BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 42

OMXS30: Noteras åter över MA-20 och standard line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag har i flera månader pratat om att vi närmar oss en mer utmanande rekyl och att det i alla långvariga uppgångsfaser bjuds på minst något tillfälle där husse kallar hem hunden (husse = MA-200). I onsdags drog indexet med hög fart och under stor volym (urblåsning) ner mot 200-dagars medelvärde som när det träffades fick säljtrycket att avta omgående och därefter bjöds vi fram till USA-öppningen på ett extremt köptryck. Det var nog inte bara jag som fick ståpäls av den vackra vändningen. Därefter har det varit lite mer avvaktande kring gapmotståndet vid 2260. Till att börja med vill jag se MA-20 och taket i den kortsiktigt fallande kanalen tas ut men det är viktigare att vi inte bjuds på en ny lägre topp än 2340 som därefter punkterar förra veckas lägsta vid 2203. Studerar vi den historiska snittutvecklingen de senaste 20 åren kom oktoberbotten i onsdags precis där den har för vana att effektueras. Nu blir det intressant att se om historien upprepar sig eller om indexet behöver bli av med fler “objudna” gäster i en än mer utmanande rekyl. Än så länge talar mer för att den långsiktiga stigande trenden kommer att få även de korta- och medellånga trenderna att övergå till att bli positiva än att vi ser en långsiktig topp formeras. Med detta sagt tror jag på nya rekordnoteringar i indexet innan 2021 är slut.”

Den gångna veckan inleddes med ett nytt test av 200-dagars medelvärde och denna gång noterades lågpunkten något högre än den 6/10. Efter fyra starka dagar har indexet brutit upp över både taket i den fallande kanalen, standard line och 2300-nivån. Totalt steg indexet hela 3,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 23,5 procent. I veckografen utvecklades veckan till en kraftfull bullish engulfing och i månadsgrafen noteras oktober som en bullish piercing line.

Korta momentumindikatorer har nu blivit hårt spända på ovansidan och risken är stor för en kortare rekyl. Fortsättningsformationer är köpvärda ner mot 2260 men ju högre upp köparna suger upp eventuellt säljtryck, desto positivare underliggande sentiment.

Det jag inte vill se är att indexet vänder ner och punkterar 2200 utan att snabbt ta tillbaka nivån, det kan trigga ett mer utmanande än önskvärt säljtryck.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen för jämviktspendlande strategier och då ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen ökade under veckan men noterades något lägre, dock högre än snittet, i fredags. Volymbalansen har vänt upp och närmar sig åter ett positivt utseende.

Antal aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 63 procent. Just nu är det 64 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 anser som bräcklig och under 50 som svag is.

På ovansidan möter närmast 2325 följt av 2348 och zonen kring 2400.

På nedsidan hittar vi först stöd vid zonen 2304-2296 följt av 2284 och området kring 2275.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: För första gången sedan rekylen från rekordnoteringen vid 2413 har vi bjudits på en ny högre lägsta som följt av en ny högre högsta. Passeringen av både 20-dagars medelvärde och standard line innebär att jag nu är svagt positiv på kort sikt, även om det efter fyra impulsdagar är stor risk för en kortare rekyl. I 60-minutersgrafen noterades RSI-14 strax före fredagens stängning kring 80. Även om indexet självklart kan dra vidare norrut bör man invänta en rekyl innan nya positioner för uppgång tas. Fortsättningsformationer är köpvärda ner mot åtminstone 2250-nivån troligen lägre än så. Det som däremot riskerar att eliminera det positiva utseendet är om 2200 punkteras utan att snabbt återtas. Jag har sagt det tidigare och gör det igen: – Förutsättningarna är goda för en bra avslutning av 2021.

Motstånd: 2325 / 2348 / 2400
Stöd: 2304-2296 / 2284 / 2275

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 97+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 80%.

SP500: Nytt beteende med högre bottnar och toppar

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste veckan har indexet byggt en botten och tog sig i slutet av veckan upp mot standard line och 50-dagars medelvärde. Ett återtagande av den medellångsiktiga sentimentsnivån kommer jag tolka positivt och det stärker sannolikheten för att indexet är på väg in i den starkare delen av året, det man brukar kalla för Halloweeneffekten. För att den pågående ABC-korrektionen ska vara över vill jag se att indexet tar tillbaka och håller både standard line och MA-20. Om inget oförutsett negativt inträffar inom kort är förutsättningarna goda för att vinterrallyt närmar sig. Om det istället visar sig att vi bjuds på en ny lägre topp än den vid 4465 från den 23 september och att 4279 därefter ger vika ställs siktet in söderut mot MA-200 och eventuellt området kring 4000. Jag har sagt det förr och det skulle inte förvåna mig och dragkraften hos 5000-nivån är så stark att indexet når dit under första halvan av 2022.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot den platta standardlinesmarkeringen från månadsskiftet juli/augusti vid 4330. Avslutningen på veckan var stark och lyckades passera både de korta- och medellånga medelvärdena vilket innebär att veckans lägsta bekräftades som en ny högre lågpunkt. Totalt steg S&P 500 med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 19 procent. I veckografen bekräftades föregående veckas positiva reversal och i månadsgrafen noteras oktober än så länge som en positiv harami.

