BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 42

OMXS30: Dags för rekyl innan nästa positiva impuls

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 ligger i en stigande trendkanal och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Om det visar sig att golvet i den brant stigande kanalen punkteras är det intressant att bevaka fortsättningsformationer ner mot åtminstone 1600 och eventuellt 1580-nivån men det återkommer jag till när/om så blir fallet. Indexet tog sig i veckan upp i motståndsområdet mellan 1650-1660 vilket ledde till en rekyl och en bearish engulfing. Det blir nu spännande att se om säljsignalen hos dagsmomentum leder till en rekyl eller konsolidering. OMXS30 är positivt i de flesta tidshorisonter men kortsiktigt överköpt, överälskat och i behov av en rekyl alternativt en pausformation i form av en konsolidering.”

Den gångna veckan har präglats av viss osäkerhet och en marginell nedgång med 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 8,3 procent.

Bästa sektorer den gångna veckan blev kraftbolag och teknologi medan hälsovård och finans gick sämst.

Den långa trenden som jag använder MA-200 och även årsmedelvärdet för att identifiera pekar upp och vollan är förhållandevis låg (6 procent mellan bollingerbanden). Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,7 vilket innebär att risken fortsatt är stor för en slagig handel.

OMXS30 har sedan den lokala toppen vid 1656 för någon vecka sedan noterat små candlesticks i en tajt range.

Dagsmomentum punkterade för lite mer än en vecka sedan den stigande kilen och pekar för tillfället svagt nedåt. MACD lämnade i fredags en säljsignal vilket är den första sedan mitten av maj i den positiva delen. Som jag påpekat många gånger tidigare är det inte detsamma som att man ska sälja i en stigande trend utan bara ta det lite lungt med nya positioner för uppgång.

Volymen har hela den gångna veckan, bortsett från i fredags, noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortfarande positiv vilket indikerar att vi snart kommer få se köparna suga upp ett eventuellt säljtryck från en näraliggande ackumulationsnivå.

På ovansidan möter nu framförallt motståndet kring 1650-1660.

På nedsidan hittar vi först 1638 följt av 1630 men framförallt 1600-nivån.

På lång sikt är jag nu positiv men vill gärna se att OMXS30 håller sig kvar ovanför 200-dagars medelvärde och att vi inom en inte alltför avlägsen framtid bjuds på ett gyllene kors. September månad stängde tydligt ovanför årsmedelvärdet och jag kommer vara positiv tills vi ser hot om nedgång men innan dess behöver vi en månadsstängning under årsmedelvärdet och det är inte aktuellt än så länge.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se att 20-dagars medelvärde punkteras med tilltagande volym och en negativ stängning. Just nu är det dock lite väl stretchat på ovansidan och en rekyl ligger bland korten.

Sammanfattning: De kortsiktiga momentumindikatorerna visar sedan någon vecka tecken på avmattning och de medellånga indikatorerna är överköpta. Min sammanvägda bedömning av dessa tidshorisonter indikerar att sannolikheten är relativt stor för att vi kommer att få en punktering av den rådande tradingrangen och en rekyl. Så länge rekylen inte sker med tilltagande volym och kraftfulla negativa candlesticks tolkar jag det som mindre vinsthemtagningar och att det kommer att leda till att större aktörer inom kort kommer att se det som bra köpläge. På nedsidan har vi en intressant stöd/ackumulationsnivå kring 1600 och jag tror att det på någon månads sikt är större chans för att ATH-noteringen kring 1720 kommer att testas av än att 1600 kommer ge vika.

Motstånd: 1652 / 1660 / 1672 / 1684
Stöd: 1638 / 1630 / 1620 / 1612

SP500: En del mörka moln börjar skymtas

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är nu mer än sex veckor sedan senaste lågpunkten och indexet är ordentligt stretchat på ovansidan. En rekyl vore inte bara väntad utan även hälsosam. Volymbalansen är fortsatt god så det skulle förvåna mig om inte köparna står beredda att suga upp säljtrycket i samband med en rekyl ner mot 20- eller 50-dagars medelvärde. Historiskt har vi sett uppgångar i fler fall än motsatsen den kommande veckan men sällan har vi sett lika överköpta nivåer bara fortsätta upp utan rekyler eller konsolideringar.”

SP500 lade ytterligare en veckas uppgång men vi börjar nu se en del varningssignaler som jag återkommer till längre ner i analysen. I fredags avslutades veckan med en ny ATH-noteringen vid 2557,6 och totalt steg den gångna veckan med marginella 0,15 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,0 procent. Oktober noteras för tillfället för en uppgång med 1,3 procent.

