BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 42

OMXS30: Extremt översålt på kort sikt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det blir nu intressant att se om indexet tar sig ner till den nedre begränsningen av den tradingrange mellan 1680 och 1610 som för tillfället fångar indexet. Så länge denna range är intakt är risken påtaglig för skvalpiga rörelser med tvära kast när något stöd- eller motstånd närmar sig. Det är angeläget att nästa topp inte blir lägre än 1678 vilket i så fall signalerar ytterligare svaghet. Än så länge talar dock mer för en fortsatt upp- än nedgång på lång sikt.”

Den gångna veckan inleddes söderut och i onsdags punkterades 1610 som var den nedre begränsningen i tradingrangen jag pratat om i lite mer än en månad. Säljtrycket tilltog och alla medelvärden jag bevakar, molnet och de senaste tre månadernas stängningar punkterades under slutet av veckan. Totalt backade OMXS30 med 6,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu istället utvecklats till en nedgång med 2,6 procent. Veckonedgången var den kraftfullaste sedan början av januari 2016.

Än så länge noteras oktober månad som en kraftfull bearish engulfing, som startat från en tuff motståndsnivå.

Ingen sektor stängde på plus den gångna veckan men minst föll telekom medan oljebolag, basråvaror, verkstad och teknkik föll runt 7 procent eller mer.

Den enda aktie som steg på large cap den gångna veckan var ICA medan Leovegas tillsammans med Hexpol, Indutrade, SCA, Nibe, Lupe, MTG och Alfa Laval föll med 10 procent eller mer.

Oljepriset (Brent) föll med 4,1 procent och stängde i fredags på $80,50 medan gulpriset vände upp och steg med 1,2 procent till $1218.

OMXS30 är extremt översålt på kort sikt och fredagsstängningen skedde 18 procent under det nedre bollingerbandet samtidigt som gummisnodden noteras vid 1,1. Det extrema utseende vi ser nu är så pass unikt att en körning ger alldeles för få träffar.

Om vi däremot lättar lite på villkoren och bara studerar de tillfällen, sedan 2002, när kursen stängt under det nedre bollingerbandet samtidigt som bredden mellan banden varit mer än 10 procent (BAYN) kan jag hitta 35 tillfällen sedan början av 2002. Vi dessa tillfällen har indexet stått högre vid 25 av dessa (71%) en vecka senare, med i snitt 1,6 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,4 vilket säger oss att risken för tvära kast och slagig handel är stor.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i måndags och tisdags, noterats klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har därför påverkats negativt och noteras nu kring septemberlågpunkten och tremånaderssnitet, en utmanande notering.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1566 följt av primärtrenden och den tidigare tradingrangens golv vid 1509.

På nedsidan hittar vi närmast 1525 och 1512.

På lång sikt är jag nu neutral och avvaktar de närmaste veckornas utveckling. Tilltar nedgången och indexet misslyckats att ta ut primärtrenden och årsmedelvärdet inom kort kommer jag svänga över och bli negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral till svagt negativ och vill se att indexet åter etablerar sig över både 200- och 50-dagars medelvärde.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ och kommer vara det tills jag ser att vi får en ny högre lågpunkt och att 20-dagars medelvärde tas tillbaks.

Sammanfattning: På kort sikt hittar vi sentimentsnivån för det senaste nedstället vid 1607 där både turning- och standard line möter upp. Om nästa pivottopp blir lägre än denna nivå och fredagens lägsta vid 1536 punkteras med bibehållen eller ännu mer tilltagande kraft är risken stor för en nedgång som kan bli allvarlig. På kort sikt är däremot OMXS30 extremt översålt och edgen för en kortare uppstuds är fortsatt bra. Vi ska komma ihåg att när edgen är bra för något och det ändå inte leder till en rörelse åt detta håll är det omvända så mycket starkare. Mitt huvudspår är att vi kommer att få en ny lägre signifikant topp och framöver kommer att få se ytterligare lägre noteringar ner mot lågpunkterna i början av året mellan 1480-1500, eller ännu lägre. Om det framöver visar sig att inte heller vårens bottennivåer lockar tillräckligt med nya köpare ökar risken för en långsiktig toppformation och en utdragen nedgångsfas.

