BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 41

OMXS30: Stundande uppstuds

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Både cykliskt, säsongsmässigt och teknisk talar mycket för en analkande kortsiktig uppstuds. Det mesta talar för att en långsiktig nedtrendsfas har inletts och därför bör vi leta efter negativa fortsättningsformationer i samband med stundande uppstudsar.”

Den gångna veckan inleddes nedåt men den stödlinjen i den fallande kilen sög upp säljtrycket och i torsdags nåddes den fallande motståndslinjen innan veckan avslutades med en liten kursstapel med svansar på bägge sidor. Veckan stängde ner med 0,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 3,5 procent.

I veckografen stängde kursstapeln strax ovanför mitten med en svans på nedsidan för andra veckan i rad.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i måndags, noterats högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den kommande veckan har noterat uppgångar i ungefär 60 procent av åren historiskt och totalt sett har oktober månad stigit i de flesta fall och utgör faktiskt den fjärde bästa månaden på åren.

Årsmedelvärdet har vikt av och noteras nu horisontellt och primärtrenden har börjat peka ner, även om det än så länge är marginellt. De korta- och medellånga medelvärdena har börjat sortera sig för en långsiktig nedgångsfas.

MACD noteras i sälj men som jag påtalat sedan början av veckan råder det en positiv divergens och stochastics noteras kring en attraktiv nivå för köp, vilket indikerar att en uppstuds kan vara nära förestående.

På ovansidan möter den kortare fallande motståndslinjen upp kring 1428. Därefter hittar vi nästa motstånd vid 1436 följt av 1450 men framförallt bevakar jag 1500-1525 som är den senaste lokala pivottoppen och sentimentsnivån för den senaste tradingrangen.

På nedsidan bevakar jag 1407, 1399, 1392 och 1378 men framförallt 1369.

På lång sikt pekar det mesta, än så länge, på att vi kan se fram emot en utdragen nedtrendsfas. Om däremot 1525 tas ut och hålls mer än några timmar eller någon dag talar mycket för att taket i den fallande kanalen kring 1600 kommer att testas av.

På medellång sikt (veckor till månader) talar det mesta för fortsatta nedgångar och jag vill se att MA-50 vrider upp och att kursen orkar hålla sig kvar ovanför medelvärdet innan jag åter blir positiv.

På kort sikt (några dagar till veckor) är bilden lite stökig men kommer förmodligen att klarna de närmaste dagarna. Svaret får vi alltid i grafen och det är viktigt att inte gå händelserna i förväg.

Utbrott från stigande kilar sker normalt uppåt och om så blir fallet ska det bli mycket spännande att se vad som händer kring 1500-nivån. För tillfället är bilden något spretig men cykliskt talar det mesta för att vi kan se fram emot en uppstuds inom kort.

Motstånd: 1428 / 1436 / 1450 / 1491 / 1500-1525
Stöd: 1407 / 1396 / 1379 / 1369 / 1356

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP16 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 958.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP128 med en häv kring 2,5 och en stop loss på 1928.

S&P 500: Edgen talar för uppgång men fortsatt skvalprisk

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Både cykliskt, säsongsmässigt och teknisk talar mycket för en analkande kortsiktig uppstuds. Det mesta talar för att en långsiktig nedtrendsfas har inletts och därför bör vi leta efter negativa fortsättningsformationer i samband med stundande uppstudsar.”

Den gångna veckan inleddes söderut men när 1870-nivån närmade sig sög köparna upp säljtrycket även denna gång.

Veckan stängde upp med 1,0 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 5,2 procent. Veckostapeln blev en kraftfull hammerliknande reversalstapel som även indikerar en viss optimism även i månadsgrafen, även om kursen fortfarande håller sig under årsmedelvärdet.

Volymen har under hela den gångna veckan noterats högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. VIX föll med 11,4 procent och noteras nu strax ovanför 20 vilket kan tyckas relativt lågt med tanke på det tekniska utseendet i SP500.

Den långa trenden lutar nu svagt nedåt och de korta och medellånga medelvärdena har sorterat upp sig för en utdragen nedtrendsfas. Är detta en rekyl eller en långsiktig nedtrendsfas som inletts? Först bör vi ställa oss frågan om det kan vara en kraftig rekyl och svaret är, Ja. Nästa fråga är hur vanligt det är att G-krafterna sorterar upp sig för nedgång i samband med rekyler och på detta kan vi konstatera att det däremot är ovanligt.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i nästan 60 procent av fallen. Oktober månad har historiskt inletts ner men vid många tillfällen har månaden utgjort en bearmaketkiller och hamrat ut den pågående nedgången. Även om oktober månad tillhör det sämre halvåret i den så kallade halloweeneffekten är det dock statistiskt den 7:e bästa månaden på året.

Så länge varken 2000/2021 tas ut och hålls eller 1867 punkteras är det mycket som talar för fortsatt tvära kast och skvalpiga rörelser.

MACD noteras sedan i fredags i köp efter en flera veckor positiv divergens. Så länge den rådande tradingrangen är intakt talar det mesta för att vi kan se fram emot en skvalpig tradingrange med tvära kast.

På ovansidan möter fib 38% kring 1970 följt av 2000-nivån som sammanfaller med fib 50%. Inte förrän 2020/2032 tas ut ökar chansen för att den fallande trenden är hotad.

På nedsidan bevakar jag framförallt 1867.

