BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 42

OMXS30: På väg att utmana septembertoppen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag påtalat många gånger de senaste åren är OMXS30 fångat i flera intressanta konsolideringar och sedan mitten av augusti är det zonen kring 1500 på nedsidan och septembertoppen vid 1670 som begränsat swingarna. Nya högre lågpunkter och därpå följande högre pivottoppar kommer skapa förutsättningar för en ny stigande trend, troligen värd att följa. Om det istället visar sig att vi bjuds på en ny lägre topp än 1670 och att augustilägsta punkteras är risken stor för en jobbig björnmarknad. För tillfället är indexet med svårbedömt än normalt.”

Den gångna veckan inleddes med att 1600-nivån passerades och zonen mellan denna nivå och standard line testades fram till på torsdagen då den passerades. Veckan avslutades med att den tidigare fallande motståndslinjen, som förbinder topparna från mitten av september och början av oktober, togs ut. Totalt steg OMXS30 med 3,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,4 procent. I månadsgrafen noteras oktober som en intressant bullish pin bar och i veckografen utvecklades föregående vecka till en grön soldat. Detta var den sjätte veckan i år som steg mer än 3,5 procent och vid de tidigare tillfällena har även följande vecka inneburit en fortsättning uppåt.

Som jag skrivit flera gånger tidigare saknas det inte negativa nyheter och varningssignaler i den tekniska analysen, men att de ledande indexen inte faller mer än de gör får ändå ses som att undertonen är positiv. På ovansidan möter nu den fallande motståndslinjen som förbinder topparna från slutet av april och mitten av september där den första möter upp vid 1670.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som positiv. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket innebär att vi alltmer ska tillämpa trendföljande strategier och köpa rekyler. Vid utbrott är det angeläget att de sker med tilltagande volym och inte alldeles under tidigare motstånd för att vara värda att följa.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i fredags noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen tog i veckan ut augustitoppen och indikerar fortsatt uppgång.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1659 följt av 1670 och 1700-nivån.

På nedsidan hittar vi närmast 1640 följt av 1622 och 1600-nivån.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv så länge vi ser nya högre bottnar och pivottoppar samtidigt som indexet noteras äver MA-20.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,2 procent. Indexet har stigit 9 av de senaste 10 åren den kommande femdagarsperioden men backade förra året med 0,7 procent.

Sammanfattning: Sedan mitten av 2019 har jag markerat en fallande triangel som för tillfället fångar OMXS30-indexet och nu kryper kursen allt närmare den övre begränsningen i denna formation. Risken är fortsatt stor för en ny lägre topp och därefter ett eventuellt nytt test av 200-dagars medelvärde. Jag tycker dock att man som vanligt navigerar på kort sikt efter det vi vet och det är att den senaste vändningsformationen lämnade en högre signifikant lågpunkt kring MA-200 som är värd att följa. Vid liknande veckouppgångar, som föregående vecka, har indexet i de flesta fall fortsatt upp även kommande vecka. Vi kan dock inte räkna bort risken för att det kan bli slagigt med tvära kast så länge indexet är fångat de olika konsolideringarna.

Motstånd: 1659 / 1670 / 1700 / 1720
Stöd: 1640 / 1622 / 1600 / 1587-1578

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 95.

SP500: Testar av sentimentsnivån som standard line utgör

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge tolkar jag torsdagens lågpunkt som en ny högre botten och det i sin tur stärker sannolikheten för att indexet så småningom kommer att bryta upp över ATH-nivån vid 2030. Om det visar sig att indexet istället bryter ner under augustilägsta vid 2820 är dubbeltoppen effektuerad och siktet inställt mot 2600-nivån. Tills motsatsen bevisas med en bekräftad negativ candlesticksformation navigerar jag nu för uppgång men är beredd på fortsatt tvära kast och slagig handel.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 2900 som höll och bildade en ny högre lågpunkt. Uppgången under veckan blev till slut 0,6 procent efter att i fredags varit uppe och vänt ner från oktoberhögsta vid 2993 som markerades den 1:a oktober och lämnade en lång svans på ovansidan. I veckografen fick den veckan ett hammerliknande utseende, men fredagens avslutning lämnade däremot en rejäl svans på ovansidan vilket det även är i månadscandlen.

Frågan är nu om den senaste halvtimmens säljtryck i fredags innbär att nästa nedgångsfas är inledd eller om stängningen över gapet innebär att det är en bekräftelsestapel. Fredagens stängning skedde över den fallande röda tidigare motståndslinjen och den lägre pivottoppen från den 7 oktober, markerad med en blå stödlinje.

