BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 42

OMXS30: Kortsiktigt översålt och chans till kortsiktiga uppstudsar

För tre veckor sedan skrev jag: ”Både de långa och korta trenderna är positiva och det som kan förändra detta är om 1410-nivån punkteras med kraft, vilket skulle vara en första varning på att det korta sentimentet kan vara hotat. MACD befinner sig i köp i månadsgrafen och ser ut att bilda en positiv trampolin men om det istället leder till en säljsignal blir det den första sedan juli 2011″.

Den gångna veckan innebar att indexet föll med hela 4,9 procent vilket innebär att hela årets uppgång nu eliminerats och istället noteras en nedgång med 2,3 procent sedan årsskiftet. Detta får mig osökt att skänka en tanke till de som i våras skrev att Halloweeneffekten inte ”gällde i år”. De senaste tre veckorna har indexet fallit med mer än 8 procent och de senaste 17 åren har det inte inträffat mer än 34 gånger och vid 20 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Fredagens stängning skedde 2,3 standardavvikelser under 20-dagars medelvärde. Den genomsnittliga utvecklingen efter lika kraftiga nedgångar har varit uppgångar med i snitt 1,5 procent den kommande veckan.

Volymen i fredags var högre än i torsdags och hela 47 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Totalt steg 121 aktier i fredags medan 399 stängde ner. Endast 14 procent av aktierna på OMXS30 steg.

Högst omsatta aktier i fredags blev HM B där aktier för 976 miljoner kronor omsattes. Volvo B kom på andra plats där aktier för 864 miljoner kronor omsattes. Ericsson B kom på tredje plats och totalt omsattes aktier för 846 miljoner kronor i den forna telekomgiganten. Störst påverkan på OMXS30-indexet, som backade med knappt 20 punkter hade i fredags Ericsson B som ensamt pressade indexet 2,4 punkter.

Ingen sektor stängde på plus i fredags. Sämst gick oljebolag, teknologi och verkstad. Som jag skrivit de senaste dagarna är glaset betydligt mer halvtomt.

Bäst (eller minst dålig nödgas jag nog säga) utveckling av aktierna som ingår i OMXS30 hade i fredags AstraZeneca (+1,3%) följt av Securitas B (-0,2%) och Tele2 B (-0,4%). Sämst gick Lundin Petroleum (-4,4%) och Kinnevik B (-3,6%) följt av Alfa Laval (-3,6%).

MACD har nu lämnat en säljsignal i månadsgrafen vilket den första sedan juli 2011. Sälj råder även i vecko- och dagsgrafen.

Det är nu 4,1 procent upp till årsmedelvärdet som noteras kring 1358 och skulle vi få ett månadsskifte idag skulle jag anse att vi gått över i en långsiktig nedtrendsfas.

På ovansidan bevakar jag nu i första hand 1321 och 1335 följt av primärtrenden vid 1364.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1296 och den stigande stödlinjen som inför dagen noteras kring 1317.

På lång sikt är jag svagt positiv så länge indexet stänger oktober månad över årsmedelvärdet som just nu noteras kring 1358 och golvet i den stigande långsiktiga trendkanalen som inför veckostarten möter upp vid 1300 (stiger med 0,64 punkter per dag). Om det hade varit månadsskifte nu hade jag nu varit negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare men självklart har även nivån och lutningen stor betydelse. MA-50 lutar nedåt och indikerar fortsatt press nedåt. Inför dagen noteras medelvärdet kring 1377.

På kort sikt (någon dag upp till ett par veckor) är jag negativ så länge inte sentimentsnivån som inför dagen noteras kring 1322 återtas.

Det kommer inga kioskvältare under ordinarie börstid idag.

Den gångna veckans kursstapel punkterade de senaste 36 veckornas lägsta stängning och det behövs nu en rejäl sentimentsförstärkning för att jag åter ska bli positiv. Den kommande veckan behöver stänga ovanför 1339 för att inte säljarna ska fortsätta ha kontroll på medellång sikt. Tekniskt är dock indexet rejält översålt och de korta momentumindikatorerna hårt spända på nedsidan. PA-mässigt går vi nu in i en period som historiskt är förhållandevis stark, men historisk utveckling är som bekant inte detsamma som framtid.

Motstånd: 1314 / 1320-1325 / 1342 / 1356 / 1364
Stöd: 1296 / 1286 / 1267 / 1248

Uppgång: MINILONG OMX BP4 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 888.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP20 med en häv kring 3,5 och en stop loss på 1646.

DAX: Gå kort på uppstudsar

För tre veckor sedan skrev jag: ”De senaste 12 åren har inte kursen varit över det övre bollingerbandet med ett liknande utseende mer än 26 gånger. Endast vid 8 av dessa har kursen stått högre en vecka senare och cykliskt är det en övervägande risk för lägre noteringar om en vecka”.

