BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 42

OMXS30: Tretick under varningsflagg

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge inte tidigare pivotbottnar, där vi hittar den närmaste vid 1408, punkteras är förutsättningarna goda för en expansion norrut. Om däremot 1400 punkteras och inte omgående återtas hittar vi nästa viktiga ackumulationsnivå kring 1370. Ett utbrott upp och förbi 1462, som inte omedelbart punkteras, tolkar jag naturligtvis i den positiva vågskålen vilket ställer in siktet på 1500-1520.”

Inför fredagen skrev jag: ”Om 1443 tas ut idag får vi ett tretick och det vore önskvärt med tilltagande volym. Punkteras däremot MA-50 utan att snabbt återtas börjar oddsen tala för en nedgång mot i första hand primärtrenden.”

Den gångna veckan inleddes med en passering av 1462, dock med låg volym och svag bredd, vilket ledde till en punktering och en bearish harami under tisdagen. Efter tre dagars nedgång sög 50-dagars medeltal upp säljtrycket och i fredags avslutades veckan med en treticksformation. Totalt föll dock den gångna veckan med 0,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu ligger kring marginella 0,1 procent.

I månadsgrafen noteras oktober som en doji (nästan) och om 1470 tas ut och hålls får vi en signal om uppgång mot i första hand taket i den medellånga stigande kanalen kring 1500-1520. I veckografen blev föregående vecka en long legged doji med övre och nedre begränsningarna vid 1468 och 1422. I dagsgrafen tog fredagens candlestick ut både marubozulinjen för torsdagen samt MA-20 och EMA-8 vilket är positivt, förutsatt att nivåerna inte punkteras redan under veckoinledningen. Siktet är just nu inställt på en uppgång upp mot 1462-1468 om inte 1420 punkteras inom de närmaste dagarna för då talar mer för ytterligare nedgång innan höstrekylen är klar.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. I den något negativa vågskålen kan vi dock konstatera att tisdag-torsdag pressades respektive dag med högre volym än uppgången i fredags. Volymbalansen har den senaste tiden fallit något men om den åter vänder upp kan det vara en tillfällig paus, men det gäller att ha koll på när de stora elefanterna börjar distribuera snarare än att ackumulera.

Primärtrenden lutar nu svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn noteras kring +0,1.

Av de 284 bolag jag dagligen steg endast 41 procent den gångna veckan och 62 procent i fredags. Bästa sektorer veckan som gick blev sällanköpsvaror och oljebolagen medan teknologi (tyngt av bla Ericsson) och hälsovård gick sämst. Även under veckans sista dag gick oljebolagen bäst. Storbolagsindex toppades av Lundin Petroleum, Skanska och Assa Abloy som lyfte 2,7-2,8 procent. Även H&M låg högt med en uppgång på 2,4 procent. Klädkedjan har fått en höjd rekommendation av ABG till köp från sälj. Höjningen motiveras med att ofördelaktigt väder och svaga kollektioner hållit nere H&M:s vinster de senaste åren, och om bara dessa faktorer normaliseras kommer bolaget enligt ABG att förbättra försäljningen och bruttomarginalen 2017. Återhämtningen för Ratos norska portföljbolag Aibel, verksamt inom oljeservice, tar längre tid än förväntat. Av den nedskrivning på 1,7 miljarder kronor som Ratos kommer att göra tredje kvartalet står Aibel för 1,1 miljarder. På börsen sjönk Ratos 4 procent.

MACD lämnade en säljsignal i torsdags, den första på en månad och det blir nu intressant att se om momentumet för nedgång fortsätter att förstärkas.

Cykelindikatorn har nu kommit ner på en nivå kring 20 och som jag skrev inför fredagen var det intressant att ta position om marubozulinjen vid 1432 togs ut och framförallt om veckan avslutades med ett tretick. Bägge nivåerna togs ut men nu blir det intressant om de sista timmarnas nedgång i USA kommer att pressa den svenska börsen när veckan inleds. Så länge inte kursen stänger under 1420 talar dock mer för upp- än nedgång.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit upp- och nedgångar i ungefär hälften av åren (det var det jag skulle skrivit även i fredags). Fem av de senaste sex åren har den kommande veckan inneburit stigande kurs.