För en vecka sedan skrev jag: ”För att den pågående ABC-korrektionen ska vara över vill jag se att indexet tar tillbaka och håller både standard line och MA-20. Om inget oförutsett negativt inträffar inom kort är förutsättningarna goda för att vinterrallyt närmar sig”. Även om indexet fortfarande befinner sig i rangen som markeras av den rekordnoteringen vid 4546 och oktoberlägsta kring 4300 tolkar jag passeringen av 20- och 50-dagars medelvärden som en positiv pusselbit. En rekyl som inleds från nuvarande nivå är därmed köpvärd vid en positiv fortsättningsformation ner mot åtminstone 4400 och troligen lägre än så men jag vill inte se 4367 punkteras, det är en nivå som kan trigga ett onödigt utmanande säljtryck.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn har nu för första gången sedan slutet på oktober förra året fallit ner under +2 vilket innebär att vi ska ställa större krav på en omslags/fortsättningsformation och att den kommande tiden riskerar att bli slagig. Dagsstängningen noterades för andra dagen i rad under cloud span b.

Volymen den gångna veckan har tilltagit dag för dag vilket är mycket positivt i samband med positiva impulser. Volymbalansen är neutral men håller på att svänga över till att bli positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) steg den gångna veckan till 74 procent. Isen tolkar jag åter som tjock och det är först under 60 som den börjar bli bräcklig.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan från 20-nivån till 16 vilket är den lägsta nivån sedan början av september.

Bredden mellan bollingerbanden har nu fallit till 4 procent vilket är låg volla enligt mig.

På ovansidan möter närmast 4480 följt av zonen kring 4500 och toppen strax under 4550.

På nedsidan möter närmast zonen vid 4450 följt av 4417 och området kring 4400 samt den senaste lågpunkten vid 4330.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200 som stiger
– På väg in i den positiva delen av året
– SMACD har tagit fart upp efter det positiva korsen för snart två veckor sedan

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– En ny lägre högsta vid 4465 som inte tagits ut
– Fortfarande fångat i rangen mella 4550-4300

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Efter den nya högre lågpunkten kring 4330 i början av förra veckan tog köparna verkligen tag i taktpinnen efter att EMA-8 och MA-20 passerats. Nu noteras indexet även över den medellånga sentimentsnivån och även om det är stor risk för en kortsiktig rekyl kommer en positiv fortsättningsformation vara värd att agera på, åtminstone ner mot 4368. Om indexet fortsätter vidare norrut kommer placerarkollektivet samstämmigt att påstå att de hela tiden såg denna rekyl som hälsosam och att det var precis det de önskade. Nu befinner vi oss i en positiv period på året där rapporterna brukar lyfta indexen med draghjälp av bla bankerna som bidragit positivt till detta de flesta av de senaste 24 åren. Samtidigt går vi in i det bättre halvåret, den så kallade halloweeneffekten. Det som riskerar att stjälpa de positiva tongångarna är om 200-dagars medelvärde punkteras med kraft och inte snabbt återtas men det återkommer jag till.

Motstånd: 4480 / 4500 / 4550
Stöd: 4450 / 4417 / 4400 / 4330

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 46%.

DAX: Tar ut taket i den kortsiktigt fallande kanalen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Passeras toppen kring 15700 är det ett styrkebesked som stärker oddsen för ett test av rekordnoteringen kring 16000 från slutet av augusti. Mitt huvudspår är att vi inom kort kommer bjudas på nya högre lägsta och därpå följande högre högsta.”

Den gångna veckan inleddes med ett nytt test av 200-dagars medelvärde men i tisdags gapade indexet ner och vände därefter upp och utvecklade en positiv reversal. Positiva gap och stängningar både i torsdags och fredags fick indexet att passera upp genom både MA-20 och standard line och veckan avslutades med att taket i den fallande trendkanalen passerades. Totalt steg DAX med 2,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,6 procent.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp.

Trendfasindikatorn befinner sig sedan ett par veckor tillbaka i ett läge som rekommenderar oss att agera med jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga.