Den gångna veckan innebar en nedgång med 4,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu uppgår till hela 8,0 procent. Fredagens stängning skedde 2,2 standardavvikelser under 20-dagars medelvärde och var den lägsta dagsstängningen på ett helt år. De senaste tre veckorna har kursen fallit med mer än 10 procent och det har inte hänt mer än 13 gånger de senaste 17 åren och endast vid 5 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Däremot har den kommande veckan varit positiv i 60 procent av fallen historiskt.

Både den långa- och korta trenderna pekar nu nedåt och kursen befinner sig för tillfället 8 procent under årsmedelvärdet som inför veckostarten noteras kring 9504. Om oktober månad stänger under årsmedelvärdet bekräftas fas 4.

MACD noteras i sälj i både månads-, vecko- och dagsgrafen.

DAX föll kraftigt även den gångna veckan har nu punkterat zonen mellan 9100-8900. Även om vi får kortare uppstudsar från nuvarande nivå behöver sentimentsnivån kring 9340 tas ut innan köparna åter dominerar. Efter gapet nedåt i fredags och veckostängningen långt ner i kursstapeln under stor volym letar vi nu formationer för nedgång i samband med uppstudsar.

Motstånd: 8900 / 9015 / 9185 / 9340
Stöd: 8730 / 8675 / 8500 / 8335

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP2 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 6172.
Nedgång: MINISHRT DAX BP20 med en häv kring 3,7 och en stop loss på 10987.

S&P 500: Utmanar primärtrenden med kraft

För tre veckor sedan skrev jag: ”Enligt mitt sätt att se det befinner sig indexet i en zon där det råder förhöjd risk. Det råder dock en påtagligt negativ divergens och i månadsgrafen är vi på väg att få den första säljsignalen sedan sommaren 2011″.

Den gångna veckan innebar att indexet föll med 3,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 3,1 procent. Vi måste förflytta oss tillbaks till maj 2012 för att hitta tre veckor med en lika kraftfull nedgång.

Volymen i fredags var den högsta på flera år (om man bortser från lösendagar) och hela 61 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den enda sektor som stängde på plus i fredags var ickecykliska konsumentprodukter men det var med minsta möjliga marginal. Sämsta sektorer blev teknologi och basråvaror.

Ingen av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple vände ner med måttliga 0,3 procent för att stänga vid $100,7. Google fortsatte rasa med 2,8 procent och stängde vid $544,9. Twitter föll handlöst med hela 8,8 procent och noterade en stängning vid $50,4 medan den sociala kollegan Facebook rasade 3,9 procent och stängde på $72,9.

Den långa trenden som jag låter representeras av lutningen på primärtrenden (MA-200D) lutar fortfarande uppåt och noteras inför dagen vid 1905. Årsmedelvärdet noteras just nu kring 1896.

MACD vände för första gången sedan september 2011 ner i sälj i slutet av den gångna veckan. Jag har varje dag sedan mitten av juni ”pratat om” att det råder en förhöjd risk att ta nya köppositioner för längre uppgångar kring nuvarande nivå och den slutsatsen gäller fortfarande. I vecko- och dagsgraferna råder det sälj efter de negativa divergenser som jag ”pratat om under den senaste månaden.

De senaste 12 åren har kursen fallit lika mycket på tre veckor vid 43 tillfällen och vid 22 av dessa har kursen stått högre en vecka senare och vid 21 lägre. Utvecklingen är ungefär densamma om vi studerar ännu längre tid bakåt i tiden. I PA kan vi se att den kommande veckan stigit i 58 procent av fallen historiskt och den genomsnittliga utvecklingen är plus 0,5 procent.

Nedan sammanfattar jag det som talar för en fortsatt uppgång och vilka varningssignaler jag ser.

I den positiva vågskålen:
– Kursen noteras ovanför 200-dagars medelvärden (men bara 0,1% ovanför)
– MA-50 bildade den 30 januari (2012) ett gyllene kors
– Nytt ATH vid 2019 den 19/9
– De två senaste 36-dagarscyklerna har varit stretchade och högerställda (optimism)
I den negativa vågskålen:
– Kursen noteras under 20-, 50- och 100-dagars medelvärden
– Säljsignal som senaste signal både i dags- vecko- och månadsgrafen
– VIX har under en tid indikerat alltmer oro
– Det har under en tid talats om att bolag som Twitter och Facebook inte kan värderas som andra bolag, vilket dock inte hörts den senaste månaden (någon som hört det förr…)
– Elefanterna letar triggers för nedgång

På ovansidan bevakar jag framförallt utvecklingen vid 1925, 1942 och nivån kring 50-dagars medelvärde vid 1972.

Närmast på nedsidan håller jag koll 1904-1896 och därefter 1850.