På ovansidan möter närmast 1448 följt av 1456 men framförallt området kring 1460-1469.

På nedsidan bevakar jag först golvet i den stigande kanalen som vi hittar vid 1434 följt av 1422 och 1400 där vi hittar golvet de senaste sju veckorna.

På lång sikt har bilden stärkts från lågpunkten i slutet av juni. Som jag påpekat många gånger de senaste veckorna vill jag se att både USA och den tyska börsen tillsammans med OMXS30 tar ut motstånden de bråttas med. Jag är svagt positiv på lång sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag fortsatt positiv så länge inte kursen etablerar sig under MA-50 och medelvärdet vrider ner.

På kort sikt (dagar till veckor) talar mer för en uppgång mot 1460-1469 men om 1420 punkteras är det intressant att studera med vilken kraft för det kommer ha stor betydelse.

Sammanfattning: Den senaste candlesticksformationen är ett tretick som signalerar uppgång (under viss varningsflagg) upp mot 1460-1469. Om det visar sig att 1420 punkteras ska det förmodligen till en djupare rekyl ner mot 1400 eller kanske primärtrenden innan tillräckligt med köpare strömmar till för att driva upp kursen igen.

Motstånd: 1448 / 1456 / 1460-1469 / 1476
Stöd: 1432 / 1422 / 1407 / 1400 / 1389

SP500: En slank h*n dit och en slank..

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge indexet befinner sig i tradingrangen mellan 2194 och 2120 ska vi fortsatt vara beredda på tvära kast. Även om golvet i tradingrangen punkteras talar det mesta för att vi inom några veckor kommer att se nästa ben i den stigande trenden ta vid.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av den fallande motståndslinjen som mötte upp kring 2170. I torsdags bjöds vi på en turtlesoup för uppgång och veckan avslutades med en bearish meeting line. Totalt innebar det en nedgång med 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 4,4 procent.

I månadsgrafen noteras kursen relativt långt ner i oktoberstapeln och i veckografen var det en månad sedan vi såg ett liknande säljtryck. I det längre perspektivet befinner sig indexet fortfarande i en stigande trend medan det råder en konsolidering i det medellånga och en tendens till en svagt fallande trend i det kortare perspektivet. Det är lite av en vattendelare kring 2100-2120 och torsdagens positva turtlesoup åtföljdes i fredags av en negativ meeting line.

Volymen den gångna veckan har legati kring eller strax under det det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Bästa sektor under veckan blev kraftbolag medan hälsovård och teknologi tog mest stryk. Efter svaga handelsdata på torsdagen, som framkallade breda börsfall, kom Kinas KPI-utfall för september in högre än väntat, vilket initialt stärkte risksentimentet. Vidare mildrades de senaste dagarnas rapportoro efter bättre än väntade rapporter från JP Morgan, Citigroup och Wells Fargo. Uppgången för nämnda banker naggades dock i kanten efter de initiala uppgångarna, finanssektorn var trots det bäst presterande inom S&P500-index. JP Morgan levererade en vinst som var klart bättre än väntat i spåren av en nära 50-procentig uppgång i inkomster från räntehandel, och då främst obligationshandeln i samband med Brexit. Vidare sade Janet Yellen vid ett event i Boston att ”det finns rimliga skäl att köra ekonomin varm under en period för att återställa skadorna från finanskrisen”.

VIX (skräckindex) steg den gångna veckan med 19,6 procent till 16,1 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2230 och 2035 den närmaste månaden. Optimismen har nu fallit till 41 (vilket innebär ”oro”) vilket kan jämföras med 53 för en vecka sedan.

Årsmedelvärdet noteras nu svagt stigande kring 2080 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2069. Trendfasindikatorn noteras kring +0,2 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och företrädesvis applicera jämviktspendlande strategier. Undertonen är fortsatt positiv men som jag skrev i fredags vill jag inte se att 2113 punkteras med kraft utan att snabbt återtas. Den negativa volymbalansen fortsätter att dominera på Nasdaq och det vill vi helst inte se att det sprider sig till de mer defensiva sektorerna.