Jag tolkar det som att förra veckan blev positiv och fredagens candle som en bekräftelsecandle. Det som till att börja med kommer få mig att byta uppfattning på kort sikt är om inte den senaste lågpunkten 2856 håller.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,4 vilket innebär att vi kan börja snegla åt trendföljande strategier där vi företrädesvis handlar rekyler vid positiva fortsättningsformationer.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i fredags noterats under det dagliga snittet. igår var högre än i onsdags men trots det 14 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen pekar fortsatt upp även om tremånaderssnittet testats av de senaste två veckorna.

64 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden, vilket innebär en varningssignal. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) föll från strax ovanför 20 till 15,6 i fredags vilket är bra för en snabb passering av 20-nivån kan trigga volatiliten och leda till en brant nedgång på börsen.

Standard line (den streckade röda linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 2939.

På ovansidan möter närmast 2978 följt av 2993 och motstånden 3000 och 3022-3028.

På nedsidan möter närmast 2960 följt av 2950-2948 och 2942 samt 2919.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre lägsta sedan början av augusti
– Bullish pin bar i veckografen

I den negativa vågskålen:
– Knepig volatilitet
– Ny signifikant lägre topp den 19 september
– Omvänt negativ divergens mot volymbalansen

På lång sikt är jag svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: Den långa trenden är stigande och passeringen av både 20-dagars medelvärde och den fallande streckade röda motståndslinjen i fredags tolkar jag positivt. I den något negativa vågskålen på längre sikt noteras negativa divergenser mot flera indikatorer. Siktet är nu inställt mot ATH-området mellan 3020-3030 men om det istället visar sig att fredagens högsta strax under 3000 blir en ny lägre signifikant topp behöver vi troligen något eller några ytterligare omtag en bit söderut. Om %PO (eller MACD) skär upp genom nollan och volymbalansen fortsätter att stärkas ökar sannolikheten för en brake of three. Risken är fortsatt stor för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Motstånd: 2978 / 2993 / 3000 / 3022-3028
Stöd: 2960 / 2950-2948 / 2942 / 2919

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69.

DAX: Kraftigaste veckouppgången sedan början av april

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu blir det åter intressant att se om den psykologiska vattendelaren kring 12000 tas tillbaks eller om indexet behöver ner mot 200-dagars medelvärde för att hitta tillräckligt med köpare för att driva kursen vidare uppåt. På kort sikt vill jag se den kortare sentimentsnivån EMA-8 strax under 12200 markera tas ut, vilket ställer in siktet mot 12500.”

Den gångna veckan inleddes med skvalpande rörelser kring 12000-nivån men när standard line kring 12200 togs ut i fredags blev det ordentlig fart på köparna. Totalt steg DAX med 4,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 18,5 procent och nivån vid 12500 som testas för fjärde gången på en månad. I månadsgrafen noteras oktober som en bullish pin bar och i veckografen som en grön soldat.

Dagsmomentum (RSI-14) passerade i fredags månadsmedelvärdet och håller nivån är det första gången sedan mitten av augusti.

DAX är precis som många andra ledande börsindex fångad i en konsolidering mellan 12500 och 11880. Ett utbrott upp från denna zon ställer in siktet mot i första hand 13000-nivån men frågan är om det efter en så kraftig impuls, som i torsdags och fredags, finns kraft att vid första försöket ta ut topparna vid 12600 respektive 12660.

Om det visar sig att DAX vänder ner när veckan inleds hittar vi åter den korta sentimentsnivån kring 12200.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut stiger och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,1 vilket innebär att vi alltmer ska tillämpa trendföljande strategier och köpa rekyler. Vid utbrott är det angeläget att de sker med tilltagande volym och inte alldeles under tidigare motstånd för att vara värda att följa.

Volymbalansen har åter tagit fart och det stärker sannolikheten för att rekyler följt av positiva fortsättningsformationer är värda att följa.

Sammanfattning: För fjärde gången sedan mitten av september testas nu 12500-nivån av och förutsättningarna har stärkts för att nivån kommer tas ut. Både den långa och medellånga trenden är nu stigande vilket är en positiv pusselbit som stärker sannolikheten för en expansion norrut. De flesta lyckade utbrott tar fart från mitten av en tradingrange och i det läge vi nu har hittar vi denna nivå kring standard line vid 12190. Om 200-dagars medelvärde däremot punkteras innebär det att även golvet i konsolideringen gett vika och ställer då in siktet mot antingen 11500 eller augustilägsta vid 11270.

Motstånd: 12600 / 12655 / 12000 / 12850
Stöd: 12405 / 12250 / 12190 / 12035 / 12000

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 83.

