BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 42

OMXS30: Fyra negativa reversaler kring 1850

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 är fångat i en range mellan 1847 och 1762. All rörelse mellan dessa nivåer är att betrakta som en konsolidering med allt vad det innebär att slagig handel och tvära kast. Den av nivåerna som passeras kommer troligen att visa vägen för den närmaste tidens riktning. Om septemberhögsta vid 1847 tas ut ställs siktet i första hand in mot ATH-nivån strax över 1900. Punkteras 1762 står hoppet till att cloud span b håller emot för att att inte riskera en nedgång mot i första hand 1700-nivån och MA-200. Mitt huvudspår är än så länge att expansionen kommer att ske uppåt.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap upp och ett nytt test av septemberhögsta som passerats varje dag sedan dess men inte lyckats prestera någon positiv candle sedan dess. Som högst noterades 1856 under veckan vilket var den högsta nivån sedan den 21 februari men som jag skrev ovan har de senaste fyra dagarnas candlar vänt ner och stängt i de nedre delarna, dock över de kortare medelvärdena vilket jag tolkar som positivt. Totalt steg den gångna veckan med 1,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,8 procent.

I månadsgrafen noteras oktober som en positiv doji och månaden stänger upp blir det den sjunde månaden i rad som stänger på plus. Vid de 5 liknande tillfällen jag kan hitta sedan 1986 har OMXS30 stått högre vid alla dessa tillfällen ett halvår senare. Snittutvecklingen har då varit +7,4 procent de kommande sex månaderna.

Nu blir det spännande att se om de senaste dagarnas små och negativa kursstaplar kommer att leda till en punktering av den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör eller om det är en uppladdning inför ett stundande utbrott av 1850-området. Om nivån tas ut med tydliga candlar och tilltagande volym ställs siktet in mot ATH-nivån kring 1900. Om det istället visar sig att standard line kring 1800 ger vika ställs siktet in mot i första hand den stigande stödlinjen som möter upp strax under 50-dagars medelvärde.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt, svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,3 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men undertonen är positiv underton vilket trendpoängen på +8 (max) bekräftar.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags varit lägre än det dagliga snittet och i fredags bjöds vi på den lägsta volymen under hela veckan, faktiskt den lägsta sedan den 26 augusti. Volymbalansen är fortsatt stigande och mycket positiv.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför dagen kring 75 vilket är positivt. Det är nu 65 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 79 procent över MA-50 och 83 procent över MA-200. 72 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1847-1850 följt av 1856 och 1867 samt 1876.

På nedsidan hittar vi stöd kring 1834-1831 följt av 1821 och zonen kring 1800.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag åter positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 14 av de 34 senaste åren 41%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,2 procent. Indexet har stigit 3 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,8 procent lägre.

Sammanfattning: I tisdags passerades septemberhögsta vid 1847 och varje dag har därefter stängt i de nedre delarna som negativa reversaler. Om EMA-8 punkteras med en dagsstängning är det en indikation på att det troligen behövs en rekyl och ett nytt omtag för att bygga momentum som räcker för att bryta upp genom 1850-nivån. Skulle däremot standard line och zonen vid 1800 ge vika ställs siktet in mot 1760 eller 1740. När optimismen bland placerare är god mottages rea (lägre pris) med att man agerar och köper. Så länge optimism och nya högre signifikanta lågpunkter präglar indexet kommer jag att vara positiv.

Motstånd: 1847-1850 / 1856 / 1867 / 1876
Stöd: 1834-1831 / 1821 / 1800-1790

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 65.

SP500: Kortsiktigt överköpt i stark uppgångsfas

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet körde den gångna veckan, efter ett försök att bryta upp över 3400-nivån, in i den platta standard line och en veckoavslutning som testade av måndagens gap. Som jag skrivit under veckan skapar gapet en viss obalans och det behöver täppas innan indexet är redo att dra vidare upp. Om det istället visar sig att gapet punkteras ställs siktet in mot 3200 och en etablering under nivån riskerar att trigga säljtryck och eventuellt bekräfta att en 5-vågssekvens för nedgång är inledde. Mitt huvudspår tills motsatsen bevisas är att en uppgångsfas är inledd.”

Den gångna veckan inleddes med att testa av zonen kring standard line och den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör. I torsdags togs nivån och b-vågens högsta ut och veckoavslutningen var positiv. Totalt steg indexet med 3,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,6 procent och sedan c-vågens lägsta är indexet upp med 8,3 procent.

Utbrottet över b-toppen har inte skett med någon övertygande volym vilket gör det mer fragilt. Så länge inte indexet vänder under 3430 med kraftiga röda candlar och tilltagande volym anser jag fortsättningsformationer i samband med rekyler som värda att agera på. Siktet är nu inställt mot ATH-nivån strax under 3600 som markerades i början av september.