MACD lämnade den 11 oktober en säljsignal strax under nollan, vilket var den första säljsignalen i det negativa territoriet sedan den 4 januari. Det blir nu mycket spännande att se om det blir en repris på signalen som inledde året eller om den elimineras av en ny köpsignal inom kort. För tillfället ser momentumet för nedgång ut att tillta men det är än så länge lite tidigt att dra några slutsatser av säljsignalen.

Cykelindikatorn noteras kring 30 och det innebär att det är ”tillåtet” att köpa för uppgång vid positiva signaler.

Historiskt har den kommande veckan bjudit på uppgångar i ungefär 60 procent av åren. 5 av de senaste 6 åren har inneburit uppgångar den närmaste femdagarsperioden.

På ovansidan möter först tisdagens marubozulinje upp kring 2049 och därefter är bevakar jag den fallande motståndslinjen kring 2165 men viktigaste nivån är naturligtvis 2194 där vi hittar taket i tradingrangen tillika ATH.

På nedsidan möter närmast 2120 och torsdagens lägsta vid 2113 som om nivån punkteras ställer in siktet mot primärtrenden men på vägen dit hittar vi golvet i den kortare fallande kanalen kring 2100.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som lutar upp
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 15/8 vid 2193,8

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens både i månads-, vecko- och dagsgrafen
– Säljarna har tagit över kring nivån 2160-2190 senaste månaden
– Säljsignal i MACD under nollan efter att ha kämpat med nivån i flera veckor

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2000-nivån om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral tills vi ser en tydligare riktning som tar ut och håller kvar MA-50 eller som punkterar 2100 utan att snabbt återta nivån.

På kort sikt (dagar till veckor) är det fortsatta varannandagsrörelser som präglar indexet men undertonen är svagt negativ.

Sammanfattning: Det är en något spretig bild vi ser för tillfället. På kort sikt är definitivt risken större för en fortsatt nedgång men på längre sikt talar mer för att vi inom några veckor kommer att se ett utbrott uppåt. Om 2149 tas ut hittar vi nästa motståndsnivå kring 2167 medan en punktering av torsdagens lägsta indikerar ett test av golvet i den kortsiktigt fallande kanalen vid 2100.

Motstånd: 2143-2149 / 2156 / 2167 / 2180
Stöd: 2130 / 2120 / 2107-2100 / 2090

DAX: Fortsatt skvalprisk

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt kan en punktering av stöden kring 10200 skicka ner indexet mot primärtrenden men om däremot 10800 men alltmer talar för att en uppgångsfas snart tar vid.”

Veckostapeln för den gångna veckan har svansar både på ovan- och nedsidan och en förhållandevis liten, men dock grön box. Det tyska storbolagsindexet pendlade mellan 10690 och 10350 den gångna veckan som innebar en uppgång med 0,8 procent. Totalt har DAX nu backat med 1,5 procent sedan årsskiftet.

Volymen har hela veckan noterats över det dagliga snittet för de tre senaste månaderna. Störst volym var det i torsdags och fredags vilket så länge inte motsatsen bevisas är positivt.

Det är fortfarande 10800 på ovansidan som tilldrar mitt största intresse och på nedsidan möter först golvet i den kortsiktigt stigande trendkanalen upp vid 10360 men framförallt vill jag se att 10200 håller för att inte ge en signal om nedgång mot primärtrenden.

MACD noteras strax över nollan och det blir nu spännande att se om momentumet för uppgång kommer att tillta.

Historiskt har den kommande veckan inneburit upp- och nedgångar i ungefär hälften av åren. 5 av de senaste 6 åren har inneburit att den kommande veckan noterat uppgångar.

Sammanfattning: Det är för tillfället en något stökig bild som är ett skolexempel på hur man använder medelvärden för att anpassa sina tradingstrategier. Sedan mitten av augusti är indexet fångat i en tradingrange mellan 10800 och 10200 samt skär ömsom upp och ömsom ner genom de medellånga medelvärdena. Så länge vi får ett tydligt utbrott antingen upp genom 10800 eller ner genom 10200 ska vi vara beredda på tvära kast och ”varannandagsrörelser”.

