymbalansen är neutral men har stärkts de senaste två dagarna.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu till 68 procent vilket är fler aktier än för en vecka sedan. Jag anser att isen börjar bli bräcklig under 60 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll med 11 procentenheter den gångna veckan och stängde i fredags vid 18,7 vilket är under både de korta medelvärdena och MA-200. En positiv indikation inför den kommande veckan.

För en vecka sedan var Fear & Greed indexet nere under 30 vilket gränsar till extrem rädsla. Historiskt vet vi att detta är ett bra tecken för när flocken får panik ska vi vara beredda på lågpunkter indexen.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 5 vilket är en relativt låg nivå men högre än vi vant oss vid de senaste månaderna.

På ovansidan möter närmast 4412 följt av 4430 och 4442 samt 4480.

På nedsidan möter närmast 4385 följt av 4370-4367 och 4347 samt zonen kring 4310-4290 men håller inte heller golvet från de senaste veckorna står hoppet till att köparna står och väntar vid MA-200.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200 som stiger
– På väg in i den positiva delen av året
– SMACD lämnade det lägsta positiva korset sedan mars 2020 i fredags

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– En ny lägre högsta vid 4465 som inte tagits ut
– Osäkerhetsformation i prisgrafen

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Den senaste veckan har indexet byggt en botten och tog sig i slutet av veckan upp mot standard line och 50-dagars medelvärde. Ett återtagande av den medellångsiktiga sentimentsnivån kommer jag tolka positivt och det stärker sannolikheten för att indexet är på väg in i den starkare delen av året, det man brukar kalla för Halloweeneffekten. För att den pågående ABC-korrektionen ska vara över vill jag se att indexet tar tillbaka och håller både standard line och MA-20. Om inget oförutsett negativt inträffar inom kort är förutsättningarna goda för att vinterrallyt närmar sig. Om det istället visar sig att vi bjuds på en ny lägre topp än den vid 4465 från den 23 september och att 4279 därefter ger vika ställs siktet in söderut mot MA-200 och eventuellt området kring 4000. Jag har sagt det förr och det skulle inte förvåna mig och dragkraften hos 5000-nivån är så stark att indexet når dit under första halvan av 2022.

Motstånd: 4412 / 4430 / 4442 / 4480
Stöd: 4385 / 4370-4367 / 4347 / 4310-4290

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 79+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 53%.

DAX: Fortsatt kvar i fallande kortsiktig trend

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om fredagens candle respekterade 15000-nivån hade det varit önskvärt med en dagsstängning över 15160. Till att börja med behöver gapet mot torsdagens candle tas ut och därefter den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna sedan början av september. Om indexet vänder ner innan MA-50 återtagits och punkterar 15000-nivån ställs siktet in ner mot i första hand 14800.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 200-dagars medelvärde som punkterades i onsdags men följdes av en positiv reversal. Stängningen i fredags skedde strax under 15250 som är den översta nivån i gapet inför förra fredagen. Totalt steg DAX med 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,8 procent. I veckografen utvecklades den gångna veckan till en turtle soup.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp.

Trendfasindikatorn befinner sig sedan ett par veckor tillbaka i ett läge som rekommenderar oss att agera med jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga.

Volymbalansen har nu fallit ner och blivit negativ och för att åter bli postitiv krävs att bekräftelsenivån från den 27 september passeras.

SMACD lämnade den 25 augusti ett negativt kors, som fortfarande är i spel, men nu närmar sig ett relativt lågt positivt kors vilket i så fall blir det första sedan början av november 2020.

Sammanfattning: Historiskt har DAX bottnat ungefär vid denna tidpunkt på oktober för att sedan inleda en positiv period. DAX befinner sig däremot kvar i en kortsiktigt fallande trend och behöver ta sig upp över cloud span b vid 15540 för att visa tecken på att det negativa sentimentet är på väg att elimineras. Om vi bjuds på en ny topp som är lägre än den från den 27 september tolkar jag det som ett svaghetstecken och risken ökar för att onsdagens lägsta vid 14819 kommer att punkteras och skicka ner indexet mot ny lägre lägsta. Passeras däremot toppen kring 15700 är det ett styrkebesked som stärker oddsen för ett test av rekordnoteringen kring 16000 från slutet av augusti. Mitt huvudspår är att vi inom kort kommer bjudas på nya högre lägsta och därpå följande högre högsta.

Motstånd: 15250 / 15305 / 15360 / 15400 / 15540
Stöd: 15170 / 15090 / 15050 / 15020-15000 / 14845

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 70+.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans till en uppgång under måndagen.

SKF B: Bryter upp över motståndslinjen

Teknisk analys SKF B: Det blev en uppgång till standard line efter föregående analys men där tog det stopp. Priset vände ner och punkterade årslägsta och för en vecka sedan även 200 kronorsnivån. Den gångna veckan avslutades med att den fallande motståndslinjen som förbinder topparna från första halvan av augusti passerades. Prisuppgången avtog dock när 50-dagars medelvärde testades.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn indikerar att trenden är negativ och ska man gå emot bör man vara mer defensiv än normalt.

Dagsmomentum ser ut att flagga för ytterligare uppgång och om bekräftelsenivån från slutet av september passeras och börsklimatet inte klappar ihop kan det leda till en intressant injektion.

Sammanfattning: En passering av toppen från den 27 september vid 216,10 (med en stark dagsstängning) ställer in siktet mot i första hand 224 kronor och om börsklimatet vänt upp troligen mer än så. Det gäller att vara defensiv, om man väljer att agera, så att en eventuell vinst låses in tidigt genom att flytta med stoppen uppåt. Om det visar sig att 209 kronor ger vika ställs siktet i första hand in mot 200-kronorsnivån.

Motstånd: 215,20-216,10 / 220,60 / 224,30
Stöd: 209,30 / 200,60-199,50 / 197,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 71-.

Avanza: Utmanar förankrade volymmedelvärdet

Teknisk analys Avanza: Det blev ingen passering av EMA-8 efter föregående analys utan istället en punktering av standard line och stödet kring 325 kronor. Den senaste veckan har Avanza testat av svansarna kring rekylstödet från mitten av augusti och även om fredagen avslutades svagt är förutsättningarna goda för att en uppgång startar kring denna nivå.

Den långa trenden som jag använder riktningen hos MA-200 för att peka ut stiger. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera på positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Aktien har nu rekylerat ner till fib 50%-nivån för sommarens uppswing där även den psykologiska 300-kronorsnivån möter upp.

Sammanfattning: Precis som de flesta aktier påverkas även Avanza av börsklimatet och om inte OMXS30 stärks den närmaste tiden är risken förhöjd i de flesta aktier. Avanza är nu nere kring en intressant rekylnivå kring 300 kronor och fib 50%-nivån. En stängning över det förankrade volymmedelvärdet (över 315 kronor ställer in siktet mot i första hand standard line kring 328 kronor men vid positivt börsklimat troligen rekordnoteringen kring 350 kronor. Det är en bra signal när en AVWAP är platt och passeras av priset men börjar det alltmer vrida av söderut bör man avvakta en bättre nivå. Punkteras däremot förra tisdagens lägsta vid 298,50 ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 314,20 / 317,50-318,20 / 324,30
Stöd: 308,00 / 300,00 / 298,60 / 294,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 64-.