Volymbalansen har vänt upp med den gångna veckans impuls men har fortfarande en bit kvar innan den blir positiv.

SMACD lämnade i onsdags ett positivt kors, relativt djupt och senast vi bjöds på ett liknande kors var i början av november förra året.

Sammanfattning: För första gången sedan den senaste ATH-noteringen vid 16030 har vi senaste veckan bjudits på både en ny högre lågpunkt och därefter en ny högre topp. På ovansidan möter fortfarande MA-50 upp vid 15600 men en så pass kraftfull impuls som vi nu bjudits på är ett styrkebesked och förmodligen startskottet på den positiva halloweeneffekten. En rekyl är köpvärd vid en positiv fortsättningsformation ner mot 15300. På kort sikt har risken för en rekyl ökat. Om däremot 15000-nivån ger vika ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 15620 / 15700 /15790 / 15960-16030
Stöd: 15515 / 15420 / 15300 / 15205 / 15000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 93+.
– Next day forecast indikerar att det är 75 procents chans till en uppgång under måndagen.

Husqvarna B: Nya högre lägsta från stöd

Teknisk analys Husqvarna B: Det blev en uppgång till 122,25 efter föregående analys och den som följde planen stängde positionen vid 121,40. Husqvarna har därefter följt med OMXS30 nedåt och nådde för knappt två veckor sedan 102,50 som respekterats sedan dess.

Den långa trenden som jag bla använder lutningen på 200-dagars glidande medelvärde för att bedöma har planat ut. Trendfasindikatorn noteras i ett läge där vi företrädesvis ska agera för nedgång och går vi emot ska det vara med en defensiv och kortsiktig approach.

SMACD har vänt upp och effektuerat ett positivt kors på en relativt djup nivå. ADX har vänt ner från en nivå över 40 och det kan vara en indikation på att en botten är nådd.

Sammanfattning: Eftersom Husqvarna presenterar delårssiffror om två dagar kan det vara en god idé att invänta dem för att se hur de mottas. Flera indikationer talar för att aktien kan ha bottnat. Vid en positiv tolkning av rapporten ska vi vara beredda på rekyl när zonen mellan 112 och 115 nås. En rekyl följt av en ny positiv formation, som den i fredags kan i det läget vara ett bra läge att skala in sig i Husqvarna B.

Det kommer delårssiffror på onsdag.

Motstånd: 116,40 / 117,50 / 119,45
Stöd: 114,65 / 112,75 / 112,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82+.

SAAB B: Utmanar den fallande motståndslinjen

Teknisk analys SAAB B: Det blev en snygg studs på nedersta delen av rapportgapet efter föregående analys men åter fick vi bekräftat hur viktigt det är att följa planen. Jag skrev att om 257,30 nåddes skulle stoppen trailas upp strax under föregående dags lägsta och exit göras om en dagsstängning punkterade nivån. Men som jag skrev om vi efter att 257 kronor passerats bjuds på en lång grön candle som stänger i den övre tredjedelen kliver vi av och väntar på nästa läge. Vi hade tur och prickade toppen perfekt vid 261,20 och en vinst med 4,4 procent och den som valde ett hävstångsinstrument fick en riktigt bra vinst på fyra dagar. Nu har aktien vid ett par tillfällen testat av 200-dagars medelvärde som än så länge lockat tillbaka köparna. På ovansidan möter däremot en fallande motståndslinje upp kring fredagsstängningen.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt, svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras i området där vi rekommenderas att vara beredda på tvära kast men att aktien laddar för ett utbrott uppåt.

SMACD lämnade ett positivt kors den 11 oktober och nu ser det ut som om nollzonen är på väg att passeras.

Sammanfattning: SAAB håller på att ladda upp inför delårssiffrorna på fredag. En ny högre lägsta som vi bjöds på i för två veckor sedan, som tog sats från MA-200 är tillsammans med att SMACD passerar upp genom nollzonen, positiva pusselbitar. Det är alltid lurigt att ta position innan rapporter men redan en stängning över den fallande motståndslinjen indikerar att aktien laddar för nästa positiva trendben. Passeras 256 kronor tolkar jag det som ett nytt kortsiktigt positivt utseende med högre lägsta som följs av högre högsta. När/om 260 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 260 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 245 kronor. Det som skulle få det begynnande positiva utseendet att fallera är om 240,90 ger vika utan att snabbt återtas.

Delårssiffror presenteras den 22/10.

Motstånd: 253,10 / 255,90 / 257,30 / 261,30
Stöd: 248,50-248,10 / 246,90 / 243,10 / 240,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89-.