Motstånd: 10620-10650 / 10710 / 10800 / 10880
Stöd: 10485-10425 / 10340 / 10260 / 10200

Telia: Väntar på en impuls som väcker aktien

Teknisk analys Telia: Redan samma dag togs 38,50 ut men än så länge har inte kursen nått varken delmålet eller primärtrenden.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla MA-200 är svagt fallande och trendfasindikatorn som noteras kring -0,8 vilket påminner oss om att det är jämviktspendlande strategier som råder.

För en vecka sedan bjöds vi på en positiv harami som i och för sig är bekräftad men än så länge slumrar aktien i ett extremt lågvollaläge och vad säger det oss? Jo, att vi med stor sannolikheten kan säga att det kommer en pris- och volymexpansion. Åt vilket håll då? Det vet vi inte men vi ser till att rigga vår gameplan. I tisdags och onsdags bjöds vi på två candlesticks med långa svansar på ovansidan, framförallt i torsdags och de korta medelvärdena lutar upp, då kan vi med stor sannolikhet säga att en passering av 38,70 kommer att leda till en uppgång. Det är dock gott om motstånd hela vägen upp mot 39,00 kronor därefter lite friare sikt mot 39,50 och därefter 40,00 kronor.

Sammanfattning: Om 38,90 tas ut ökar chansen för att vi håller på att se en botten mejslas ut. Vi har redan sett en högre pivotbotten vid 37,50 och en ny högre pivottopp skapar förutsättningar för en 1-2-3-vändning. Redan om torsdagens högsta tas ut kan vi få en impuls som väcker aktien ur lågvollaläget.

Telia presenterar sin delårsrapport den 21 oktober.

Motstånd: 38,70 / 38,90 / 39,35 / 39,85
Stöd: 38,20 / 37,90 / 37,45/ 36,95

Hennes & Mauritz: Elefanterna ser ut att vakna till

Teknisk analys H&M B: I mitten på augusti sade jag att om 258 kronor punkterades fick vi en signal för nedgång mot i första hand 248 kronor men det skulle visa sig att kursen behövde ner mot 240 innan köparna stod och väntade på att suga upp säljtrycket. Efter senaste analysen och den bullish meeting line som då hade effektuerats skrev jag att ett gummisnodden var hårt spänd vilket talade för en kortare uppstuds men om det fanns styrka för att ta ut 252,70 skulle gapet upp mot 259,20 täppas till. I fredags hade även denna pusselbit infriats. Nu då?

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt men trendfasindikatorn med noteringen kring -1,2 indikerar att kraften i nedgången inte längre är lika kraftfull.

Vi har ett mycket intressant långsiktigt utseende i HM. Sedan den 4 mars 2015 har topparna och bottnarna varit allt lägre. I slutet av april nådde kursen ner till den psykologiskt viktiga sekundära stödnivån vid 240 kronor (som var utbrottsnivån för den kraftiga uppgången 2013-2015). Denna nivå testades även vid månadsskiftet september/oktober och nu närmar sig även den långsiktigt fallande motståndslinjen som inte tagits ut sedan den började ritas den 18 augusti 2015 (bruna tjocka linjen).

På kort sikt är det stor chans att en rekyl är nära förestående (fredagen stängde mer än 2,5 standardavvikelser ovanför MA-20).

En rekyl ner mot 255-252 kronor som följs av en positiv fortsättningsformation kan handlas med en bra riskkvot. Just nu kan det vara läge för en rekyl men onsdagens och fredagens volym indikerar nu att de stora elefanterna så smått börjar agera i HM igen.
Sammanfattning: Den V-formade bottenformationen och den allt positivare volymbalansen ger oss nu alltfler pusselbitar på att den långa fallande trenden kan vara hotad. Än så länge ska positioner för uppgång tas på kort sikt men när 270 kronor och framförallt 280 tagits ut har vi fått en långsiktig 1-2-3-vändning. Så länge köparna kommer tillbaks innan de korta medelvärdena punkteras är det positivt även på kort sikt.

Motstånd: 259,95 / 261,40 / 265,00 / 268,60
Stöd: 256,35 / 254,23 / 250,60 / 247,05