Motstånd: 1556 / 1576 / 1587 / 1609
Stöd: 1527 / 1517 / 1488 / 1456

SP500: Bjuds vi på nya impulsartade nedställ inom kort?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Så kom den då till slut, punkteringen av den stigande kilen, som jag ”pratat om” den senaste månaden. Trots den utdragna uppgången, har vi inte fått några formationer eller andra utseenden i prisanalysen som visar att en långsiktig topp har träffats. Potentialen för en rekyl av den något kraftfullare modellen är däremot stor, men än så länge anser jag att det troligaste är att vi därefter kommer få se indexet ta fart mot ny högre höjder snarare än en långsiktig nedgång. Redan kring nuvarande nivå kan det vara intressant att haka på en positiv candlesticksformation för vidare uppgång.”

Den gångna veckan inledde avvaktande men i onsdags tog nedgången fart ordentligt. Trots viss återhämtning i fredags föll SP500 med 4,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 3,5 procent.

På bolagsfronten inledde storbankerna JP Morgan, Citigroup och Wells Fargo rapportperioden med rapporter som fick blandade reaktioner. De två sistnämnda steg 2,1 respektive 1,3 procent medan JP Morgan tappade 1,1 procent.

I månadsgrafen noteras oktober just nu som en kraftig bearish engulfing och de två föregående veckornas negativa omslagsformationer är nu bekräftade. Fredagens stängning skedde precis vid 50%-nivån (Standard Line) för det senaste årets högsta och lägsta, en viktig vattendelare.

Som jag skrev inför fredagen var edgen för en kortare uppstuds mycket god och även om det blev en inside day talar mycket för att indexet fortfarande har goda förutsättningar för ytterligare uppgång. Det kommer däremot att bli spännande att se hur länge köparna kommer hålla kvar i taktpinnen. Vattendelaren för ett kortsitigt positivt eller negativt sentiment hittar vi kring 2825.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är stigande och det skapar förutsättningar för ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,1 vilket indikerar att vi ska vara beredda på tvära kast och företrädesvis handla med jämviktspendlande strategier på kort sikt.

Dagsmomentum var inför fredagen nere och vände kring 18 och noteras inför veckostarten kring 30.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags noterats klart över det dagliga snittet vilket fått volymbalansen att vrida av söderut och noteras nu för första gången på mer än ett år under tremånaderssnittet.

Inför förra veckan var det 66 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde men nu är det bara 46 som gör det vilket i min värld är en varningssignal.

VIX steg kraftigt under veckan och var som högst uppe i 29 under torsdagen men vände ner med 15 procent för att stänga veckan kring 21, precis under det övre bollingerbandet.

På ovansidan möter närmast området kring 2800 följt av fib 50%-nivång vid 2825 och därefter 2848.

På nedsidan möter närmast 2729 följt av 2711 och området kring 2692.

I den positiva vågskålen:
– MA-200 pekar upp och G-krafterna är sorterade i rätt ordning
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Extremt översålt, nu med hög volym

I den negativa vågskålen:
– Negativ sektorrotation
– Momentumindikatorerna signalerar mer nedgång
– Allt färre aktier bär uppgången
– Punkterade 4/10 den stigande kilen
– Punkterade den 10/10 Ichimokumolnet

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång men om inte nästa uppstuds tar ut 2825 är risken stor för att en längre nedgång kan vara inledd.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral och kommer att svänga över och bli negativ om nästa uppgångsfas inte tar ut standard line som inför fredagen noteras kring 2825.

På kort sikt (dagar till veckor) har jag nu svängt över och är negativ men kommer bli positiv igen om vi ser nya högre lägsta och en etablering över 20-dagars medelvärde.

Sammanfattning: Efter den senaste tidens nedgång var SP500-indexet rejält översålt inför veckoavslutningen. Trots den positiva avslutningen av veckan är fortfarande 14-veckors och 14-dagars Stochastic översålda. Volymen har tilltagit under den senaste veckans impulsartade nedgång och även om vi bjuds på en fortsatt uppgång är risken stor för detta följs av en ny lägre topp med följande lägre bottnar och ett fortsatt dominerande säljtryck. De närmaste dagarna har goda förutsättningar att bli vägledande för även det längre sentimentet.

