BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 42 – 2022

OMXS30: Testar taket i den fallande kanalen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 noteras i en långsiktig nedtrend har har sedan ATH-noteringen i början av januari präglats av lägre signifikanta toppar som följts lägre bottnar. Så länge detta utseendet inte förändras talar mer för fortsatt ned- än uppgång på sikt. Samtidigt som detta är ett negativt utseende kan det vara bra att påminna sig om att det i de flesta fall sett ut precis så innan vändning upp till nästa bullmarket effektuerats. Många av bottnarna efter bearmarkets har hamrats ut under oktober bla 1987, 2002, 2008 och 2011. En första positiv pusselbit skulle nu vara om det visar sig att årslägstanoteringen kring 1780 inte ger vika. Så länge förra veckans årslägsta vid 1780 inte ger vika finns hoppet kvar att en bottenformation kan utvecklas under denna månad men det är som sagt inte mitt huvudspår. För att jag ska bli positiv på kort sikt vill jag se att den gångna veckans högsta vid 1911 passeras utan att omgående följas av tilltagande säljtryck eller en ny lägre botten.”

Som jag skrev för en vecka sedan skulle det vara en positiv pusselbit om det visar sig att inte årslägsta vid 1780 ger vika. Den gångna veckan inleddes med en expansion ner från Shark 32-formationen och nedgångstakten såg ut att tillta i samband med de amerikanska inflationssiffrorna släpptes i torsdags. Efter en brant nedgång kom köparna tillbaka och fick till en extremt positiv reversal som följdes av ett positivt gap i fredags och ett test av taket i den kortsiktigt fallande kanalen men där avtog köpintresset, åtminstone på kort sikt. Totalt blev det en uppgång med 1,5 procent den senaste veckan vilket innebär att årets nedgång reducerats till 22,8 procent. I veckografen har de senaste sju veckorna jobbat med att testa av 200-veckors medelvärde.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken för nedgång är större än chansen till uppgång.

Volymen den gångna veckan har legat kring snittet och stigit något i slutet av veckan. Volymbalansen är fortsatt negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som stegden gångna veckan uppgick till 51 procent. Just nu är det bara 10 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 6,0 vilket är klart lägre än snittet som noteras kring 9,1 procent. En extremt positiv bullish engulfing, som den i torsdags, från ett stöd när vollan är låg är alltid intressant. Det kommer bli några spännande dagar.

På ovansidan möter närmast zonen 1885-1893 följt av området vid 1894-1911.

På nedsidan möter närmast 1862-1856 följt av 1842 och 1819 samt zonen kring 1804-1796.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: En bullish engulfing som bildas under hög volym kring ett stöd, som den i torsdags, är alltid intressant men självklart räcker det inte för att skapa en bullmarket. I fredags testades taket i den fallande kortsiktiga kanalen där även standard line mötte upp, men där avtog köptrycket. Om OMXS30-indexet lyckas hålla sig ovanför 20-dagars medelvärde någon vecka och det leder till att den senaste toppen vid 1911 passeras kommer jag bli positiv på kort sikt. En betydligt viktigare nivå är dock den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan ATH-noteringen i början av januari men den senaste mest signifikanta toppen hittar vi kring 2065 och det är först då som vi kan börja skönja att en långsiktig botten eventuellt har mejslats ut. En första indikation på att de positiva pusselbitar vi nu sett fallerar vore en punktering av torsdagens lägsta vid 1800 och ännu mer negativt vore en punktering av årslägsta vid 1782 som ställer in siktet ner mot i första hand 1650.

Motstånd: 1885 / 1894-1911 / 1975
Stöd: 1862-1856 / 1842 / 1819 / 1804-1796 / 1780

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 54+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 44%.