Bästa sektorer den gångna veckan blev defensiva konsumentprodukter (förbrukning) och kraftbolag medan hälsovård och finans gick sämst. Finans som gått starkt den senaste månaden visar vissa tecken på avmattning men det är kanske lite tidigit att dra några slutsatser än .

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2390 och primärtrenden har nu nått upp till 2403. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi än så länge ska vara beredda på skvalpiga rörelser och företrädesvis tillämpa jämviktspendlande strategier men så smått börja kika på trendföljande strategier för lågvolatila uppgångsfaser (se gärna min bok Autobahn men jag kommer gå igenom dem i kommande analyser).

SP500-indexet noteras strax ovanför den övre begränsningen i den medellånga stigande trendkanalen men än så länge ser vi inga tecken på att en rekyl är inledd.

Trots att indexet är tydligt överköpt har den senaste veckans flaggformation lyckats hålla sig kvar kring taket i den stigande medellånga trendkanalen. Så länge inte detta leder till en rekyl ser jag det som ett styrkebesked.

Det har snart gått åtta veckor sedan senaste signifikanta lågpunkt och ju mer högerställd denna cykel är, förutsatt att inte volymen avtar påtagligt under uppgångsdagarna, desto större är riskaptiten hos placerarkollektivet och naturligtvis risken.

Det är gott om stöd på nedsidan och rekyler är som jag ser det köpvärda ner mot golvet i den stigande kanalen men redan vid 2520-2500 kan det vara intressant att agera på positiva fortsättningsformationer.

Dagsmometum noteras kring 72 och noteras sedan en veckan med en negativ divergens. Nu är RSI åter nere kring bekräftelsenivån och om den punkteras utan att snabbt återtas är stor sannolikhet en signal om att en rekyl är inledd.

Volymen noterades under inledningen av veckan under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna men tilltog under slutet av veckan.

VIX föll med marginella 0,4 procent till låga 9,6 vilket var den lägsta veckostängningen sedan mitten av juli. Studerar vi de senaste bottnarna hos VIX kan vi se en positiv divergens i MACD mot lågpunkten i början av oktober vilket även det är första gången sedan juli månad.

På ovansidan möter först ett motstånd vid 2556 och därefter 2565.

På nedsidan möter först 2542 följt av 2533 och därefter 2521 men viktigast på kort sikt är 2500 som även kan vara en intressant nivå att bevaka vid en eventuellt stundande rekyl.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 13/10 vid 2557,6
– Indexet fortsätter vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Trendstyrkan (ADX) i månadsgrafen noteras kring överhettning (64)
– VIX divergerar positivt mot prisgrafen

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras med kraft och tydlighet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och kommer att vara det så länge säljtrycket sugs upp innan 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

Sammanfattning: SP500 och övriga amerikanska ledande börsindex är överköpta, åtminstone i vissa avseenden. De kortsiktiga indikatorerna visar sedan några dagar tecken på avmattning medan de medellånga indikatorerna är överköpta och kanske något ”toppiga”. Min sammanvägda bedömning av dessa tidshorisonter indikerar att vi kan vara på väg mot lite problem men de behöver defintivt inte innebära att de utgör en fara för den rådande tjurmarknaden. Som jag sagt många gånger tidigare i år är det gott om stöd- och ackumulationsområden på nedsidan och tills motsatsen bevisas är det min tro att det endast kommer leda till mindre rekyler som kommer att visa sig vara bra köplägen. Det som eventuellt kan få mig att vilja vända på klacken är en månadsstängning under årsmedelvärdet och att kursen på allvar etablerar sig under 2400-nivån.

Motstånd: 2556 / 2567 / 2576
Stöd: 2542 / 2533 / 2521 / 2514 / 2500

DAX: Behövs en paus eller rekyl innan nästa uppgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Dagsmomentum har inte varit över 80 och vänt ner sedan den 16 mars och den gången tog det ytterligare knappt en månad innan vi bjöds på en långsiktigt utmanande topp och en nedgång med nästan 30 procent de kommande 9 månaderna.”

Den gångna veckan innebar visserligen en måttlig uppgång med 0,3 procent vilket vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,2 procent men samtidigt har varje dagscandle de senaste veckorna varit extremt små.

Att kursstaplarna varit små är inte så konstikt när den psykologiska nivån kring 13000 utmanats. I fredags tog sig indexet upp över nivån och effektuerade en ATH-notering vid 13037 men i intradagsformatet blev det en symmetrisk nedgång efter rekordnoteringen.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga, pekar uppåt. Trendfasindikatorn skrivs just nu till +1,1 vilket innebär att vi ska börja tillämpa trendföljande strategier. Den rådande trenden är stigande och jag har inget intresse i att gå emot den enklaste vägen som för tillfället är uppåt.