I den positiva vågskålen:
– Lågpunkterna vid 1867 och 1820 är intakta
– Köparna kommer tillbaks efter nedställ

I den negativa vågskålen:
– Årsmedelvärdet punkterades den 1/9
– 2000-nivån togs ut men punkterades direkt med en turtle soup
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– Kraftfull distribution av aktier och flykt från risksektorer
– MACD har vänt ner i sälj i månadsgrafen och momentumet för nedgång tilltar
– Många index i världen uppvisar samma mönster (ont om ”säkra” tillflyktsorter)

Fed är troligtvis bakbundna vid lågräntepolitiken så länge jobbsiffrorna är så dåliga som de är. Edgen talar för fortsatt uppgång men vi ska fortsatt vara beredda på tvära kast när området kring 2000 och 1870 närmar sig.

Motstånd: 1930 / 1969 / 2000 / 2021
Stöd: 1901 / 1893 / 1872 / 1867 / 1821

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 1374.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 2483.

DAX: Tecken på stundande uppstuds innan nästa nedgångsfas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Cykelmässigt är det mycket som talar för en kortare uppstuds men det är mer som talar för fortsatt nedgång och så länge inte 11200 tas ut.”

Den gångna veckan har pendlat mellan 9790 och 9325 för att till slut stänga 1,4 procent ner vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 2,6 procent.

Kursstaplarna i veckografen har präglats av tilltagande osäkerhet med svansar både på ovan- och nedsidan.

Den långa trenden saknar nu riktning men har så smått börjat peka ner och de korta- och medellånga medelvärdena har börjat sortera upp sig för fortsatt nedgång.

Sedan början av april har både toppar och bottnar noterats på allt lägre nivåer vilket är definitionen på en nedtrend.

Historiskt har den kommande veckan stigit i ungefär 60 procent av fallen och oktober har präglats av skvalpiga rörelser.

MACD noteras i sälj i både i månads-, vecko- och dagsgrafen men momentumet är tillfälligt avtagande.

På ovansidan möter först 9930 följt av 10000-nivån och därefter 10500 och 10850.

På nedsidan hittar vi framförallt stöd kring 9350-9340.

Tekniskt ser vi tecken på en dubbelbotten vid 9300 och så länge nivån är intakt är förutsättningarna goda för en stundande uppstuds. Så länge inte 10500 tas ut talar dock mer för att nedgången kommer att fortsätta efter en stundande uppstuds.

Motstånd: 9790 / 9920 / 10000 / 10125
Stöd: 9485 / 9395 / 9340 / 9220 /

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 3,6 och en stop loss på 6980.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP161 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 12819.

SSAB: Goda förutsättningar för uppgång mot 34-35 kronor

Teknisk analys SSAB A: Omslagsformationen bekräftades med ett positivt gap och sedan fortsatte uppgången i fredags till motståndet vid 30 kronor som nu utmanas.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt och de medellånga och korta trendlinjerna har nu vänt ner. Om man ska gå emot en så kraftig trend nedåt, ska man som jag sagt i samband med de senaste analyserna, göra det med betydligt mindre positioner än normalt och hålla noggrann koll på stoppen.

I fredags bjöds vi på en kraftfull opening marubozu under hög volym samtidigt som MACD för första gången sedan början på augusti bjöd på en köpsignal värd namnet.

Dagsmomentum har nu tagit ut månadsmedelvärdet och närmar sig 50-nivån, som om den tas ut stärker sentimentet ytterligare.

Förutsättningarna för en uppgång upp mot 34-35 kronor ser goda ut men om onsdagens lägsta vid 27,45 punkteras bör vi kliva av eventuella positioner för uppgång.

Motstånd: 30,82 / 31,55 / 33,65 / 35,75
Stöd: 28,70 / 27,45 / 25,40 / 23,10

Du kan handla SSAB med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG SSAB BNP33 med en hävstång på 4,3 och en stop loss vid 24,26.
Nedgång: MINISHRT SSAB BNP33 med en hävstång på 1,7 och en stop loss vid 44,75.

Guld spot: På väg att bryta upp ur den allt tajtare konsolideringen

Teknisk analys guld: Även om 1100-nivån varit nere och testats har den inte punkterats. Guldpriset noterar den senaste veckan en nedgång men veckostapeln formerade en tydlig svans på nedsidan.

Den långa trenden som jag definierar med lutningen på MA-200 pekar fortfarande ner även om lutningen avtagit medan de korta- och medellånga medelvärdena visar tecken på att vända upp.

MACD lämnade i fredags en köpsignal strax ovanför nollan och riktningen är uppåt samtidigt som utrymmet i de rådande konsolideringarna börjar bli allt tajtare vilket tyder på att ett utbrott rycker allt närmare.

Det faktum att köparna sög upp säljtrycket och formerade en mycket positiv reversalstapel i veckografen kan vara ett tecken på att utbrottet som jag nämnt i några veckor rycker allt närmare. Om det istället visar sig att 1080 punkteras så fallerar min tes om ett utbrott uppåt, då vänder vi på klacken och letar nya positioner för nedgång.

Motstånd: 1142 / 1148 / 1170 / 1187
Stöd: 1114 / 1100 / 1080 / 1073

Du kan handla guld med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG GULD BNP29 med en hävstång på 3,9 och en stop loss vid 872.
Nedgång: MINISHRT GULD BNP13 med en hävstång på 3,3 och en stop loss vid 1451.