Idag (måndag) rapporterar Bank of America (kl 12.45).

Motstånd: 2785 / 2804 / 2825 / 2848 / 2896
Stöd: 2739 / 2729 / 2711 / 2665 / 2618

DAX: Huvud skuldra vid översålt läge

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag påtalat många gånger det senaste halvåret är undertonen för DAX svag och siktet är nu inställt ner mot 12000-nivån och eventuellt lågpunkten i mars kring 11725 eller ackumulationszonen vid 11600-11500. Om inte köparna snart visar sig och lyckas få till en ny högre lågpunkt som sedan följs av en ny högre pivottopp är risken överhängande för en nedgång mot vårens lågpunkter där köparna helst bör visa sig för att inte ett ännu kraftigare säljtryck ska inledas.”

Den gångna veckan inleddes med en punktering av stödet vid 12100 och två dagars test av den psykologiska 12000-nivån. I slutet av veckan punkterades bland annat den stigande stödlinjen från i våras och indexet fortsatte ner till nivåerna från i februari 2017. Totalt backade DAX-indexet med 4,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 10,8 procent. Det var den kraftigaste nedgångsveckan sedan början av februari.

På kort sikt är indexet kraftigt översålt och edgen för uppgång är god och trots den negativa stora röda kursstapeln i fredags var det relativt låg volym under nedstället, vilket jag återkommer till nedan.

Den långa trenden som jag använder lutningen på primärtrenden för att identifiera lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan mitten av mars. Trendfasindikatorn som för tillfället skrivs till -1,2 vilket innebär att vi företrädesvis bör tillämpa trendföljande strategier för nedgång. Vi bör med andra ord navigera för nedgång i samband med uppstudsar.

En indikation på att indexet dels befinner sig i en nedtrend och är kraftigt översåld i både det korta och medellånga perspektivet är att både 14-dagars och 14-veckors Stochastic befinner sig under 1, vilket jag inte kan hitta exempel på en enda gång de senaste 20 åren. Lättar vi lite på kraven och även om jag bara tittar på de tillfällen när nivåerna är under 5 hittr jag bara 9 tillfällen och vid 5 av dessa har kursen stått högre en månad senare och vid värden under 10 ser vi 32 tillfällen. Det är med andra ord ett sällsynt läge och därför ska vi vara lite försiktiga med att dra några långtgående slutsatser av detta.

Som jag påtalat under ett halvårs tid är undertonen negativ i DAX och sedan början av den föregående veckan bör vi tillämpa trendföljande strategier för nedgång. I samband med uppstudsar, som inte tar tillbaks sentimentsnivån vid 12000 (där vi just nu hittar Standard Line), bör vi agera för nedgång i samband med negativa candlesticksformationer.

MACD testade i slutet av september av nollinjen, som är en motståndsnivå, utan att ta ut nivån och den 5 oktober bjöds vi på en säljsignal under nollan. Mycket talar för att den låga nivån i MACD och översålda indikatorer indikerar att en uppstuds närmar sig.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX som en huvud-skuldra-formation där nacklinjen punkterades i fredags. Det vanligaste scenariot är dock att de första utbrotten från en HS-formation är falska och ett sätt att ”bli av med de som inte ska vara med på festen”. Jag kommer att tolka detta som en effektuerad HS-formation tills nästa uppstuds följs av en ny högre signifikant lågpunkt.

Om fredagens punktering av nacklinjen däremot följs av fortsatta nedgångar och 11700 inte tas tillbaks inom kort talar det mesta för att det tyska storbolagsindexet ställt in siktet mot 9700-nivån.

De viktigaste motstånden på ovansidan hittar vi kring 11700 följt av 12110 och 12456.

På nedsidan hittar vi först 11640 följt av 11425 men framförallt 10800-nivån.