Dagsmomentum var i början av oktober uppe över 80 och det har vi inte sett sedan den 16 mars. Nu råder det en negativ divergens och en rekyl torde inte vara långt bort. Impulsen upp från 12600 skapar förutsättningar för lite mer volla. På nedsidan möter ett starkt ackumulationsområde upp mellan 12600 och 12500. Framöver är sannolikheten för en uppgång mot 13500

Sammanfattning: I veckografen hittar vi en skarp hammer i början av september och om lägstanivån vid 11870 på denna punkteras är risken stor för ett tilltagande säljtryck. På kort sikt är det mycket som talar för en rekyl men som jag sagt många gånger de senaste månaderna är det gott om stöd på nedsidan och jag skulle bli förvånad om inte någon av dessa suger upp säljtrycket och skapar ett bra köpläge. Om det mot förmodan visar sig att 12500 punkteras utan att snabbt återtas är det stor risk för att säljtrycket tilltar som leder till ett besök nedåt 12000. Sannolikheten är dock större för att vi kommer se 13500 nås innan 12500 punkteras. Vi bör nu göra oss beredda på tilltagande volla.

Motstånd: 13000 / 13050 / 13120 / 13250
Stöd: 12956 / 12905 / 12860 / 12805

Tele2 B: Utbrott från lågvollaläge

Teknisk analys Tele2 B: De senaste analyserna i Tele2 har varit vältajmade och i fredags bjöds vi på ett utbrott upp och förbi 95-kronorsnivån.

Primärtrenden lutar uppåt och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring 1,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska invänta positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

I en konsolidering ska vi alltid hålla koll på volymbalansen för utbrottet sker i de allra flesta fall i riktning med denna. Sedan slutet av september har volymen stigit betydligt mer under uppgångsdagarna jämfört med nedgångsdagarna.

I fredags bjöds vi på ett utbrott upp och förbi 95 kronor vilket samtidigt ledde till den högsta noteringen på en månad. Samtidigt var vollan var låg. Hur har detta sett ut historiskt? Jag kan bara hitta 12 tillfällen sedan början av 2001 och vid 8 av dessa har kursen stått högre en vecka senare med i snitt 1,1 procent.

MACD noteras i köp och har effektuerat en positiv trampolin som tagit indikatorn upp och i den positiva delen.

Sammanfattning: Förutsättningarna för en uppgång mot 99 kronorsnivån är nu goda men om inte OMXS30 inleder veckan positivt kan det vara läge att avstå från denna trade. I vilket fall så bör en initial stopp placeras kring 92,40 och när 97 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta.

Det kommer rapport på torsdags och därför bör en eventuellt nytagen position stängas senast onsdag kväll (om man inte gillar gambling).

Motstånd: 96,30 / 96,80 / 97,90 / 99,00
Stöd: 95,10 / 94,45 / 93,30 / 92,15

Swedbank: Hammer vid stödlinje och spänd gummisnodd

Teknisk analys Swedbank A: Efter toppen vid 226 kronor i slutet av september har krusen nu fallit ner till en ny spännande nivå där den stigande motståndslinjen som förbinder bottnarna från slutet av juni möter upp.

Den långa trenden som definieras av lutningen på 200-dagars pemar svagt, svagt nedåt. medelvärde pekar svagt upp. Trendfasindikatorn noteras kring -0,03 vilket innebär att vi än så länge ska agera med jämviktspendlande strategier och vara relativt kortsiktiga och företrädesvis välja positioner för uppgång.

Fredagen inleddes söderut men innan dagen var slut hade säljtrycket avtagit och avslutningen var positiv. I 60-minutersgrafen bjöds vi på en ”Turning 8” och callen stärkte utseendet. Detta resulterade i en hammer kring stödlinjen.

Gummisnodden är nu nere på 0,28 och när jag tar fram papper och penna kan jag bara hitta 8 tillfällen som detta hänt de senaste 20 åren.

När jag studerar hur många gånger vi bjudits på en hammer och gummisnodden har varit extremt hårt spänd hittar jag 18 tillfällen och vid 14 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Den genomsnittliga uppgången har då varit imponerande 3 procent.

Sammanfattning: Förutsättningarna är nu så goda för en uppgång att vi kan ta position direkt om fredagens högsta vid 214,70 tas ut. När kursen når 215,90 stänger vi lämpligtvis halva positionen och rider resten av innehavet genom att flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta genom Bar By Bar. Den initiala stoppen placeras strax under 210 kronor.

Motstånd: 215,45 / 216,95 / 220,75 / 224,60
Stöd: 211,65 / 209,40 / 205,55 / 201,75