Alfa Laval: Doji strax under vattendelaren 200 kronor

Teknisk analys Alfa Laval: Det blev några dagars skvalpiga rörelser innan 200-dagars medelvärde testades utan att tas ut. Strax efter ett effektuerat dödskors punkterades 193 kronor och ett nedställ mot 165 togs vid. Primärtrenden har planat ut och den senaste månaden har det viktiga medelvärdet testats tre gånger.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera har nu planat ut vilket innebär att trendfasindikatorn noteras kring +0,6. För tillfället gör man klokt i att handla Alfa Laval på kort sikt och vara beredd på tvära kast när stöd- eller motståndsnivåer närmar sig.

Det har nu gått ungefär 200 dagar sedan årsskiftet och jämför vi den relativa styrkan har OMXS30 stigit med 17 procent och Alfa Laval med 6 procent vilket innebär att aktien sällar sig till den sämre tredjedelen i indexet.

Nivån kring 200 kronor är intressant som en vattendelare och vi har vid flera tillfällan sedan andra halvåret 2017 då nivån blev ett nytt ATH och följdes av en rekyl på 10 procent.

Dojistaplar har stor betydelse när trendfasindikatorn noteras mellan 0 och 1, speciellt vid högsta- och lägsta i en tradingrange.

Vid de de 30 tillfällen sedan 2002 som vi fått en doji strax under månadshögsta och cykelindikatorn noterats över 85 har kursen stått lägre vid 19 av dessa (63%) med i snitt med 1,7 procent under den kurs som råder nu.

Sammanfattning: 200 kronor är i sig en viktig nivå och blir en vattendelare när primärtrenden är platt kring denna. I fredags bjöds vi dessutom på en doji precis under denna motståndsnivå och historiskt har det lett till lägre kurser på en veckas sikt i mer än 60 procent av fallen. Vänder OMXS30 ner och 193,50 punkteras ställs siktet in mot i första hand 190- och i andra hand golvet i den nu rådande tradingrangen kring 184 kronor. Skulle det istället visa sig att 200 kronor tas ut och inte omgående punkteras ställs siktet in mot junitoppen vid 210 kronor.

Alfa Laval presenterar delårssiffror den 24/10.

Motstånd: 198,00 / 200,00 / 205,40 / 210,50
Stöd: 193,80 / 190,60 / 185,85 / 184,00

Cykelindikatorn noteras inför veckan kring 88.

Hexagon: Tydlig bekräftelse av torsdagens omslagsformation

Teknisk analys Hexagon B: Samma dag som jag skrev föregående analys bjöds vi på en röd candle med mycket osäkerhet och nästa dag stängde under de senaste tre dagarnas stängningskurser. Om man valde att gå kort i samband med föregående analys stängde man troligen fyra dagar senare och fick med sig 1,1 eller 4,6 procent beroende på hur man valde att göra entré. Det skulle dock visa sig att Hexagonaktien föll med hela 13 procent efter analysen. I torsdags effektuerades en bullish engulfing, som bekräftades i fredags då de senaste sex dagarnas stängningskurser passerades på en dag och gapet från den 4 oktober täpptes till.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn skrivs till +0,8 vilket innebär att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast men att sannolikheten talar för att aktien går närmar sig ett läge då rekyler kan köpas.

I fredags passerades den fallande motståndslinjen hos dagsmomentum som gav en vink om en positiv period genom att ta ut månadsmedelvärdet.

På ovansidan möter ett tufft motståndsområde mellan 464 och 480 kronor upp. Om volymbalansen (OBV) tar ut den senaste bekräftelsenivån från i slutet av september stärker det förutsättningarna för att en trend, värd att följa, är på väg att skapas.

Risken för bakslag är fortsatt stor men fredagens kraftfulla candle som tog tillbaks flera nivåer i form av gap, EMA-8 och MA-50 med en volym som var klart högre än tremånaderssnittet, indikerar att de stora elefanterna söker sig tillbaks in i aktien.

Sammanfattning: Självklart hänger Hexagons utveckling mycket på börsklimatet men förutsättningarna är goda för att en ny högre lågpunkt är på väg att effektueras. Det är en del utmaningar som närmar sig i form av standard line vid 464 kronor och 200-dagars medelvärde. Även om det är lite tidigt att kliva på för att haka på en ny stigande trend har vi med de senaste dagarnas ny högre signifikanta lågpunkt fått en hint om att siktet är på väg att ställas in mot 500-kronorsnivån till att börja med. Punkteras torsdagens lägsta vid 432 kronor med en dagsstängning hittar vi nästa stöd vid 420 kronor.

Delårssiffror den 30/10.

Motstånd: 459,30 / 464,00 / 469,50 / 477,70
Stöd: 452,20 / 445,10 / 441,60 / 431,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 56.