Sammanfattning: Under mer än ett halvår har jag påpekat att DAX ser svagt ut och sedan början av året har indexet fångats i en allt tajtare kontraktion. Under veckan som gick punkterades denna triangelliknande formation och även lågpunkterna från i våras. Nu utmanas nacklinjen i en huvud-skuldra-formation som om nivån inte återtas innebär att siktet är inställt på en nedgång mot 10.000-nivån. På kort sikt är edgen för en uppstuds vid nuvarande extremt översålda läge mycket stor men om inte de närmaste sentimentsnivåerna på ovansidan, kring 11900-12000, tas ut och hålls är det fortsatt större risk för ytterligare nedgång än motsatsen.

Motstånd: 11636 / 11755 / 11934 / 12113
Stöd: 11500 / 11396 / 11220 / 11040

Securitas B: Signalerar tilltagande nedgångstakt

Teknisk analys Securitas B: Även om det blev en kraftig impulsrörelse och aktien steg med mer än 10 procent på några veckor blev uppgången kortvarig. Efter toppen vid 164 kronor i slutet av augusti har husse kallat hem hunden.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras kring -0,2 vilket innebär att det fortsatt är risk för tvära kast och slagig handel.

Både priset och lagging line befinner sig nu under molnet och volymen har tilltagit under det senaste nedstället. På kort sikt är gummisnodden hårt spänd på nedsidan och fredagens stängning noterades hela 17 procent under det nedre bollingerbandet.

Fram till i onsdags har Securitas-aktien befunnit sig i en Squeeze som vi nu ser tecken på att en expansion närmar sig.

Sammanfattning: Förutsättningarna för en kortare uppstuds har nu blivit god men mitt huvudspår är ändå att den i så fall blir kortvarig. FÖr att jag åter ska bli positivt inställd till Securitas-aktien vill jag se att priset tar ut molnet och att lagging line (den tjocka blåa linjen) etablerar sig över priset. Efter en kortare uppstuds, som edgen talar för, kommer det bli tufft att för priset att ta sig upp genom molnet och en negativ candlesticksformation kring gapet inför torsdagen mellan 151-153 kronor kan vara en väl vald nivå att i detta fall gå kort vid. De streckade röda och blå vägarna är de scenarion som är de troligaste just nu.

Motstånd: 147,40 / 148,70 / 150,90 / 153,10
Stöd: 145,20 / 144,30 / 142,10 / 139,90

Ericsson B: Testar vattendelaren inför rapporten

Teknisk analys Ericsson B: Efter de smala bollingerbanden i samband med föregående genomgång tog sig kursen upp över det övre bollingerbandet men med minsta möjliga marginal, men det var verkligen inte någon impulsartat utbrott. Kursen pendlade därefter under två veckor kring 80-kronorsnivån med skvalpiga rörelser och osäkerhet. Efter en bearish engulfing har nu kursen tagit sig ner i molnet efter att lagging line (den blå tjocka linjen) ”kört in i priset”.

Den långa trenden pekar sedan slutet av april uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +2,1. Vi ska alltså tillämpa trendföljande strategier som går ut på att köpa rekyler och utbrott i fritt område efter lågvollalägen.

Molnet pekar upp tillsammans med primärtrenden vilket skapar goda förutsättningar för en fortsatt uppgång. Om däremot både priset och lagging line bryter ner under molnet talar sannolikheten för att en långsiktig topp markerades i början av oktober.

På torsdagen presenterar Ericsson sin kvartalsrapport.

Sammanfattning: Förväntningarna är svagt positiva inför rapporten i slutet av veckan och de flesta räknar nog med att Ericsson lagt det värsta bakom sig. När placerarkollektivet ställer in sig på något som istället visar sig bli det motsatta ser vi ofta rejäla rörelser som ett resultat av felpositioneringar. Jag håller noggrann koll på utvecklingen kring den nedre begränsningen av molnet då den utgör en vattendelare för den närmaste tiden, framförallt när marknaden tolkat in den stundande rapporten.

Motstånd: 75,00 / 76,20 / 77,95 / 79,70
Stöd: 73,25 / 72,65 / 70,90 / 69,15