Risken för en rekyl, när stängningen sker kring det övre bollingerbandet och stochastic noteras över 95 är stor men så länge placerarkollektivet handlar upp indexet vid allt högre nivåer anser jag det värt att agera på fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Båda presidentkandidaterna lovar stora stimulanspaket framöver och med Fed som varnar för att återhämtningen är känslig tolkar placerarkollektivet det som att börsen kommer gynnas av en duvaktig penningpolitik. Det vi ser nu är tecken på att placerare försöker komma in innan besluten om stimulanser får eftersläparna att agera.

Som jag sagt många gånger de senaste veckorna har 3200-nivån utvecklats till en allt viktigare vattendelare och punkteras nivån utan att snabbt återtas ökar risken för att vi sett en långsiktig topp.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendpoängen skrivs nu till +7 vilket indikerar att mer uppgång är att vänta. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,6 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en positiv underton.

Trendstyrkan (ADX) vände den 2 september ner från en nivå över 70 och det brukar leda till kraftiga nedställ. ADX vände i tisdags upp från den låga nivån kring 19 och nu blir det intressant att se om det leder till en positiv trend som blir värd att följa. När ADX vänder upp från en låg nivå i en stigande trend är det ofta en mycket positiv signal. Senast vi såg det var den 30 juni.

Dagsmomentum (RSI-14) punkterade för någon vecka sedan vattendelaren kring 50 men sedan den 25 september har vi en köpsignal som än så länge är intakt.

SMACD effektuerade i torsdags ett positivt medelvärdeskors och nu har nollzonen tagits ut, vilket vi inte sett sedan mitten av april.

Volymen i fredags var högre än i torsdags men noterades trots det 8 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen noteras än så länge över det stigande tremånaderssnittet vilket är positivt.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras nu kring 74 procent vilket enligt mig är positivt.

VIX (den förväntade vollan) har de senaste dagarna backat från att ha varit uppe kring 30 skrivs VIX inför veckostarten till 25 vilket är en fortsatt hög nivå men än så länge har inte toppen från början av september passerats vilket är bra. Tas septemberhögsta ut är risken stor för att det triggar säljtryck.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 7.

På ovansidan möter närmast 3495-3500 följt av 3528-3535 och ATH-nivån kring 3590.

På nedsidan möter närmast zonen vid 3458-3447 följt av 3431 och zonen kring 3400.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna och molnet
– Trendpoängen är +7
– Passerade i onsdags standard line och igår 3430
– Turning line stiger över standard line

I den negativa vågskålen:
– Lagging line har dragit ner under priset
– Jobbar med att ta ut svansarna från början av september
– Kortsiktigt stretchade momentumindikatorer

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Även om utbrottet upp över b-toppen skett med låg volym ser vi fortfarande att köparna suger upp säljtryck och rekyler från allt högre nivåer. Risken för en rekyl har ökat efter en ny period av uppgång som motsvarar en årsuppgång. Placerarkollektivet försöker nu, tror jag, att agera innan besked om nya stimulanser når marknaden, vilket båda presidentkandidaterna utlovat. Det är gott om stöd, som troligen kommer att suga upp en kommande rekyl, innan 3200-nivån nås som alltmer seglar upp som en viktig vattendelare. Punkteras nivån utan att återtas fallerar den abc-korrektion som hittills följt skolboken perfekt. Fram till motsatsen bevisas genom ett tilltagande säljtryck som får indexet att notera lägre lågpunkter kommer jag vara positiv till att köpa fortsättningsformationer, speciellt i samband med rekyler.

På ovansidan möter närmast 3495-3500 följt av 3528-3535 och ATH-nivån kring 3590.

På nedsidan möter närmast zonen vid 3458-3447 följt av 3431 och zonen kring 3400.

Motstånd: 3495-3500 / 3528-3535 / 3590
Stöd: 3458-3447 / 3431 / 3400 / 3385

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 95.

DAX: Bryter upp över 13000 med viss tveksamhet

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om volymbalansen stärks när/om indexet tar sig upp mot standard line ställs siktet in mot septemberhögsta. Det som talar emot ett utbrott uppåt är en alltmer negativ volymbalans. Mitt huvudspår är fortfarande att en ny uppgångsvåg kommer att inledas snarare än att indexet etablerar sig under 11600.”

Den senaste veckan inleddes med ett positivt gap och avslutades med att 13000-nivån passerades, dock med små kursstaplar och en viss tveksamhet. Totalt steg indexet med 2,8 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 1,4 procent. I månadsgrafen noteras oktober än så länge som en positiv reversal och den senaste veckan blev en bekräftelse av den haramiformation jag skrev om för en vecka sedan.

Den gångna veckan avslutades med en bearish meeting line, vilket är en negativ omslagsformation med låg tillförlitlighet. För att formationen ska bekräftas krävs en dagsstängning under 12956. Volymbalansen stärktes den senaste veckan samtidigt som indexet närmade sig standard line. Som jag skrivit några veckor krävs att indexet etablerar sig över standard line och 50-dagars medelvärde för att det medellånga sentimentet åter ska bli positivt och det ser vi nu.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar i det närmaste riktning och trendfasindikatorn har den gångna veckan stärkts från -0,5 till +0,1 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Turning line bröt i torsdags upp över standard line vilket innebär att det kortsiktiga sentimentet åter är positivt.