VIX steg i fredags med ytterligare 13 procent vilket tog upp nivån till 21,2 som tangerar toppnoteringarna för ett år sedan. Om denna utveckling fortsätter närmar sig 30-nivån och ovanför den är det inte långt till paniken breder ut sig. Jag har den senaste månaden dagligen påpekat att vi ska ”dansa med små steg, se var vi sätter fötterna och hålla oss nära nödutgången där det kan bli trångt om många ska ut samtidigt”. Slutsatsen gäller fortfarande.

Den implicita vollan (VIX) indikerar att placerarkollektivet nu väntar sig upp- och nedgångar på ungefär 6,1 procent (hos S&P500) den närmaste månaden vilket på ovansidan blir 2020 och på nedsidan 1790.

Vid inledningen av föregående vecka försökte köparna sig på att eliminera det negativa sentiment men 1980-nivån skulle visa sig alltför tuff att ta ut. Stängningen precis kring primärtrenden och skulle månaden stänga under 1896 ser jag det som en långsiktig säljsignal. Även om valutan och duvaktiga Fed kan få indexet att prestera bättre än sina europeiska kollegor börjar jag bli alltmer negativ till fortsättningen.

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BP7 med en häv kring 2,4 och en stop loss på 1136.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 2582.

Tele2 B: Närmar sig en HS-formation

Det blev ingen setup för blankning efter föregående analys men sedan dess har utvecklingen varit spännande.

Den långa- och medellånga trenden pekar fortfarande uppåt medan den korta har vinklat av nedåt.

MACD noteras i sälj och är på väg att effektuera en negativ trampolin under nollan som har goda förutsättningar att sammanfalla med en punktering av nacklinjen och den långsiktigt stigande stödlinjen.

Historiskt är de två kommande veckorna mediokra för Tele2-aktien men svansen på nedsidan i fredags och tendenserna till att större aktörer börjat stänga sina blankningar kan naturligvis kullkasta analysen men om 84 kronor punkter talar mer för en fortsatt ned- än uppgång.
Chansen för en HS-formation är god men det gäller att inte agera förrän både nacklinjen och den stigande stödlinjen punkterats. Målkursen placeras i zonen 81-79 kronor där även primärtrenden återfinns. Även om kursen vänder upp och återtar 20-dagars medelvärde ser jag inget bra köpläge.

Motstånd: 84,75 / 83,00 / 80,30 / 79,20
Stöd: 86,40 / 87,35 / 87,85 / 88,75 / 89,85

Du kan handla Tele2 med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG TELE2 BP4 med en hävstång på 2,9 och en stop loss vid 59,7
Nedgång: MINISHRT TELE2 BP4 med en hävstång på 3,5 och en stop loss vid 105,0

Nokia: Vänd på klacken och navigera för nedgång

Även om den pågående nedgången, från toppen vid 63 kronor för en vecka sedan, matematiskt är att betrakta som hälsosam säger beteendet oss något helt annat. Vi fick redan från mitten av september varningssignaler om att volymbalansen inte var hälsosam.

PA-mässigt har Nokia en bra historisk vecka framför sig och stängningen 2,2 standardavvikelser under 20-dagars medelvärde ger oss en bra edge på en veckas sikt. Varför är jag då inte positiv till köp? Precis som jag påtalade i fredags är det tydligt att de stora elefanterna söker sig bort från aktien. I den positiva vågskålen har det dock kommit en del nyheter kring avtal med bla China mobile, Flash Networks och patentdiskussioner med Samsung/Microsoft som hittills verkat positivt för Nokia. Det fina med teknisk analys är att vi inte behöver värdera dessa uppgifter, för resultatet av marknadens tolkningar kommer att synas i grafen.

Den långa trenden pekar uppåt men MA-20 har vänt ner och min viktigaste sentimentindikator (MA-50) är på väg att vrida ner (varningssignal).

MACD noteras i sälj och nu utmanas nollinjen som utgör ett stöd. Håller nivån kan vi räkna med en uppstuds där vi ska leta efter formationer för nedgång, åtminstone upp till MA-20. Om nivån punkteras kommer det att förstärka nedgångstakten.

Nuvarande nivå kring 58,00-55,50 borde bjuda upp till dans men som vanligt inom TA är det ett svaghetstecken om nivån punkteras.

Den negativa volymbalansen och det alltmer negativa utseendet (TA-mässigt) gör att vi inte längre ska leta efter köpsignaler utan istället vända på klacken och leta efter negativa formationer i samband med uppstudsar och punktering av stödnivåer.

Motstånd: 59,00 / 60,60 / 61,60 / 63,30
Stöd: 57,65 / 55,65 / 55,10-54,45 / 52,55

Du kan handla Nokia med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG NOKIA BNP23 med en hävstång på 2,8
Nedgång: MINISHRT NOKIA BNP40med en hävstång på 3,9.