SP500: Ner och upp och ner igen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag påpekat länge är trenden nedåt och kommer att vara så tills vi bjuds på högre högsta följt av högre lägsta. Om vi bjuds på en ny högre topp är det sedan viktigt att nästa botten blir högre än den senaste osv. Jag har även påpekat att det kommer behövas tecken från Fed på att man inte längre driver en allt hökaktigare penningpolitik för det riskerar att leda till ännu mer säljtryck. I fredags kom nya jobbsiffror som visade på betydligt fler sysselsatta än väntat och det riskerar att trycka upp inflationen ytterligare vilket är negativt för börsen. Fredagens inledande negativa gap innebar en effektuerad öformation som dessutom följdes av ytterligare nedgång och indexet noterade den kraftfullaste dagliga nedgången sedan den 13 september. Den sektor som tog mest stryk efter jobbsiffrorna i fredags var offensiva teknologi och sällanköpsvaror vilket tyder på risk off.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och slagigt och drog till en början ner till en ny årslägsta i torsdags när nya amerikanska inflationssiffror presenterades, för att vända upp och stänga positivt. Indexet noteras nu kring 200-veckors medelvärde och har gjort det de senaste tre veckorna. Den gångna veckan avslutades med ett test av det övre kanaltaket där det effektuerades en negativ reversal och totalt föll indexet med 1,6 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 25 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgång snarare än uppgång och att se uppstudsar som pausformationer i nedgången.

Volymen den gångna veckan har legat något över snittet för att avsluta veckan hela 37 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade i torsdags ett positivt kors men i fredags avtog den begynnande positiva divergensen något i styrka.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 15 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 2,1 procentenheter för att till slut stänga vid 32. Nivån är fortsatt hög och indikerar att det råder osäkerhet.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 9,9 vilket är strax ovanför snittet som noteras kring 10,3 inför den kommande veckan.

I den positiva vågskålen:
– Indexet är översålt på lång sikt
– Bullish engulfing i torsdags som fortfarande är i spel

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200, standard line och cloud span b
– Indexet vände den 12/9 ner från en ny lägre högsta
– Ö-formationen från början av oktober är ännu inte återtagen

På ovansidan möter närmast 3642 följt av zonen vid 3695-3705 följt av 3725 och området vid 3792-3807.

På nedsidan möter närmast 3675 följt av 3642 och 3586 samt torsdagens lägsta tillika årslägsta vid 3492.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Den gångna veckan kan liknas vid en berg- och dalbana där SP500 (och flera andra index) svängde från krafigt säljtryck till ett sällan skådat köpintresse för att sedan avslutas nedåt. Det blir nu intressant att se om de två XL-liknande candlar som vi bjöds på lyckas formera en botten, vilket ganska ofta varit resultatet historiskt. Vi bör tänka efter ett varv till och med VIX kvar på en extremt hög nivå. Fed är fortsatt hökaktiga och frågan är när ekonomin, som troligen tvingas ner i recession kommer att bottnar ur. Om det sker någon gång under nästa år börjar det bli dags för en bottenfas i SP500 inom kort. Vänder index upp innan torsdagens lägsta vid 3490 punkteras och därefter passerar 3710 kan det indikera en uppgång mot 4000-nivån, men det är inte än så länge mitt huvudspår. En punktering av torsdagens lägsta, tillika årslägsta, ställer in siktet mot i första hand 3300-nivån. Det är nu mycket som talar för att det kan bli en tid med skvalpiga och slagiga rörelser till maktkampen visar vem av säljare och köpare som är i bäst form.

Motstånd: 3642 / 3695-3705 / 3725 / 3792-3807
Stöd: 3675 / 3642 / 3586 / 3550 / 3492

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Utmanar standard line från högre nivå

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är nu önskvärt att årslägsta vid 11860 håller men om nivån punkteras ställs istället siktet in ner mot 11500 till att börja med.”

Den gångna veckan har präglats av tvära kast men i torsdags markerades veckolägsta vid den psykologiska 12000-nivån som följdes av en mycket positiv bullish engulfing. I fredags öppnade indexet upp men stötte på patrull när den senaste toppen vid 12675 testades av, strax under den platta standard line. Totalt resulterade den gångna veckan till en uppgång med 1,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 21,7 procent. Det blev den andra veckan i rad med en positiv candle.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 4 oktober ett positivt kors som fortfarande är i spel. Det blir nu intressant att se om indikatorn orkar upp till nollan och framförallt om nivån kommer att passeras.