Sammanfattning: Även om utbrottet upp och förbi 13000 skedde med små tveksamma candlar indikerar en stigande turning line över standard line att sentimentet på kort sikt är på väg att stärkas. Så länge de signifikanta lågpunkterna markeras på allt högre nivåer talar mer för att en kommande prisexpansion kommer att ske norrut. Om det visar sig att uppgången uteblir och nya lägre högsta får 12000-nivån att ge vika är risken stor för att nedgången tar indexet ner mot 11000. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation.

Motstånd: 13100-13120 / 13265 / 13340-13460
Stöd: 13000 / 12960 / 12710 / 12655 / 12540

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 64.

AstraZeneca: Laddar upp för expansion kring MA-200

Teknisk analys AstraZeneca: Det blev ingen passering av 1015-nivån efter föregående analys. Efter två försöka att ta ut nivån har nu aktien fallit tillbaks ner och håller som bäst på att testa av MA-200 och 950 kronor.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,7 vilket säger oss att vi företrädesvis bör agera med jämviktspendlande strategier och att det är en svagt positiv underton.

Stochastic noteras under 20 och nu är det första gången sedan i början av september som vi ser indikatorn vända upp från en lika låg nivå.

Som jag påpekade i föregående analys är det gott om motstånd på ovansidan men så länge köparna suger upp säljtrycken på allt högre nivåer tolkar jag det som större chans till ett utbrott uppåt än att de närmaste stödnivåerna kring 950- och 925-kronor kommer att ge vika.

Sammanfattning: En positiv fortsättningsformation bjuds vi på om aktien i detta fall bryter upp över MA-200 och det är då goda möjligheter för ett nytt test av 1000-nivån. Den som väljer att agera på detta kan antingen göra det via en lottsedel (extremt liten position i ex.vis en minifuture) eller direkt i aktien. Om däremot 948 kronor punkteras bör inte den initiala stoppen ligga så långt under nivån. Skulle det visa sig att 1000 kronor nås kan man stänga direkt eller börja flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och traila den vidare så tills nivån träffas. Vid en lång grön candle som följs av en liten candle innanför boxen för den större gröna candlen bör man stänga direkt.

Motstånd: 971 / 983 / 996-1000 / 1015
Stöd: 956 / 950 / 934-926 / 900

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 39.

Electrolux B: Risk för djupare omtag

Teknisk analys Electrolux B: Aktien bröt upp och tog ut 200 kronorsnivån efter föregående analys. Den som då trailade stoppen strax under föregående dags lägsta blev utstoppad vid 206,50 vilket motsvarade en uppgång med mellan 8-9 procent beroende på hur bra entrén blev. Nu ser vi tecken på att det börjar gå tungt samtidigt som SMACD noteras vid +16. Den 28 september stängde Electrolux mer än 10 procent över det övre bollingerbandet och om fredagens högsta visar sig bli en ny lägre högsta kan siktet ställas in mot att täppa till gapet från den 25 september ner mot 191 kronor där även standard line möter upp.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut som fram till för några veckor sedan varit nedåtriktat har nu planat ut. Trendfasindikatorn noteras kring +1,2 vilket innebär att det mesta talar för fortsatt upp- än nedgång.

På ovansidan möter flera tuffa motstånd från slutet av 2019 upp, bla vid 214- och 220-kronor.

Dagsmomentum (RSI-14) noterades i slutet av september kring 75 och har därefter fallit ner till nivån kring 65. Om denna nedgång fortsätter och lågpunkten från den 21 september punkteras ökar risken för att ett djupare omtag behövs för att skapa ett momentum (tillräckligt med nya köpare) som orkar driva indexet vidare norrut. I starka stigande trender är ett vanligt utseende att var det efter tre rekyler kommer en kraftigare korrektion ner mot MA-50 och i vissa fall ner mot MA-200.

När en aktie stigit med 100 procent på mindre än sju månader är risken stor för att en rekyl leder till ett högre säljtryck som i sin tur lockar ännu fler säljare.

Stochastic har i samband med de senaste uppswingarna noterat en negativ divergens mot prisgrafen och om den bekräftelsenivå från den 23 september punkteras är risken stor för att en djupare rekyl är inledd.

Sammanfattning: Vi ser nu tecken på att det börjar gå tungt när aktien kommer upp mot topparna från slutet av 2019 och efter en mer än 100%-ig uppgång har risken för ett djupare omtag ökat. Om 200 kronor punkteras hittar vi stöd kring standard line och gapet från den 25 september vid 195 kronor men risken är stor för att en kommande rekyl kan dra ner aktien mot 180 kronor. Även om septemberhögsta tas ut är riskkvoten vid ett utbrott inte speciellt bra och därför är det nu bättre att avvakta en kommande rekyl för att se om nya intressanta lägen dyker upp.

Motstånd: 211,00 / 212,90 / 214,20 / 221,00
Stöd: 203,10 / 198,80 / 195,10 / 188,35

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 47.