Sammanfattning: DAX noteras fortfarande i en nedtrend och kommer att göra så tills vi ser tecken på att indexet vänder upp och noterar nya högre toppar och bottnar. Den gångna veckan vände upp från en högre nivå än den som markerades i slutet av september vid 11860 men indexet orkade inte upp genom den senaste toppen och standard line vid 12715. Om vi bjuds på ett utbrott upp över standard line innan den gångna veckans lägsta vid 12000 ger vika är det en positiv pusselbit som ställer in siktet upp mot den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna sedan ATH-noteringen i början av januari. Om det istället visar sig att vi bjuds på en nu lägre topp kring 12700 och att årslägsta vid 11860 punkteras är det stor risk för att säljtrycket tilltar och en nedgång mot 10000-nivån initieras.

Motstånd: 12675 / 12715 / 13000
Stöd: 12400 / 12000 / 12865

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 50+.
– Next day forecast indikerar att det är 50 procents chans till en uppgång under måndagen.

Nordea Bank: Tar sats från allt högre bottnar

Teknisk analys Nordea Bank: Det skulle ta till den 18 juli, efter föregående analys, tills 95 kronor passerades och som skolboken sade var det då goda chanser för en uppgång upp mot i första hand 100 kronor och eventuellt även MA-200. Resultatet blev precis som planen och det var inte förrän vid MA-200 som det började gå tungt. Sedan dess har priset pendlat omkring vid MA-200 men i början av oktober blev det ett stick ner till 91,50 innan köparna åter visade sig. I torsdags tog sig Nordea åter över EMA-8 och den gångna veckan avslutades med en passering av MA-20.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noterades i zonen där vi uppmanas att vara beredda på ytterligare nedgång.

Volymbalansen bröt i fredags upp över tremånaderssnittet och är nu neutralt men kommer om toppen från den 27 september passeras att bli positiv igen.

SMACD lämnade i fredags ett positivt kors och det stärker oddsen för att köpsignalen i %b ska följas upp av en uppgång mot 104-kronorsnivån.

Sammanfattning: I fredags försökte Nordea bryta upp genom motståndet vid 98,20 men lyckades inte stänga speciellt starkt. Mycket talar för att Nordea laddar för en passering av toppen vid 105 kronor och ställa in siktet mot i första hand 108 kronor. Om det istället visar sig att 96,80 kan det behövas ett omtag ner mot 91,50 innan nästa uppgång tar vid. Skulle 91,50 ge vika är det stor risk för en nedgång mot 88 kronor. Redan en stängning över/under fredagsdojins begränsningar indikerar vilket håll aktien kommer att ta den kommande veckan, om inte rapporten ställer allt på ända.

Rapport 20/10.

Motstånd: 99,00-101,00 / 102,90 / 104,50
Stöd: 97,00 / 94,75 / 93,85 / 91,50

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 69+.

Novo Nordisk: Positiv uppladdning

Teknisk analys Novo Nordisk: I samband med föregående analys skrev jag att om 789DKK passerades ställdes siktet in mot 825DKK. 789-nivån togs ut två dagar efter föregående analys och triggade precis enligt skolboken nästa ben norröver. Det blev en uppgång till 864DKK innan köpintresset avtog och husse kallade hem hunden. Den som följde planen fick med sig 4,5 procent gånger hävstången. Efter studsen vid 200-dagars medelvärde har Novo Nordisk nu tagit sig upp över den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan slutet av juli.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att identifiera pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att vara kortsiktiga och beredda på tvära kast men närmar sig nivån där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är återigen positiv.

SMACD noteras i den positiva delen men momentumet för uppgång har mattats av.

Den gångna veckan har priset noterats i en smal range kring 800-kronorsnivån och veckan avslutades med en doji med extremt liten range.

Sammanfattning: Den positiva volymbalansen och den relativt tajta tradingrangen kring 800 kronor talar för att vi inom kort kommer att bjudas på ett nytt positivt trendben. En passering av förra veckans högsta vid 810DKK ställer in siktet mot 850DKK till att börja med men på vägen behöver motståndet vid 826DKK passeras. När/om 830DKK nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 830 nåtts stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 779 kronor. Novo Nordisk kan vid ett utbrott handlas med en minifuture med runt 5 gångers hävstång.

Novo Nordisk lämnar rapport den 2 november.

Motstånd: 809 / 826 / 846
Stöd: 787 / 780 / 772 / 756

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 52+.